[ Tillbaka till huvudsidan ]     [ Namnsdagar ]     [ Crossword! ]
[ Korsordsord ]     [ Ordjakt ]     [ Anagram ]     [ Baklängesord ]     [ Palindrom ]     [ Omkast ]

Här visas ord som är anagram. Ett anagram är ett ord där man kan kasta om bokstäverna så att det bildar ett eller flera andra korrekta ord. Men här visas inte de ord som är palindromer, eller baklängesord, se länkarna ovan.

Totalt antal hittade anagram-ord: 7886 av totalt 97410 ord i databasen.

Gå till del 2: Sorterade i strikt bokstavsordning

Del 1: Sorterade efter ordens längd:
   Ahl = hal
   akt = tak
   Ale = Lea
   Alf = fal
   alg = lag = gal
   alm = lam
   alt = tal = lat
   Ami = Mia
   and = Dan
   ark = rak = kar
   arm = ram
   art = tar
   arv = var = rav
   Ask = ska = sak = kas
   bar = bra
   bil = bli
   bli = bil
   blå = bål
   Bos = obs
   bra = bar
   Bro = Rob = Bor
   bål = blå
   Dan = and
   dia = Ida
   dis = ids
   dra = rad = dar
   eld = led = del
   Elg = gel
   ens = sen
   era = rea
   ers = ser = res
   ess = ses
   est = tes = Set
   fal = Alf
   fru = fur
   frö = för
   ful = Ulf
   fur = fru
   för = frö
   gel = Elg
   glo = log = gol
   gno = nog
   grå = råg = går
   Gun = ung = ugn = gnu
   gäl = älg
   hal = Ahl
   Hjo = hoj
   hoj = Hjo
   Ian = nia = Ina
   Ida = dia
   ids = dis
   Ina = nia = Ian
   Isa = Sia
   isf = Sif
   ism = sim
   Jan = nja
   kli = lik = Kil
   klo = lok = kol
   klå = kål
   kor = ork
   kos = sko
   kry = ryk
   kul = ulk
   kur = urk
   kål = klå
   kåt = åkt
   köa = öka
   lam = alm
   Lea = Ale
   Leo = Ole
   luv = ulv
   lya = yla
   lås = slå
   Mao = Moa
   Mia = Ami
   mja = Maj = jam
   Moa = Mao
   mås = små
   nia = Ina = Ian
   nja = Jan
   nog = gno
   nye = yen
   nös = snö
   obs = Bos
   Ole = Leo
   ond = nod = don
   ont = ton = not
   opp = pop
   ork = kor
   orm = rom = mor
   orv = rov
   ost = sto = sot
   pli = pil = lip
   pro = rop = por
   pys = spy
   pös = spö
   ram = arm
   Ray = yra = rya
   rea = era
   rit = tri
   rov = orv
   rya = yra = Ray
   ryk = kry
   råa = åra = åar
   rön = örn
   röt = ört
   sen = ens
   Sia = Isa
   Sif = isf
   sim = ism
   ska = sak = kas = Ask
   sko = kos
   sly = syl = lys
   slå = lås
   slö = söl = lös
   små = mås
   sno = son = nos
   snö = nös
   sot = sto = ost
   spy = pys
   spö = pös
   sta = tas
   sto = sot = ost
   sår = års
   såt = åts = stå
   säg = ägs
   tak = akt
   tar = art
   tas = sta
   tri = rit
   trå = tår
   tvi = vit
   två = våt
   tya = yta
   tåa = åta
   tår = trå
   töm = ömt
   ugn = ung = Gun = gnu
   Ulf = ful
   ulk = kul
   ulv = luv
   urk = kur
   via = Iva = avi
   vit = tvi
   vrå = vår
   vår = vrå
   våt = två
   väl = älv
   yen = nye
   yla = lya
   yra = rya = Ray
   yta = tya
   åar = åra = råa
   åkt = kåt
   åns = sån = nås
   åra = åar = råa
   års = sår
   åta = tåa
   ägs = säg
   älg = gäl
   älv = väl
   ätt = tät
   öar = öra
   öka = köa
   ömt = töm
   öra = öar
   örn = rön
   ört = röt
   öst = tös = söt
   Adin = dina
   agan = agna
   agar = arga
   Agda = Daga
   agna = agan
   Agne = gena = egna = ange
   aids = sida = Idas = Disa
   ajdå = jadå
   akte = teka = teak
   akut = kuta
   Alan = Lana = anal
   alar = arla
   Alex = Axel
   alfa = fala
   Alin = Lina = lian
   allo = Lola
   allt = tall
   Alma = mala = lama
   alns = lans
   Alnö = löna
   Alve = vela = vale = leva = Lave = elva = avel
   Alvi = vila = vial = liva
   amen = mena
   Amos = mosa
   anar = Arna
   anat = anta
   anda = dana = anad
   Andy = dyna
   angå = ånga
   Anja = naja
   anka = kana
   Anni = Nina = nian
   Anns = sann
   anor = Nora = Aron
   Ansa = Nasa
   anse = sena = nesa = enas
   anta = anat
   Ante = enat = Aten
   anti = Tina = nita = inta
   arga = agar
   arid = rida
   Arja = raja
   arla = alar
   arma = rama = mara
   arme = mera
   arms = mars
   armt = tarm
   Arna = anar
   Arne = rena = Erna = eran = Enar
   aska = saka
   Aten = enat = Ante
   Atle = leta = late
   avge = Vega
   avgå = våga = gåva
   avin = vina = vian = naiv = Ivan
   avis = visa
   avse = Svea
   Axel = Alex
   bane = bena
   bark = brak
   basa = Saba = Saab
   bast = stab
   begå = båge
   bena = bane
   bero = Bore
   best = bets
   bets = best
   bild = blid
   bjöd = böjd
   blid = bild
   Bore = bero
   borr = Bror
   bort = brot
   brak = bark
   Bror = borr
   brot = bort
   bruk = burk
   bröd = börd
   burk = bruk
   byst = byts
   byts = byst
   båge = begå
   böjd = bjöd
   börd = bröd
   Daga = Agda
   dags = sagd
   dala = lada = Alda = adla
   daln = land
   dans = sand
   dant = tand
   darr = drar
   Dean = enda = Edna = ande
   dela = leda = lade = elda = Edla = adel
   dels = leds
   demo = mode
   diet = idet = Edit
   dika = idka
   dina = Adin
   Disa = sida = Idas = aids
   disk = kids
   diva = Vida
   dogs = gods
   Dora = road = orda
   dosa = soda
   drar = darr
   drev = vred
   driv = vrid
   duar = Ruda
   dunk = kund
   duns = sund
   durk = kurd
   dyna = Andy
   dyre = yrde
   dåne = nåde
   dåra = ådra = Råda
   dåre = åder
   däng = ängd
   dära = ärad
   däst = städ
   dölj = ljöd
   döma = möda
   dömt = tömd
   döva = övad
   eden = ende
   Edin = iden
   Edit = idet = diet
   Edla = leda = lade = elda = dela = adel
   Egil = igel
   ekan = neka
   ekas = kesa = kase
   ekon = Enok
   ekos = keso
   elak = leka = lake = kela
   elda = leda = lade = Edla = dela = adel
   elev = leve
   Elin = lien
   Elis = lies = Ilse = Elsi
   elit = lite
   Elna = Lena
   Elon = Leon
   Elov = Love
   Elsa = sela
   Else = sele
   Elsi = lies = Ilse = Elis
   Elsy = lyse
   elva = vela = vale = leva = Lave = avel = Alve
   Elvi = Levi
   Enar = rena = Erna = eran = Arne
   enas = sena = nesa = anse
   enat = Aten = Ante
   enda = Edna = Dean = ande
   ende = eden
   enig = Inge = igen = geni
   Enok = ekon
   ense = sene
   epik = pike
   epos = pose
   eran = rena = Erna = Enar = Arne
   erat = trea = reta
   Erik = rike
   Erla = real = lera
   Erna = rena = eran = Enar = Arne
   ernå = åren
   etsa = sate
   fala = alfa
   Fale = fela
   falk = flak
   fans = nafs
   farm = fram
   fars = fras
   fast = tafs = saft
   fela = Fale
   fest = fets
   fets = fest
   file = Leif
   filt = lift = flit
   fira = fria
   fjöl = följ
   flak = falk
   flit = lift = filt
   flyt = lyft
   Ford = ordf
   form = morf = from
   fota = ofta
   fots = tofs
   fram = farm
   fras = fars
   fria = fira
   fräs = sfär = färs
   frös = förs
   fult = luft
   färs = sfär = fräs
   följ = fjöl
   förs = frös
   gala = laga
   galt = talg = lagt
   garn = rang = gran
   garv = varg = grav
   gasa = Saga = agas
   gast = stag = sagt
   gata = taga = agat
   gate = Tage
   gena = egna = ange = Agne
   geni = Inge = igen = enig
   gest = steg = segt = gets
   Gina = niga = Inga
   gira = Riga
   glad = lagd
   glas = slag = lags
   glop = plog
   gläd = lägd = gäld
   gnyr = gryn
   gnöl = lögn
   gods = dogs
   gona = noga
   grad = gard = drag
   gran = rang = garn
   gren = regn
   grin = ring
   gryn = gnyr
   gråa = råga
   gråt = tråg
   gröt = trög
   gute = utge
   gåta = tåga
   gåva = våga = avgå
   gåve = Våge
   gäld = lägd = gläd
   gäss = sägs
   Göta = ögat
   haja = jaha
   hank = Khan = Kahn
   harm = Rahm
   heat = heta
   hest = Seth = hets
   heta = heat
   hets = Seth = hest
   hjon = John
   holk = Kohl
   huta = Utah
   hyrd = Rydh
   hägn = häng
   häng = hägn
   hörn = Öhrn
   Idas = sida = Disa = aids
   iden = Edin
   idet = Edit = diet
   idka = dika
   igel = Egil
   igen = Inge = geni = enig
   iglo = logi
   igår = årig
   illa = lila
   Ilse = lies = Elsi = Elis
   imma = mima
   Imre = remi
   Ines = isen = inse
   info = ofin
   Inga = niga = Gina
   Inge = igen = geni = enig
   Ingo = ogin
   inka = Kina
   inre = neri
   inse = isen = Ines
   inta = Tina = nita = anti
   iofs = Sofi
   Irak = rika = kria
   Irma = Mari
   Isak = Kisa
   isen = inse = Ines
   itts = sitt
   Ivan = vina = vian = naiv = avin
   Ivar = vira = vari = riva = ivra
   ivra = vira = vari = riva = Ivar
   jadå = ajdå
   jaha = haja
   jaka = kaja
   jama = Maja
   Jane = Jean
   jass = sjas
   jaså = såja
   java = vaja
   Jean = Jane
   jodå = ojdå
   Joel = olje
   John = hjon
   jota = tjoa
   jäsa = säja
   jäva = Väja
   Jöns = sjön
   Kahn = Khan = hank
   kaja = jaka
   kaki = kika
   kalt = talk
   Kalv = valk = kval
   kana = anka
   kant = tank
   kaos = kosa
   Karl = klar
   karm = Mark = kram
   karp = park
   kart = rakt
   kase = kesa = ekas
   kast = task
   katt = takt
   kela = leka = lake = elak
   kelt = lekt = klet
   Kent = tekn
   kesa = kase = ekas
   keso = ekos
   Khan = Kahn = hank
   kids = disk
   kika = kaki
   kila = lika = klia
   kilt = likt
   Kina = inka
   Kisa = Isak
   kiva = vika
   klar = Karl
   Klas = slak = skal
   klet = lekt = kelt
   klia = lika = kila
   klut = lukt = kult
   klär = kärl
   kläs = skäl = läsk
   knäa = änka
   knän = känn
   knös = skön
   Kohl = holk
   kola = loka
   kolt = tolk = klot
   kona = Noak
   kora = orka
   korg = krog
   korn = Kron
   kors = sork = skor
   kort = tork
   kosa = kaos
   kota = toka
   kran = rank
   kras = skar = rask
   krav = vrak = kvar
   kria = rika = Irak
   kris = skri = skir = risk
   krog = korg
   Kron = korn
   krus = skur = rusk = kurs
   krya = yrka = ryka
   krås = skrå
   kula = luka
   kult = lukt = klut
   kund = dunk
   kupa = puka
   kura = rauk
   kurd = durk
   kurs = skur = rusk = krus
   Kurt = turk = krut
   kust = sukt = stuk = kuts
   kuta = akut
   kval = valk = Kalv
   kvar = vrak = krav
   kyls = skyl
   kyss = skys
   Kåre = åker
   kåsa = åska
   kält = läkt
   känn = knän
   känt = tänk
   kära = räka
   kärl = klär
   köra = ökar = röka
   körs = skör
   kört = rökt
   lada = dala = Alda = adla
   lade = leda = elda = Edla = dela = adel
   lady = lyda
   laga = gala
   lagd = glad
   lags = slag = glas
   lagt = talg = galt
   lake = leka = kela = elak
   lama = mala = Alma
   lamm = malm
   land = daln
   lans = alns
   Laos = sola = saol
   lass = slas
   last = tals = stal = salt
   lata = tala
   late = leta = Atle
   lava = avla = Alva
   Lave = vela = vale = leva = elva = avel = Alve
   leds = dels
   lega = Lage = egal
   Leif = file
   leka = lake = kela = elak
   lekt = klet = kelt
   Lena = Elna
   Leon = Elon
   lera = real = Erla
   leta = late = Atle
   leve = elev
   Levi = Elvi
   lian = Lina = Alin
   lien = Elin
   lies = Ilse = Elsi = Elis
   lift = flit = filt
   lika = klia = kila
   likt = kilt
   lila = illa
   Lina = lian = Alin
   lins = Nils
   lipa = pila
   Lisa = sila
   lisp = slip
   list = stil = slit = Lits
   lite = elit
   liva = vila = vial = Alvi
   ljöd = dölj
   logi = iglo
   loja = olja
   loka = kola
   Lola = allo
   loop = polo
   loss = sols
   lova = oval = Olav
   Love = Elov
   luft = fult
   luka = kula
   lukt = kult = klut
   lust = slut
   lyda = lady
   lyft = flyt
   lyse = Elsy
   lyst = sylt
   låst = tåls = sålt = stål
   låta = åtal = tåla
   lägd = gäld = gläd
   läkt = kält
   lära = Ärla
   lärs = räls
   läsk = skäl = kläs
   läst = slät
   lätt = tält
   löda = ödla
   löga = ögla
   lögn = gnöl
   löna = Alnö
   löpt = tölp
   lösa = söla = slöa
   löst = slöt
   lött = tölt
   Mait = tima
   Maja = jama
   make = meka
   mala = lama = Alma
   malm = lamm
   Malå = måla
   mani = mina
   mann = namn
   mapp = pamp
   mara = rama = arma
   Mari = Irma
   mars = arms
   Mary = myra
   mask = smak = skam
   mast = stam = samt = Mats
   mata = tama
   maxi = mixa
   meka = make
   mena = amen
   mera = arme
   mest = smet
   Meta = tema = team
   mils = smil
   mima = imma
   mina = mani
   mist = stim
   mixa = maxi
   mode = demo
   Mona = Oman
   mors = roms = orms
   mosa = Amos
   mupp = pump
   must = tums = stum
   myra = Mary
   måla = Malå
   måna = Åman
   möar = möra
   möda = döma
   möra = möar
   möts = töms
   mött = tömt
   nafs = fans
   naja = Anja
   namn = mann
   Nasa = Ansa
   Nato = tona = nota
   natt = tant
   neka = ekan
   nere = rene
   neri = inre
   nesa = sena = enas = anse
   nian = Nina = Anni
   niga = Inga = Gina
   Nils = lins
   Nina = nian = Anni
   nita = Tina = inta = anti
   njöt = nöjt
   Noak = kona
   noga = gona
   nord = rond
   Nore = oren
   nors = snor
   nosa = sona = snoa
   nota = tona = Nato
   nova = ovan
   nuna = unna
   nysa = syna
   nyss = syns
   nåde = dåne
   nädå = ändå
   nära = ärna = äran
   näst = sänt
   nätt = tänt
   näve = även
   nöds = snöd
   nöjt = njöt
   odal = odla
   oden = onde
   odla = odal
   odon = ondo
   ofin = info
   ofta = fota
   ogin = Ingo
   ojdå = jodå
   olag = Olga
   olat = otal
   Olav = oval = lova
   Olga = olag
   oliv = viol
   olja = loja
   olje = Joel
   omak = koma = amok
   Oman = Mona
   omta = mota = atom
   onda = dona = anod
   onde = oden
   ondo = odon
   Oort = otro
   orda = road = Dora
   ordf = Ford
   oren = Nore
   orka = kora
   orma = Mora = arom
   orms = roms = mors
   Ornö = öron
   Orsa = Rosa
   orts = tros = Tors = stor = sort = rost
   Oslo = solo
   otal = olat
   otro = Oort
   otta = tota
   oval = Olav = lova
   ovan = nova
   pamp = mapp
   para = rapa
   park = karp
   part = prat
   pate = peta
   Paul = pula
   paus = supa
   Pers = reps
   Peru = pure
   pest = step
   peta = pate
   Phil = Pihl
   Pihl = Phil
   pike = epik
   piks = spik = pisk
   pila = lipa
   pilt = plit
   pisk = spik = piks
   piss = spis
   pist = tips
   plit = pilt
   plog = glop
   plus = slup = puls
   polo = loop
   pors = spor
   pose = epos
   post = stop
   prao = ropa = apor
   prat = part
   prya = pyra
   puka = kupa
   pula = Paul
   pump = mupp
   pure = Peru
   pust = stup
   pyra = prya
   pyst = pyts
   pyts = pyst
   påsk = skåp
   pösa = spöa
   Rahm = harm
   raja = Arja
   rakt = kart
   rama = mara = arma
   rang = gran = garn
   rank = kran
   rapa = para
   rask = skar = kras
   rasp = spar = raps
   rauk = kura
   rave = Vera = vare = reva
   real = lera = Erla
   regn = gren
   Rehn = Rhen
   remi = Imre
   rena = Erna = eran = Enar = Arne
   rene = nere
   reps = Pers
   rest = ters = ster
   reta = trea = erat
   reva = Vera = vare = rave
   revs = vers
   revy = vyer
   Rhen = Rehn
   Rias = sari = risa
   rida = arid
   Riga = gira
   rika = kria = Irak
   rike = Erik
   ring = grin
   risa = sari = Rias
   risk = skri = skir = kris
   rist = rits
   Rita = tira
   rits = rist
   riva = vira = vari = ivra = Ivar
   road = orda = Dora
   roat = Tora = rota
   roms = orms = mors
   rond = nord
   Rosa = Orsa
   rost = tros = Tors = stor = sort = orts
   rota = Tora = roat
   rote = treo = Tore
   Ruda = duar
   ruin = urin
   Runa = urna = uran
   Rune = uren
   rusa = sura
   rusk = skur = kurs = krus
   ruta = tura
   ruts = turs = surt
   rutt = trut
   Rydh = hyrd
   ryka = yrka = krya
   rysa = Yrsa = syra
   rysk = skyr
   ryta = Tyra
   Råda = ådra = dåra
   råga = gråa
   råna = åran
   räka = kära
   räls = lärs
   räta = ärta = ärat = tära
   rätt = tärt
   röde = öder
   röjs = sörj
   röka = ökar = köra
   rökt = kört
   rönt = törn
   röse = öser
   röst = törs = stör = strö
   röta = örat
   röva = övar
   Saab = Saba = basa
   Saba = Saab = basa
   saft = tafs = fast
   sagd = dags
   sagt = stag = gast
   saka = aska
   salt = tals = stal = last
   salu = usla = sula
   samt = stam = Mats = mast
   sand = dans
   sann = Anns
   sant = stan
   saol = sola = Laos
   Sara = rasa = asar
   sari = risa = Rias
   sate = etsa
   satt = stat
   segt = steg = gets = gest
   sekt = stek
   sela = Elsa
   sele = Else
   sena = nesa = enas = anse
   sene = ense
   sent = Sten
   Seth = hets = hest
   sett = test
   sfär = färs = fräs
   sida = Idas = Disa = aids
   sikt = skit
   sila = Lisa
   sist = sits
   sits = sist
   sitt = itts
   sjas = jass
   själ = sälj
   sjön = Jöns
   skal = slak = Klas
   skam = smak = mask
   skar = rask = kras
   skav = vask
   skir = skri = risk = kris
   skit = sikt
   skoj = sjok = kojs
   skon = snok
   skor = sork = kors
   skri = skir = risk = kris
   skrå = krås
   skrä = särk = skär
   skur = rusk = kurs = krus
   skyl = kyls
   skyr = rysk
   skys = kyss
   skåp = påsk
   skäl = läsk = kläs
   skär = särk = skrä
   skön = knös
   skör = körs
   sköt = sökt = stök
   slag = lags = glas
   slak = skal = Klas
   slam = smal
   slas = lass
   slet = stel
   slip = lisp
   slit = stil = Lits = list
   slok = solk
   slum = smul
   slut = lust
   slån = snål
   slät = läst
   slöa = söla = lösa
   slöt = löst
   smak = skam = mask
   smal = slam
   smet = mest
   smil = mils
   smul = slum
   snoa = sona = nosa
   snok = skon
   snor = nors
   snut = sunt
   snål = slån
   snöd = nöds
   soda = dosa
   Sofi = iofs
   sola = saol = Laos
   solk = slok
   solo = Oslo
   sols = loss
   sona = snoa = nosa
   sork = skor = kors
   sota = tosa
   spik = pisk = piks
   spis = piss
   spor = pors
   spöa = pösa
   stab = bast
   stag = sagt = gast
   stal = tals = salt = last
   stan = sant
   stat = satt
   stav = vast
   stek = sekt
   stel = slet
   Sten = sent
   step = pest
   ster = ters = rest
   stim = mist
   stog = togs
   stop = post
   stor = tros = Tors = sort = rost = orts
   strå = står
   strö = törs = stör = röst
   stum = tums = must
   stup = pust
   stål = tåls = sålt = låst
   står = strå
   ståt = sått
   städ = däst
   stäv = väst
   stök = sökt = sköt
   stör = törs = strö = röst
   stöt = sött
   sukt = stuk = kuts = kust
   sula = usla = salu
   sund = duns
   sunt = snut
   supa = paus
   sura = rusa
   surt = turs = ruts
   susa = usas
   sval = vals = slav
   svar = vars
   Svea = avse
   svek = veks = skev
   svit = vits = vist
   sylt = lyst
   syna = nysa
   syns = nyss
   syra = Yrsa = rysa
   såja = jaså
   sålt = tåls = stål = låst
   såna = åsna
   sått = ståt
   sägn = säng
   sägs = gäss
   säja = jäsa
   sälj = själ
   säng = sägn
   sänt = näst
   sära = äras
   särk = skär = skrä
   Säve = Väse
   söka = ökas
   sökt = stök = sköt
   söla = slöa = lösa
   sörj = röjs
   sött = stöt
   söva = övas
   tabu = tuba
   tafs = saft = fast
   Tage = gate
   takt = katt
   tala = lata
   talg = lagt = galt
   talk = kalt
   tall = allt
   tals = stal = salt = last
   tama = mata
   tand = dant
   tank = kant
   tant = natt
   tarm = armt
   tars = tsar = rast
   task = kast
   tass = stas = sats
   teak = teka = akte
   team = tema = Meta
   teka = teak = akte
   tekn = Kent
   tema = team = Meta
   ters = ster = rest
   test = sett
   teve = vete
   tima = Mait
   Tina = nita = inta = anti
   tior = Troi = trio
   tips = pist
   tira = Rita
   tjoa = jota
   tofs = fots
   togs = stog
   toka = kota
   tolv = volt
   tona = nota = Nato
   Tora = rota = roat
   Tore = treo = rote
   tork = kort
   torn = tron
   torp = trop = port
   torr = tror
   Tors = tros = stor = sort = rost = orts
   tosa = sota
   tota = otta
   toto = Otto
   Tove = veto
   trea = reta = erat
   treo = Tore = rote
   trio = Troi = tior
   Troi = trio = tior
   tron = torn
   tror = torr
   trut = rutt
   tråg = gråt
   träd = tärd
   trög = gröt
   tuba = tabu
   tums = stum = must
   tuna = utan
   tung = ungt
   tura = ruta
   Ture = uret
   turs = surt = ruts
   tuta = utta
   tuva = utav
   tvåa = våta
   tvår = vårt
   tvär = ärvt = värt
   tyna = ytan
   Tyra = ryta
   tåga = gåta
   tåla = åtal = låta
   tåls = sålt = stål = låst
   tåra = åtra = åtar
   tält = lätt
   tänk = känt
   tänt = nätt
   tära = ärta = ärat = räta
   tärd = träd
   tärt = rätt
   tölp = löpt
   tölt = lött
   tömd = dömt
   töms = möts
   tömt = mött
   Töre = öret
   törn = rönt
   törs = stör = strö = röst
   ungt = tung
   unna = nuna
   uran = urna = Runa
   uren = Rune
   uret = Ture
   urin = ruin
   urna = uran = Runa
   usas = susa
   usel = usle
   usla = sula = salu
   usle = usel
   Utah = huta
   utan = tuna
   utav = tuva
   utge = gute
   utta = tuta
   vadå = våda
   vaja = java
   vale = vela = leva = Lave = elva = avel = Alve
   valk = kval = Kalv
   vare = Vera = reva = rave
   vari = vira = riva = ivra = Ivar
   vars = svar
   vask = skav
   vast = stav
   Vega = avge
   vela = vale = leva = Lave = elva = avel = Alve
   Vera = vare = reva = rave
   vers = revs
   vete = teve
   veto = Tove
   vial = vila = liva = Alvi
   Vida = diva
   viga = giva = avig
   vika = kiva
   vila = vial = liva = Alvi
   vina = vian = naiv = Ivan = avin
   viol = oliv
   vips = visp
   vira = vari = riva = ivra = Ivar
   visa = avis
   visp = vips
   vist = vits = svit
   vits = vist = svit
   volt = tolv
   vrak = kvar = krav
   vred = drev
   vrid = driv
   vyer = revy
   våda = vadå
   våga = gåva = avgå
   Våge = gåve
   vårt = tvår
   våta = tvåa
   Väja = jäva
   värd = ärvd
   värt = ärvt = tvär
   Väse = Säve
   väst = stäv
   yrde = dyre
   yrka = ryka = krya
   Yrsa = syra = rysa
   ytan = tyna
   åbor = Åbro
   Åbro = åbor
   åder = dåre
   ådra = Råda = dåra
   Ågot = åtog
   åker = Kåre
   åket = åkte
   åkte = åket
   Åman = måna
   ånga = angå
   åran = råna
   åren = ernå
   året = åter
   årig = igår
   åska = kåsa
   åsna = såna
   åtal = tåla = låta
   åtar = åtra = tåra
   åter = året
   åtog = Ågot
   åtra = åtar = tåra
   ädel = ädle
   ädle = ädel
   ändå = nädå
   ängd = däng
   änka = knäa
   ärad = dära
   äran = ärna = nära
   äras = sära
   ärat = ärta = tära = räta
   Ärla = lära
   ärna = äran = nära
   ärta = ärat = tära = räta
   ärvd = värd
   ärvt = värt = tvär
   även = näve
   öder = röde
   ödla = löda
   ögat = Göta
   ögla = löga
   Öhrn = hörn
   ökar = röka = köra
   ökas = söka
   örat = röta
   öret = Töre
   öron = Ornö
   öser = röse
   övad = döva
   övar = röva
   övas = söva
   över = övre
   övre = över
   Abdon = bonad
   Abels = sabel = blase = Basel
   abers = sebra = baser
   abler = laber
   abort = botar = borta
   abstr = brast
   ackja = jacka
   adeln = dalen = andel
   adels = sadel = ledas = lades = eldas = delas
   Adina = Diana
   adlig = glida
   agent = tagne = tagen = gneta
   Agnar = Ragna
   agnat = tagna = gnata = gatan = antag
   Agnes = segna = gasen = anges
   akryl = kylar
   aktar = karta = karat
   aktas = staka = skata = sakta = kasta
   aktat = katta
   akten = tanke = taken = naket
   akter = trake = raket = kreta = karet = arket
   aktiv = vikta
   alarm = ramla = larma = Almar
   Alban = Laban = banal
   Aldor = odlar
   alert = letar = later
   Alfta = flata = fatal
   alkis = slika = liska = likas = ilska
   alkov = vokal
   allen = nalle
   allra = ralla
   alpin = pinal
   Alrik = lirka = likar = kliar = kilar
   altan = talan = antal
   alträ = träla
   Alvar = valar = lavar = avlar
   Alvin = vilan = lavin = inval
   amorf = forma
   ampel = Palme
   andar = randa = danar = andra
   andas = dansa = danas
   andel = dalen = adeln
   anden = nedan = denna
   andes = sneda = sedan = Deans
   andra = randa = danar = andar
   Andre = redan = raden = nedra
   anemi = Naemi
   anför = fröna
   angår = ångra = ångar = några = gråna
   ankel = klena = kanel = enkla
   ankor = orkan = krona = korna
   annat = Natan
   anors = sonar
   anrop = norpa
   ansat = satan = antas
   anser = senar = resan = rensa = renas = rasen
   anses = seans = nasse
   anslå = snåla
   antag = tagna = gnata = gatan = agnat
   antal = talan = altan
   antas = satan = ansat
   antog = tango
   Anton = notan
   Anund = unnad = undan
   apart = prata = parat
   april = plira = pilar
   areal = reala
   arean = arena
   arena = arean
   Arent = trean = tenar = arten
   areor = orera
   argon = organ
   arkad = karda
   arken = raken = nekar = Karen
   arket = trake = raket = kreta = karet = akter
   arkiv = virka = virak = vikar
   Arlöv = valör
   armar = ramar
   armas = ramsa = ramas
   armen = ramen = menar = maner
   armén = manér
   armod = domar
   arten = trean = tenar = Arent
   arter = terra = retar
   arton = trona = torna = tonar
   arvet = Vreta = treva = trave
   Arvid = vrida = virad = Vidar = driva
   asars = Saras = Assar
   askan = sanka = sakna
   askar = Skara = raska = krasa
   asket = steka = stake = skate
   aspar = spara = raspa
   Assar = Saras = asars
   astma = matas
   Astor = trosa = stora = rosta
   Astra = trasa = rasta = rasat
   Astri = sirat = satir = ritsa = ritas = rista
   Athos = hotas = hosta
   atlet = talte = talet = letat
   atoms = Tomas = matos
   avgas = svaga
   avges = svage
   avgår = vågar
   avlad = valda = dvala
   avlar = valar = lavar = Alvar
   avlat = tavla = avtal
   avled = valde = Evald
   avogt = avtog
   avrop = prova
   avser = versa = varse = serva
   avtal = tavla = avlat
   avtar = varat = trava = tarva = avart
   avtog = avogt
   avund = duvan
   axeln = laxen
   axlar = laxar
   babel = labbe
   bakar = braka = barka
   bakis = bisak
   bakre = break
   bakut = bukta
   banad = banda
   banal = Laban = Alban
   banan = banna
   banda = banad
   baner = enbar = Berna = baren
   banjo = Bojan
   banna = banan
   banor = borna = baron
   bantu = tabun = bunta
   baren = enbar = Berna = baner
   barka = braka = bakar
   baron = borna = banor
   basal = sabla
   basar = brasa
   Basel = sabel = blase = Abels
   baser = sebra = abers
   batik = bikta
   beder = bered
   bedra = breda
   begår = Åberg
   begås = besåg
   benet = beten
   benig = binge
   bered = beder
   Berga = Grabe = Brage
   Berit = biter
   Berna = enbar = baren = baner
   Berta = betar
   besåg = begås
   betar = Berta
   betas = betsa
   beten = benet
   betsa = betas
   Betty = bytte = bytet
   bikta = batik
   bilar = Blair
   bilda = blida
   binge = benig
   bions = bison
   bisak = bakis
   bisol = Ilsbo
   bison = bions
   bitar = Brita
   biter = Berit
   bitet = Tibet
   bitit = bitti
   bitti = bitit
   Blair = bilar
   blase = sabel = Basel = Abels
   bleka = kabel
   blida = bilda
   blota = oblat
   blyet = bylte
   blöde = bödel
   blöja = bölja
   bodar = borda
   bodde = obedd
   Boden = bonde
   Bodil = oblid
   bogar = borga
   Bojan = banjo
   bokar = kobra
   bokat = tobak
   bomba = mobba
   bonad = Abdon
   bonde = Boden
   borda = bodar
   borga = bogar
   borna = baron = banor
   borra = broar
   borta = botar = abort
   Borås = Åsbro = Åbros
   botar = borta = abort
   bovar = bravo
   Brage = Grabe = Berga
   braka = barka = bakar
   brasa = basar
   brast = abstr
   bravo = bovar
   break = bakre
   breda = bedra
   brist = brits
   Brita = bitar
   brits = brist
   broar = borra
   bruna = Urban = burna
   brusa = busar
   bryte = byter
   bråda = bådar
   bröst = bröts
   bröts = bröst
   budet = debut
   buken = kuben = bunke
   bukta = bakut
   bunke = kuben = buken
   bunta = tabun = bantu
   buren = Ruben
   buret = tuber
   Burke = kuber = kerub
   Burma = rumba
   burna = Urban = bruna
   busar = brusa
   bylte = blyet
   byter = bryte
   bytet = bytte = Betty
   bytte = bytet = Betty
   bådar = bråda
   bären = enbär
   bödel = blöde
   böjer = Börje
   bölja = blöja
   Börje = böjer
   cykel = Lycke
   cykla = lycka
   dagar = draga
   dagas = sagda
   Dagny = dynga
   dalen = andel = adeln
   daler = eldar = delar
   dalta = tadla
   damen = menad = medan = Edman
   danar = randa = andra = andar
   danas = dansa = andas
   dansa = danas = andas
   Dario = radio
   darra = radar
   dativ = vidta
   dator = ordat
   Davis = visad = svida
   Deans = sneda = sedan = andes
   debut = budet
   degel = delge
   deism = smide
   dekal = kalde = Ekdal
   dekor = koder
   delad = ledda = eldad
   delar = eldar = daler
   delas = sadel = ledas = lades = eldas = adels
   delat = tadel = eldat = delta
   delen = leden = elden
   delge = degel
   delta = tadel = eldat = delat
   demon = nedom = moden = domen
   demot = modet = metod
   denna = nedan = anden
   deras = redas
   dessa = sades
   Diana = Adina
   diger = redig
   digna = gnida
   dimpa = impad
   dinar = indra
   dingo = Godin
   diska = skida
   divan = vinda
   Djura = judar
   dolda = odlad
   domar = armod
   domen = nedom = moden = demon
   domna = nomad
   Domus = modus
   Doris = sidor
   dosen = Odens
   draga = dagar
   drake = kader
   drapa = parad
   dreva = varde
   drevs = vreds
   driva = vrida = virad = Vidar = Arvid
   drivs = vrids
   droga = groda
   dront = Trond
   drypa = pryda
   drype = pyrde
   dråsa = sårad
   dräng = gränd
   dröja = röjda
   dröje = röjde
   dukar = durka
   duken = kunde
   dunge = Gunde = guden
   dunsa = sunda = Sudan
   dunst = stund
   durka = dukar
   duvan = avund
   dvala = valda = avlad
   dyker = dyrke
   dynga = Dagny
   dyrke = dyker
   dånet = nedåt
   dåren = råden = nåder
   dåsig = sådig
   dänga = ägnad
   däran = ändra = ändar
   därav = ärvda = värda = vädra
   däven = vände
   dävna = vända
   döljs = slöjd
   dövar = vörda
   edens = seden
   Edgar = regad = Gerda = garde = dager
   Edman = menad = medan = damen
   Edvin = viden = Vedin = endiv
   Edwin = Wedin
   egalt = tagel = legat = laget = galet
   Ekdal = kalde = dekal
   eklöv = klöve
   Ekman = mekan = manke = maken
   Ekrot = toker = koret
   elakt = Tekla = kleta
   eldad = ledda = delad
   eldar = delar = daler
   eldas = sadel = ledas = lades = delas = adels
   eldat = tadel = delta = delat
   elden = leden = delen
   eldig = ledig
   elfte = felet
   Elias = Elisa
   Elida = ideal
   Elisa = Elias
   Elise = Elsie
   eller = reell
   elnät = läten = länet
   Elsie = Elise
   Elver = lever
   Elvin = liven = Levin
   Elvir = livre
   Elvis = vilse
   emalj = mejla
   empir = prime
   enats = stena = senat
   enbar = Berna = baren = baner
   enbär = bären
   endiv = viden = Vedin = Edvin
   enigt = inget
   enkel = leken
   enkla = klena = kanel = ankel
   enkom = komne
   enkät = knäet
   enris = siren = resin = inser
   enrum = numer = muren
   ensak = skena = saken = nekas
   ensam = mesan = menas
   ental = talen
   entre = etern
   envar = Vrena = Verna = varen = vaner
   envig = vinge = given
   envis = visen
   Epson = peson
   Ernst = nerts
   Eskil = silke = likes = lekis = kisel
   Eslöv = Sölve
   Ester = teser = reste
   etern = entre
   etisk = sikte
   etsar = stare = retas
   ettan = tenta
   Evald = valde = avled
   Evans = vasen = saven
   evigt = givet
   Evita = veita
   extas = Texas
   fader = freda
   Falck = flack
   farit = frita = firat
   farsa = frasa = fasar
   fasar = frasa = farsa
   fasat = Staaf = safta = fasta
   faser = seraf
   fasor = Forsa
   fasta = Staaf = safta = fasat
   fatal = flata = Alfta
   fatöl = ölfat
   felet = elfte
   fenom = fonem
   final = flina
   fingå = fånig
   firar = friar
   firas = safir
   firat = frita = farit
   fitta = ifatt
   flack = Falck
   flata = fatal = Alfta
   flika = kalif
   flina = final
   flott = tolft
   flyta = lyfta
   flöjt = följt
   flöte = löfte
   foder = Frode
   fonem = fenom
   forma = amorf
   forne = freon
   Forsa = fasor
   frakt = kraft
   frasa = fasar = farsa
   freda = fader
   freon = forne
   friar = firar
   Fride = ifred
   frist = Frits
   frita = firat = farit
   Frits = frist
   Frode = foder
   frost = strof
   frysa = fyras
   fräsa = räfsa
   fröna = anför
   fyras = frysa
   fånig = fingå
   fäder = färde
   fäkta = käfta
   Fälth = hälft
   färde = fäder
   föder = förde
   följt = flöjt
   förde = föder
   föres = förse
   förse = föres
   först = förts
   förts = först
   förut = utför
   gagna = nagga = gnaga
   galen = nagel = lagen
   galer = regla = regal = Lager = alger
   galet = tagel = legat = laget = egalt
   galon = gnola
   galär = älgar = lägra = gräla
   gamar = magra
   gamen = Magne = magen
   gamle = Gemla
   gamma = magma
   garde = regad = Gerda = Edgar = dager
   garva = grava
   gasar = sarga
   gasat = tagas = staga = gasta
   gasen = segna = anges = Agnes
   gaser = segra
   gasol = glosa
   gassa = sagas
   gasta = tagas = staga = gasat
   gatan = tagna = gnata = antag = agnat
   gavel = vagel
   gehör = högre = höger
   geist = stige
   Gemla = gamle
   gener = neger = Green = genre
   genom = mogen
   genre = neger = Green = gener
   genus = unges = sugen
   Gerda = regad = garde = Edgar = dager
   gevär = väger
   gitta = tagit
   given = vinge = envig
   giver = viger
   givet = evigt
   givna = ingav
   gjuta = tjuga
   glada = lagda
   glade = legad
   glans = slang
   glass = slags
   glesa = segla
   glida = adlig
   glosa = gasol
   gnaga = nagga = gagna
   gnata = tagna = gatan = antag = agnat
   gneta = tagne = tagen = agent
   gnida = digna
   gnola = galon
   gnytt = tyngt
   godas = osagd
   Godin = dingo
   golar = logar
   gotik = tokig
   Grabe = Brage = Berga
   Granö = Göran = gröna
   grava = garva
   Green = neger = genre = gener
   grena = regna = Ragne = anger
   Greta = tegar = tager
   grina = ringa = Ragni = narig
   groda = droga
   gråna = ångra = ångar = några = angår
   gråta = årtag = tågar = rågat
   gräla = älgar = lägra = galär
   gränd = dräng
   gräva = vägra = vägar
   gröna = Göran = Granö
   guden = Gunde = dunge
   gulan = lunga = lugna = lagun = gulna
   gulna = lunga = lugna = lagun = gulan
   Gunde = guden = dunge
   Gurli = lurig
   gutar = urtag = truga
   gutår = utgår
   gåtor = tågor
   gåvor = vågor
   gärna = ängar = ägnar
   Göran = gröna = Granö
   Gösta = ögats
   Götar = tröga
   hagel = Helga
   hakan = hanka
   hallå = hålla
   hamre = harem
   hanen = henna = Hanne
   hanka = hakan
   Hanne = henna = hanen
   Hardy = hyrda = hydra
   harem = hamre
   hasar = Sarah
   hasta = Tasha
   hatat = hatta
   hatta = hatat
   haver = havre
   havre = haver
   heder = herde
   Helga = hagel
   henna = Hanne = hanen
   herde = heder
   hetat = hetta
   hetta = hetat
   Hilma = himla
   himla = Hilma
   hosta = hotas = Athos
   hotas = hosta = Athos
   hurså = Århus
   huset = tehus
   hydra = hyrda = Hardy
   hyrda = hydra = Hardy
   hålen = hånle
   hålla = hallå
   hånle = hålen
   håret = råhet
   hädan = hända
   hägna = hänga
   hälft = Fälth
   hända = hädan
   hänga = hägna
   härad = härda
   härav = härva
   härda = härad
   härom = mohär
   härva = härav
   högar = högra
   höger = högre = gehör
   högra = högar
   högre = höger = gehör
   ideal = Elida
   ifatt = fitta
   ifred = Fride
   ikast = skita = sikta = Kista
   iland = Linda = Ladin = Indal
   Ilsbo = bisol
   ilska = slika = liska = likas = alkis
   iltåg = tålig
   impad = dimpa
   inatt = titan
   Indal = Linda = Ladin = iland
   indra = dinar
   inert = Tiren = inter
   Ingas = signa
   ingav = givna
   Ingel = nigel
   Inger = ringe = niger
   Inges = Signe = senig
   inget = enigt
   ingår = åring
   ingås = insåg
   inser = siren = resin = enris
   inses = Nisse = isens
   insåg = ingås
   intag = tinga = tanig
   intar = tinar = nitar = Narti
   Intel = liten
   inter = Tiren = inert
   intro = trion = nitro
   inuit = inuti
   inuti = inuit
   inval = vilan = lavin = Alvin
   Iraks = skria = skira = riska
   Irene = Reine
   irrat = ritar
   isatt = sitta
   isens = Nisse = inses
   islam = smila = Malis = lisma
   ister = riset
   jacka = ackja
   jagat = tajga
   jamen = Majne
   Janet = tjena
   Janos = Sonja = ojsan = Jonas
   Jarmo = major
   Jonas = Sonja = ojsan = Janos
   Jonna = nojan
   judar = Djura
   Judas = sjuda
   julas = ljusa
   junta = njuta
   jurta = tjura
   jänta = tänja = tjäna
   Järva = värja
   jäser = säjer
   jävla = välja
   kabel = bleka
   kader = drake
   kakan = knaka
   kakor = korka = kokar
   kalas = skala
   kalde = Ekdal = dekal
   kalif = flika
   kalls = skall
   kalva = kvala = kavla
   kamel = klema
   kanal = nalka = lakan
   kanel = klena = enkla = ankel
   kanin = Kinna
   kanna = nakna
   kanot = oktan = knota
   kanta = tanka = knata
   kanyl = kylan
   kapas = skapa
   karat = karta = aktar
   karda = arkad
   Karen = raken = nekar = arken
   karet = trake = raket = kreta = arket = akter
   Karla = Klara
   Karls = skral
   karma = makar = krama
   karst = stark = raskt = krats
   karta = karat = aktar
   karva = vraka = vakar
   kasta = staka = skata = sakta = aktas
   katod = kodat
   katta = aktat
   kavel = klave
   kavla = kvala = kalva
   kaxar = kraxa
   kendo = koden
   Kenny = kynne
   kerub = kuber = Burke
   Kevin = Viken
   kikna = kinka
   kilar = lirka = likar = kliar = Alrik
   Kinas = skina = sinka
   kinka = kikna
   Kinna = kanin
   kisel = silke = likes = lekis = Eskil
   kissa = siska
   Kista = skita = sikta = ikast
   Klara = Karla
   klase = skela
   klass = slask
   Klaus = sluka = skula = luska = Lukas
   klave = kavel
   Klein = liken
   klema = kamel
   klena = kanel = enkla = ankel
   kleta = Tekla = elakt
   kliar = lirka = likar = kilar = Alrik
   kliva = vilka
   kloak = kloka
   kloka = kloak
   kläms = skälm
   klöve = eklöv
   knaka = kakan
   knata = tanka = kanta
   knipa = pinka = panik
   knoga = Konga
   knota = oktan = kanot
   knyst = knyts
   knyts = knyst
   knåpa = kåpan
   knäet = enkät
   knäna = änkan = känna
   knöts = skönt
   kobra = bokar
   kodar = korda
   kodat = katod
   koden = kendo
   koder = dekor
   kokar = korka = kakor
   kolar = oklar = koral
   kolas = solka = sloka = skola = loska
   kolen = onkel
   Koler = kreol
   kolet = loket
   kolla = lokal
   komne = enkom
   Konga = knoga
   kopia = okapi
   koral = oklar = kolar
   korda = kodar
   koret = toker = Ekrot
   korka = kokar = kakor
   korna = orkan = krona = ankor
   korsa = Oskar = orsak
   korta = torka = orkat = kroat
   kosan = snoka = skona = Noaks
   kraft = frakt
   krama = makar = karma
   krams = marsk = marks
   krasa = Skara = raska = askar
   kratt = trakt
   kravs = skarv
   kraxa = kaxar
   kreol = Koler
   kreta = trake = raket = karet = arket = akter
   kreti = riket
   krita = rikta
   kroat = torka = orkat = korta
   krona = orkan = korna = ankor
   kruka = kukar
   krusa = skura = ruska = kursa
   kräka = käkar
   kräla = lärka
   kräma = märka
   kräva = värka = vräka = kärva
   krävs = skärv
   krävt = kärvt
   kröna = öknar = körna
   kuben = bunke = buken
   kuber = kerub = Burke
   kukar = kruka
   kulan = lunka = lakun
   kunde = duken
   kunna = unkna
   kursa = skura = ruska = krusa
   kvala = kavla = kalva
   kvist = svikt
   kväsa = väska
   kylan = kanyl
   kylar = akryl
   kylas = skyla
   kyler = rekyl
   kylts = skylt
   kynne = Kenny
   Kyoto = Tokyo
   kåpan = knåpa
   kårar = åkrar = råkar
   kåren = åkern
   käfta = fäkta
   käkar = kräka
   känna = änkan = knäna
   Kärna = räkna = räkan
   kärva = värka = vräka = kräva
   kärvt = krävt
   köade = ökade
   köksa = sköka
   kölen = löken
   könen = öknen
   köpas = spöka
   köpes = spöke
   köpet = köpte
   köpte = köpet
   köras = öskar = sköra
   körer = röker
   köres = söker
   körna = öknar = kröna
   Laban = banal = Alban
   labbe = babel
   laber = abler
   lades = sadel = ledas = eldas = delas = adels
   Ladin = Linda = Indal = iland
   Lagan = nagla = langa = galna = anlag
   lagar = ragla = lagra
   lagda = glada
   lagen = nagel = galen
   laget = tagel = legat = galet = egalt
   lagra = ragla = lagar
   lagun = lunga = lugna = gulna = gulan
   lakan = nalka = kanal
   lakun = lunka = kulan
   lampa = Palma
   landå = Åland = lånad = lådan
   langa = nagla = Lagan = galna = anlag
   lapis = slipa
   larma = ramla = Almar = alarm
   Larsa = salar
   lasso = lossa
   lasta = talas = salta = atlas
   later = letar = alert
   lates = Tesla = stela
   lavar = valar = avlar = Alvar
   lavin = vilan = inval = Alvin
   laxar = axlar
   laxen = axeln
   ledda = eldad = delad
   leden = elden = delen
   ledig = eldig
   legad = glade
   leken = enkel
   lekis = silke = likes = kisel = Eskil
   letar = later = alert
   letat = talte = talet = atlet
   letts = stelt
   levat = velat = valet
   lever = Elver
   Levin = liven = Elvin
   levit = livet
   Liden = Linde
   ligor = rolig
   likar = lirka = kliar = kilar = Alrik
   likas = slika = liska = ilska = alkis
   liken = Klein
   likes = silke = lekis = kisel = Eskil
   likna = linka
   Linda = Ladin = Indal = iland
   Linde = Liden
   linka = likna
   lirat = litar
   liret = liter
   lirka = likar = kliar = kilar = Alrik
   Lisen = silen = senil = Selin = Niels
   liska = slika = likas = ilska = alkis
   lisma = smila = Malis = islam
   lista = slita
   lists = slits
   litar = lirat
   litat = tilta
   liten = Intel
   liter = liret
   litet = titel
   livad = vilda
   livar = vilar = rival
   liven = Levin = Elvin
   livet = levit
   livre = Elvir
   ljusa = julas
   logar = golar
   lokal = kolla
   loket = kolet
   loska = solka = sloka = skola = kolas
   lossa = lasso
   lotsa = stola
   Lotta = total
   lotus = olust
   lovat = Volta = tolva = ovalt
   Loves = sovel
   luden = Lunde
   ludna = uland = lunda
   lufsa = sulfa
   lugna = lunga = lagun = gulna = gulan
   Lukas = sluka = skula = luska = Klaus
   lumen = mulen
   lunda = uland = ludna
   Lunde = luden
   lunga = lugna = lagun = gulna = gulan
   lunka = lakun = kulan
   lurad = rulad
   lurat = ultra = rulta = lutar
   lurig = Gurli
   lurks = slurk
   luska = sluka = skula = Lukas = Klaus
   lusta = sluta = salut
   lutar = ultra = rulta = lurat
   lycka = cykla
   Lycke = cykel
   lyfta = flyta
   lyser = yrsel
   lyset = lyste
   lyste = lyset
   lådan = Åland = lånad = landå
   lånad = Åland = lådan = landå
   lånar = nålar
   lånat = nåtla
   lånet = åteln = låten
   låsta = låtsa = låtas
   låsts = sålts = ståls
   låtar = årtal = tråla
   låtas = låtsa = låsta
   låten = åteln = lånet
   låtsa = låtas = låsta
   läcka = äckla
   läder = äldre = lärde
   lägen = ängel = älgen = länge
   läger = lägre
   lägra = älgar = gräla = galär
   lägre = läger
   läker = räkel
   länet = läten = elnät
   länge = ängel = älgen = lägen
   längs = släng
   läran = ärlan
   läras = sälar
   lärde = äldre = läder
   lärka = kräla
   läska = älska
   läspa = släpa = pälsa
   lästa = ältas = sälta = släta
   läten = länet = elnät
   lätta = tälta
   löfte = flöte
   löken = kölen
   lösas = slösa
   lösts = slöts
   magen = Magne = gamen
   mager = magre
   magma = gamma
   Magne = magen = gamen
   magra = gamar
   magre = mager
   Majne = jamen
   major = Jarmo
   makar = krama = karma
   maken = mekan = manke = Ekman
   makes = smeka
   Malin = milan
   Malis = smila = lisma = islam
   malts = smalt
   manad = Manda
   Manda = manad
   maner = ramen = menar = armen
   manér = armén
   manet = teman = metan = menat = maten
   mango = mogna
   manke = mekan = maken = Ekman
   manna = namna
   manår = månar
   Marit = timra = mitra
   marks = marsk = krams
   marsk = marks = krams
   Marta = matar
   maska = smaka
   masse = sesam
   matar = Marta
   matas = astma
   maten = teman = metan = menat = manet
   matos = Tomas = atoms
   matte = temat
   Matti = timat
   medan = menad = Edman = damen
   meden = mened
   Medin = minde
   mejla = emalj
   mekan = manke = maken = Ekman
   melon = Molen
   menad = medan = Edman = damen
   menar = ramen = maner = armen
   menas = mesan = ensam
   menat = teman = metan = maten = manet
   mened = meden
   merit = timer
   mesan = menas = ensam
   mesta = smeta = metas
   metan = teman = menat = maten = manet
   metas = smeta = mesta
   metod = modet = demot
   milan = Malin
   minde = Medin
   minor = Morin
   mista = smita
   miste = teism
   mitra = timra = Marit
   mobba = bomba
   modet = metod = demot
   modus = Domus
   mogen = genom
   mogna = mango
   mohär = härom
   Molen = melon
   moras = morsa
   Morin = minor
   morna = roman = Ramon
   morot = motor
   morra = ormar
   morsa = moras
   mosas = osams = mossa
   Moses = mosse
   mossa = osams = mosas
   mosse = Moses
   motet = tomte
   motor = morot
   motta = tomat
   mulen = lumen
   mumsa = summa
   muren = numer = enrum
   mynna = Nyman
   myrar = myrra
   myrra = myrar
   månar = manår
   månen = månne
   månne = månen
   märka = kräma
   märks = skärm
   mäste = mätes
   mätes = mäste
   mätts = stämt
   mödan = Ödman
   mörka = ömkar
   mötas = sötma
   mötet = mötte
   mötte = mötet
   Nadja = najad
   Naemi = anemi
   nagel = lagen = galen
   nagga = gnaga = gagna
   nagla = langa = Lagan = galna = anlag
   naivt = vitna = tvina
   najad = Nadja
   naket = tanke = taken = akten
   nakna = kanna
   nalka = lakan = kanal
   nalle = allen
   namna = manna
   narig = ringa = Ragni = grina
   Narti = tinar = nitar = intar
   nasal = slana
   nasas = sansa
   nasse = seans = anses
   natts = tants
   navel = valen
   nedan = denna = anden
   neder = nedre
   nedra = redan = raden = Andre
   nedre = neder
   nedåt = dånet
   neger = Green = genre = gener
   Nelly = nylle
   Nepal = plane = panel
   nerts = Ernst
   Niels = silen = senil = Selin = Lisen
   nigel = Ingel
   niger = ringe = Inger
   Nisse = isens = inses
   nitar = tinar = Narti = intar
   nitro = trion = intro
   njuta = junta
   Noaks = snoka = skona = kosan
   noder = orden
   nojan = Jonna
   nomad = domna
   norpa = anrop
   nosen = sonen
   notan = Anton
   nuets = tusen
   numer = muren = enrum
   nylle = Nelly
   Nyman = mynna
   nyser = syren = syner
   nysta = ytans = snyta
   nyter = tryne
   nåder = råden = dåren
   några = ångra = ångar = gråna = angår
   nålar = lånar
   nåtla = lånat
   näpst = spänt
   närde = räden
   närig = äring
   Närke = räkne
   närma = ämnar = rämna
   näset = näste
   näste = näset
   nätet = täten
   näver = räven
   oaser = soare
   obedd = bodde
   oblat = blota
   oblid = Bodil
   ockra = rocka
   Odens = dosen
   odlad = dolda
   odlar = Aldor
   offer = Roffe
   offra = roffa
   ojsan = Sonja = Jonas = Janos
   okapi = kopia
   oklar = koral = kolar
   oktal = tolka
   oktan = knota = kanot
   Olavi = Viola
   Olsen = solen
   olust = lotus
   omval = volma
   onera = orena
   onkel = kolen
   ordat = dator
   orden = noder
   order = roder
   ordet = torde
   ordin = Rodin
   ordna = rodna = radon
   oreda = roade
   orena = onera
   orera = areor
   organ = argon
   orkan = krona = korna = ankor
   orkat = torka = kroat = korta
   ormar = morra
   orsak = Oskar = korsa
   orten = Torne = toner = tenor = roten
   orter = retor
   Orvar = varor
   osagd = godas
   osams = mossa = mosas
   Oskar = orsak = korsa
   osman = somna
   Ottar = rotat
   ovalt = Volta = tolva = lovat
   oviss = visso
   paket = pekat
   Palma = lampa
   Palme = ampel
   Palms = psalm
   panel = plane = Nepal
   panik = pinka = knipa
   parad = drapa
   parat = prata = apart
   paret = Petra = pater
   parti = tapir = pirat
   parts = spart
   pater = Petra = paret
   patos = topas = posta
   Pauls = pulsa
   pekat = paket
   Perra = repar
   peson = Epson
   petat = tapet
   Peter = repet
   Petra = pater = paret
   Petri = Tierp
   pilar = plira = april
   pinal = alpin
   pinan = pinna
   pinka = panik = knipa
   pinna = pinan
   pions = spion
   pirat = tapir = parti
   piska = spika = skipa
   pissa = spisa
   plane = panel = Nepal
   plask = skalp
   plast = spalt = plats
   plats = spalt = plast
   plira = pilar = april
   plums = slump
   pluta = pulat
   pokal = polka
   polar = porla
   polka = pokal
   porla = polar
   posta = topas = patos
   potta = tapto
   prata = parat = apart
   prime = empir
   prisa = spira = sirap = rispa = Paris
   prost = sport
   prova = avrop
   pryda = drypa
   pråla = pålar
   psalm = Palms
   pulat = pluta
   pulsa = Pauls
   pusta = stupa = putsa
   putsa = stupa = pusta
   pyrde = drype
   pålar = pråla
   påsar = Åsarp = spåra
   påvar = varpå
   påven = våpen
   pälsa = släpa = läspa
   rabbi = ribba
   raden = redan = nedra = Andre
   radio = Dario
   radon = rodna = ordna
   ragla = lagra = lagar
   Ragna = Agnar
   Ragne = regna = grena = anger
   Ragni = ringa = narig = grina
   raket = trake = kreta = karet = arket = akter
   rakna = ranka
   ralla = allra
   ramas = ramsa = armas
   ramen = menar = maner = armen
   Ramon = roman = morna
   ramsa = ramas = armas
   randa = danar = andra = andar
   ranka = rakna
   rares = raser
   rasat = trasa = rasta = Astra
   rasen = senar = resan = rensa = renas = anser
   raser = rares
   raska = Skara = krasa = askar
   raskt = stark = krats = karst
   raspa = spara = aspar
   rasta = trasa = rasat = Astra
   ravin = Viran = rivna
   reala = areal
   redan = raden = nedra = Andre
   redas = deras
   redig = diger
   reell = eller
   Reine = Irene
   Reino = Roine
   rekyl = kyler
   remsa = samer
   renas = senar = resan = rensa = rasen = anser
   rensa = senar = resan = renas = rasen = anser
   repar = Perra
   repet = Peter
   resan = senar = rensa = renas = rasen = anser
   resin = siren = inser = enris
   reson = senor = rosen
   reste = teser = Ester
   retar = terra = arter
   retas = stare = etsar
   retat = tetra
   retor = orter
   ribba = rabbi
   riket = kreti
   rikta = krita
   ringa = Ragni = narig = grina
   ringe = niger = Inger
   riset = ister
   riska = skria = skira = Iraks
   rispa = spira = sirap = prisa = Paris
   rista = sirat = satir = ritsa = ritas = Astri
   ritar = irrat
   ritsa = sirat = satir = ritas = rista = Astri
   Ritva = virat = varit
   rival = vilar = livar
   rivas = visar = viras = svira
   riven = viner
   rivna = Viran = ravin
   roade = oreda
   rocka = ockra
   roder = order
   Rodin = ordin
   rodna = radon = ordna
   roffa = offra
   Roffe = offer
   Roine = Reino
   rolig = ligor
   roman = Ramon = morna
   rosen = senor = reson
   rosta = trosa = stora = Astor
   rotar = torra
   rotat = Ottar
   roten = Torne = toner = tenor = orten
   Ruben = buren
   rufsa = surfa
   rulad = lurad
   rulta = ultra = lutar = lurat
   rumba = Burma
   runda = undra
   runga = ungar = ugnar
   rusar = surra
   rusat = turas = surat = rusta
   ruset = utser = urets = Surte = Sture
   ruska = skura = kursa = krusa
   rusta = turas = surat = rusat
   rutat = tutar
   rykta = yrkat
   rykte = yrket
   ryska = yrkas = skyar
   rysta = ystra = syrat = styra = satyr
   ryter = Terry
   råden = nåder = dåren
   råder = årder
   rådig = ådrig
   rågat = årtag = tågar = gråta
   råhet = håret
   råkar = åkrar = kårar
   råkas = skåra
   råkat = tråka
   rånet = tåren = neråt
   råtta = tåtar = tårta
   räckt = träck
   räden = närde
   räfsa = fräsa
   räkan = räkna = Kärna
   räkel = läker
   räkna = räkan = Kärna
   räkne = Närke
   rälig = ärlig
   rämna = ämnar = närma
   ränta = Ätran = ärtan = ärnat = äntra = tärna = träna = Rätan
   ränte = ärten
   Rätan = Ätran = ärtan = ärnat = äntra = tärna = träna = ränta
   rätas = särat
   rätta = tätar = träta
   räven = näver
   röjas = sörja = sjöar
   röjda = dröja
   röjde = dröje
   röker = körer
   rönen = örnen
   röran = örnar
   röret = örter
   rösta = östra = störa
   sabel = blase = Basel = Abels
   sabla = basal
   sades = dessa
   safir = firas
   safta = Staaf = fasta = fasat
   sagda = dagas
   saker = skare
   sakna = sanka = askan
   sakta = staka = skata = kasta = aktas
   salar = Larsa
   salut = sluta = lusta
   samer = remsa
   samla = smala
   samsa = massa = Assam
   Sandy = synda
   sanka = sakna = askan
   sankt = stank
   sansa = nasas
   Sarah = hasar
   sarga = gasar
   satan = antas = ansat
   satin = Tinas = Stina
   satsa = tassa
   satte = testa
   satyr = ystra = syrat = styra = rysta
   saven = vasen = Evans
   saxen = sexan
   seans = nasse = anses
   sebra = baser = abers
   sedan = sneda = Deans = andes
   seden = edens
   segla = glesa
   segra = gaser
   Selin = silen = senil = Niels = Lisen
   Selma = smale = semla
   semla = smale = Selma
   senar = resan = rensa = renas = rasen = anser
   senat = stena = enats
   senig = Signe = Inges
   senil = silen = Selin = Niels = Lisen
   senor = rosen = reson
   seraf = faser
   serva = versa = varse = avser
   servo = sover
   sesam = masse
   setts = tests
   sexan = saxen
   sidan = snida
   siden = snide
   sidor = Doris
   signa = Ingas
   Signe = senig = Inges
   sikta = skita = Kista = ikast
   sikte = etisk
   silen = senil = Selin = Niels = Lisen
   silke = likes = lekis = kisel = Eskil
   Simon = sinom
   sinka = skina = Kinas
   sinom = Simon
   sirat = satir = ritsa = ritas = rista = Astri
   siren = resin = inser = enris
   siska = kissa
   sitta = isatt
   sjuda = Judas
   sjukt = skjut
   själs = säljs
   själv = väljs = svälj
   sjöar = sörja = röjas
   skala = kalas
   skall = kalls
   skalp = plask
   skalv = skval
   skans = snask
   skapa = kapas
   Skara = raska = krasa = askar
   skare = saker
   skarp = sprak = spark
   skarv = kravs
   skata = staka = sakta = kasta = aktas
   skate = steka = stake = asket
   skava = vaska
   skela = klase
   skena = saken = nekas = ensak
   skett = stekt
   skida = diska
   skilt = slikt
   skina = sinka = Kinas
   skipa = spika = piska
   skira = skria = riska = Iraks
   skita = sikta = Kista = ikast
   skiva = viska = vikas = svika
   skjut = sjukt
   skola = solka = sloka = loska = kolas
   skona = snoka = Noaks = kosan
   skorv = skrov
   skral = Karls
   skria = skira = riska = Iraks
   skrot = torsk = stork
   skrov = skorv
   skryt = stryk
   skräp = skärp
   skröt = strök = skört
   skula = sluka = luska = Lukas = Klaus
   skura = ruska = kursa = krusa
   skuta = sukta = stuka
   skval = skalv
   skyar = yrkas = ryska
   skyla = kylas
   skylt = kylts
   skytt = tyskt
   skåra = råkas
   skälm = kläms
   skäms = sämsk
   skära = säkra
   skärm = märks
   skärp = skräp
   skärt = träsk = stärk
   skärv = krävs
   sköka = köksa
   sköna = önska
   sköne = önske
   skönt = knöts
   sköra = öskar = köras
   skört = strök = skröt
   sköta = ökats = sökta = stöka
   sköte = sökte
   slags = glass
   slakt = talks
   slana = nasal
   slang = glans
   slask = klass
   slava = valsa = svala = salva = avlas
   slika = liska = likas = ilska = alkis
   slikt = skilt
   slipa = lapis
   slita = lista
   Slite = tesil
   slits = lists
   sloka = solka = skola = loska = kolas
   slopa = spola
   slott = stolt
   sluka = skula = luska = Lukas = Klaus
   slump = plums
   slurk = lurks
   sluta = salut = lusta
   släng = längs
   släpa = pälsa = läspa
   släta = ältas = sälta = lästa
   slöja = sölja
   slöjd = döljs
   slöra = sölar
   slösa = lösas
   slöts = lösts
   smaka = maska
   smala = samla
   smale = semla = Selma
   smalt = malts
   smeka = makes
   smeta = metas = mesta
   smide = deism
   smila = Malis = lisma = islam
   smita = mista
   smort = storm
   snask = skans
   sneda = sedan = Deans = andes
   snida = sidan
   snide = siden
   snoka = skona = Noaks = kosan
   snutt = stunt
   snyta = ytans = nysta
   snåla = anslå
   snävt = vänts
   snöre = Sören = söner
   soare = oaser
   solar = sorla
   solen = Olsen
   solka = sloka = skola = loska = kolas
   solur = sulor
   somna = osman
   sonar = anors
   sonen = nosen
   Sonja = ojsan = Jonas = Janos
   sorla = solar
   sorts = tross = stors
   sovel = Loves
   sover = servo
   spalt = plats = plast
   spara = raspa = aspar
   spark = sprak = skarp
   spart = parts
   spika = skipa = piska
   spion = pions
   spira = sirap = rispa = prisa = Paris
   spisa = pissa
   spola = slopa
   sport = prost
   sprak = spark = skarp
   spåna = såpan
   spåra = Åsarp = påsar
   spänt = näpst
   spöka = köpas
   spöke = köpes
   Staaf = safta = fasta = fasat
   staga = tagas = gasta = gasat
   staka = skata = sakta = kasta = aktas
   stake = steka = skate = asket
   stank = sankt
   stare = retas = etsar
   start = trast
   staty = tysta
   stega = tages
   steka = stake = skate = asket
   stekt = skett
   stela = Tesla = lates
   stelt = letts
   stena = senat = enats
   stige = geist
   still = tills
   Stina = Tinas = satin
   stola = lotsa
   stolt = slott
   stora = trosa = rosta = Astor
   stork = torsk = skrot
   storm = smort
   stors = tross = sorts
   stram = trams = smart
   strof = frost
   strul = Truls
   strut = trust
   stryk = skryt
   sträv = värst = tvärs
   strök = skört = skröt
   stuka = sukta = skuta
   stund = dunst
   stunt = snutt
   stupa = putsa = pusta
   Sture = utser = urets = Surte = ruset
   styck = tycks
   stygn = yngst = tyngs
   styra = ystra = syrat = satyr = rysta
   styre = yster = syret
   ståls = sålts = låsts
   stäms = sämst
   stämt = mätts
   stänk = tänks = sänkt
   stärk = träsk = skärt
   Stöde = ödets
   stöka = ökats = sökta = sköta
   stöna = östan
   störa = östra = rösta
   stört = törst = tröst
   Sudan = sunda = dunsa
   sugen = unges = genus
   suget = utges
   sukta = stuka = skuta
   sulfa = lufsa
   sulor = solur
   summa = mumsa
   sunda = Sudan = dunsa
   sunes = susen
   surat = turas = rusta = rusat
   surfa = rufsa
   surra = rusar
   Surte = utser = urets = Sture = ruset
   susen = sunes
   suset = utses
   svaga = avgas
   svage = avges
   svala = valsa = slava = salva = avlas
   svalt = valts
   svara = varas
   svida = visad = Davis
   svika = viska = vikas = skiva
   svikt = kvist
   svina = visan
   svinn = vinns
   svira = visar = viras = rivas
   svåra = våras
   svälj = väljs = själv
   svära = Sävar
   svärm = värms
   synda = Sandy
   syner = syren = nyser
   syrat = ystra = styra = satyr = rysta
   syren = syner = nyser
   syret = yster = styre
   sådig = dåsig
   sålts = ståls = låsts
   såpan = spåna
   sårad = dråsa
   såret = årets
   säden = sände
   säjer = jäser
   säkra = skära
   sälar = läras
   säljs = själs
   sälta = ältas = släta = lästa
   sämsk = skäms
   sämst = stäms
   sände = säden
   sänka = änkas
   sänkt = tänks = stänk
   särat = rätas
   Särna = ärans
   Sävar = svära
   söker = köres
   sökta = ökats = stöka = sköta
   sökte = sköte
   sölar = slöra
   sölja = slöja
   Sölve = Eslöv
   söner = Sören = snöre
   Sören = söner = snöre
   sörja = sjöar = röjas
   sötma = mötas
   tabun = bunta = bantu
   tadel = eldat = delta = delat
   tadla = dalta
   tagas = staga = gasta = gasat
   tagen = tagne = gneta = agent
   tager = tegar = Greta
   tages = stega
   tagit = gitta
   tagna = gnata = gatan = antag = agnat
   tagne = tagen = gneta = agent
   tajga = jagat
   taken = tanke = naket = akten
   talan = antal = altan
   talas = salta = lasta = atlas
   talen = ental
   talet = talte = letat = atlet
   talks = slakt
   talte = talet = letat = atlet
   tango = antog
   tanig = tinga = intag
   tanka = knata = kanta
   tanke = taken = naket = akten
   tants = natts
   tapet = petat
   tapir = pirat = parti
   tapto = potta
   tarva = varat = trava = avtar = avart
   Tasha = hasta
   tassa = satsa
   tavla = avtal = avlat
   teddy = tydde
   tegar = tager = Greta
   tehus = huset
   teism = miste
   Tekla = kleta = elakt
   teman = metan = menat = maten = manet
   temat = matte
   tenar = trean = arten = Arent
   tenor = Torne = toner = roten = orten
   tenta = ettan
   terra = retar = arter
   Terry = ryter
   teser = reste = Ester
   tesil = Slite
   Tesla = stela = lates
   testa = satte
   tests = setts
   tetra = retat
   teven = veten
   Texas = extas
   Tibet = bitet
   Tidan = tinad
   tidur = urtid = Turid
   Tierp = Petri
   tills = still
   tilta = litat
   timat = Matti
   timer = merit
   timra = mitra = Marit
   tinad = Tidan
   tinar = nitar = Narti = intar
   Tinas = Stina = satin
   tinga = tanig = intag
   Tiren = inter = inert
   titan = inatt
   titel = litet
   Titus = tutsi
   tjena = Janet
   tjuga = gjuta
   tjura = jurta
   tjäna = tänja = jänta
   tobak = bokat
   toker = koret = Ekrot
   tokig = gotik
   Tokyo = Kyoto
   tolft = flott
   tolka = oktal
   tolva = Volta = ovalt = lovat
   Tomas = matos = atoms
   tomat = motta
   tomte = motet
   tonar = trona = torna = arton
   toner = Torne = tenor = roten = orten
   topas = posta = patos
   torde = ordet
   Toril = triol
   torka = orkat = kroat = korta
   torna = trona = tonar = arton
   Torne = toner = tenor = roten = orten
   torra = rotar
   torsk = stork = skrot
   Torup = utrop
   total = Lotta
   trake = raket = kreta = karet = arket = akter
   trakt = kratt
   trasa = rasta = rasat = Astra
   trast = start
   trave = Vreta = treva = arvet
   trean = tenar = arten = Arent
   treva = Vreta = trave = arvet
   triol = Toril
   trion = nitro = intro
   trivs = vrist
   trona = torna = tonar = arton
   Trond = dront
   trosa = stora = rosta = Astor
   tross = stors = sorts
   truga = urtag = gutar
   Truls = strul
   trust = strut
   tryne = nyter
   tryta = yttra
   tråka = råkat
   tråla = årtal = låtar
   träck = räckt
   träda = tärda
   träde = tärde
   träla = alträ
   träna = Ätran = ärtan = ärnat = äntra = tärna = Rätan = ränta
   träsk = stärk = skärt
   träta = tätar = rätta
   tröga = Götar
   tröst = törst = stört
   tuber = buret
   tunna = unnat
   turas = surat = rusta = rusat
   turen = turne
   turer = ruter = retur
   Turid = urtid = tidur
   turne = turen
   tusen = nuets
   tutar = rutat
   tutsi = Titus
   tveka = vaket
   tvina = vitna = naivt
   tvärs = värst = sträv
   tycks = styck
   tydas = Ystad
   tydde = teddy
   tyngs = yngst = stygn
   tyngt = gnytt
   tyskt = skytt
   tysta = staty
   tågar = årtag = rågat = gråta
   tågen = tånge
   tågor = gåtor
   tålde = tåled
   tåled = tålde
   tålig = iltåg
   tånge = tågen
   tåras = Årsta
   tårta = tåtar = råtta
   tåtar = tårta = råtta
   tälta = lätta
   tända = ändat
   tänja = tjäna = jänta
   tänks = sänkt = stänk
   tärda = träda
   tärde = träde
   tärna = Ätran = ärtan = ärnat = äntra = träna = Rätan = ränta
   tätar = träta = rätta
   täten = nätet
   tävla = välta
   törst = tröst = stört
   tösen = Östen
   ugnar = ungar = runga
   ugnen = ungen
   uland = lunda = ludna
   ultra = rulta = lutar = lurat
   ulvar = urval
   ulven = vulen
   undan = unnad = Anund
   under = undre
   undra = runda
   undre = under
   ungar = ugnar = runga
   ungen = ugnen
   unges = sugen = genus
   unkna = kunna
   unnad = undan = Anund
   unnar = urnan
   unnat = tunna
   Urban = burna = bruna
   urets = utser = Surte = Sture = ruset
   urnan = unnar
   urtag = truga = gutar
   urtid = Turid = tidur
   urval = ulvar
   utför = förut
   utges = suget
   utgår = gutår
   utrop = Torup
   utser = urets = Surte = Sture = ruset
   utses = suset
   vadan = Vanda
   vadar = varda
   vaden = vande
   vagel = gavel
   vajer = varje
   vakar = vraka = karva
   vakat = vakta
   vaken = vekna
   vaker = verka
   vaket = tveka
   vakna = vanka
   vakta = vakat
   valar = lavar = avlar = Alvar
   valda = dvala = avlad
   valde = Evald = avled
   valen = navel
   valet = velat = levat
   valsa = svala = slava = salva = avlas
   valts = svalt
   valår = vråla
   valör = Arlöv
   vanan = vanna
   Vanda = vadan
   vande = vaden
   vaner = Vrena = Verna = varen = envar
   vanka = vakna
   vanna = vanan
   varan = varna
   varas = svara
   varat = trava = tarva = avtar = avart
   varda = vadar
   varde = dreva
   vardå = vårda
   varen = Vrena = Verna = vaner = envar
   varit = virat = Ritva
   varje = vajer
   varna = varan
   varor = Orvar
   varpå = påvar
   varse = versa = serva = avser
   varva = varav
   vasen = saven = Evans
   vaska = skava
   Vedin = viden = endiv = Edvin
   Wedin = Edwin
   veita = Evita
   vekna = vaken
   velat = valet = levat
   Verde = vrede
   verka = vaker
   Verna = Vrena = varen = vaner = envar
   versa = varse = serva = avser
   vetat = vetta
   veten = teven
   vetet = vette
   vetta = vetat
   vette = vetet
   Vidar = vrida = virad = driva = Arvid
   viden = Vedin = endiv = Edvin
   vidga = vigda
   vidta = dativ
   vigda = vidga
   viger = giver
   vigör = övrig
   vikar = virka = virak = arkiv
   vikas = viska = svika = skiva
   Viken = Kevin
   viker = virke
   vikta = aktiv
   vilan = lavin = inval = Alvin
   vilar = rival = livar
   vilat = vital
   vilda = livad
   vilka = kliva
   Vilma = vimla
   vilse = Elvis
   vimla = Vilma
   vinda = divan
   viner = riven
   vinge = given = envig
   vinns = svinn
   Viola = Olavi
   virad = vrida = Vidar = driva = Arvid
   virak = virka = vikar = arkiv
   Viran = rivna = ravin
   viras = visar = svira = rivas
   virat = varit = Ritva
   virka = virak = vikar = arkiv
   virke = viker
   visad = svida = Davis
   visan = svina
   visar = viras = svira = rivas
   visas = vissa
   visat = vitsa = vista
   visen = envis
   viset = viste
   viska = vikas = svika = skiva
   vissa = visas
   visso = oviss
   vista = vitsa = visat
   viste = viset
   vital = vilat
   vitna = tvina = naivt
   vitsa = vista = visat
   vokal = alkov
   volma = omval
   Volta = tolva = ovalt = lovat
   vraka = vakar = karva
   vrede = Verde
   vreds = drevs
   Vrena = Verna = varen = vaner = envar
   Vreta = treva = trave = arvet
   vrida = virad = Vidar = driva = Arvid
   vrids = drivs
   vrist = trivs
   vråla = valår
   vräka = värka = kärva = kräva
   vulen = ulven
   vågar = avgår
   vågor = gåvor
   våpen = påven
   våras = svåra
   vårat = vårta
   vårda = vardå
   vårta = vårat
   väder = ärvde = värde
   vädra = ärvda = värda = därav
   vägar = vägra = gräva
   vägen = Vänge
   väger = gevär
   vägra = vägar = gräva
   välja = jävla
   väljs = svälj = själv
   välta = tävla
   vända = dävna
   vände = däven
   Vänge = vägen
   vänts = snävt
   värda = ärvda = vädra = därav
   värde = ärvde = väder
   värja = Järva
   värka = vräka = kärva = kräva
   värms = svärm
   värre = ärver
   värst = tvärs = sträv
   väska = kväsa
   vätet = vätte
   vätte = vätet
   vörda = dövar
   yngst = tyngs = stygn
   yrkas = skyar = ryska
   yrkat = rykta
   yrket = rykte
   yrsel = lyser
   Ystad = tydas
   yster = syret = styre
   ystra = syrat = styra = satyr = rysta
   ytans = snyta = nysta
   ytter = yttre
   yttra = tryta
   yttre = ytter
   Åberg = begår
   Åbros = Åsbro = Borås
   ådrig = rådig
   Ågren = ånger
   åkern = kåren
   åkrar = råkar = kårar
   Åland = lånad = lådan = landå
   ångar = ångra = några = gråna = angår
   ånger = Ågren
   ångra = ångar = några = gråna = angår
   årder = råder
   årens = Åsner
   årets = såret
   Århus = hurså
   åring = ingår
   Årsta = tåras
   årtag = tågar = rågat = gråta
   årtal = tråla = låtar
   Åsarp = spåra = påsar
   Åsbro = Åbros = Borås
   Åsner = årens
   åteln = låten = lånet
   äckla = läcka
   ägnad = dänga
   ägnar = ängar = gärna
   äldre = lärde = läder
   älgar = lägra = gräla = galär
   älgen = ängel = länge = lägen
   älska = läska
   ältas = sälta = släta = lästa
   ämnar = rämna = närma
   ändar = ändra = däran
   ändat = tända
   ändra = ändar = däran
   ängar = ägnar = gärna
   ängel = älgen = länge = lägen
   änkan = känna = knäna
   änkas = sänka
   äntra = Ätran = ärtan = ärnat = tärna = träna = Rätan = ränta
   ärans = Särna
   äring = närig
   ärlan = läran
   ärlig = rälig
   ärnat = Ätran = ärtan = äntra = tärna = träna = Rätan = ränta
   ärtan = Ätran = ärnat = äntra = tärna = träna = Rätan = ränta
   ärten = ränte
   ärvda = värda = vädra = därav
   ärvde = värde = väder
   ärver = värre
   Ätran = ärtan = ärnat = äntra = tärna = träna = Rätan = ränta
   ödets = Stöde
   Ödman = mödan
   ögats = Gösta
   ökade = köade
   ökats = sökta = stöka = sköta
   öknar = körna = kröna
   öknen = könen
   ölfat = fatöl
   ömkar = mörka
   önska = sköna
   önske = sköne
   örnar = röran
   örnen = rönen
   örter = röret
   öskar = sköra = köras
   östan = stöna
   Östen = tösen
   östra = störa = rösta
   övrig = vigör
   ablers = blaser
   abnorm = Broman
   aborts = borsta
   absens = basens
   absent = staben
   Adelia = ideala
   adelns = sadeln = ledsna = dalens
   adliga = ilagda
   Adrian = radian
   affekt = kaffet
   agerat = tagare
   Agrell = galler
   Ahrner = harren
   aktern = tanker = nektar = kanter
   aktivt = kvitta
   aktris = skirat = siktar = riktas = arktis
   aktsam = smakat
   Alaska = kalasa
   Aldrin = lindra = lindar = Irland
   alkemi = Mikael
   alltid = dillat
   alltit = tillta
   allvar = vallar
   Almars = slamra = samlar
   Alnarp = planar
   alster = laster
   alstra = saltar = astral
   altare = talare
   Amelie = Emelia
   amigor = ormiga
   ammade = madame
   analog = Angola
   anarki = Karina = anrika
   andakt = kantad
   andars = Sandra = dansar = andras
   andats = datans = dansat
   andens = sanden = dennas = dansen
   Anders = Sander = radens = Andres
   andlig = inlagd = dingla
   Andnor = nordan
   andras = Sandra = dansar = andars
   Andrea = anreda
   Andres = Sander = radens = Anders
   anfall = fallna
   angiva = vagina = avigan
   Angola = analog
   angrep = pengar = Genarp
   ankare = ekarna
   anklar = klarna
   anlagt = talang = galant
   anlita = intala
   anmäls = lämnas
   anmält = talmän = lämnat
   annars = snaran
   Anneli = Linnea
   Annevi = vienna
   anreda = Andrea
   anrika = Karina = anarki
   ansats = stansa = satans = sansat
   ansatt = snatta = attans
   ansedd = snedda
   ansett = staten = ettans
   anslag = slanga = slagna
   anslog = slogan = salong
   anslut = sultan = stulna = slutna
   anslår = nålars
   anstår = Tranås = stråna
   ansvar = varnas = varans = svanar
   ansökt = önskat
   Antero = notera
   antikt = intakt
   antogs = tangos
   använt = väntan
   areans = nasare
   arktis = skirat = siktar = riktas = aktris
   armens = remsan
   Arnevi = vinare
   Arnold = Ronald = Roland
   arrest = raster
   artade = datera
   artens = tsaren = stenar = rensat = rasten
   artist = trista = ristat
   Arvika = kaviar
   askens = sakens
   aspekt = pekats
   astral = saltar = alstra
   astras = tassar = satsar
   Astrid = strida = drista
   ateist = isatte
   attest = testat
   August = utsuga
   avdela = avleda = avlade = Avedal
   avdrag = vardag
   Avedal = avleda = avlade = avdela
   avigan = vagina = angiva
   avkyls = klyvas
   avlade = avleda = Avedal = avdela
   avlagd = valdag
   avleda = avlade = Avedal = avdela
   avsats = stavas
   avsatt = stavat
   avsedd = svedda
   avsett = svetta
   avsikt = viskat = svikta = kvista
   avskar = kvasar
   avslår = vrålas
   avsmak = vaksam
   avstår = Svartå
   avsänd = vändas
   avsänt = väntas
   axelns = laxens
   backar = bracka = barack
   badkar = barkad
   bagarn = bangar
   bakrus = buskar = brukas
   balett = bettla = betalt
   balken = kabeln = blekna
   bangar = bagarn
   bangen = Bengan
   banker = barken
   bantar = branta
   barack = bracka = backar
   barkad = badkar
   barken = banker
   barnet = enbart
   barock = bockar
   barske = basker
   basens = absens
   basist = bisats
   basker = barske
   bedöma = bemöda
   befria = briefa
   begrät = begärt
   begära = bägare
   begärt = begrät
   bekänn = bänken
   bekänt = betänk
   bemöda = bedöma
   benets = besten
   Bengan = bangen
   Benins = bensin
   bensin = Benins
   beredd = bredde
   bergen = Enberg
   bergis = Isberg
   berörd = bröder
   besköt = besökt
   besten = benets
   besökt = besköt
   betald = teblad = bladet
   betalt = bettla = balett
   bettla = betalt = balett
   betänk = bekänt
   bidrag = brigad
   biland = ibland = blinda
   bildas = blidas
   bilden = blinde = bindel
   bindel = blinde = bilden
   bisats = basist
   bister = bistre
   bistra = brista = bitars
   bistre = bister
   bitars = brista = bistra
   bittra = Britta
   bjuder = erbjud
   Björna = början
   bladen = Blenda
   bladet = teblad = betald
   blaser = ablers
   Bleket = blekte
   blekna = kabeln = balken
   blekte = Bleket
   Blenda = bladen
   blidas = bildas
   blinda = ibland = biland
   blinde = bindel = bilden
   blossa = Lassbo
   blotat = blotta
   blotta = blotat
   blåvit = livbåt
   blöder = bölder
   blöjan = böljan
   blöjor = böljor
   bockar = barock
   Bogren = borgen
   Bomans = sambon
   bombad = mobbad
   borgen = Bogren
   borret = Robert = bortre
   borsta = aborts
   borste = bortse
   bortre = Robert = borret
   bortse = borste
   bosatt = botats
   botats = bosatt
   bracka = barack = backar
   bragte = Taberg
   branta = bantar
   bredde = beredd
   breven = verben = revben
   brevet = verbet
   bridge = Idberg
   briefa = befria
   brigad = bidrag
   brista = bitars = bistra
   Britta = bittra
   Broman = abnorm
   bromsa = sambor
   brukar = burkar
   brukas = buskar = bakrus
   brukat = buktar
   bruket = bukter
   brutal = bultar
   brutet = buttre = butter
   brutna = buntar
   brutta = buttra
   bräcka = bäckar
   brädan = brända
   brädda = bäddar
   brända = brädan
   bröden = börden = bönder
   bröder = berörd
   buktar = brukat
   bukter = bruket
   bullar = bullra
   bullra = bullar
   bultar = brutal
   bunker = burken
   buntar = brutna
   burkar = brukar
   burken = bunker
   buskar = brukas = bakrus
   butter = buttre = brutet
   buttra = brutta
   buttre = butter = brutet
   bäckar = bräcka
   bäddar = brädda
   bägare = begära
   bänken = bekänn
   bölder = blöder
   böljan = blöjan
   böljor = blöjor
   bönder = börden = bröden
   börden = bönder = bröden
   början = Björna
   cykeln = nyckel
   dagars = dragas
   dagens = endags
   dalens = sadeln = ledsna = adelns
   Dalsjö = döljas
   Daniel = inleda = inlade = indela
   dansar = Sandra = andras = andars
   dansas = sansad
   dansat = datans = andats
   dansen = sanden = dennas = andens
   danska = skadan = saknad
   danske = kadens
   dansör = söndra
   daskat = skadat = saktad = kastad
   datans = dansat = andats
   datera = artade
   datorn = ordnat
   Davies = visade
   degeln = legend
   deglar = erlagd = dregla
   delars = sedlar
   delger = dregel
   delord = ordled = ledord
   delvis = Vidsel
   demens = smeden
   demons = domens
   dennas = sanden = dansen = andens
   Dermot = mordet
   diarre = Reidar = radier
   diggar = dragig
   dikter = kredit = direkt
   dillar = drilla
   dillat = alltid
   dinera = radien = inreda
   dingla = inlagd = andlig
   Dingle = Edling
   direkt = kredit = dikter
   diskar = skrida
   djärva = vädjar
   djärve = värjde = Järved
   domarn = random = Mandor
   domens = demons
   donera = roande = ondare
   doppar = droppa
   dragas = dagars
   dragen = graden = Drange
   drager = grader
   drages = resdag
   dragig = diggar
   dragon = grodan
   drakar = kadrar
   Drange = graden = dragen
   dregel = delger
   dregla = erlagd = deglar
   drilla = dillar
   drista = strida = Astrid
   drivan = vridna = vindar = drivna
   drivas = vridas = radvis
   driven = vriden = nervid
   driver = vrider
   drives = vrides
   drivet = vridet
   drivit = vridit
   drivna = vridna = vindar = drivan
   droppa = doppar
   droska = skador
   drulla = rullad
   drämde = därmed
   drömda = mördad
   dubbar = rubbad
   dubbel = dubble
   dubble = dubbel
   duenna = unnade
   dundra = rundad = nuddar
   dunkel = Eklund
   Dunker = kunder
   dunsar = undras
   dunsen = sunden
   dunsta = stunda
   dusten = sundet
   duvans = snuvad
   dykare = yrkade
   dyrast = styrda = dystra
   dyster = styrde
   dystra = styrda = dyrast
   dårhus = rådhus
   därest = städer
   därmed = drämde
   dödats = stödda
   döljas = Dalsjö
   Edling = Dingle
   Einars = siaren = inresa
   ekarna = ankare
   Eklund = dunkel
   eldare = ledare = erlade
   eldens = sedeln = ledsen
   eldiga = lediga
   eldigt = ledigt
   Ellert = reellt
   Elvina = inavel
   emedan = menade
   Emelia = Amelie
   enbart = barnet
   Enberg = bergen
   endags = dagens
   endast = stenad = staden
   endera = renade
   energi = genier
   Engman = namnge
   enormt = monter = metron = mentor
   ensamt = matens = masten
   enskog = skogen
   enslig = snigel = singel = neslig
   Envall = vallen
   envist = vitsen = sviten = svinet
   envägs = vägens
   epitet = pietet
   erbjud = bjuder
   Erhard = hedrar
   erinra = Rainer
   erkänd = Knäred
   erkänn = känner
   erkänt = tänker
   erlade = ledare = eldare
   erlagd = dregla = deglar
   erlagt = lagret
   Erling = reling
   Ernest = resten = eterns
   erotik = tokeri
   ersatt = testar = streta = stater
   Ersson = sensor
   ersätt = sätter
   erövra = rövare
   eskort = stroke = skoter = sektor = Koster = korset
   estrad = restad
   Estrid = tiders = restid
   eterns = resten = Ernest
   etiskt = siktet
   etnisk = teknis = skiten = sikten = insekt
   etrusk = skuret = kuster
   ettans = staten = ansett
   ettrig = gitter
   ettårs = strået
   eulers = ruelse
   fackla = flacka
   fadder = Fredda = fredad
   faders = fredas
   falang = flagna
   fallna = anfall
   falska = klafsa = flaska
   farmor = morfar = formar
   farsot = tofsar = frosta = fostra
   Farsta = saftar
   farstu = surfat = frusta
   fasett = tefats
   faster = fresta = festar
   fattat = tafatt
   fertil = filter
   festar = fresta = faster
   filter = fertil
   finans = finnas
   Fingal = flinga
   finnas = finans
   firare = friare
   firman = Friman
   fiskal = isflak
   fiskar = friska
   fiskat = skifta
   fisket = skifte
   fixare = fixera
   fixera = fixare
   fjäder = fjärde
   fjärde = fjäder
   fjärma = främja
   flacka = fackla
   flagna = falang
   flaska = klafsa = falska
   flegma = magfel
   flinga = Fingal
   flirta = liftar
   floder = folder
   flugen = gulfen
   flugit = luftig
   fluten = luften
   flykta = klyfta
   flyter = lyfter
   flörta = förtal
   flötet = löftet
   fnyser = frysen
   folder = floder
   fonder = forden
   forden = fonder
   formar = morfar = farmor
   former = reform
   fosfor = soffor
   fostra = tofsar = frosta = farsot
   fotsid = sidfot
   fredad = Fredda = fadder
   fredas = faders
   Fredda = fredad = fadder
   Fredin = friden
   fresta = festar = faster
   friare = firare
   friden = Fredin
   Friman = firman
   friska = fiskar
   friskt = skrift
   frosta = tofsar = fostra = farsot
   frusta = surfat = farstu
   frysen = fnyser
   frysta = syftar
   frågan = fångar
   främja = fjärma
   frände = färden
   fräsen = sfären = färsen
   fräser = sfärer
   futtig = utgift
   fysiks = fysisk
   fysisk = fysiks
   fångar = frågan
   fäktar = kräfta
   färden = frände
   färsen = sfären = fräsen
   fördel = förled
   fördom = omförd
   förgås = försåg
   förled = fördel
   förman = förnam
   förmål = målför
   förmås = försmå
   förnam = förman
   försmå = förmås
   förstå = försåt
   försåg = förgås
   försåt = förstå
   förtal = flörta
   förvar = varför
   galant = talang = anlagt
   galler = Agrell
   gamlas = samlag
   gammal = glamma
   gamman = magman
   garant = granat
   gardin = randig = indrag = Gradin
   garnen = rangen = granne = granen
   Genarp = pengar = angrep
   genast = Gnesta
   genera = negera
   geners = segern
   genial = Ingela
   genier = energi
   genren = grenen
   gentes = stegen
   genväg = väggen
   Gerdin = ringde
   giftas = saftig
   gillar = grilla = gillra
   Gillis = sigill
   gillra = grilla = gillar
   gitarr = tigrar
   gitter = ettrig
   givits = vitsig
   glamma = gammal
   glaset = slaget = seglat
   glesna = snegla = slagne = slagen = lagens
   glider = redlig
   glinas = slinga = singla = signal = inslag
   gloria = roliga
   glukos = skogul
   glunka = klunga
   gluten = lugnet
   glutta = utlagt
   glänsa = ängsla = slänga
   glänta = längta
   glöder = gördel
   Gnesta = genast
   gnista = stinga = stigna
   godast = godtas
   godtas = godast
   graden = Drange = dragen
   grader = drager
   Gradin = randig = indrag = gardin
   granat = garant
   granen = rangen = granne = garnen
   granne = rangen = granen = garnen
   gratis = trasig = stigar
   gravar = vargar
   graven = vargen
   gravid = vidgar
   grenar = regnar
   grenen = genren
   grenig = regnig
   grilla = gillra = gillar
   grinar = ringar
   gripen = ingrep
   grisen = Nigers = Ingers
   grodan = dragon
   grumla = lagrum
   grunna = Gunnar
   grytet = gytter
   gränsa = sängar
   gräset = gäster
   grävas = vägras
   grönas = görans
   gulden = ledung
   gulfen = flugen
   gulvit = vitgul
   gumman = magnum
   Gunnar = grunna
   Gustav = utgavs
   gytter = grytet
   gåtans = Ångsta = Stånga
   gärden = ängder
   gäster = gräset
   görans = grönas
   gördel = glöder
   götisk = stökig
   halkar = harkla
   hangar = harang
   hannes = Hansen
   Hansen = hannes
   Harads = hasard
   harang = hangar
   harkla = halkar
   harren = Ahrner
   hasard = Harads
   Hasslö = hölass
   Hedlin = Lindhe
   hedrar = Erhard
   heller = hellre
   hellre = heller
   Hestra = hetsar
   hetast = hettas
   hetsar = Hestra
   hettas = hetast
   hinder = hirden
   hirden = hinder
   hjärta = härjat
   hjässa = hässja
   hoppas = shoppa
   Hultin = Thulin
   hundar = hurdan = hundra
   hundra = hurdan = hundar
   hurdan = hundra = hundar
   hålens = Åhlens
   hålets = Ståhle
   häller = hällre
   hällre = häller
   hämtar = Märtha
   händer = härden
   härden = händer
   härjat = hjärta
   hässja = hjässa
   hölass = Hasslö
   hönset = hösten
   hösten = hönset
   ibland = blinda = biland
   Idberg = bridge
   ideala = Adelia
   idealt = litade
   igenom = omigen = Ingemo
   igloor = orolig
   ikväll = likväl
   ilagda = adliga
   ilsket = silket
   ilskna = slinka = Niklas = liknas = kansli
   imorse = isomer
   inavel = Elvina
   indela = inleda = inlade = Daniel
   indrag = randig = Gradin = gardin
   Ingela = genial
   Ingemo = omigen = igenom
   Ingers = Nigers = grisen
   Ingert = tigern
   ingrep = gripen
   Ingvar = vingar = Ragnvi
   inkast = stinka = kistan
   inlade = inleda = indela = Daniel
   inlagd = dingla = andlig
   inland = Landin
   inleda = inlade = indela = Daniel
   inlett = titlen = titeln
   inrama = Marina
   inreda = radien = dinera
   inresa = siaren = Einars
   insats = snitsa
   insatt = stinta
   insekt = teknis = skiten = sikten = etnisk
   insikt = nitisk
   inslag = slinga = singla = signal = glinas
   insteg = Stigen = stenig
   intakt = antikt
   intala = anlita
   Intels = stilen = sliten = listen
   Irland = lindra = lindar = Aldrin
   isande = siande
   isatte = ateist
   Isberg = bergis
   isflak = fiskal
   isomer = imorse
   istapp = tippas
   järnet = tänjer
   Järved = värjde = djärve
   jättes = sjätte
   jävlas = väljas = svälja = själva
   kabeln = blekna = balken
   kackla = klacka
   kadens = danske
   kadrar = drakar
   kaffet = affekt
   kalasa = Alaska
   kallas = skalla
   kalles = skalle
   kallna = knalla
   Kalmar = kramla = klamra
   kalott = tolkat = oktalt
   kalvar = valkar = kravla = klavar
   kamera = makare
   kamrar = kramar
   kamrer = marker
   Kansas = snaska = saknas = kassan
   kanske = kasken
   kansli = slinka = Niklas = liknas = ilskna
   kantad = andakt
   kantar = tankar = kartan = kantra
   kantas = tankas = sankta = saknat
   kanten = tanken
   kanter = tanker = nektar = aktern
   kantor = torkan = kontra
   kantra = tankar = kartan = kantar
   kapats = skapat
   kaplan = planka
   kapsla = plaska
   karens = skenar = rasken = kasern
   karets = starke = kretsa
   Karina = anrika = anarki
   karlar = klarar
   Karola = oklara
   kaross = krossa = korsas = kassor
   karott = torkat = kattor
   karska = skakar
   kartan = tankar = kantra = kantar
   kartor = torkar = kortar
   kasern = skenar = rasken = karens
   kaskad = skakad
   kasken = kanske
   Kasper = skarpe
   kassan = snaska = saknas = Kansas
   kassor = krossa = korsas = kaross
   kastad = skadat = saktad = daskat
   kastar = traska = starka = stakar = saktar
   kastas = saktas
   kastat = skatta
   kasten = tankes = staken = nekats
   kastet = takets = stekta = staket = skatte
   Katrin = kritan
   katten = takten = knatte
   kattor = torkat = karott
   kaviar = Arvika
   Kelvin = vinkel = vilken
   Kermit = metrik
   Kersti = skiter = sikter = rikets
   Kettil = kittel
   kevlar = klaver
   kilona = Nikola
   Kilsmo = liksom
   kistan = stinka = inkast
   kittel = Kettil
   kittla = klitta
   klacka = kackla
   klafsa = flaska = falska
   klagat = taklag
   klamra = kramla = Kalmar
   klarar = karlar
   klaras = skrala = skalar = klasar
   klarna = anklar
   klasar = skrala = skalar = klaras
   klasen = skalen
   klassa = skalas
   klavar = valkar = kravla = kalvar
   klaver = kevlar
   klirra = lirkar
   klitta = kittla
   klivet = vilket
   kloret = Torkel = lektor
   kloten = tolken
   klunga = glunka
   klurat = luktar = klutar
   klutar = luktar = klurat
   klyfta = flykta
   klyvas = avkyls
   klänga = käglan
   knakar = knarka
   knalla = kallna
   knaper = parken
   knarka = knakar
   knarra = rankar = raknar
   knasen = skenan
   knatte = takten = katten
   knipas = knipsa
   knipsa = knipas
   knivar = vinkar
   knivig = Viking
   knutar = runkat = kurant
   knutet = knutte
   knutna = kunnat
   knutte = knutet
   knysta = tyskan = knytas
   knytas = tyskan = knysta
   knyter = rykten = nykter
   Knäred = erkänd
   kodare = orkade
   kolera = orakel
   kollar = korall
   kollat = lokalt
   kontra = torkan = kantor
   kopist = optisk
   korall = kollar
   korkar = krokar
   kornet = korten
   korpen = pokern
   korsar = sorkar = skaror
   korsas = krossa = kassor = kaross
   korset = stroke = skoter = sektor = Koster = eskort
   kortar = torkar = kartor
   kortas = torkas = skrota = skator = kostar
   korten = kornet
   kosack = skocka
   kostar = torkas = skrota = skator = kortas
   kostat = skotta
   kosten = skoten
   Koster = stroke = skoter = sektor = korset = eskort
   kramar = kamrar
   kramla = klamra = Kalmar
   kransa = snarka = skaran = saknar = rakans
   krasse = sakers
   kratta = trakta
   kraven = vraken = verkan = varken
   kravet = vraket = verkat = vakter = tvekar
   kravla = valkar = klavar = kalvar
   kredit = direkt = dikter
   kretsa = starke = karets
   krevad = verkad
   krisar = skriar
   krisen = skiner = risken
   kriser = risker
   kritan = Katrin
   krokar = korkar
   krossa = korsas = kassor = kaross
   krusig = ruskig
   kryssa = kyrass
   krysta = tyskar = styrka = stryka = skryta = ryktas
   kräfta = fäktar
   krämpa = kämpar
   kräsen = särken = sänker = skären
   kräsna = skäran = skräna = räknas
   krävas = vräkas = skärva
   kräver = vräker
   kuligt = kultig
   kultig = kuligt
   kunder = Dunker
   kungör = rökugn
   kunnat = knutna
   kurant = runkat = knutar
   kursen = skuren
   kuster = skuret = etrusk
   kuttra = tuktar
   kvalet = vaktel
   kvanta = vaknat = vakant
   kvasar = avskar
   kvista = viskat = svikta = avsikt
   kvitta = aktivt
   kvoter = vektor
   kyrass = kryssa
   käglan = klänga
   kämpar = krämpa
   kändas = skända
   kännas = änkans
   känner = erkänn
   känsel = skälen = läsken
   känsla = länkas
   kärran = räknar
   kärvar = värkar
   köptes = spöket
   körare = rökare
   körtel = lektör
   labbar = rabbla
   laddas = sladda
   lagars = lagras
   lagens = snegla = slagne = slagen = glesna
   lagras = lagars
   lagren = Langer
   lagret = erlagt
   lagrum = grumla
   lampan = napalm
   Landin = inland
   langar = naglar
   Langer = lagren
   lapsus = pussla = plussa
   Larsen = lasern
   larvig = varlig
   lasern = Larsen
   Lassbo = blossa
   lasten = talens = stelna
   laster = alster
   lavars = valsar = slavar = slarva
   laxens = axelns
   ledare = erlade = eldare
   lediga = eldiga
   ledigt = eldigt
   ledord = ordled = delord
   ledsen = sedeln = eldens
   ledsna = sadeln = dalens = adelns
   ledung = gulden
   legend = degeln
   lektor = Torkel = kloret
   lektör = körtel
   levnad = Vendla = vandel
   liftar = flirta
   ligist = stilig = listig
   liknas = slinka = Niklas = kansli = ilskna
   liksom = Kilsmo
   likväl = ikväll
   lindar = lindra = Irland = Aldrin
   Lindhe = Hedlin
   lindra = lindar = Irland = Aldrin
   Linnea = Anneli
   linsen = Nilens
   lirkar = klirra
   listan = Stalin = slitna = slinta
   listar = stilar
   listas = slitas
   listen = stilen = sliten = Intels
   lister = steril = sliter = liters
   listig = stilig = ligist
   litade = idealt
   liters = steril = sliter = lister
   livbåt = blåvit
   livlig = villig
   ljusen = Ljusne
   Ljusne = ljusen
   loggat = toggla
   lokalt = kollat
   lottas = stolta
   luften = fluten
   luftig = flugit
   luggas = ugglas
   lugnas = slunga
   lugnet = gluten
   luktar = klutar = klurat
   lumpen = plenum
   luntan = tunnla
   lurats = strula = slutar
   lusigt = lustig
   luskat = slukat
   lusten = stulen = sluten
   lustig = lusigt
   lutade = utlade = utdela
   lydigt = tydlig
   lyfter = flyter
   lånets = stålen
   låstas = låtsas
   låtsas = låstas
   läggas = slägga
   lämnas = anmäls
   lämnat = talmän = anmält
   längst = slängt
   längta = glänta
   länkas = känsla
   läsken = skälen = känsel
   läskig = skälig
   löftet = flötet
   lösare = slöare
   madame = ammade
   Madsen = medans
   magfel = flegma
   magman = gamman
   magnum = gumman
   makare = kamera
   makars = smakar
   makens = smaken = masken
   makron = monark
   malign = manlig
   Mandor = random = domarn
   manisk = sminka = minska = maskin
   manlig = malign
   mannen = namnen
   mantal = talman
   mantel = mental
   mappar = pampar
   Marina = inrama
   marine = minera
   marint = Martin
   marker = kamrer
   markis = skimra
   Martin = marint
   martyr = myrart
   masken = smaken = makens
   maskin = sminka = minska = manisk
   massas = samsas
   massor = somras = mossar
   masten = matens = ensamt
   master = smetar = smarte
   matare = tamare
   matens = masten = ensamt
   matros = storma
   matrum = trumma
   matsal = samtal = samlat
   medans = Madsen
   median = medina
   medina = median
   Meijer = mejeri
   mejeri = Meijer
   menade = emedan
   menlig = mingel
   mental = mantel
   mentor = monter = metron = enormt
   mesigt = smetig
   meteor = teorem
   metern = termen
   metrik = Kermit
   metron = monter = mentor = enormt
   Mikael = alkemi
   mindes = smiden
   minera = marine
   mingel = menlig
   minska = sminka = maskin = manisk
   missar = rasism
   mistat = smitta
   mobbad = bombad
   Mogens = smogen = Segmon
   mognar = Morgan
   momsen = Sommen
   monark = makron
   monter = metron = mentor = enormt
   mordet = Dermot
   morfar = formar = farmor
   Morgan = mognar
   morsan = somnar = romans
   mossar = somras = massor
   moster = termos = motser
   Motala = omtala
   motser = termos = moster
   mottar = tomtar
   mottas = omsatt
   munkar = murkna
   munter = numret
   muntra = Truman
   muppar = pumpar
   murkna = munkar
   museal = Samuel
   museer = resume
   mustig = smugit
   myrart = martyr
   myrten = rytmen
   målför = förmål
   märkas = skärma
   märket = märkte
   märkte = märket
   märkts = skrämt
   Märsta = smärta = mästra
   Märtha = hämtar
   mästra = smärta = Märsta
   mätrev = värmet
   mördad = drömda
   mötets = möttes
   möttes = mötets
   naglar = langar
   nalkas = slakna = skalan
   namnen = mannen
   namnge = Engman
   napalm = lampan
   nasare = areans
   natten = tentan = tanten
   negera = genera
   nektar = tanker = kanter = aktern
   Nepals = pensla
   nerver = Verner
   nervid = vriden = driven
   neslig = snigel = singel = enslig
   Nestor = toners = tensor = sorten = rosten
   nickes = sicken
   Nigers = Ingers = grisen
   Niklas = slinka = liknas = kansli = ilskna
   Nikola = kilona
   Nilens = linsen
   nissen = sinnes
   nitisk = insikt
   nodens = sonden
   nordan = Andnor
   Norell = rollen
   Norges = sorgen
   norska = skorna = skonar
   norske = skenor
   notera = Antero
   nuddar = rundad = dundra
   nummer = rummen
   numret = munter
   nyckel = cykeln
   nycker = rycken
   nykter = rykten = knyter
   nålars = anslår
   nämnas = Näsman
   närmar = rämnar
   Näsman = nämnas
   nätets = sätten
   nätter = rätten
   nötter = törnet
   odlade = oledad
   offert = offret
   offret = offert
   ogärna = ägorna
   oklara = Karola
   oklart = tolkar
   oktalt = tolkat = kalott
   oledad = odlade
   Olsens = solens
   omförd = fördom
   omigen = Ingemo = igenom
   omsatt = mottas
   omtala = Motala
   ondare = roande = donera
   ondska = skonad
   operan = ponera
   optisk = kopist
   orakel = kolera
   ordens = sonder
   ordets = tordes = stoder
   ordled = ledord = delord
   ordnad = rodnad
   ordnas = Sandor
   ordnat = datorn
   orkade = kodare
   ormiga = amigor
   orolig = igloor
   osalig = soliga
   oskarp = skorpa
   oskära = osäkra
   ostörd = rödsot
   osäker = osäkre
   osäkra = oskära
   osäkre = osäker
   packar = pracka
   palats = stapla = spalta = platsa
   pallar = pallra
   pallra = pallar
   Palmas = sampla = plasma
   pampar = mappar
   pansar = spanar
   panter = parten
   papper = peppar
   pappor = proppa = poppar
   parken = knaper
   paroll = pollar
   parsec = specar
   parten = panter
   passar = sparas
   passet = spetsa
   pastor = postar
   pekats = aspekt
   pengar = Genarp = angrep
   pensel = spelen
   pensla = Nepals
   peppar = papper
   Peters = preset
   Petrus = strupe
   pietet = epitet
   pinans = spinna
   planar = Alnarp
   planat = planta
   planka = kaplan
   planta = planat
   plaska = kapsla
   plasma = sampla = Palmas
   platsa = stapla = spalta = palats
   plenum = lumpen
   plocka = polack
   plussa = pussla = lapsus
   plågad = pålagd
   plågas = påslag
   plågat = pålagt
   pokern = korpen
   polack = plocka
   pollar = paroll
   ponera = operan
   poppar = proppa = pappor
   postar = pastor
   postat = spotta
   posten = potens
   poster = protes
   potens = posten
   Potter = torpet
   pracka = packar
   pratas = sparat
   preset = Peters
   Primus = purism
   prisad = sprida
   prisar = spirar
   priser = repris
   priset = respit
   proppa = poppar = pappor
   prosit = ripost
   protes = poster
   Protus = Proust
   Proust = Protus
   prutat = puttra = puttar
   pröjsa = spörja
   pulsar = slupar
   pulsen = slupen
   pumpar = muppar
   purism = Primus
   pussla = plussa = lapsus
   puttar = puttra = prutat
   puttra = puttar = prutat
   pytsar = strypa
   pålagd = plågad
   pålagt = plågat
   påsken = skåpen
   påslag = plågas
   rabbla = labbar
   radens = Sander = Andres = Anders
   radian = Adrian
   radien = inreda = dinera
   radvis = vridas = drivas
   Ragnvi = vingar = Ingvar
   Rainer = erinra
   rakans = snarka = skaran = saknar = kransa
   Ramsjö = smörja
   ramtid = timrad
   randig = indrag = Gradin = gardin
   random = Mandor = domarn
   rangen = granne = granen = garnen
   rasism = missar
   rasist = trissa
   rasken = skenar = kasern = karens
   rasten = tsaren = stenar = rensat = artens
   raster = arrest
   ratten = tanter
   redlig = glider
   reellt = Ellert
   reform = former
   regent = regnet
   regnar = grenar
   regnet = regent
   regnig = grenig
   rejält = täljer
   reling = Erling
   remsan = armens
   renade = endera
   rening = ringen
   rensas = resans
   rensat = tsaren = stenar = rasten = artens
   rentav = trevna = traven
   rentut = truten = rutten
   repris = priser
   resans = rensas
   resdag = drages
   reserv = Sverre = server = revers
   respit = priset
   restad = estrad
   resten = eterns = Ernest
   restid = tiders = Estrid
   resume = museer
   revben = verben = breven
   revers = Sverre = server = reserv
   revolt = volter
   rikets = skiter = sikter = Kersti
   riktas = skirat = siktar = arktis = aktris
   ringar = grinar
   ringde = Gerdin
   ringen = rening
   ripost = prosit
   risets = Trisse
   risken = skiner = krisen
   risker = kriser
   ristat = trista = artist
   roande = ondare = donera
   Robert = bortre = borret
   rodnad = ordnad
   Rogers = sorger
   Roland = Ronald = Arnold
   roliga = gloria
   roligt = trolig = Torgil
   rollen = Norell
   romans = somnar = morsan
   Ronald = Roland = Arnold
   rossla = solars
   rosten = toners = tensor = sorten = Nestor
   Rosvik = skivor
   Rottne = tornet = tentor
   rubbad = dubbar
   ruelse = eulers
   rullad = drulla
   rummen = nummer
   rundad = nuddar = dundra
   rundan = undran
   rundar = undrar = runrad
   runkat = kurant = knutar
   runrad = undrar = rundar
   ruskig = krusig
   rustar = surrat
   rustat = stutar
   rustik = skurit
   rutade = utreda
   rutten = truten = rentut
   ruttet = utrett
   ruttna = Uttran
   rycken = nycker
   ryckte = tycker = trycke
   ryktas = tyskar = styrka = stryka = skryta = krysta
   rykten = nykter = knyter
   ryslig = syrlig
   rytmen = myrten
   rådhus = dårhus
   rådlig = åldrig
   rågång = årgång
   råttan = tårtan
   råttor = tårtor
   räckas = säckar
   räckte = täcker
   rädsla = slädar
   räknar = kärran
   räknas = skäran = skräna = kräsna
   rälsen = ränsel
   rämnar = närmar
   ränsel = rälsen
   räntan = tärnan
   räntor = tärnor
   rättan = trätan = tränat
   rätten = nätter
   rödast = störda
   rödsot = ostörd
   rökare = körare
   rökugn = kungör
   rörets = större = röster
   röstar = störar
   röstat = törsta = trösta = stötar = störta
   rösten = östern = snöret
   röster = större = rörets
   rövare = erövra
   sadeln = ledsna = dalens = adelns
   saftar = Farsta
   saftig = giftas
   sakens = askens
   sakers = krasse
   saknad = skadan = danska
   saknar = snarka = skaran = rakans = kransa
   saknas = snaska = kassan = Kansas
   saktad = skadat = kastad = daskat
   saktar = traska = starka = stakar = kastar
   saktas = kastas
   saldot = soldat
   salong = slogan = anslog
   saltar = astral = alstra
   saltat = talats
   saltet = talets
   salvor = svalor
   sambon = Bomans
   sambor = bromsa
   samlag = gamlas
   samlar = slamra = Almars
   samlas = slamsa
   samlat = samtal = matsal
   sampla = plasma = Palmas
   samsas = massas
   samtal = samlat = matsal
   Samuel = museal
   sanden = dennas = dansen = andens
   Sander = radens = Andres = Anders
   Sandin = sinnad
   Sandor = ordnas
   Sandra = dansar = andras = andars
   sankta = tankas = saknat = kantas
   sansad = dansas
   sansat = stansa = satans = ansats
   satans = stansa = sansat = ansats
   satsar = tassar = astras
   satsen = stenas = senast
   sattes = testas
   sedeln = ledsen = eldens
   sedlar = delars
   segern = geners
   seglat = slaget = glaset
   seglet = stegel
   Segmon = smogen = Mogens
   segrat = stegra = stegar
   seklet = stekel
   sekret = steker = sekter
   sekten = steken = skenet
   sekter = steker = sekret
   sektor = stroke = skoter = Koster = korset = eskort
   senast = stenas = satsen
   sensor = Ersson
   server = Sverre = revers = reserv
   sevärd = värdes
   sevärt = väster = sträve
   sfären = färsen = fräsen
   sfärer = fräser
   shoppa = hoppas
   siande = isande
   siaren = inresa = Einars
   sicken = nickes
   sidfot = fotsid
   sigill = Gillis
   signal = slinga = singla = inslag = glinas
   siktar = skirat = riktas = arktis = aktris
   sikten = teknis = skiten = insekt = etnisk
   sikter = skiter = rikets = Kersti
   siktet = etiskt
   silket = ilsket
   sillen = snille
   Simeon = Simone
   Simone = Simeon
   singel = snigel = neslig = enslig
   singla = slinga = signal = inslag = glinas
   sinnad = Sandin
   sinnes = nissen
   Sivert = trives
   sjukan = sjunka = sjukna
   sjukna = sjunka = sjukan
   sjunka = sjukna = sjukan
   själva = väljas = svälja = jävlas
   själve = väljes
   självt = sväljt
   sjätte = jättes
   Sjövik = Viksjö
   skadan = saknad = danska
   skadat = saktad = kastad = daskat
   skador = droska
   skakad = kaskad
   skakar = karska
   skalan = slakna = nalkas
   skalar = skrala = klasar = klaras
   skalas = klassa
   skalen = klasen
   skalla = kallas
   skalle = kalles
   skalär = älskar
   Skanör = önskar = skröna
   skapar = spraka = sparka = skrapa = skarpa
   skapat = kapats
   skaran = snarka = saknar = rakans = kransa
   skaror = sorkar = korsar
   skarpa = spraka = sparka = skrapa = skapar
   skarpe = Kasper
   skator = torkas = skrota = kostar = kortas
   skatta = kastat
   skatte = takets = stekta = staket = kastet
   skaver = verkas = skreva
   skedet = tesked
   skenan = knasen
   skenar = rasken = kasern = karens
   skenet = steken = sekten
   skenor = norske
   skifta = fiskat
   skifte = fisket
   skimra = markis
   skiner = risken = krisen
   skirat = siktar = riktas = arktis = aktris
   skiten = teknis = sikten = insekt = etnisk
   skiter = sikter = rikets = Kersti
   skivan = svikna
   skivor = Rosvik
   skocka = kosack
   skogen = enskog
   skogul = glukos
   skolan = slokna
   skolat = tolkas
   skonad = ondska
   skonar = skorna = norska
   skorna = skonar = norska
   skorpa = oskarp
   skoten = kosten
   skoter = stroke = sektor = Koster = korset = eskort
   skotta = kostat
   skrala = skalar = klasar = klaras
   skrapa = spraka = sparka = skarpa = skapar
   skratt = starkt
   skreva = verkas = skaver
   skriar = krisar
   skrida = diskar
   skrift = friskt
   skriva = viskar
   skrota = torkas = skator = kostar = kortas
   skryta = tyskar = styrka = stryka = ryktas = krysta
   skrämt = märkts
   skräna = skäran = räknas = kräsna
   skräpa = skärpa
   skröna = önskar = Skanör
   skuren = kursen
   skuret = kuster = etrusk
   skurit = rustik
   skutta = utkast
   skåpen = påsken
   skälen = läsken = känsel
   skälet = släkte
   skälig = läskig
   skälva = välska
   skämta = smäkta
   skända = kändas
   skäran = skräna = räknas = kräsna
   skäras = säkras
   skären = särken = sänker = kräsen
   skäret = säkert
   skärma = märkas
   skärpa = skräpa
   skärra = säkrar
   skärva = vräkas = krävas
   skönas = önskas
   skötet = skötte
   skötte = skötet
   sladda = laddas
   slagen = snegla = slagne = lagens = glesna
   slaget = seglat = glaset
   slagna = slanga = anslag
   slagne = snegla = slagen = lagens = glesna
   slakna = skalan = nalkas
   slamra = samlar = Almars
   slamsa = samlas
   slanga = slagna = anslag
   slarva = valsar = slavar = lavars
   slavar = valsar = slarva = lavars
   slaven = valsen
   slinga = singla = signal = inslag = glinas
   slinka = Niklas = liknas = kansli = ilskna
   slinta = Stalin = slitna = listan
   slipat = spilta
   slitas = listas
   sliten = stilen = listen = Intels
   sliter = steril = liters = lister
   slitet = titels = tistel
   slitna = Stalin = slinta = listan
   slogan = salong = anslog
   slokna = skolan
   slopar = spolar
   slopas = spolas
   slukat = luskat
   slunga = lugnas
   slupar = pulsar
   slupen = pulsen
   slutar = strula = lurats
   slutat = slutta
   sluten = stulen = lusten
   sluter = Ulster
   slutet = stulet
   slutit = stulit
   slutna = sultan = stulna = anslut
   slutta = slutat
   slädar = rädsla
   slägga = läggas
   släkte = skälet
   slänga = ängsla = glänsa
   slängt = längst
   slöare = lösare
   slöats = ölsats
   smakar = makars
   smakat = aktsam
   smaken = masken = makens
   smarta = tramsa = strama
   smarte = smetar = master
   smeden = demens
   smetar = smarte = master
   smetig = mesigt
   smiden = mindes
   sminka = minska = maskin = manisk
   smitta = mistat
   smogen = Segmon = Mogens
   smugit = mustig
   smäkta = skämta
   smärta = mästra = Märsta
   smörja = Ramsjö
   snaran = annars
   snarka = skaran = saknar = rakans = kransa
   snaska = saknas = kassan = Kansas
   snedda = ansedd
   snegla = slagne = slagen = lagens = glesna
   snigel = singel = neslig = enslig
   snille = sillen
   snitsa = insats
   snuvad = duvans
   snyten = ynnest
   snälla = sällan
   snärta = tränas
   snävar = värnas
   snören = örnens
   snöret = östern = rösten
   soffor = fosfor
   solars = rossla
   soldat = saldot
   solens = Olsens
   soliga = osalig
   Sommen = momsen
   somnar = romans = morsan
   somras = mossar = massor
   sonden = nodens
   sonder = ordens
   sorgen = Norges
   sorger = Rogers
   sorkar = skaror = korsar
   sorten = toners = tensor = rosten = Nestor
   spalta = stapla = platsa = palats
   spanar = pansar
   sparar = sparra
   sparas = passar
   sparat = pratas
   sparka = spraka = skrapa = skarpa = skapar
   sparra = sparar
   spatel = stapel = spelat
   specar = parsec
   spejar = spreja
   spelat = stapel = spatel
   spelen = pensel
   spelet = spelte
   spelte = spelet
   spetsa = passet
   spilta = slipat
   spinna = pinans
   spirar = prisar
   spolar = slopar
   spolas = slopas
   sporer = sporre
   sporre = sporer
   spotta = postat
   spraka = sparka = skrapa = skarpa = skapar
   spreja = spejar
   sprida = prisad
   spruta = stupar = strupa
   spröjs = spörjs
   spöket = köptes
   spörja = pröjsa
   spörjs = spröjs
   staben = absent
   staden = stenad = endast
   stadig = tisdag
   stakar = traska = starka = saktar = kastar
   staket = takets = stekta = skatte = kastet
   Stalin = slitna = slinta = listan
   stampa = tampas
   stansa = satans = sansat = ansats
   stapel = spelat = spatel
   stapla = spalta = platsa = palats
   starka = traska = stakar = saktar = kastar
   starke = kretsa = karets
   starkt = skratt
   staten = ettans = ansett
   stater = testar = streta = ersatt
   stativ = tvista
   stavar = varats = tarvas = svarta = svarat
   stavas = avsats
   stavat = avsatt
   staven = Svante
   stegar = stegra = segrat
   stegel = seglet
   stegen = gentes
   stegra = stegar = segrat
   stekel = seklet
   steken = skenet = sekten
   steker = sekter = sekret
   stekta = takets = staket = skatte = kastet
   stelna = talens = lasten
   stenad = staden = endast
   stenar = tsaren = rensat = rasten = artens
   stenas = senast = satsen
   stenig = Stigen = insteg
   stenur = tursen
   steril = sliter = liters = lister
   stigar = trasig = gratis
   Stigen = stenig = insteg
   stigna = stinga = gnista
   stilar = listar
   stilen = sliten = listen = Intels
   stilig = listig = ligist
   stinga = stigna = gnista
   stinka = kistan = inkast
   stinta = insatt
   stjäla = täljas
   stoder = tordes = ordets
   stolta = lottas
   stoppa = toppas
   storas = strosa
   storma = matros
   strama = tramsa = smarta
   streta = testar = stater = ersatt
   strida = drista = Astrid
   stroke = skoter = sektor = Koster = korset = eskort
   strosa = storas
   strula = slutar = lurats
   strupa = stupar = spruta
   strupe = Petrus
   stryka = tyskar = styrka = skryta = ryktas = krysta
   stryks = styrks
   strypa = pytsar
   strået = ettårs
   stråla = stålar
   stråna = Tranås = anstår
   sträng = trängs
   sträva = västra = västar = värsta = tvärsa = svärta
   sträve = väster = sevärt
   stugan = tungas
   stulen = sluten = lusten
   stulet = slutet
   stulit = slutit
   stulna = sultan = slutna = anslut
   stunda = dunsta
   stupar = strupa = spruta
   stutar = rustat
   stycka = tyckas
   stycke = tyckes
   styrda = dystra = dyrast
   styrde = dyster
   styret = ystert
   styrka = tyskar = stryka = skryta = ryktas = krysta
   styrks = stryks
   Ståhle = hålets
   stålar = stråla
   stålen = lånets
   stånda = sådant
   Stånga = Ångsta = gåtans
   städar = trädas
   städer = därest
   stänga = ägnats
   stänka = tänkas = sänkta
   stärka = träask = säkrat
   stödda = dödats
   stöder = störde
   stökar = tröska
   stökig = götisk
   störar = röstar
   störda = rödast
   störde = stöder
   större = röster = rörets
   störta = törsta = trösta = stötar = röstat
   stötar = törsta = trösta = störta = röstat
   stötas = sötast
   sultan = stulna = slutna = anslut
   sunden = dunsen
   sundet = dusten
   surfat = frusta = farstu
   surrat = rustar
   svalde = valdes
   svalna = valans
   svalor = salvor
   svanar = varnas = varans = ansvar
   Svante = staven
   svarat = varats = tarvas = svarta = stavar
   svaret = svarte
   svarta = varats = tarvas = svarat = stavar
   svarte = svaret
   Svartå = avstår
   svedda = avsedd
   sveder = vredes
   Sverre = server = revers = reserv
   svetta = avsett
   svikas = viskas
   svikna = skivan
   svikta = viskat = kvista = avsikt
   svinet = vitsen = sviten = envist
   sviten = vitsen = svinet = envist
   svälja = väljas = själva = jävlas
   sväljt = självt
   svärma = värmas
   svärta = västra = västar = värsta = tvärsa = sträva
   syftar = frysta
   syrlig = ryslig
   sådant = stånda
   säckar = räckas
   säkert = skäret
   säkrar = skärra
   säkras = skäras
   säkrat = träask = stärka
   sällan = snälla
   sängar = gränsa
   sängen = ängens
   sänker = särken = skären = kräsen
   sänkta = tänkas = stänka
   särken = sänker = skären = kräsen
   sätten = nätets
   sätter = ersätt
   söndra = dansör
   sötast = stötas
   Taberg = bragte
   tacken = teckna
   tafatt = fattat
   tagare = agerat
   takets = stekta = staket = skatte = kastet
   taklag = klagat
   takten = knatte = katten
   talang = galant = anlagt
   talare = altare
   talats = saltat
   talens = stelna = lasten
   talets = saltet
   tallar = tralla
   talman = mantal
   talmän = lämnat = anmält
   tamare = matare
   tampas = stampa
   tangos = antogs
   tankar = kartan = kantra = kantar
   tanken = kanten
   tanker = nektar = kanter = aktern
   tankes = staken = nekats = kasten
   tanten = tentan = natten
   tanter = ratten
   tappar = trappa = tappra
   tapper = tappre
   tappra = trappa = tappar
   tappre = tapper
   tarvar = travar
   tarvas = varats = svarta = svarat = stavar
   tassar = satsar = astras
   teblad = bladet = betald
   teckna = tacken
   tefats = fasett
   teknis = skiten = sikten = insekt = etnisk
   tensor = toners = sorten = rosten = Nestor
   tentan = tanten = natten
   tentor = tornet = Rottne
   teorem = meteor
   termen = metern
   termos = motser = moster
   tesked = skedet
   testar = streta = stater = ersatt
   testas = sattes
   testat = attest
   tevagn = tvagen
   Thulin = Hultin
   tiders = restid = Estrid
   tigern = Ingert
   tigrar = gitarr
   tillta = alltit
   timmar = trimma
   timrad = ramtid
   tippas = istapp
   tisdag = stadig
   tistel = titels = slitet
   titeln = titlen = inlett
   titels = tistel = slitet
   titlen = titeln = inlett
   tjänar = tjäran
   tjänas = tänjas
   tjäran = tjänar
   tofsar = frosta = fostra = farsot
   toggla = loggat
   tokeri = erotik
   tolkar = oklart
   tolkas = skolat
   tolkat = oktalt = kalott
   tolken = kloten
   tomtar = mottar
   tonart = tornat
   toners = tensor = sorten = rosten = Nestor
   toppas = stoppa
   tordes = stoder = ordets
   torgen = trogne = trogen
   torget = troget
   Torgil = trolig = roligt
   Torgun = tungor
   torkan = kontra = kantor
   torkar = kortar = kartor
   torkas = skrota = skator = kostar = kortas
   torkat = kattor = karott
   Torkel = lektor = kloret
   tornar = tronar = tranor
   tornat = tonart
   tornen = tronen
   tornet = tentor = Rottne
   torpet = Potter
   trakta = kratta
   tralla = tallar
   tramsa = strama = smarta
   tranor = tronar = tornar
   Tranås = stråna = anstår
   trappa = tappra = tappar
   trasig = stigar = gratis
   traska = starka = stakar = saktar = kastar
   trauma = utarma
   travar = tarvar
   traven = trevna = rentav
   trevna = traven = rentav
   trimma = timmar
   trissa = rasist
   Trisse = risets
   trista = ristat = artist
   trives = Sivert
   trogen = trogne = torgen
   troget = torget
   trogne = trogen = torgen
   trolig = Torgil = roligt
   tronar = tranor = tornar
   tronen = tornen
   truism = turism
   Truman = muntra
   trumma = matrum
   truten = rutten = rentut
   trycke = tycker = ryckte
   trånga = ångrat
   Tråvad = vårdat
   träask = säkrat = stärka
   trädas = städar
   träden = tänder
   trägen = tänger
   tränar = äntrar
   tränas = snärta
   tränat = trätan = rättan
   trängs = sträng
   trätan = tränat = rättan
   tröska = stökar
   trösta = törsta = stötar = störta = röstat
   tsaren = stenar = rensat = rasten = artens
   tuktan = utkant
   tuktar = kuttra
   tungas = stugan
   tungor = Torgun
   tunnas = unnats
   tunnla = luntan
   tuppar = upptar
   turism = truism
   tursen = stenur
   tvagen = tevagn
   tvekan = veknat = vakten
   tvekar = vraket = verkat = vakter = kravet
   tvista = stativ
   tvärsa = västra = västar = värsta = svärta = sträva
   tyckas = stycka
   tycker = trycke = ryckte
   tyckes = stycke
   tycket = tyckte
   tyckte = tycket
   tydlig = lydigt
   tynger = tyngre
   tynges = yngste
   tyngre = tynger
   tyskan = knytas = knysta
   tyskar = styrka = stryka = skryta = ryktas = krysta
   tårtan = råttan
   tårtor = råttor
   täcker = räckte
   täcket = täckte
   täckte = täcket
   täljas = stjäla
   täljer = rejält
   tändas = ändats
   tänder = träden
   tänger = trägen
   tänjas = tjänas
   tänjer = järnet
   tänkas = sänkta = stänka
   tänker = erkänt
   tärnan = räntan
   tärnor = räntor
   törnet = nötter
   törsta = trösta = stötar = störta = röstat
   ugglas = luggas
   Ulster = sluter
   undran = rundan
   undrar = runrad = rundar
   undras = dunsar
   unnade = duenna
   unnats = tunnas
   uppstå = uppsåt
   uppsåt = uppstå
   upptar = tuppar
   Ursula = urusla
   urusla = Ursula
   utarma = trauma
   utdela = utlade = lutade
   utgavs = Gustav
   utgift = futtig
   utkant = tuktan
   utkast = skutta
   utlade = utdela = lutade
   utlagt = glutta
   utreda = rutade
   utrett = ruttet
   utsuga = August
   Uttran = ruttna
   vacker = vackre
   vackre = vacker
   vagina = avigan = angiva
   vakant = vaknat = kvanta
   vaknar = vankar
   vaknat = vakant = kvanta
   vaksam = avsmak
   vaktel = kvalet
   vakten = veknat = tvekan
   vakter = vraket = verkat = tvekar = kravet
   valans = svalna
   valdag = avlagd
   valdes = svalde
   valkar = kravla = klavar = kalvar
   vallar = allvar
   vallen = Envall
   Vallin = villan
   valsar = slavar = slarva = lavars
   valsen = slaven
   vandel = Vendla = levnad
   vandra = varnad
   vankar = vaknar
   vantar = varnat
   varans = varnas = svanar = ansvar
   varats = tarvas = svarta = svarat = stavar
   vardag = avdrag
   varför = förvar
   vargar = gravar
   vargen = graven
   varken = vraken = verkan = kraven
   varlig = larvig
   varnad = vandra
   varnas = varans = svanar = ansvar
   varnat = vantar
   varsel = versal
   vedträ = värdet = vädret
   veknat = vakten = tvekan
   vektor = kvoter
   Vendla = vandel = levnad
   verben = revben = breven
   verbet = brevet
   verkad = krevad
   verkan = vraken = varken = kraven
   verkas = skreva = skaver
   verkat = vraket = vakter = tvekar = kravet
   Verner = nerver
   versal = varsel
   vidast = vidtas
   vidgar = gravid
   Vidsel = delvis
   vidtas = vidast
   vienna = Annevi
   Viking = knivig
   Viksjö = Sjövik
   vilken = vinkel = Kelvin
   vilket = klivet
   villan = Vallin
   villig = livlig
   Vilmar = vimlar
   vimlar = Vilmar
   vinare = Arnevi
   vindar = vridna = drivna = drivan
   vingar = Ragnvi = Ingvar
   vinkar = knivar
   vinkel = vilken = Kelvin
   visade = Davies
   visans = vissna
   visast = vistas = visats
   visats = vistas = visast
   viskar = skriva
   viskas = svikas
   viskat = svikta = kvista = avsikt
   vissna = visans
   vistas = visats = visast
   vitgul = gulvit
   vitsen = sviten = svinet = envist
   vitsig = givits
   volter = revolt
   vraken = verkan = varken = kraven
   vraket = verkat = vakter = tvekar = kravet
   vredes = sveder
   vridas = radvis = drivas
   vriden = nervid = driven
   vrider = driver
   vrides = drives
   vridet = drivet
   vridit = drivit
   vridna = vindar = drivna = drivan
   vrålas = avslår
   vräkas = skärva = krävas
   vräker = kräver
   vränga = vägran = vägnar
   vårdat = Tråvad
   vädjar = djärva
   vädren = värden = vänder
   vädret = värdet = vedträ
   vägens = envägs
   väggen = genväg
   vägnar = vägran = vränga
   vägran = vägnar = vränga
   vägras = grävas
   väljas = svälja = själva = jävlas
   väljes = själve
   välska = skälva
   vändas = avsänd
   vänder = värden = vädren
   Vänern = vänner
   vänner = Vänern
   väntan = använt
   väntar = värnat
   väntas = avsänt
   värden = vänder = vädren
   värdes = sevärd
   värdet = vädret = vedträ
   värjde = Järved = djärve
   värkar = kärvar
   värmas = svärma
   värmet = mätrev
   värnas = snävar
   värnat = väntar
   värsta = västra = västar = tvärsa = svärta = sträva
   västar = västra = värsta = tvärsa = svärta = sträva
   väster = sträve = sevärt
   västra = västar = värsta = tvärsa = svärta = sträva
   yngste = tynges
   ynnest = snyten
   yrkade = dykare
   ystert = styret
   Åhlens = hålens
   åldrig = rådlig
   ångrat = trånga
   Ångsta = Stånga = gåtans
   årgång = rågång
   ädling = ändlig
   ägande = ägnade
   ägnade = ägande
   ägnats = stänga
   ägorna = ogärna
   älskar = skalär
   ändats = tändas
   ändlig = ädling
   ängder = gärden
   ängens = sängen
   ängsla = slänga = glänsa
   änkans = kännas
   äntrar = tränar
   ölsats = slöats
   önskar = skröna = Skanör
   önskas = skönas
   önskat = ansökt
   örnens = snören
   östern = snöret = rösten
   abderas = baserad
   abernas = baserna
   aborten = betonar
   adapter = pratade = apterad
   adderar = raderad = darrade
   adderat = daterad
   adekvat = vaktade
   aderton = tronade = rotande = donerat = artonde
   agenter = egenart
   agestav = vagaste
   Agnelli = gillena
   aktörer = kreatör
   algerna = langare = galnare
   alkoven = vokalen
   allergi = gerilla = galleri
   allting = lantlig
   alperna = planera = pelarna
   alstras = trassla
   altarna = talarna
   alvedon = lovande
   andades = dansade = ansedda
   andelar = ledarna = landare = eldarna = delarna
   andetag = tagande = nedtaga
   andliga = inlagda
   Andreas = rasande = dansare
   anekdot = katoden
   anfader = farande
   anfäder = fäderna
   anförde = förenad
   anföres = försena = förenas
   Angered = regnade = generad
   angetts = gatsten
   angiven = angivne
   angiver = givaren = arvinge
   angivet = negativ
   angivna = vaginan
   angivne = angiven
   angrips = springa
   anmodan = madonna
   anmälde = lämnade
   anmäler = Mälaren
   anmälts = lämnats
   Annmari = Mariann
   anrikas = iranska
   anrikat = tikarna = Katrina
   ansatta = antasta
   ansedda = dansade = andades
   ansetts = statens
   ansikte = etniska
   ansöker = sökaren = skönare
   antagen = genanta
   antager = tangera
   antalet = latenta
   antasta = ansatta
   antigen = intagen
   Antimus = tsunami
   antyder = rytande
   antytts = tystnat
   anvisar = visarna = varsina = varians
   använts = väntans
   aparter = apterar
   apelsin = inspela
   apterad = pratade = adapter
   apterar = aparter
   apteras = separat
   aptiten = petitan = patient
   arbetas = baserat
   arbeten = baneret
   argsint = gnistra
   arkaism = karisma
   arkiven = inverka
   arkivet = reaktiv = kreativ
   Arlanda = dalarna
   armarna = ramarna
   armstöd = mördats
   arrende = rendera
   arsenal = lansera
   artonde = tronade = rotande = donerat = aderton
   arvedel = avleder
   arvinge = givaren = angiver
   asocial = sociala
   atomers = maestro
   attrapp = trappat
   atypisk = typiska
   avgaser = svagare
   avlasta = avtalas
   avleder = arvedel
   avliden = vilande = avlidne
   avlider = vildare
   avlidna = invalda
   avlidne = vilande = avliden
   avrunda = undvara
   avråder = vårdare
   avsides = visades
   avspisa = passiva
   avtalas = avlasta
   axlarna = laxarna
   bakände = bänkade
   baneman = bemanna
   banemän = benämna
   baneret = arbeten
   bankers = skenbar
   barkade = brakade
   barnlek = bleknar
   baserad = abderas
   baserat = arbetas
   baserna = abernas
   bastard = Brastad
   bedröva = berövad
   bedömer = berömde
   begynte = betygen
   begäran = bägaren
   beivras = bevisar
   belasta = betalas
   bemanna = baneman
   benämna = banemän
   beordra = brodera = borrade
   Berglöf = Löfberg
   Bergren = Renberg
   Bergsjö = Sjöberg
   Bergvik = Vikberg
   berusad = brusade
   berömde = bedömer
   berövad = bedröva
   bestört = bröstet
   besvara = bevaras
   besöket = besökte
   besökte = besöket
   betalas = belasta
   betonar = aborten
   betygen = begynte
   bevaras = besvara
   bevisar = beivras
   bevisat = bevista
   beviset = beviste
   bevista = bevisat
   beviste = beviset
   bifogar = biograf
   bilagts = glasbit
   bildare = blidare
   bildats = blidast
   bildens = blindes
   biograf = bifogar
   björnes = Esbjörn
   bleknar = barnlek
   blessyr = Bryssel
   blidare = bildare
   blidast = bildats
   blindes = bildens
   blixtar = blixtra
   blixtra = blixtar
   bluffar = bufflar
   borrade = brodera = beordra
   borstat = brottas = borttas
   borttas = brottas = borstat
   bostads = stadsbo
   brakade = barkade
   Brastad = bastard
   bristen = britsen
   britsen = bristen
   brodera = borrade = beordra
   brottas = borttas = borstat
   brusade = berusad
   brustit = brutits
   brutits = brustit
   Bryssel = blessyr
   bröstet = bestört
   bufflar = bluffar
   bugande = gudaben
   buttert = utbrett
   bägaren = begäran
   bänkade = bakände
   cyklade = lyckade
   dagsled = gladdes
   Dahllöf = Löfdahl
   dalarna = Arlanda
   Danmark = marknad
   dansade = ansedda = andades
   dansare = rasande = Andreas
   darrade = raderad = adderar
   daterad = adderat
   default = luftade
   delades = eldades
   delaren = lerande = ledaren = Leander = eldaren
   delarna = ledarna = landare = eldarna = andelar
   delikat = dialekt
   delkurs = skulder
   delning = ledning = eldning
   designa = signade
   dialekt = delikat
   diktare = riktade = direkta = diktera
   diktera = riktade = direkta = diktare
   dinglar = girland
   direkta = riktade = diktera = diktare
   diskare = skriade
   djungel = genljud
   djävlas = dväljas
   domaren = nomader = moderna
   donator = oordnat
   donerat = tronade = rotande = artonde = aderton
   Dorotea = Teodora
   doserna = sondera
   dottern = drotten
   dotters = testord
   dragare = gradera = gardera
   drivits = vridits
   drotten = dottern
   drucken = druckne
   druckne = drucken
   dräkten = endräkt = dränkte
   dränkas = skändar
   dränkte = endräkt = dräkten
   drömmar = mardröm
   drönare = rörande
   dunkelt = dunklet
   dunklet = dunkelt
   dunstar = stundar
   dunster = underst = stunder
   dvalans = vandals
   dväljas = djävlas
   dygnets = tyngdes
   dödaste = ödestad
   egenart = agenter
   ekarnas = sakerna
   ekvator = kvotera
   eldades = delades
   eldaren = lerande = ledaren = Leander = delaren
   eldarna = ledarna = landare = delarna = andelar
   eldgaps = speglad
   eldning = ledning = delning
   eldsmat = ledsamt
   eldvakt = vakteld
   elegans = Senegal
   elnätet = telenät
   endaste = stenade
   endräkt = dränkte = dräkten
   enkrona = Koranen
   enradig = idegran
   Enskede = skeende
   Enström = mönster
   entropi = protein = pointer
   epsilon = polisen
   erfaren = erfarne
   erfarit = fritera
   erfarne = erfaren
   erhålla = hållare
   Eritrea = iterera
   erkända = räknade = kärande
   erkänna = kännare
   erlades = ledares
   ersatta = statare
   ersatte = testare = resetta
   ersätta = sättare
   ersätts = ressätt
   erövrat = övertar
   Esbjörn = björnes
   eskapad = skapade
   esterna = teserna
   Estland = stelnad = landets
   etniska = ansikte
   etsning = tingens
   ettorna = noterat
   faderns = fanders
   fanders = faderns
   fantast = fastnat
   farande = anfader
   farkost = forskat
   fastnat = fantast
   fetstil = testfil
   fiskmås = småfisk
   fjärmar = främjar
   fjärmas = främjas
   flanker = Flarken
   Flarken = flanker
   flyktig = klyftig
   forskat = farkost
   fortast = trofast
   frakten = kraften
   framstå = såframt
   fritera = erfarit
   frosten = strofen
   fruktar = urkraft
   främjar = fjärmar
   främjas = fjärmas
   frölika = förlika
   fäderna = anfäder
   fönster = försten
   föraren = förenar
   fördela = förleda = förlade
   fördärv = förvärd
   förenad = anförde
   förenar = föraren
   förenas = försena = anföres
   förenat = förenta
   förenta = förenat
   förlade = förleda = fördela
   förleda = förlade = fördela
   förlika = frölika
   förlust = slutför
   försena = förenas = anföres
   försten = fönster
   förströ = förstör
   förstör = förströ
   förutan = utanför
   förutse = utföres
   förvärd = fördärv
   föröver = överför
   galleri = gerilla = allergi
   galnare = langare = algerna
   galning = lagning
   gardera = gradera = dragare
   garvare = gravera
   gaslikt = sakligt
   gatsten = angetts
   genanta = antagen
   generad = regnade = Angered
   generar = negerar
   genljud = djungel
   gensvar = vargens
   gerilla = galleri = allergi
   gillena = Agnelli
   girland = dinglar
   girlang = lagring
   gisslan = signals = gnissla
   gisslen = gnissel
   givande = vingade
   givaren = arvinge = angiver
   gladare = lagrade
   gladdes = dagsled
   glansen = slangen
   glasbit = bilagts
   glasets = slagets = seglats
   glesare = seglare
   glänser = slänger
   gnissel = gisslen
   gnissla = signals = gisslan
   gnistra = argsint
   gorilla = ogillar
   gradera = gardera = dragare
   gradvis = Sigvard
   grattis = trasigt
   gravera = garvare
   grånade = ångrade = ådragen
   gränsla = änglars = slängar
   grönsak = grönska
   grönska = grönsak
   gudaben = bugande
   gudarna = ragunda
   gulasch = Schlaug
   Halldin = Lindahl
   hamnade = Hamneda
   Hamneda = hamnade
   handlas = Sandahl
   hjässan = hässjan
   Holmsjö = Sjöholm
   honorar = hororna
   Horndal = Nordahl
   hororna = honorar
   hållare = erhålla
   hässjan = hjässan
   idegran = enradig
   indelad = lidande
   indelas = silande = inledas
   indelat = indelta
   indelta = indelat
   inertia = interia
   infarkt = infrakt
   infrakt = infarkt
   Ingvars = svingar
   inköpet = inköpte
   inköpte = inköpet
   inlagda = andliga
   inledas = silande = indelas
   inletts = tisteln
   inlösen = ölsinne
   inskjut = sjunkit
   inskrev = skriven
   inspela = apelsin
   intagen = antigen
   interia = inertia
   invalda = avlidna
   inverka = arkiven
   inversa = visaren
   invigda = vindiga
   iranska = anrikas
   iterera = Eritrea
   Iverson = version = noviser
   julgran = Ljugarn
   kallras = skallar
   kamelen = lekamen
   kanaler = lekarna
   kantors = storkna = konstra
   kapslar = plaskar
   karisma = arkaism
   Karsten = knaster
   kastare = saktare = rakaste
   kastats = skattas
   kastrat = skratta = skattar
   katoden = anekdot
   katolsk = koksalt
   Katrina = tikarna = anrikat
   kattens = skatten
   Kerstin = stinker = kristne = kristen
   klantig = klingat
   klarare = klarera
   klarast = slaktar = sakralt = klarats
   klarats = slaktar = sakralt = klarast
   klarera = klarare
   Klasson = skolans
   kliande = liknade
   klingar = kringla
   klingat = klantig
   klingon = kolning = kloning
   klistra = lakrits
   kloaker = klokare
   klokare = kloaker
   kloning = kolning = klingon
   klosett = klotets
   kloster = storlek
   klotets = klosett
   klyftig = flyktig
   klädsel = skällde
   knaster = Karsten
   Knudsen = kundens
   kodning = konding
   koksalt = katolsk
   kolning = kloning = klingon
   kommano = omkomna
   konding = kodning
   konsert = torsken = sektorn = kornets = konster
   konster = torsken = sektorn = kornets = konsert
   konstra = storkna = kantors
   Koranen = enkrona
   kornets = torsken = sektorn = konster = konsert
   kornsnö = snökorn
   korsett = kortets
   kortare = torkare = reaktor
   kortast = skrotat = skottar
   kortets = korsett
   kostlig = logiskt
   kraften = frakten
   kratsar = traskar
   kreativ = reaktiv = arkivet
   kreatör = aktörer
   kretsat = skatter
   krigisk = skrikig
   kringla = klingar
   kristen = stinker = kristne = Kerstin
   kristne = stinker = kristen = Kerstin
   Kristus = skurits
   kritisk = skrikit
   kronans = Norskan
   krossat = skrotas
   krullig = kullrig
   krysset = strykes
   kröning = rökning = körning
   kullrig = krullig
   kundens = Knudsen
   kursivt = kurvtis
   kurvtis = kursivt
   kustens = snusket
   kvartal = vaktlar
   kvisten = viktens
   kvittar = kvittra
   kvitton = tonvikt
   kvittra = kvittar
   kvotera = ekvator
   Kälarne = länkare = läkaren
   kännare = erkänna
   kärande = räknade = erkända
   käraste = käresta
   käresta = käraste
   körning = rökning = kröning
   körverk = rökverk
   lagande = langade
   lagning = galning
   lagrade = gladare
   lagring = girlang
   laguner = lugnare
   lakrits = klistra
   lampans = plasman
   landare = ledarna = eldarna = delarna = andelar
   landets = stelnad = Estland
   langade = lagande
   langare = galnare = algerna
   lansera = arsenal
   lansett = stelnat
   lantlig = allting
   lappats = stappla
   Larsson = lossnar
   larvigt = varligt
   lastade = talades
   lasters = trassel
   latenta = antalet
   Laurent = neutral
   lavarna = valarna
   laxarna = axlarna
   Leander = lerande = ledaren = eldaren = delaren
   ledaren = lerande = Leander = eldaren = delaren
   ledares = erlades
   ledarna = landare = eldarna = delarna = andelar
   ledning = eldning = delning
   ledsamt = eldsmat
   lekamen = kamelen
   lekarna = kanaler
   Leksand = skalden
   Leonard = renodla = Olander = odlaren
   leopard = polerad
   leptons = stolpen
   lerande = ledaren = Leander = eldaren = delaren
   levande = Vendela
   lidande = indelad
   liknade = kliande
   Lindahl = Halldin
   Lindome = Moliden
   listigt = stiligt
   livligt = villigt
   Ljugarn = julgran
   logiska = sagolik = osaklig
   logiskt = kostlig
   lossnar = Larsson
   Lottens = slotten
   lovande = alvedon
   luftade = default
   lugnare = laguner
   lyckade = cyklade
   lägligt = tillägg
   läkande = länkade
   läkaren = länkare = Kälarne
   läkares = älskare
   lämnade = anmälde
   lämnats = anmälts
   länkade = läkande
   länkare = läkaren = Kälarne
   läskigt = älgskit = skäligt
   lättast = lättats
   lättats = lättast
   Löfberg = Berglöf
   Löfdahl = Dahllöf
   madonna = anmodan
   maestro = atomers
   malande = Mandela
   maligna = manliga
   Mandela = malande
   manliga = maligna
   manöver = överman
   mardröm = drömmar
   Mariann = Annmari
   marknad = Danmark
   maskins = minskas
   Mattias = mattisa
   mattisa = Mattias
   megaton = montage
   metrisk = termisk = skimret
   minskar = sminkar
   minskas = maskins
   minskat = sminkat
   moderna = nomader = domaren
   modesta = motsade
   Moliden = Lindome
   monster = stormen = mostern
   montage = megaton
   montera = Tranemo
   mostern = stormen = monster
   motsade = modesta
   muraren = numrera
   Mälaren = anmäler
   märkets = märktes
   märktes = märkets
   mödomen = omdömen
   mönster = Enström
   mördats = armstöd
   mörkast = Östmark
   Naipaul = Paulina
   naturen = tunnare
   nedtaga = tagande = andetag
   nedtona = tonande
   negativ = angivet
   negerar = generar
   nerslag = sneglar
   neutral = Laurent
   neutrin = rutinen
   nomader = moderna = domaren
   Nordahl = Horndal
   Nordell = rondell
   normera = romaner
   Norskan = kronans
   noterar = orterna
   noteras = sonater = senator
   noterat = ettorna
   noterna = tonerna
   notiser = teorins
   noviser = version = Iverson
   numrera = muraren
   nyfiken = nyfikne
   nyfikne = nyfiken
   nynorsk = synkron
   nystart = tystnar
   närmast = smärtan = närmsta
   närmsta = smärtan = närmast
   obekant = tobaken
   odlaren = renodla = Olander = Leonard
   ogillar = gorilla
   oinsatt = station
   Olander = renodla = odlaren = Leonard
   oländig = oändlig
   omdömen = mödomen
   omkomna = kommano
   omringa = roaming
   omstart = stormat
   oordnat = donator
   ordvits = vitsord
   oroligt = otrolig
   orsaken = skonare
   orterna = noterar
   osaklig = sagolik = logiska
   otrolig = oroligt
   ovarsam = samvaro
   oändlig = oländig
   paneler = pelaren
   pappren = pepparn
   paritet = partiet
   partier = pirater
   partiet = paritet
   partisk = Patriks
   passare = passera
   passera = passare
   passiva = avspisa
   patient = petitan = aptiten
   Patriks = partisk
   Paulina = Naipaul
   pelaren = paneler
   pelarna = planera = alperna
   pension = spionen
   pepparn = pappren
   perfekt = prefekt
   persons = respons = Persson
   Persson = respons = persons
   petitan = patient = aptiten
   pirater = partier
   planera = pelarna = alperna
   planets = spalten = platsen = plasten
   planvåg = vågplan
   plaskar = kapslar
   plasman = lampans
   plasten = spalten = platsen = planets
   plaster = spalter = platser
   platsar = staplar
   platsen = spalten = plasten = planets
   platser = spalter = plaster
   plattor = plottar
   plottar = plattor
   pointer = protein = entropi
   polaren = polerna
   polerad = leopard
   polerna = polaren
   polisen = epsilon
   portats = spottar
   pratade = apterad = adapter
   prefekt = perfekt
   presens = pressen
   pressat = spetsar
   pressen = presens
   protein = pointer = entropi
   raderad = darrade = adderar
   raderat = tradare
   radions = sidorna
   ragunda = gudarna
   rakaste = saktare = kastare
   ramarna = armarna
   rapport = trappor
   rasande = dansare = Andreas
   rastens = rensats
   ravinen = vinnare
   reaktiv = kreativ = arkivet
   reaktor = torkare = kortare
   regnade = generad = Angered
   Renberg = Bergren
   rendera = arrende
   Rengsjö = Sjögren
   renodla = Olander = odlaren = Leonard
   rensats = rastens
   resande = serenad = sederna
   resetta = testare = ersatte
   respons = Persson = persons
   ressätt = ersätts
   riktade = direkta = diktera = diktare
   riktats = strikta
   ristade = stadier
   roaming = omringa
   romaner = normera
   rondell = Nordell
   rotande = tronade = donerat = artonde = aderton
   roterar = torrare
   roteras = sortera
   Rudakov = varukod
   rullade = Ullared
   rusande = sundare
   rutinen = neutrin
   rykande = yrkande
   rysligt = syrligt
   rytande = antyder
   räknade = kärande = erkända
   rödaste = röstade
   rökning = körning = kröning
   rökverk = körverk
   rörande = drönare
   röstade = rödaste
   sagolik = osaklig = logiska
   sakerna = ekarnas
   sakligt = gaslikt
   saknats = skatans
   sakralt = slaktar = klarats = klarast
   saktare = rakaste = kastare
   samlare = smalare
   samtlig = timglas
   samvaro = ovarsam
   Sandahl = handlas
   satsers = stressa
   Schlaug = gulasch
   sederna = serenad = resande
   seglare = glesare
   seglats = slagets = glasets
   sektorn = torsken = kornets = konster = konsert
   sekvens = svenske
   selleri = seriell
   senator = sonater = noteras
   Senegal = elegans
   separat = apteras
   serenad = sederna = resande
   seriell = selleri
   sidorna = radions
   siffran = sniffar
   signade = designa
   signals = gnissla = gisslan
   Sigvard = gradvis
   silande = inledas = indelas
   silvret = trivsel
   sinande = sinnade
   singlar = slingra
   sinnade = sinande
   sjukast = skjutsa = skjutas
   sjuknat = skjutna
   sjunkit = inskjut
   Sjöberg = Bergsjö
   Sjögren = Rengsjö
   Sjöholm = Holmsjö
   skalden = Leksand
   skallar = kallras
   skalmar = skramla
   skamlig = smaklig
   skamsen = smakens
   skansen = skenans
   skapade = eskapad
   skatans = saknats
   skattar = skratta = kastrat
   skattas = kastats
   skatten = kattens
   skatter = kretsat
   skedena = skenade
   skeende = Enskede
   skelört = tröskel
   skenade = skedena
   skenans = skansen
   skenbar = bankers
   skimret = termisk = metrisk
   skjutas = skjutsa = sjukast
   skjuten = skjutne
   skjutna = sjuknat
   skjutne = skjuten
   skjutsa = skjutas = sjukast
   skockar = skrocka
   skolans = Klasson
   skonare = orsaken
   skotrar = torskar = skrotar
   skottar = skrotat = kortast
   skramla = skalmar
   skrapar = sprakar = sparkar
   skrapat = sparkat
   skratta = skattar = kastrat
   skriade = diskare
   skrikig = krigisk
   skrikit = kritisk
   skriven = inskrev
   skrocka = skockar
   skrotar = torskar = skotrar
   skrotas = krossat
   skrotat = skottar = kortast
   skrutit = strukit
   skryter = styrker = stryker
   skrämda = skärmad
   skulder = delkurs
   skurits = Kristus
   skyttar = styrkta
   skäligt = älgskit = läskigt
   skällde = klädsel
   skändar = dränkas
   skärare = säkrare
   skärmad = skrämda
   skönare = sökaren = ansöker
   skönast = skönsta
   skönsta = skönast
   skördat = tröskad
   slagets = seglats = glasets
   Slagnäs = ängslas = slängas
   slaktar = sakralt = klarats = klarast
   slangen = glansen
   slarvar = varslar
   slarvat = varslat
   slingra = singlar
   slinter = stilren
   slitits = stilist
   slotten = Lottens
   slutade = utdelas
   slutför = förlust
   slutits = stulits
   slängar = änglars = gränsla
   slängas = ängslas = Slagnäs
   slänger = glänser
   slätade = ädlaste
   smakens = skamsen
   smaklig = skamlig
   smalare = samlare
   smatter = tramset
   sminkar = minskar
   sminkat = minskat
   småfisk = fiskmås
   smärtan = närmsta = närmast
   snacket = tecknas = stacken
   snedpil = spindel
   sneglar = nerslag
   sniffar = siffran
   snusket = kustens
   snuttar = strunta
   snutten = stentun
   snäppet = stäppen
   snökorn = kornsnö
   snörets = österns
   sociala = asocial
   sonater = senator = noteras
   sondera = doserna
   sorgens = sorgsne = sorgsen
   sorgsen = sorgsne = sorgens
   sorgsne = sorgsen = sorgens
   sortens = trossen
   sortera = roteras
   spalten = platsen = plasten = planets
   spalter = platser = plaster
   sparkar = sprakar = skrapar
   sparkat = skrapat
   speglad = eldgaps
   spetsar = pressat
   spindel = snedpil
   spionen = pension
   spottar = portats
   sprakar = sparkar = skrapar
   springa = angrips
   sprutar = strupar = spurtar
   spurtar = strupar = sprutar
   stacken = tecknas = snacket
   stadier = ristade
   stadsbo = bostads
   stampar = trampas
   standar = stranda
   staplar = platsar
   stappla = lappats
   starten = trasten
   statare = ersatta
   statens = ansetts
   station = oinsatt
   statyer = tystare
   stavrim = trivsam
   stegrat = strateg
   stellär = ställer
   stelnad = landets = Estland
   stelnat = lansett
   stenade = endaste
   stenmur = Trensum
   stentun = snutten
   steppar = tappres
   stiligt = listigt
   stilist = slitits
   stilren = slinter
   stimmar = timmars = strimma
   stinget = tingest
   stinker = kristne = kristen = Kerstin
   stollar = trollas
   stolpen = leptons
   storkna = konstra = kantors
   storlek = kloster
   stormat = omstart
   stormen = mostern = monster
   stranda = standar
   strappa = trappas = tappras
   strateg = stegrat
   stressa = satsers
   strikta = riktats
   strimma = timmars = stimmar
   strofen = frosten
   strukit = skrutit
   strunta = snuttar
   strupar = spurtar = sprutar
   stryker = styrker = skryter
   strykes = krysset
   stränga = trängas
   strävan = vänstra
   strävat = trästav
   stubbar = trubbas
   studera = utredas
   stulits = slutits
   stundar = dunstar
   stunder = underst = dunster
   stycket = tycktes = tyckets
   styrker = stryker = skryter
   styrkta = skyttar
   ståndar = Åstrand
   ställer = stellär
   ständer = trädens
   stänkte = tänktes
   stäppen = snäppet
   stärkas = säkrast
   största = störtas
   störtad = tröstad
   störtar = tröstar
   störtas = största
   störtat = tröstat
   sundare = rusande
   surrats = tursars
   svagare = avgaser
   svalare = versala
   svanens = svansen
   svansen = svanens
   svenske = sekvens
   svingar = Ingvars
   svunnit = vunnits = utvinns
   svärden = vädrens
   svärdet = vädrets
   synkats = tyskans
   synkron = nynorsk
   syrligt = rysligt
   såframt = framstå
   säkrare = skärare
   säkrast = stärkas
   säregna = ägarens
   sättare = ersätta
   sökande = önskade
   sökaren = skönare = ansöker
   tagande = nedtaga = andetag
   taklöst = taktlös
   takstol = tolkats
   taktlös = taklöst
   talades = lastade
   talarna = altarna
   tangera = antager
   tappras = trappas = strappa
   tappres = steppar
   tarvade = travade
   tecknas = stacken = snacket
   tekniks = teknisk
   teknisk = tekniks
   telenät = elnätet
   tensorn = tronens = tornens
   Teodora = Dorotea
   teorins = notiser
   termisk = skimret = metrisk
   terräng = trängre = tränger
   teserna = esterna
   testare = resetta = ersatte
   testfil = fetstil
   testord = dotters
   Thorild = Torhild
   tikarna = Katrina = anrikat
   tillagt = tilltag
   tillstå = tillåts
   tilltag = tillagt
   tilltar = trillat
   tillåts = tillstå
   tillägg = lägligt
   timglas = samtlig
   timmars = strimma = stimmar
   tingens = etsning
   tingest = stinget
   tisteln = inletts
   tistlar = titlars
   titlars = tistlar
   tobaken = obekant
   tolkats = takstol
   tonande = nedtona
   tonerna = noterna
   tonvikt = kvitton
   Torhild = Thorild
   torkare = reaktor = kortare
   tornens = tronens = tensorn
   tornets = Torsten
   torrare = roterar
   torskar = skrotar = skotrar
   torsken = sektorn = kornets = konster = konsert
   Torsten = tornets
   tradare = raderat
   trakten = trekant
   trampas = stampar
   tramset = smatter
   Tranemo = montera
   trappas = tappras = strappa
   trappat = attrapp
   trappor = rapport
   trasigt = grattis
   traskar = kratsar
   trassel = lasters
   trassla = alstras
   trasten = starten
   trauman = utmanar
   travade = tarvade
   trekant = trakten
   Trensum = stenmur
   trevärd = Tvärred
   trillat = tilltar
   trivsam = stavrim
   trivsel = silvret
   trofast = fortast
   trollas = stollar
   tronade = rotande = donerat = artonde = aderton
   tronens = tornens = tensorn
   trossen = sortens
   trubbas = stubbar
   trumpen = trumpne
   trumpne = trumpen
   trycket = tryckte
   tryckte = trycket
   trädens = ständer
   tränade = tärande
   trängas = stränga
   tränger = trängre = terräng
   trängre = tränger = terräng
   träning = tärning
   trästav = strävat
   tröskad = skördat
   tröskel = skelört
   tröstad = störtad
   tröstar = störtar
   tröstat = störtat
   trösten = törsten
   tsunami = Antimus
   tunnare = naturen
   turerna = turnera
   turnera = turerna
   tursars = surrats
   tvistar = varsitt
   tvivlar = virvlat
   Tvärred = trevärd
   tyckets = tycktes = stycket
   tycktes = tyckets = stycket
   tyngdes = dygnets
   typiska = atypisk
   tyskans = synkats
   tystare = statyer
   tystnar = nystart
   tystnat = antytts
   tänktes = stänkte
   tärande = tränade
   tärning = träning
   tävling = vänligt
   törsten = trösten
   Ullared = rullade
   underst = stunder = dunster
   undvara = avrunda
   uppdela = uppelda
   uppelda = uppdela
   uppläst = utsläpp = uppläts
   uppläts = utsläpp = uppläst
   uppstog = upptogs
   upptogs = uppstog
   urkraft = fruktar
   utanför = förutan
   utbrett = buttert
   utdelas = slutade
   uteslöt = utlöste
   utföres = förutse
   utlöste = uteslöt
   utmanar = trauman
   utredas = studera
   utryckt = uttryck
   utsatte = uttesta
   utsläpp = uppläts = uppläst
   utsökta = utökats
   uttesta = utsatte
   uttryck = utryckt
   utvinns = vunnits = svunnit
   utökats = utsökta
   vaderna = veranda = varnade = varenda = varande
   vagaste = agestav
   vaginal = vanliga
   vaginan = angivna
   vakande = vaknade
   vaknade = vakande
   vaktade = adekvat
   vakteld = eldvakt
   vaktlar = kvartal
   valarna = lavarna
   vandals = dvalans
   vanliga = vaginal
   varande = veranda = varnade = varenda = vaderna
   varenda = veranda = varnade = varande = vaderna
   varesig = vresiga
   vargens = gensvar
   varians = visarna = varsina = anvisar
   varligt = larvigt
   varmast = varsamt
   varnade = veranda = varenda = varande = vaderna
   varsamt = varmast
   varsina = visarna = varians = anvisar
   varsitt = tvistar
   varslar = slarvar
   varslat = slarvat
   varslet = versalt
   varukod = Rudakov
   Vendela = levande
   veranda = varnade = varenda = varande = vaderna
   versala = svalare
   versalt = varslet
   version = noviser = Iverson
   vikande = vinkade
   Vikberg = Bergvik
   viktens = kvisten
   vilande = avlidne = avliden
   vildare = avlider
   villigt = livligt
   vindiga = invigda
   vingade = givande
   vinkade = vikande
   vinnare = ravinen
   vinsats = vissnat
   virvlat = tvivlar
   visades = avsides
   visaren = inversa
   visarna = varsina = varians = anvisar
   vissnat = vinsats
   vitsord = ordvits
   vokalen = alkoven
   vresiga = varesig
   vridits = drivits
   vunnits = utvinns = svunnit
   vågplan = planvåg
   vårdare = avråder
   vädrena = värdena
   vädrens = svärden
   vädrets = svärdet
   vänligt = tävling
   vänster = västern
   vänstra = strävan
   väntans = använts
   värdena = vädrena
   västern = vänster
   yrkande = rykande
   ådragen = ångrade = grånade
   ångrade = ådragen = grånade
   Åstrand = ståndar
   ädlaste = slätade
   ägarens = säregna
   älgskit = skäligt = läskigt
   älskare = läkares
   änglars = slängar = gränsla
   ängslas = slängas = Slagnäs
   äntligt = ättling
   ättling = äntligt
   ödestad = dödaste
   ölsinne = inlösen
   önskade = sökande
   österns = snörets
   Östmark = mörkast
   överför = föröver
   överman = manöver
   övertar = erövrat
   abderits = bestrida
   aborters = arbetsro
   abortlag = bortalag
   adderare = raderade
   adelsmän = lämnades = anmäldes
   adresser = dressera
   aklamera = kamerala
   aktioner = reaktion = Kroatien = kreation
   aktivare = reaktiva = kreativa = aktivera
   aktivera = reaktiva = kreativa = aktivare
   akvarier = arkivera
   algerier = regalier
   algoritm = logaritm
   alltihop = tillhopa
   alpernas = spelarna = planeras
   anarkist = anrikats
   anbringa = bingarna
   andedrag = neddraga = dragande
   Anderson = sonderna = nodernas
   andesorl = sorlande = renodlas
   anfaller = nerfalla
   anfördes = försenad
   angivare = navigera
   angränsa = ängarnas
   anhållan = anhållna
   anhållna = anhållan
   anknutet = utkanten
   anlagets = anslaget
   anländer = länderna
   anmäldes = lämnades = adelsmän
   anrikats = anarkist
   ansatsen = sannaste
   ansatser = snaraste = satserna = sanerats
   ansenlig = sinnelag = signalen = inslagen
   ansikten = antikens
   anslaget = anlagets
   anslagit = inglasat
   ansluter = Laurents
   anslutet = tusental
   ansvarat = stavarna
   antikens = ansikten
   anträder = dränerat
   antänder = tänderna
   apostlar = pastoral
   arbetsro = aborters
   arkivera = akvarier
   armenisk = maskiner
   Arnesson = resonans = Enarsson
   arternas = rasterna
   artisten = snatteri
   arvingen = grevinna
   asexuell = sexuella
   atomuren = uratomen
   avdragen = vardagen
   avdunsta = avundats
   avförare = överfara
   avskurit = utskriva
   avslutad = utvaldas
   avslöjas = sjösvala
   avundats = avdunsta
   baletter = bettlare
   bankkris = riksbank
   barbarer = rabarber
   beaktats = beskatta
   bedragit = bidraget
   belastar = talbaser
   Bergdahl = Dahlberg
   Berglind = Lindberg
   Berglund = Lundberg
   Bergsten = Stenberg
   beskatta = beaktats
   besluten = bestulen
   beslutet = bestulet
   beslutit = bestulit
   bestrida = abderits
   bestulen = besluten
   bestulet = beslutet
   bestulit = beslutit
   besvarat = bevarats
   bettlare = baletter
   beundran = undanber
   beundrar = underbar
   beundras = brusande
   bevarats = besvarat
   bidraget = bedragit
   bingarna = anbringa
   bomberna = mobbaren
   bombning = mobbning
   bonderas = Rosenbad
   bortalag = abortlag
   botanist = obstinat
   bragdens = Sandberg
   brandens = Brendans
   Brendans = brandens
   brusande = beundras
   Bäcklund = Lundbäck
   bänkarna = kännbara
   Caroline = Cornelia
   Cornelia = Caroline
   dagligen = liggande
   Dahlberg = Bergdahl
   Dalälven = Älvdalen = vällande
   damasker = maskerad
   dataspel = staplade = platsade
   daterats = startade
   datering = tragedin = indraget = gradient
   datorfel = fodralet
   deadline = indelade
   dellista = tillsade
   delmassa = samlades
   derivera = revidera
   designar = indrages
   designat = tisdagen = tigandes = stigande = nedstiga
   detonera = noterade
   detsamma = stammade
   diameter = meditera
   diskreta = riktades
   dofterna = fonderat
   domarnas = samordna
   Dorothea = Theodora
   dragande = neddraga = andedrag
   drakarna = kadrarna
   dressera = adresser
   drivande = vridande
   drivning = vridning
   drypande = prydande
   dränerat = anträder
   dundrade = uddraden
   eftersom = omfester
   ekkistan = tekniska
   Ekshärad = härskade
   ekvatorn = kvoterna
   eländigt = älgtiden
   emittera = Mariette
   empirisk = kemipris
   Enarsson = resonans = Arnesson
   enhetlig = enlighet
   enkelrad = kalender
   enlighet = enhetlig
   entoniga = negation
   envishet = visheten
   erhållna = hållaren
   eroderat = roterade
   faderlig = fredliga
   faderlös = fördelas
   Fagersta = fagraste
   fagraste = Fagersta
   felrörda = fördelar
   feltryck = tryckfel
   finesser = sefirens
   fjädring = fjärding
   fjärding = fjädring
   fjärmare = främjare
   fodralet = datorfel
   fonderat = dofterna
   formatet = tomtefar
   forskade = Kadefors
   Forsmark = Kramfors
   fragment = framgent
   framgent = fragment
   framlade = framleda
   framleda = framlade
   fredliga = faderlig
   Freedman = medfaren
   friskola = Kilafors
   främjare = fjärmare
   fältslag = slagfält
   föraktas = förkasta
   fördelad = förledda
   fördelar = felrörda
   fördelas = faderlös
   fördelen = förleden
   fördomar = förmodar
   fördriva = förvrida
   förening = föringen
   föresatt = försatte
   föringen = förening
   förkasta = föraktas
   förkorta = förtorka
   förlaget = förlegat
   förledda = fördelad
   förleden = fördelen
   förlegat = förlaget
   förlusta = slutföra = försluta
   förmodar = fördomar
   förryckt = förtryck
   försatte = föresatt
   försenad = anfördes
   försluta = slutföra = förlusta
   försvara = förvaras
   försöket = försökte
   försökte = försöket
   förtenta = fötterna
   förtorka = förkorta
   förtryck = förryckt
   förtunna = förunnat
   förunnat = förtunna
   förvaras = försvara
   förvrida = fördriva
   förövare = överföra
   fötterna = förtenta
   galaxens = sexgalna
   garnison = ignorans
   genljuda = juldagen
   genmassa = sagesman
   giftfria = graffiti
   giganter = tiggaren
   glasruta = slagruta
   gradient = tragedin = indraget = datering
   graffiti = giftfria
   granater = tangerar
   gravarna = vargarna
   grevinna = arvingen
   grundlig = guldring
   grunnade = rungande
   gudarnas = ragundas
   guldring = grundlig
   halverad = Haverdal
   handlade = handleda
   handleda = handlade
   hangarer = haranger
   haranger = hangarer
   Haverdal = halverad
   helsvart = varhelst
   hemkokat = hemkokta
   hemkokta = hemkokat
   Hildings = Signhild
   Holmlund = Lundholm
   hållaren = erhållna
   händerna = härnedan
   härnedan = händerna
   härskade = Ekshärad
   ignorans = garnison
   inbjudan = inbjudna
   inbjudna = inbjudan
   indelade = deadline
   indragen = ringande
   indrages = designar
   indraget = tragedin = gradient = datering
   induktiv = undvikit
   inglasat = anslagit
   inriktas = Kristina = Kristian
   inriktat = intrikat
   insamlat = talisman
   insatser = satirens
   insikter = Kristine
   inslagen = sinnelag = signalen = ansenlig
   instängd = städning
   integral = triangel
   Intelsat = latinets
   interims = minister
   internat = intranet
   intranet = internat
   intrikat = inriktat
   invandra = vindarna
   invånare = nivåerna
   Iversons = versions
   Johannes = Johansen
   Johansen = Johannes
   juldagen = genljuda
   jävlades = Själevad
   Kadefors = forskade
   kadrarna = drakarna
   kalender = enkelrad
   kallades = skallade
   kamerala = aklamera
   kamerans = maskerna
   karantän = tänkarna = träkanna
   kartlade = katedral
   kastrera = starkare
   katedral = kartlade
   kemipris = empirisk
   Kilafors = friskola
   klimatet = maktelit
   klingons = skolning
   klottras = koltrast
   klänning = länkning
   koltrast = klottras
   konstart = kontrats = kontrast
   kontrast = kontrats = konstart
   kontrats = kontrast = konstart
   kontring = torkning
   kortades = torskade
   kortspel = spelkort
   Kramfors = Forsmark
   kreation = reaktion = Kroatien = aktioner
   kreativa = reaktiva = aktivera = aktivare
   kreativt = reaktivt = kvittera
   Kristian = Kristina = inriktas
   Kristina = Kristian = inriktas
   Kristine = insikter
   Kroatien = reaktion = kreation = aktioner
   krävande = värkande
   kustnära = uträknas
   kvadrats = kvarstad
   kvarstad = kvadrats
   kvinnlig = vinkling
   kvittera = reaktivt = kreativt
   kvoterna = ekvatorn
   kännbara = bänkarna
   känsligt = släkting
   lanserad = sandaler = ledarnas
   lanserat = talarens = lasterna
   larmades = slamrade
   lasterna = talarens = lanserat
   latinets = Intelsat
   Laurents = ansluter
   ledarens = Selander
   ledarnas = sandaler = lanserad
   lerslätt = stellärt
   leverans = varelsen = relevans
   liggande = dagligen
   likartad = radikalt
   Lindberg = Berglind
   lockande = nedlocka
   logaritm = algoritm
   lotterna = tolerant
   Lundberg = Berglund
   Lundbäck = Bäcklund
   Lundholm = Holmlund
   Lundmark = Marklund
   låttitel = tillåtet
   läkarnas = älskarna
   lämnades = anmäldes = adelsmän
   länderna = anländer
   länkades = älskande = läskande
   länkning = klänning
   läskande = älskande = länkades
   lättaste = talesätt
   makalöst = maktlösa
   maktelit = klimatet
   maktlösa = makalöst
   Margaret = Margreta
   Margreta = Margaret
   Mariette = emittera
   Marklund = Lundmark
   maskerad = damasker
   maskerna = kamerans
   maskiner = armenisk
   maskorna = romanska
   materier = meritera
   matsalen = talesman = samtalen
   medfaren = Freedman
   meditera = diameter
   memoarer = memorera
   memorera = memoarer
   meritera = materier
   metriska = termiska
   minister = interims
   minuters = turismen
   mobbaren = bomberna
   mobbning = bombning
   monsters = stormens
   monterar = normerat
   motsvara = ovarsamt
   multipel = multiple
   multiple = multipel
   musikern = numerisk
   mästaren = närmaste
   nattetid = tittande
   naturell = tullaren
   navigera = angivare
   neddraga = dragande = andedrag
   nedlocka = lockande
   nedstiga = tisdagen = tigandes = stigande = designat
   nedärvda = vädrande
   negation = entoniga
   nerfalla = anfaller
   nitratet = tittaren
   nivåerna = invånare
   nodernas = sonderna = Anderson
   normerat = monterar
   noterade = detonera
   numerisk = musikern
   numrerad = underarm
   nybliven = nyblivne
   nyblivne = nybliven
   närmaste = mästaren
   närradio = ordinära
   nätarean = nätarena
   nätarena = nätarean
   Nävlinge = vänligen
   obstinat = botanist
   omfester = eftersom
   opartisk = tropiska
   ordinära = närradio
   organisk = snorkiga
   oriental = relation
   orkanens = skenorna
   orkester = sektorer
   osakliga = sagolika
   oskrivna = skivorna
   ostmacka = otacksam
   otacksam = ostmacka
   ovarsamt = motsvara
   partiell = Partille
   Partille = partiell
   passerad = sparades
   pastoral = apostlar
   patroner = torparen
   pelarens = spelaren
   pensling = spelning
   Peterson = potenser
   pilotens = pistolen
   pistolen = pilotens
   planeras = spelarna = alpernas
   planerat = prenatal = plantera
   plantera = prenatal = planerat
   plastens = spaltens = platsens
   platsade = staplade = dataspel
   platsens = spaltens = plastens
   portabel = portable
   portable = portabel
   potenser = Peterson
   pottsork = Skottorp
   praktisk = spikrakt
   premiens = spermien
   prenatal = plantera = planerat
   preparat = tapprare
   provsmak = smakprov
   prydande = drypande
   pulsaren = pulserna
   pulserna = pulsaren
   rabarber = barbarer
   raderade = adderare
   radianer = radierna
   radiellt = trillade = tillreda
   radierna = radianer
   radikalt = likartad
   Ragnhild = Ringdahl
   ragundas = gudarnas
   Rambergs = Ramsberg
   Ramsberg = Rambergs
   Ramström = strömmar
   rasterna = arternas
   reaktion = Kroatien = kreation = aktioner
   reaktiva = kreativa = aktivera = aktivare
   reaktivt = kvittera = kreativt
   regalier = algerier
   relation = oriental
   relevans = varelsen = leverans
   renodlas = sorlande = andesorl
   reservat = serverat
   resident = restiden
   resonans = Enarsson = Arnesson
   restiden = resident
   revidera = derivera
   revision = visioner
   riksbank = bankkris
   riktades = diskreta
   ringande = indragen
   Ringdahl = Ragnhild
   ristplog = sportlig
   romanens = romansen
   romansen = romanens
   romanska = maskorna
   Rosenbad = bonderas
   roterade = eroderat
   rudiment = rumtiden
   rumtiden = rudiment
   rungande = grunnade
   råttorna = tårtorna
   räknades = skärande
   röstande = störande
   röstning = störning
   sadeltak = slaktade
   sagesman = genmassa
   sagolika = osakliga
   samlades = delmassa
   samordna = domarnas
   samtalen = talesman = matsalen
   sandaler = ledarnas = lanserad
   Sandberg = bragdens
   sanerats = snaraste = satserna = ansatser
   sannaste = ansatsen
   satirens = insatser
   satserna = snaraste = sanerats = ansatser
   satskort = skrotats
   sefirens = finesser
   seglande = sneglade
   sektorer = orkester
   sektorns = skorsten
   Selander = ledarens
   serverat = reservat
   sexgalna = galaxens
   sexuella = asexuell
   signalen = sinnelag = inslagen = ansenlig
   Signhild = Hildings
   sinnelag = signalen = inslagen = ansenlig
   Själevad = jävlades
   sjösvala = avslöjas
   skallade = kallades
   skaparna = spakarna
   skarpast = sparkats
   skarvens = svenskar
   skattens = stenkast
   skattmas = smaksatt
   skeendet = teskeden
   skenorna = orkanens
   skivorna = oskrivna
   skolning = klingons
   skorsten = sektorns
   Skottorp = pottsork
   skrapade = sprakade = sparkade
   skrattas = starkast
   skratten = traktens
   skrotats = satskort
   skrumpet = spektrum
   skärande = räknades
   skäraste = säkraste
   slagfält = fältslag
   slagruta = glasruta
   slaktade = sadeltak
   slamrade = larmades
   slavarna = valsarna = valarnas
   slutföra = försluta = förlusta
   släkting = känsligt
   smakprov = provsmak
   smaksatt = skattmas
   smartare = stramare
   snaraste = satserna = sanerats = ansatser
   snattare = staterna = stataren
   snatteri = artisten
   sneglade = seglande
   snorkiga = organisk
   snurrade = surrande
   snyftade = syftande
   snöandet = Önnestad = stönande
   soltiden = tiondels
   sonderna = nodernas = Anderson
   sorlande = renodlas = andesorl
   spakarna = skaparna
   spaltens = platsens = plastens
   sparades = passerad
   sparkade = sprakade = skrapade
   sparkats = skarpast
   spektrum = skrumpet
   spelaren = pelarens
   spelarna = planeras = alpernas
   spelkort = kortspel
   spelning = pensling
   spermien = premiens
   spikrakt = praktisk
   sportlig = ristplog
   sprakade = sparkade = skrapade
   stagnera = tangeras
   stammade = detsamma
   stamträd = trädstam
   staplade = platsade = dataspel
   starkare = kastrera
   starkast = skrattas
   startade = daterats
   stataren = staterna = snattare
   staterna = stataren = snattare
   stavarna = ansvarat
   stellärt = lerslätt
   Stenberg = Bergsten
   stenkast = skattens
   stigande = tisdagen = tigandes = nedstiga = designat
   stillast = tillsats = stillats
   stillats = tillsats = stillast
   stormare = termosar
   stormens = monsters
   stramare = smartare
   strävade = svärtade
   strömmar = Ramström
   städning = instängd
   stönande = Önnestad = snöandet
   störande = röstande
   störning = röstning
   störtade = tröstade
   Sundvall = svullnad
   surrande = snurrade
   svalnade = Svealand
   Svealand = svalnade
   svenskar = skarvens
   svullnad = Sundvall
   svärtade = strävade
   syftande = snyftade
   syndaren = synderna
   synderna = syndaren
   säkraste = skäraste
   sökanden = ökensand
   sökandet = ökenstad
   taknäver = väktaren
   talarens = lasterna = lanserat
   talbaser = belastar
   talesman = samtalen = matsalen
   talesätt = lättaste
   talisman = insamlat
   talvärde = vältrade
   tangerar = granater
   tangeras = stagnera
   tapprare = preparat
   tegelmur = tumregel
   tekniska = ekkistan
   termiska = metriska
   termiter = trimeter
   termosar = stormare
   teskeden = skeendet
   Theodora = Dorothea
   tigandes = tisdagen = stigande = nedstiga = designat
   tiggaren = giganter
   tillagts = tillsagt
   tillhopa = alltihop
   tillreda = trillade = radiellt
   tillsade = dellista
   tillsagt = tillagts
   tillsats = stillats = stillast
   tillväga = vältalig
   tillåtet = låttitel
   tiondels = soltiden
   tisdagen = tigandes = stigande = nedstiga = designat
   tittande = nattetid
   tittaren = nitratet
   tolerant = lotterna
   tomtefar = formatet
   torkning = kontring
   torparen = patroner
   torskade = kortades
   tragedin = indraget = gradient = datering
   traktens = skratten
   triangel = integral
   trillade = tillreda = radiellt
   trimeter = termiter
   tropiska = opartisk
   tryckfel = feltryck
   trånaden = trånande
   trånande = trånaden
   trädstam = stamträd
   träkanna = tänkarna = karantän
   tröstade = störtade
   tröstens = törstens
   tudelade = utdelade
   tullaren = naturell
   tumregel = tegelmur
   turismen = minuters
   Turkiets = utsikter
   tusental = anslutet
   tårtorna = råttorna
   tänderna = antänder
   tänkarna = träkanna = karantän
   törstens = tröstens
   uddraden = dundrade
   undanber = beundran
   underarm = numrerad
   underbar = beundrar
   undvikit = induktiv
   uppdagas = uppsagda
   uppsagda = uppdagas
   upptagen = upptagne
   upptagne = upptagen
   uratomen = atomuren
   urträdet = utträder
   utdelade = tudelade
   utdriven = utvriden
   utdrivna = vindruta
   utkanten = anknutet
   uträknas = kustnära
   utsattes = uttestas
   utsikter = Turkiets
   utskriva = avskurit
   uttestas = utsattes
   utträder = urträdet
   utvaldas = avslutad
   utvriden = utdriven
   utvärtes = västerut
   valarnas = valsarna = slavarna
   valsarna = valarnas = slavarna
   vandrade = vardande
   vandrara = varandra
   vanrykte = ytverkan
   varandra = vandrara
   vardagen = avdragen
   vardande = vandrade
   varelsen = relevans = leverans
   varelser = versaler
   vargarna = gravarna
   varhelst = helsvart
   variabel = variable
   variable = variabel
   versaler = varelser
   versions = Iversons
   vindarna = invandra
   vindruta = utdrivna
   vinkling = kvinnlig
   visheten = envishet
   visioner = revision
   vridande = drivande
   vridning = drivning
   vädrande = nedärvda
   väktaren = taknäver
   välboren = välborne
   välborne = välboren
   vällande = Älvdalen = Dalälven
   vältalig = tillväga
   vältrade = talvärde
   vänligen = Nävlinge
   värkande = krävande
   västerut = utvärtes
   ytverkan = vanrykte
   älgtiden = eländigt
   älskande = läskande = länkades
   älskarna = läkarnas
   Älvdalen = vällande = Dalälven
   ängarnas = angränsa
   ökensand = sökanden
   ökenstad = sökandet
   Önnestad = stönande = snöandet
   överfara = avförare
   överföra = förövare
   överilad = Överlida
   Överlida = överilad
   ablativer = veritabla = variabelt
   abonnerad = bonaderna
   aborteras = abortresa
   abortresa = aborteras
   absintens = abstinens
   abstinens = absintens
   adertonde = detonerad
   agerandet = tangerade = egenartad
   alltefter = flertalet
   alltinget = tilltagen
   ametister = emitteras
   amoralisk = moraliska
   analogier = regionala
   ansträngt = trängtans
   anställde = ställande
   anständig = instängda
   ansökande = sökandena
   antågande = åtaganden
   anvisning = vansinnig
   arbetslag = beslagtar
   artskilda = Kristdala
   avdelning = avledning
   avledning = avdelning
   avrådande = dåvarande
   avsnitten = vittnenas
   badvatten = vattenbad
   bassänger = begränsas
   begränsas = bassänger
   Bergström = Strömberg
   beskattar = betraktas
   beskattas = skattebas
   besköljer = Björksele
   beslagtar = arbetslag
   betraktas = beskattar
   betrycket = betryckte
   betryckte = betrycket
   bidragens = bringades
   Björksele = besköljer
   bonaderna = abonnerad
   bringades = bidragens
   brunstiga = gasturbin
   Bäckström = Strömbäck
   Christian = Christina
   Christina = Christian
   Dahlström = Strömdahl
   datakille = dialektal
   dataminne = diamanten
   datorspel = speldator = pelarstod
   delningen = ledningen
   demaskera = maskerade
   demontera = metoderna = endoterma
   derivatan = invaderat
   deriverar = reviderar
   deriveras = revideras
   deriverat = reviderat
   detonerad = adertonde
   detonerar = roterande
   detoneras = noterades
   dialektal = datakille
   diamanten = dataminne
   disktrasa = drastiska
   displayen = nyslipade
   divergens = segervind
   djuretisk = sjuktider
   dogmatisk = saktmodig
   dotterson = sondotter
   drastiska = disktrasa
   dåvarande = avrådande
   dödsriket = skördetid
   egenartad = tangerade = agerandet
   elektrons = storleken
   emitterar = remittera
   emitteras = ametister
   endoterma = metoderna = demontera
   energilag = negligera
   energivåg = vågenergi
   enslingar = lansering
   fantasier = fantisera
   fantisera = fantasier
   femtiosex = sextiofem
   flertalet = alltefter
   flytkraft = lyftkraft
   foderfisk = sifferkod
   fonderade = ofredande
   formspråk = språkform
   frankerat = krafterna
   fruktträd = trädfrukt
   fältkraft = kraftfält
   fördriven = förvriden
   föregåtts = gåsfötter
   förenings = försening
   företräds = förtärdes = förstäder
   förlusten = förstulen
   försening = förenings
   förslavat = förvaltas
   förstulen = förlusten
   förstäder = förtärdes = företräds
   förtjänat = förtjänta
   förtjänta = förtjänat
   förtärdes = förstäder = företräds
   förvaltas = förslavat
   förvriden = fördriven
   galningar = lagningar
   galvanisk = vanskliga
   gasturbin = brunstiga
   glesnades = seglandes
   gnistrade = nedgrisat
   granskade = karensdag
   grundaren = grunderna
   grunderna = grundaren
   gåsfötter = föregåtts
   hederligt = redlighet
   hemställa = samhället
   heroinist = historien
   historien = heroinist
   hundratal = lathundar
   importera = optimerar
   indelning = inledning
   indirekta = inriktade
   inledning = indelning
   inläsning = islänning
   inriktade = indirekta
   instanser = sinnesart
   inställda = tillsända
   instängda = anständig
   invaderat = derivatan
   islänning = inläsning
   isolering = religions
   Johansons = Johansson
   Johansson = Johansons
   karensdag = granskade
   keramiken = mekaniker
   klarsynta = skyltarna
   kondensat = kostnaden
   kontakter = teknokrat
   kostnaden = kondensat
   krafterna = frankerat
   kraftfält = fältkraft
   Kristdala = artskilda
   körningen = rökningen
   lagningar = galningar
   Lambertus = rambeslut
   lansering = enslingar
   lathundar = hundratal
   ledningar = ringlande
   ledningen = delningen
   livligare = villigare
   livlighet = villighet
   lufttryck = tryckluft
   lyftkraft = flytkraft
   läsekrets = stärkelse
   lättlurat = ultralätt
   maskerade = demaskera
   mekaniker = keramiken
   melonträd = träldomen
   metoderna = endoterma = demontera
   minskning = sminkning
   misskänna = människas
   misstanke = semantisk
   moderater = modererat
   modererat = moderater
   moraliska = amoralisk
   motverkas = overksamt
   människas = misskänna
   mönstring = strömning
   nedbrutet = underbett
   nedgrisat = gnistrade
   nedskriva = skrivande
   nedtvinga = tvingande
   negligera = energilag
   neotrinos = serotonin
   noterades = detoneras
   nyslipade = displayen
   obstruera = robustare
   ofredande = fonderade
   optimerar = importera
   orientera = teorierna
   overksamt = motverkas
   partierna = piraterna
   partikeln = replikant = plikterna = partiklen
   partiklen = replikant = plikterna = partikeln
   pelarstod = speldator = datorspel
   personens = responsen
   piraterna = partierna
   platserna = spalterna
   plikterna = replikant = partiklen = partikeln
   praktiskt = praktsikt
   praktsikt = praktiskt
   pratandes = sparandet = prestanda
   prestanda = sparandet = pratandes
   presterat = trapetser
   rambeslut = Lambertus
   realister = talserier
   redlighet = hederligt
   redskapen = skepnader
   regionala = analogier
   regnström = Strömgren
   religions = isolering
   remittera = emitterar
   renskriva = skrivaren
   replikant = plikterna = partiklen = partikeln
   resonabel = resonable
   resonable = resonabel
   responsen = personens
   reviderar = deriverar
   revideras = deriveras
   reviderat = deriverat
   ringlande = ledningar
   robustare = obstruera
   roterande = detonerar
   rumstiden = rumtidens
   rumtidens = rumstiden
   rökningen = körningen
   röstandet = tröstande
   saktmodig = dogmatisk
   saluförts = slutföras
   samhället = hemställa
   samtycket = samtyckte
   samtyckte = samtycket
   segervind = divergens
   seglandes = glesnades
   semantisk = misstanke
   serotonin = neotrinos
   sextiofem = femtiosex
   sextonårs = tonårssex
   sifferkod = foderfisk
   simulerat = stimulera
   sinnesart = instanser
   sjuktider = djuretisk
   skattebas = beskattas
   skepnader = redskapen
   skrapande = sprakande
   skrivande = nedskriva
   skrivaren = renskriva
   skrivsätt = Vistträsk
   skyltarna = klarsynta
   skördetid = dödsriket
   slutföras = saluförts
   sluttande = utlandets
   sminkning = minskning
   solbrända = Älandsbro
   soldrivna = solvindar
   solvindar = soldrivna
   solvärmda = välsmorda
   sondotter = dotterson
   spalterna = platserna
   sparandet = prestanda = pratandes
   speldator = pelarstod = datorspel
   sprakande = skrapande
   språkform = formspråk
   stavrimma = trivsamma
   stimulera = simulerat
   storleken = elektrons
   stortalig = troligast
   strategin = tingestar
   Strömberg = Bergström
   Strömbäck = Bäckström
   Strömdahl = Dahlström
   Strömgren = regnström
   strömning = mönstring
   Strömsund = Sundström
   ställande = anställde
   stärkelse = läsekrets
   Sundström = Strömsund
   suppleant = tusenlapp
   syndarens = syndernas
   syndernas = syndarens
   sökandena = ansökande
   talserier = realister
   tangerade = egenartad = agerandet
   teknokrat = kontakter
   teorierna = orientera
   tillsända = inställda
   tilltagen = alltinget
   tingestar = strategin
   tonårssex = sextonårs
   trapetser = presterat
   trivsamma = stavrimma
   troligast = stortalig
   tryckluft = lufttryck
   trädfrukt = fruktträd
   träldomen = melonträd
   trängtans = ansträngt
   träningen = tärningen
   tröstande = röstandet
   tudelning = utdelning
   tusenlapp = suppleant
   tvingande = nedtvinga
   tärningen = träningen
   ultralätt = lättlurat
   underbett = nedbrutet
   undersåte = årtusende
   underting = utredning
   uppspalta = uppstapla
   uppstapla = uppspalta
   utbetalad = utbetalda
   utbetalda = utbetalad
   utdelning = tudelning
   utlandets = sluttande
   utredning = underting
   uttrycket = uttryckte
   uttryckte = uttrycket
   vansinnig = anvisning
   vanskliga = galvanisk
   vanvettig = vigvatten
   variabelt = veritabla = ablativer
   vattenbad = badvatten
   veritabla = variabelt = ablativer
   vetenskap = vetskapen
   vetskapen = vetenskap
   vigvatten = vanvettig
   villigare = livligare
   villighet = livlighet
   Vistträsk = skrivsätt
   vittnenas = avsnitten
   vredesdag = vredgades
   vredgades = vredesdag
   vågenergi = energivåg
   välsmorda = solvärmda
   årtusende = undersåte
   åtaganden = antågande
   återkomst = åtkomster
   åtkomster = återkomst
   Älandsbro = solbrända
   Östervåla = överlåtas
   överlåtas = Östervåla
   abortörens = börsnotera
   abstraktet = betraktats = arbetstakt
   agnostiker = konstigare
   algoritmer = logaritmer
   anbefallde = befallande
   anställdes = dansställe
   antagonist = stagnation
   användares = avsändaren
   arbetstakt = betraktats = abstraktet
   arrangerat = garanterar
   artonåring = tonåringar
   avlägsnade = slavägande
   avsaknaden = avsaknande
   avsaknande = avsaknaden
   avsändaren = användares
   avvikelsen = ekvivalens
   bankkrisen = riksbanken
   befallande = anbefallde
   Bergstrand = Strandberg
   beräknings = beskärning
   beskärning = beräknings
   betraktats = arbetstakt = abstraktet
   bombningen = mobbningen
   börsnotera = abortörens
   dagligvara = vardagliga
   dansställe = anställdes
   datorminne = inmonterad
   deexiteras = existerade
   deformerar = reformerad
   degenerera = genererade
   dekryptera = krypterade
   delområden = ålderdomen
   derivering = revidering
   diplomater = imploderat
   ekvivalens = avvikelsen
   elgitarren = integraler
   estländare = ädelstenar
   existerade = deexiteras
   fascinerat = interfacas
   fastslagit = lagstiftas
   fraktioner = refraktion
   försmädare = försämrade
   försvarade = förvarades
   försämrade = försmädare
   förvarades = försvarade
   garanterar = arrangerat
   genererade = degenerera
   generering = regeringen
   gravitoner = voteringar
   gränsvärde = värdegräns
   handläggas = hägnadslag
   hägnadslag = handläggas
   immunisera = seminarium
   imploderat = diplomater
   indiskreta = inriktades
   ingenstans = satsningen
   inmonterad = datorminne
   innestängd = städningen
   inopererad = perioderna
   inriktades = indiskreta
   inspelning = slipningen
   integraler = elgitarren
   integreras = resignerat
   interfacas = fascinerat
   inventeras = reavinsten
   investerar = reavinster
   irrelevant = ventilerar
   isotoperna = operations
   israeliskt = realistisk
   isteaterns = resistenta
   jättestora = jättetrosa
   jättetrosa = jättestora
   klubblokal = lokalklubb
   kombinerar = mikroberna
   konservera = konversera
   konstanter = kontrasten
   konstigare = agnostiker
   konstruera = kontrusera
   kontrasten = konstanter
   kontrusera = konstruera
   konversera = konservera
   konvertera = vektorerna
   korrektiva = kvarkteori
   krypterade = dekryptera
   kvarkteori = korrektiva
   lagerplats = plastlager
   lagstiftas = fastslagit
   lastningen = saltningen
   ljusstaken = sjuktalens
   logaritmer = algoritmer
   lokalklubb = klubblokal
   makedonska = omskakande
   marginellt = metallring
   matematiks = matematisk
   matematisk = matematiks
   metallring = marginellt
   Michelsons = Michelsson
   Michelsson = Michelsons
   mikroberna = kombinerar
   mobbningen = bombningen
   negligeras = slagenergi
   ohederligt = oredlighet
   omskakande = makedonska
   operations = isotoperna
   oredlighet = ohederligt
   parenteser = presentera
   patenterad = tandpetare
   perioderna = inopererad
   Pettersson = testperson
   plastlager = lagerplats
   premiernas = spermierna
   presenning = spinngener
   presentera = parenteser
   raketernas = reaktanser
   reaktanser = raketernas
   reaktioner = rekreation
   realistisk = israeliskt
   reavinsten = inventeras
   reavinster = investerar
   reformerad = deformerar
   refraktion = fraktioner
   regeringen = generering
   rekreation = reaktioner
   reserverar = reverserar
   reserveras = reverseras
   resignerat = integreras
   resistenta = isteaterns
   reverserar = reserverar
   reverseras = reserveras
   revidering = derivering
   riksbanken = bankkrisen
   röstningar = störningar
   sadelknapp = Skepplanda
   saltningen = lastningen
   satsningen = ingenstans
   seminarium = immunisera
   sjuktalens = ljusstaken
   sjuttiotre = trettiosju
   skarpsinne = spinnerska
   Skepplanda = sadelknapp
   slagenergi = negligeras
   slavägande = avlägsnade
   slipningen = inspelning
   sortsystem = trossystem
   spermierna = premiernas
   spindelart = tidsplaner
   spinnerska = skarpsinne
   spinngener = presenning
   stagnation = antagonist
   Strandberg = Bergstrand
   städningen = innestängd
   störningar = röstningar
   tandpetare = patenterad
   testperson = Pettersson
   tidsplaner = spindelart
   tonåringar = artonåring
   trettiosju = sjuttiotre
   trossystem = sortsystem
   tvivlarens = vantrivsel
   undersåten = årtusenden
   uppmärksam = uppskrämma
   uppskrämma = uppmärksam
   uppstånden = uppståndne
   uppståndne = uppstånden
   vantrivsel = tvivlarens
   vardagliga = dagligvara
   varelserna = versalerna
   vektorerna = konvertera
   ventilerar = irrelevant
   versalerna = varelserna
   voteringar = gravitoner
   värdegräns = gränsvärde
   ålderdomen = delområden
   årtusenden = undersåten
   återinförs = österifrån
   ädelstenar = estländare
   österifrån = återinförs
   överglänsa = överlägsna
   överlägsen = överlägsne
   överlägsna = överglänsa
   överlägsne = överlägsen
   Abrahamsons = Abrahamsson
   Abrahamsson = Abrahamsons
   aktiverades = deaktiveras
   aktiviteter = kreativitet
   algoritmisk = logaritmisk
   anledningar = ledningarna
   anmälningar = lämningarna
   arbetsbörda = barbröstade
   asymmetrisk = symmetriska
   avdelningar = avledningar
   avgränsning = svängningar
   avledningar = avdelningar
   barbröstade = arbetsbörda
   berättandet = nätdebatter
   bottenkvark = brevkontakt
   brevkontakt = bottenkvark
   deaktiveras = aktiverades
   deexciteras = exciterades
   dialekterna = kalendariet
   energivinst = investering
   enutredning = utredningen
   exciterades = deexciteras
   fallrörelse = rörelsefall
   flygplanets = flygplatsen
   flygplatsen = flygplanets
   folkpartiet = partifolket
   formationer = reformation
   fortkörning = förkortning
   förespeglat = spelföretag
   förkortning = fortkörning
   förordnande = ordföranden
   förströelse = förstörelse
   förstörelse = förströelse
   indelningen = inledningen
   inledningen = indelningen
   inläsningar = islänningar
   investering = energivinst
   islänningar = inläsningar
   julstämning = ljusmätning
   kalendariet = dialekterna
   karotternas = kontrastera = konstaterar
   koltrastens = skolstarten
   kommentarer = kommenterar
   kommenterar = kommentarer
   kompatibler = problematik
   konstaterar = kontrastera = karotternas
   kontrastera = konstaterar = karotternas
   kreativitet = aktiviteter
   kvantiteter = vattenriket
   källarsalen = laserkällan
   laserkällan = källarsalen
   ledningarna = anledningar
   ljusmätning = julstämning
   logaritmisk = algoritmisk
   lämningarna = anmälningar
   matberedare = medarbetare
   medarbetare = matberedare
   medicinaren = medicinerna
   medicinerna = medicinaren
   niotusenfem = femtusennio
   niotusensex = sextusennio
   niotusensju = sjutusennio
   niotusentre = tretusennio
   niotusentvå = tvåtusennio
   Nordamerika = rikedomarna
   nummerserie = serienummer
   nätdebatter = berättandet
   ordföranden = förordnande
   partifolket = folkpartiet
   penetrerats = presenterat
   perestrojka = projekteras
   polariteten = potentialer
   potentialer = polariteten
   premisserna = spermiernas
   presenterat = penetrerats
   problematik = kompatibler
   programtext = textprogram
   projekteras = perestrojka
   reformation = formationer
   rikedomarna = Nordamerika
   rörelsefall = fallrörelse
   serienummer = nummerserie
   sjukskriven = sjukskrivne
   sjukskrivne = sjukskriven
   skolstarten = koltrastens
   spelföretag = förespeglat
   spermiernas = premisserna
   suppleanten = tusenlappen
   svängningar = avgränsning
   symmetriska = asymmetrisk
   textprogram = programtext
   tudelningen = utdelningen
   tusenlappen = suppleanten
   utdelningen = tudelningen
   utredningen = enutredning
   vattenriket = kvantiteter
   ankarvattnet = vattentankar
   anmärkningar = märkningarna
   anteckningar = teckningarna
   användningar = vändningarna
   egocentriska = geocentriska
   förenklingar = förklaringen
   förklaringen = förenklingar
   geocentriska = egocentriska
   gruppledaren = ledargruppen
   gränssnittet = tingsrättens
   intervjuaren = intervjuerna
   intervjuerna = intervjuaren
   ledargruppen = gruppledaren
   märkningarna = anmärkningar
   penetrerades = presenterade
   presenterade = penetrerades
   produktioner = reproduktion
   reproduktion = produktioner
   teckningarna = anteckningar
   tingsrättens = gränssnittet
   vattentankar = ankarvattnet
   vändningarna = användningar
   accelererades = deaccelereras
   arbetsdelning = arbetsledning
   arbetsledning = arbetsdelning
   arbetsplatsen = enarbetsplats
   bästföredatum = förutbestämda
   deaccelereras = accelererades
   enarbetsplats = arbetsplatsen
   energirörelse = rörelseenergi
   energivinsten = investeringen
   formuleringar = minerarflugor = frimurarlogen
   frimurarlogen = minerarflugor = formuleringar
   förutbestämda = bästföredatum
   investeringen = energivinsten
   kvantmekaniks = kvantmekanisk
   kvantmekanisk = kvantmekaniks
   minerarflugor = frimurarlogen = formuleringar
   rörelseenergi = energirörelse
   termodynamiks = termodynamisk
   termodynamisk = termodynamiks
   centraliserade = decentralisera
   decentralisera = centraliserade
   konstruktioner = rekonstruktion
   ordenssällskap = sällskapsorden
   presentationer = representation
   rekonstruktion = konstruktioner
   representation = presentationer
   sällskapsorden = ordenssällskap
   chefsutveckling = utvecklingschef
   expansionsminne = minnesexpansion
   formuleringarna = minerarflugorna
   minerarflugorna = formuleringarna
   minnesexpansion = expansionsminne
   utvecklingschef = chefsutveckling
   enhetsladdningen = laddningsenheten
   laddningsenheten = enhetsladdningen
   matningsspänning = spänningsmatning
   spänningsmatning = matningsspänning
   utvecklingskostnaden = kostnadsutvecklingen
   begränsningshastighet = hastighetsbegränsning

Gå till
del 1: Sorterade efter ordens längd

Del 2: Sorterade i strikt bokstavsordning:
   abderas = baserad
   abderits = bestrida
   Abdon = bonad
   Abels = sabel = blase = Basel
   abernas = baserna
   abers = sebra = baser
   ablativer = veritabla = variabelt
   abler = laber
   ablers = blaser
   abnorm = Broman
   abonnerad = bonaderna
   abort = botar = borta
   aborten = betonar
   aborteras = abortresa
   aborters = arbetsro
   abortlag = bortalag
   abortresa = aborteras
   aborts = borsta
   abortörens = börsnotera
   Abrahamsons = Abrahamsson
   Abrahamsson = Abrahamsons
   absens = basens
   absent = staben
   absintens = abstinens
   abstinens = absintens
   abstr = brast
   abstraktet = betraktats = arbetstakt
   accelererades = deaccelereras
   ackja = jacka
   adapter = pratade = apterad
   adderar = raderad = darrade
   adderare = raderade
   adderat = daterad
   adekvat = vaktade
   Adelia = ideala
   adeln = dalen = andel
   adelns = sadeln = ledsna = dalens
   adels = sadel = ledas = lades = eldas = delas
   adelsmän = lämnades = anmäldes
   aderton = tronade = rotande = donerat = artonde
   adertonde = detonerad
   Adin = dina
   Adina = Diana
   adlig = glida
   adliga = ilagda
   adresser = dressera
   Adrian = radian
   affekt = kaffet
   agan = agna
   agar = arga
   Agda = Daga
   agent = tagne = tagen = gneta
   agenter = egenart
   agerandet = tangerade = egenartad
   agerat = tagare
   agestav = vagaste
   agna = agan
   Agnar = Ragna
   agnat = tagna = gnata = gatan = antag
   Agne = gena = egna = ange
   Agnelli = gillena
   Agnes = segna = gasen = anges
   agnostiker = konstigare
   Agrell = galler
   Ahl = hal
   Ahrner = harren
   aids = sida = Idas = Disa
   ajdå = jadå
   aklamera = kamerala
   akryl = kylar
   akt = tak
   aktar = karta = karat
   aktas = staka = skata = sakta = kasta
   aktat = katta
   akte = teka = teak
   akten = tanke = taken = naket
   akter = trake = raket = kreta = karet = arket
   aktern = tanker = nektar = kanter
   aktioner = reaktion = Kroatien = kreation
   aktiv = vikta
   aktivare = reaktiva = kreativa = aktivera
   aktivera = reaktiva = kreativa = aktivare
   aktiverades = deaktiveras
   aktiviteter = kreativitet
   aktivt = kvitta
   aktris = skirat = siktar = riktas = arktis
   aktsam = smakat
   aktörer = kreatör
   akut = kuta
   akvarier = arkivera
   Alan = Lana = anal
   alar = arla
   alarm = ramla = larma = Almar
   Alaska = kalasa
   Alban = Laban = banal
   Aldor = odlar
   Aldrin = lindra = lindar = Irland
   Ale = Lea
   alert = letar = later
   Alex = Axel
   Alf = fal
   alfa = fala
   Alfta = flata = fatal
   alg = lag = gal
   algerier = regalier
   algerna = langare = galnare
   algoritm = logaritm
   algoritmer = logaritmer
   algoritmisk = logaritmisk
   Alin = Lina = lian
   alkemi = Mikael
   alkis = slika = liska = likas = ilska
   alkov = vokal
   alkoven = vokalen
   allen = nalle
   allergi = gerilla = galleri
   allo = Lola
   allra = ralla
   allt = tall
   alltefter = flertalet
   alltid = dillat
   alltihop = tillhopa
   allting = lantlig
   alltinget = tilltagen
   alltit = tillta
   allvar = vallar
   alm = lam
   Alma = mala = lama
   Almars = slamra = samlar
   Alnarp = planar
   alns = lans
   Alnö = löna
   alperna = planera = pelarna
   alpernas = spelarna = planeras
   alpin = pinal
   Alrik = lirka = likar = kliar = kilar
   alster = laster
   alstra = saltar = astral
   alstras = trassla
   alt = tal = lat
   altan = talan = antal
   altare = talare
   altarna = talarna
   alträ = träla
   Alvar = valar = lavar = avlar
   Alve = vela = vale = leva = Lave = elva = avel
   alvedon = lovande
   Alvi = vila = vial = liva
   Alvin = vilan = lavin = inval
   Amelie = Emelia
   amen = mena
   ametister = emitteras
   Ami = Mia
   amigor = ormiga
   ammade = madame
   amoralisk = moraliska
   amorf = forma
   Amos = mosa
   ampel = Palme
   analog = Angola
   analogier = regionala
   anar = Arna
   anarki = Karina = anrika
   anarkist = anrikats
   anat = anta
   anbefallde = befallande
   anbringa = bingarna
   and = Dan
   anda = dana = anad
   andades = dansade = ansedda
   andakt = kantad
   andar = randa = danar = andra
   andars = Sandra = dansar = andras
   andas = dansa = danas
   andats = datans = dansat
   andedrag = neddraga = dragande
   andel = dalen = adeln
   andelar = ledarna = landare = eldarna = delarna
   anden = nedan = denna
   andens = sanden = dennas = dansen
   Anders = Sander = radens = Andres
   Anderson = sonderna = nodernas
   andes = sneda = sedan = Deans
   andesorl = sorlande = renodlas
   andetag = tagande = nedtaga
   andlig = inlagd = dingla
   andliga = inlagda
   Andnor = nordan
   andra = randa = danar = andar
   andras = Sandra = dansar = andars
   Andre = redan = raden = nedra
   Andrea = anreda
   Andreas = rasande = dansare
   Andres = Sander = radens = Anders
   Andy = dyna
   anekdot = katoden
   anemi = Naemi
   anfader = farande
   anfall = fallna
   anfaller = nerfalla
   anfäder = fäderna
   anför = fröna
   anförde = förenad
   anfördes = försenad
   anföres = försena = förenas
   Angered = regnade = generad
   angetts = gatsten
   angiva = vagina = avigan
   angivare = navigera
   angiven = angivne
   angiver = givaren = arvinge
   angivet = negativ
   angivna = vaginan
   angivne = angiven
   Angola = analog
   angrep = pengar = Genarp
   angrips = springa
   angränsa = ängarnas
   angå = ånga
   angår = ångra = ångar = några = gråna
   anhållan = anhållna
   anhållna = anhållan
   Anja = naja
   anka = kana
   ankare = ekarna
   ankarvattnet = vattentankar
   ankel = klena = kanel = enkla
   anklar = klarna
   anknutet = utkanten
   ankor = orkan = krona = korna
   anlagets = anslaget
   anlagt = talang = galant
   anledningar = ledningarna
   anlita = intala
   anländer = länderna
   anmodan = madonna
   anmälde = lämnade
   anmäldes = lämnades = adelsmän
   anmäler = Mälaren
   anmälningar = lämningarna
   anmäls = lämnas
   anmält = talmän = lämnat
   anmälts = lämnats
   anmärkningar = märkningarna
   annars = snaran
   annat = Natan
   Anneli = Linnea
   Annevi = vienna
   Anni = Nina = nian
   Annmari = Mariann
   Anns = sann
   anor = Nora = Aron
   anors = sonar
   anreda = Andrea
   anrika = Karina = anarki
   anrikas = iranska
   anrikat = tikarna = Katrina
   anrikats = anarkist
   anrop = norpa
   Ansa = Nasa
   ansat = satan = antas
   ansats = stansa = satans = sansat
   ansatsen = sannaste
   ansatser = snaraste = satserna = sanerats
   ansatt = snatta = attans
   ansatta = antasta
   anse = sena = nesa = enas
   ansedd = snedda
   ansedda = dansade = andades
   ansenlig = sinnelag = signalen = inslagen
   anser = senar = resan = rensa = renas = rasen
   anses = seans = nasse
   ansett = staten = ettans
   ansetts = statens
   ansikte = etniska
   ansikten = antikens
   anslag = slanga = slagna
   anslaget = anlagets
   anslagit = inglasat
   anslog = slogan = salong
   anslut = sultan = stulna = slutna
   ansluter = Laurents
   anslutet = tusental
   anslå = snåla
   anslår = nålars
   ansträngt = trängtans
   anställde = ställande
   anställdes = dansställe
   anständig = instängda
   anstår = Tranås = stråna
   ansvar = varnas = varans = svanar
   ansvarat = stavarna
   ansökande = sökandena
   ansöker = sökaren = skönare
   ansökt = önskat
   anta = anat
   antag = tagna = gnata = gatan = agnat
   antagen = genanta
   antager = tangera
   antagonist = stagnation
   antal = talan = altan
   antalet = latenta
   antas = satan = ansat
   antasta = ansatta
   Ante = enat = Aten
   anteckningar = teckningarna
   Antero = notera
   anti = Tina = nita = inta
   antigen = intagen
   antikens = ansikten
   antikt = intakt
   Antimus = tsunami
   antog = tango
   antogs = tangos
   Anton = notan
   anträder = dränerat
   antyder = rytande
   antytts = tystnat
   antågande = åtaganden
   antänder = tänderna
   Anund = unnad = undan
   anvisar = visarna = varsina = varians
   anvisning = vansinnig
   användares = avsändaren
   användningar = vändningarna
   använt = väntan
   använts = väntans
   apart = prata = parat
   aparter = apterar
   apelsin = inspela
   apostlar = pastoral
   april = plira = pilar
   apterad = pratade = adapter
   apterar = aparter
   apteras = separat
   aptiten = petitan = patient
   arbetas = baserat
   arbeten = baneret
   arbetsbörda = barbröstade
   arbetsdelning = arbetsledning
   arbetslag = beslagtar
   arbetsledning = arbetsdelning
   arbetsplatsen = enarbetsplats
   arbetsro = aborters
   arbetstakt = betraktats = abstraktet
   areal = reala
   arean = arena
   areans = nasare
   arena = arean
   Arent = trean = tenar = arten
   areor = orera
   arga = agar
   argon = organ
   argsint = gnistra
   arid = rida
   Arja = raja
   ark = rak = kar
   arkad = karda
   arkaism = karisma
   arken = raken = nekar = Karen
   arket = trake = raket = kreta = karet = akter
   arkiv = virka = virak = vikar
   arkiven = inverka
   arkivera = akvarier
   arkivet = reaktiv = kreativ
   arktis = skirat = siktar = riktas = aktris
   arla = alar
   Arlanda = dalarna
   Arlöv = valör
   arm = ram
   arma = rama = mara
   armar = ramar
   armarna = ramarna
   armas = ramsa = ramas
   arme = mera
   armen = ramen = menar = maner
   armenisk = maskiner
   armens = remsan
   armod = domar
   arms = mars
   armstöd = mördats
   armt = tarm
   armén = manér
   Arna = anar
   Arne = rena = Erna = eran = Enar
   Arnesson = resonans = Enarsson
   Arnevi = vinare
   Arnold = Ronald = Roland
   arrangerat = garanterar
   arrende = rendera
   arrest = raster
   arsenal = lansera
   art = tar
   artade = datera
   arten = trean = tenar = Arent
   artens = tsaren = stenar = rensat = rasten
   arter = terra = retar
   arternas = rasterna
   artist = trista = ristat
   artisten = snatteri
   arton = trona = torna = tonar
   artonde = tronade = rotande = donerat = aderton
   artonåring = tonåringar
   artskilda = Kristdala
   arv = var = rav
   arvedel = avleder
   arvet = Vreta = treva = trave
   Arvid = vrida = virad = Vidar = driva
   Arvika = kaviar
   arvinge = givaren = angiver
   arvingen = grevinna
   asars = Saras = Assar
   asexuell = sexuella
   Ask = ska = sak = kas
   aska = saka
   askan = sanka = sakna
   askar = Skara = raska = krasa
   askens = sakens
   asket = steka = stake = skate
   asocial = sociala
   aspar = spara = raspa
   aspekt = pekats
   Assar = Saras = asars
   astma = matas
   Astor = trosa = stora = rosta
   Astra = trasa = rasta = rasat
   astral = saltar = alstra
   astras = tassar = satsar
   Astri = sirat = satir = ritsa = ritas = rista
   Astrid = strida = drista
   asymmetrisk = symmetriska
   ateist = isatte
   Aten = enat = Ante
   Athos = hotas = hosta
   Atle = leta = late
   atlet = talte = talet = letat
   atomers = maestro
   atoms = Tomas = matos
   atomuren = uratomen
   attest = testat
   attrapp = trappat
   atypisk = typiska
   August = utsuga
   avdela = avleda = avlade = Avedal
   avdelning = avledning
   avdelningar = avledningar
   avdrag = vardag
   avdragen = vardagen
   avdunsta = avundats
   Avedal = avleda = avlade = avdela
   avförare = överfara
   avgas = svaga
   avgaser = svagare
   avge = Vega
   avges = svage
   avgränsning = svängningar
   avgå = våga = gåva
   avgår = vågar
   avigan = vagina = angiva
   avin = vina = vian = naiv = Ivan
   avis = visa
   avkyls = klyvas
   avlad = valda = dvala
   avlade = avleda = Avedal = avdela
   avlagd = valdag
   avlar = valar = lavar = Alvar
   avlasta = avtalas
   avlat = tavla = avtal
   avled = valde = Evald
   avleda = avlade = Avedal = avdela
   avleder = arvedel
   avledning = avdelning
   avledningar = avdelningar
   avliden = vilande = avlidne
   avlider = vildare
   avlidna = invalda
   avlidne = vilande = avliden
   avlägsnade = slavägande
   avogt = avtog
   avrop = prova
   avrunda = undvara
   avrådande = dåvarande
   avråder = vårdare
   avsaknaden = avsaknande
   avsaknande = avsaknaden
   avsats = stavas
   avsatt = stavat
   avse = Svea
   avsedd = svedda
   avser = versa = varse = serva
   avsett = svetta
   avsides = visades
   avsikt = viskat = svikta = kvista
   avskar = kvasar
   avskurit = utskriva
   avslutad = utvaldas
   avslår = vrålas
   avslöjas = sjösvala
   avsmak = vaksam
   avsnitten = vittnenas
   avspisa = passiva
   avstår = Svartå
   avsänd = vändas
   avsändaren = användares
   avsänt = väntas
   avtal = tavla = avlat
   avtalas = avlasta
   avtar = varat = trava = tarva = avart
   avtog = avogt
   avund = duvan
   avundats = avdunsta
   avvikelsen = ekvivalens
   Axel = Alex
   axeln = laxen
   axelns = laxens
   axlar = laxar
   axlarna = laxarna
   babel = labbe
   backar = bracka = barack
   badkar = barkad
   badvatten = vattenbad
   bagarn = bangar
   bakar = braka = barka
   bakis = bisak
   bakre = break
   bakrus = buskar = brukas
   bakut = bukta
   bakände = bänkade
   balett = bettla = betalt
   baletter = bettlare
   balken = kabeln = blekna
   banad = banda
   banal = Laban = Alban
   banan = banna
   banda = banad
   bane = bena
   baneman = bemanna
   banemän = benämna
   baner = enbar = Berna = baren
   baneret = arbeten
   bangar = bagarn
   bangen = Bengan
   banjo = Bojan
   banker = barken
   bankers = skenbar
   bankkris = riksbank
   bankkrisen = riksbanken
   banna = banan
   banor = borna = baron
   bantar = branta
   bantu = tabun = bunta
   bar = bra
   barack = bracka = backar
   barbarer = rabarber
   barbröstade = arbetsbörda
   baren = enbar = Berna = baner
   bark = brak
   barka = braka = bakar
   barkad = badkar
   barkade = brakade
   barken = banker
   barnet = enbart
   barnlek = bleknar
   barock = bockar
   baron = borna = banor
   barske = basker
   basa = Saba = Saab
   basal = sabla
   basar = brasa
   Basel = sabel = blase = Abels
   basens = absens
   baser = sebra = abers
   baserad = abderas
   baserat = arbetas
   baserna = abernas
   basist = bisats
   basker = barske
   bassänger = begränsas
   bast = stab
   bastard = Brastad
   batik = bikta
   beaktats = beskatta
   beder = bered
   bedra = breda
   bedragit = bidraget
   bedröva = berövad
   bedöma = bemöda
   bedömer = berömde
   befallande = anbefallde
   befria = briefa
   begränsas = bassänger
   begränsningshastighet = hastighetsbegränsning
   begrät = begärt
   begynte = betygen
   begå = båge
   begår = Åberg
   begära = bägare
   begäran = bägaren
   begärt = begrät
   begås = besåg
   beivras = bevisar
   bekänn = bänken
   bekänt = betänk
   belasta = betalas
   belastar = talbaser
   bemanna = baneman
   bemöda = bedöma
   bena = bane
   benet = beten
   benets = besten
   Bengan = bangen
   benig = binge
   Benins = bensin
   bensin = Benins
   benämna = banemän
   beordra = brodera = borrade
   bered = beder
   beredd = bredde
   Berga = Grabe = Brage
   Bergdahl = Dahlberg
   bergen = Enberg
   bergis = Isberg
   Berglind = Lindberg
   Berglund = Lundberg
   Berglöf = Löfberg
   Bergren = Renberg
   Bergsjö = Sjöberg
   Bergsten = Stenberg
   Bergstrand = Strandberg
   Bergström = Strömberg
   Bergvik = Vikberg
   Berit = biter
   Berna = enbar = baren = baner
   bero = Bore
   Berta = betar
   berusad = brusade
   beräknings = beskärning
   berättandet = nätdebatter
   berömde = bedömer
   berörd = bröder
   berövad = bedröva
   beskatta = beaktats
   beskattar = betraktas
   beskattas = skattebas
   beskärning = beräknings
   besköljer = Björksele
   besköt = besökt
   beslagtar = arbetslag
   besluten = bestulen
   beslutet = bestulet
   beslutit = bestulit
   best = bets
   besten = benets
   bestrida = abderits
   bestulen = besluten
   bestulet = beslutet
   bestulit = beslutit
   bestört = bröstet
   besvara = bevaras
   besvarat = bevarats
   besåg = begås
   besöket = besökte
   besökt = besköt
   besökte = besöket
   betalas = belasta
   betald = teblad = bladet
   betalt = bettla = balett
   betar = Berta
   betas = betsa
   beten = benet
   betonar = aborten
   betraktas = beskattar
   betraktats = arbetstakt = abstraktet
   betrycket = betryckte
   betryckte = betrycket
   bets = best
   betsa = betas
   bettla = betalt = balett
   bettlare = baletter
   Betty = bytte = bytet
   betygen = begynte
   betänk = bekänt
   beundran = undanber
   beundrar = underbar
   beundras = brusande
   bevaras = besvara
   bevarats = besvarat
   bevisar = beivras
   bevisat = bevista
   beviset = beviste
   bevista = bevisat
   beviste = beviset
   bidrag = brigad
   bidragens = bringades
   bidraget = bedragit
   bifogar = biograf
   bikta = batik
   bil = bli
   bilagts = glasbit
   biland = ibland = blinda
   bilar = Blair
   bild = blid
   bilda = blida
   bildare = blidare
   bildas = blidas
   bildats = blidast
   bilden = blinde = bindel
   bildens = blindes
   bindel = blinde = bilden
   bingarna = anbringa
   binge = benig
   biograf = bifogar
   bions = bison
   bisak = bakis
   bisats = basist
   bisol = Ilsbo
   bison = bions
   bister = bistre
   bistra = brista = bitars
   bistre = bister
   bitar = Brita
   bitars = brista = bistra
   biter = Berit
   bitet = Tibet
   bitit = bitti
   bitti = bitit
   bittra = Britta
   bjuder = erbjud
   bjöd = böjd
   Björksele = besköljer
   Björna = början
   björnes = Esbjörn
   bladen = Blenda
   bladet = teblad = betald
   Blair = bilar
   blase = sabel = Basel = Abels
   blaser = ablers
   bleka = kabel
   Bleket = blekte
   blekna = kabeln = balken
   bleknar = barnlek
   blekte = Bleket
   Blenda = bladen
   blessyr = Bryssel
   bli = bil
   blid = bild
   blida = bilda
   blidare = bildare
   blidas = bildas
   blidast = bildats
   blinda = ibland = biland
   blinde = bindel = bilden
   blindes = bildens
   blixtar = blixtra
   blixtra = blixtar
   blossa = Lassbo
   blota = oblat
   blotat = blotta
   blotta = blotat
   bluffar = bufflar
   blyet = bylte
   blå = bål
   blåvit = livbåt
   blöde = bödel
   blöder = bölder
   blöja = bölja
   blöjan = böljan
   blöjor = böljor
   bockar = barock
   bodar = borda
   bodde = obedd
   Boden = bonde
   Bodil = oblid
   bogar = borga
   Bogren = borgen
   Bojan = banjo
   bokar = kobra
   bokat = tobak
   Bomans = sambon
   bomba = mobba
   bombad = mobbad
   bomberna = mobbaren
   bombning = mobbning
   bombningen = mobbningen
   bonad = Abdon
   bonaderna = abonnerad
   bonde = Boden
   bonderas = Rosenbad
   borda = bodar
   Bore = bero
   borga = bogar
   borgen = Bogren
   borna = baron = banor
   borr = Bror
   borra = broar
   borrade = brodera = beordra
   borret = Robert = bortre
   borsta = aborts
   borstat = brottas = borttas
   borste = bortse
   bort = brot
   borta = botar = abort
   bortalag = abortlag
   bortre = Robert = borret
   bortse = borste
   borttas = brottas = borstat
   Borås = Åsbro = Åbros
   Bos = obs
   bosatt = botats
   bostads = stadsbo
   botanist = obstinat
   botar = borta = abort
   botats = bosatt
   bottenkvark = brevkontakt
   bovar = bravo
   bra = bar
   bracka = barack = backar
   bragdens = Sandberg
   Brage = Grabe = Berga
   bragte = Taberg
   brak = bark
   braka = barka = bakar
   brakade = barkade
   brandens = Brendans
   branta = bantar
   brasa = basar
   brast = abstr
   Brastad = bastard
   bravo = bovar
   break = bakre
   breda = bedra
   bredde = beredd
   Brendans = brandens
   breven = verben = revben
   brevet = verbet
   brevkontakt = bottenkvark
   bridge = Idberg
   briefa = befria
   brigad = bidrag
   bringades = bidragens
   brist = brits
   brista = bitars = bistra
   bristen = britsen
   Brita = bitar
   brits = brist
   britsen = bristen
   Britta = bittra
   Bro = Rob = Bor
   broar = borra
   brodera = borrade = beordra
   Broman = abnorm
   bromsa = sambor
   Bror = borr
   brot = bort
   brottas = borttas = borstat
   bruk = burk
   brukar = burkar
   brukas = buskar = bakrus
   brukat = buktar
   bruket = bukter
   bruna = Urban = burna
   brunstiga = gasturbin
   brusa = busar
   brusade = berusad
   brusande = beundras
   brustit = brutits
   brutal = bultar
   brutet = buttre = butter
   brutits = brustit
   brutna = buntar
   brutta = buttra
   Bryssel = blessyr
   bryte = byter
   bräcka = bäckar
   bråda = bådar
   brädan = brända
   brädda = bäddar
   brända = brädan
   bröd = börd
   bröden = börden = bönder
   bröder = berörd
   bröst = bröts
   bröstet = bestört
   bröts = bröst
   budet = debut
   bufflar = bluffar
   bugande = gudaben
   buken = kuben = bunke
   bukta = bakut
   buktar = brukat
   bukter = bruket
   bullar = bullra
   bullra = bullar
   bultar = brutal
   bunke = kuben = buken
   bunker = burken
   bunta = tabun = bantu
   buntar = brutna
   buren = Ruben
   buret = tuber
   burk = bruk
   burkar = brukar
   Burke = kuber = kerub
   burken = bunker
   Burma = rumba
   burna = Urban = bruna
   busar = brusa
   buskar = brukas = bakrus
   butter = buttre = brutet
   buttert = utbrett
   buttra = brutta
   buttre = butter = brutet
   bylte = blyet
   byst = byts
   byter = bryte
   bytet = bytte = Betty
   byts = byst
   bytte = bytet = Betty
   bäckar = bräcka
   Bäcklund = Lundbäck
   Bäckström = Strömbäck
   bådar = bråda
   bäddar = brädda
   bägare = begära
   bägaren = begäran
   båge = begå
   bål = blå
   bänkade = bakände
   bänkarna = kännbara
   bänken = bekänn
   bären = enbär
   bästföredatum = förutbestämda
   bödel = blöde
   böjd = bjöd
   böjer = Börje
   bölder = blöder
   bölja = blöja
   böljan = blöjan
   böljor = blöjor
   bönder = börden = bröden
   börd = bröd
   börden = bönder = bröden
   början = Björna
   Börje = böjer
   börsnotera = abortörens
   Caroline = Cornelia
   centraliserade = decentralisera
   chefsutveckling = utvecklingschef
   Christian = Christina
   Christina = Christian
   Cornelia = Caroline
   cykel = Lycke
   cykeln = nyckel
   cykla = lycka
   cyklade = lyckade
   Daga = Agda
   dagar = draga
   dagars = dragas
   dagas = sagda
   dagens = endags
   dagligen = liggande
   dagligvara = vardagliga
   Dagny = dynga
   dags = sagd
   dagsled = gladdes
   Dahlberg = Bergdahl
   Dahllöf = Löfdahl
   Dahlström = Strömdahl
   dala = lada = Alda = adla
   dalarna = Arlanda
   dalen = andel = adeln
   dalens = sadeln = ledsna = adelns
   daler = eldar = delar
   daln = land
   Dalsjö = döljas
   dalta = tadla
   Dalälven = Älvdalen = vällande
   damasker = maskerad
   damen = menad = medan = Edman
   Dan = and
   danar = randa = andra = andar
   danas = dansa = andas
   Daniel = inleda = inlade = indela
   Danmark = marknad
   dans = sand
   dansa = danas = andas
   dansade = ansedda = andades
   dansar = Sandra = andras = andars
   dansare = rasande = Andreas
   dansas = sansad
   dansat = datans = andats
   dansen = sanden = dennas = andens
   danska = skadan = saknad
   danske = kadens
   dansställe = anställdes
   dansör = söndra
   dant = tand
   Dario = radio
   darr = drar
   darra = radar
   darrade = raderad = adderar
   daskat = skadat = saktad = kastad
   datakille = dialektal
   dataminne = diamanten
   datans = dansat = andats
   dataspel = staplade = platsade
   datera = artade
   daterad = adderat
   daterats = startade
   datering = tragedin = indraget = gradient
   dativ = vidta
   dator = ordat
   datorfel = fodralet
   datorminne = inmonterad
   datorn = ordnat
   datorspel = speldator = pelarstod
   Davies = visade
   Davis = visad = svida
   deaccelereras = accelererades
   deadline = indelade
   deaktiveras = aktiverades
   Dean = enda = Edna = ande
   Deans = sneda = sedan = andes
   debut = budet
   decentralisera = centraliserade
   deexciteras = exciterades
   deexiteras = existerade
   default = luftade
   deformerar = reformerad
   degel = delge
   degeln = legend
   degenerera = genererade
   deglar = erlagd = dregla
   deism = smide
   dekal = kalde = Ekdal
   dekor = koder
   dekryptera = krypterade
   dela = leda = lade = elda = Edla = adel
   delad = ledda = eldad
   delades = eldades
   delar = eldar = daler
   delaren = lerande = ledaren = Leander = eldaren
   delarna = ledarna = landare = eldarna = andelar
   delars = sedlar
   delas = sadel = ledas = lades = eldas = adels
   delat = tadel = eldat = delta
   delen = leden = elden
   delge = degel
   delger = dregel
   delikat = dialekt
   delkurs = skulder
   dellista = tillsade
   delmassa = samlades
   delning = ledning = eldning
   delningen = ledningen
   delområden = ålderdomen
   delord = ordled = ledord
   dels = leds
   delta = tadel = eldat = delat
   delvis = Vidsel
   demaskera = maskerade
   demens = smeden
   demo = mode
   demon = nedom = moden = domen
   demons = domens
   demontera = metoderna = endoterma
   demot = modet = metod
   denna = nedan = anden
   dennas = sanden = dansen = andens
   deras = redas
   derivatan = invaderat
   derivera = revidera
   deriverar = reviderar
   deriveras = revideras
   deriverat = reviderat
   derivering = revidering
   Dermot = mordet
   designa = signade
   designar = indrages
   designat = tisdagen = tigandes = stigande = nedstiga
   dessa = sades
   detonera = noterade
   detonerad = adertonde
   detonerar = roterande
   detoneras = noterades
   detsamma = stammade
   dia = Ida
   dialekt = delikat
   dialektal = datakille
   dialekterna = kalendariet
   diamanten = dataminne
   diameter = meditera
   Diana = Adina
   diarre = Reidar = radier
   diet = idet = Edit
   diger = redig
   diggar = dragig
   digna = gnida
   dika = idka
   diktare = riktade = direkta = diktera
   dikter = kredit = direkt
   diktera = riktade = direkta = diktare
   dillar = drilla
   dillat = alltid
   dimpa = impad
   dina = Adin
   dinar = indra
   dinera = radien = inreda
   dingla = inlagd = andlig
   dinglar = girland
   Dingle = Edling
   dingo = Godin
   diplomater = imploderat
   direkt = kredit = dikter
   direkta = riktade = diktera = diktare
   dis = ids
   Disa = sida = Idas = aids
   disk = kids
   diska = skida
   diskar = skrida
   diskare = skriade
   diskreta = riktades
   disktrasa = drastiska
   displayen = nyslipade
   diva = Vida
   divan = vinda
   divergens = segervind
   djungel = genljud
   Djura = judar
   djuretisk = sjuktider
   djärva = vädjar
   djärve = värjde = Järved
   djävlas = dväljas
   dofterna = fonderat
   dogmatisk = saktmodig
   dogs = gods
   dolda = odlad
   domar = armod
   domaren = nomader = moderna
   domarn = random = Mandor
   domarnas = samordna
   domen = nedom = moden = demon
   domens = demons
   domna = nomad
   Domus = modus
   donator = oordnat
   donera = roande = ondare
   donerat = tronade = rotande = artonde = aderton
   doppar = droppa
   Dora = road = orda
   Doris = sidor
   Dorotea = Teodora
   Dorothea = Theodora
   dosa = soda
   dosen = Odens
   doserna = sondera
   dottern = drotten
   dotters = testord
   dotterson = sondotter
   dra = rad = dar
   draga = dagar
   dragande = neddraga = andedrag
   dragare = gradera = gardera
   dragas = dagars
   dragen = graden = Drange
   drager = grader
   drages = resdag
   dragig = diggar
   dragon = grodan
   drakar = kadrar
   drakarna = kadrarna
   drake = kader
   Drange = graden = dragen
   drapa = parad
   drar = darr
   drastiska = disktrasa
   dregel = delger
   dregla = erlagd = deglar
   dressera = adresser
   drev = vred
   dreva = varde
   drevs = vreds
   drilla = dillar
   drista = strida = Astrid
   driv = vrid
   driva = vrida = virad = Vidar = Arvid
   drivan = vridna = vindar = drivna
   drivande = vridande
   drivas = vridas = radvis
   driven = vriden = nervid
   driver = vrider
   drives = vrides
   drivet = vridet
   drivit = vridit
   drivits = vridits
   drivna = vridna = vindar = drivan
   drivning = vridning
   drivs = vrids
   droga = groda
   dront = Trond
   droppa = doppar
   droska = skador
   drotten = dottern
   drucken = druckne
   druckne = drucken
   drulla = rullad
   drypa = pryda
   drypande = prydande
   drype = pyrde
   dräkten = endräkt = dränkte
   drämde = därmed
   dränerat = anträder
   dräng = gränd
   dränkas = skändar
   dränkte = endräkt = dräkten
   dråsa = sårad
   dröja = röjda
   dröje = röjde
   drömda = mördad
   drömmar = mardröm
   drönare = rörande
   duar = Ruda
   dubbar = rubbad
   dubbel = dubble
   dubble = dubbel
   duenna = unnade
   dukar = durka
   duken = kunde
   dundra = rundad = nuddar
   dundrade = uddraden
   dunge = Gunde = guden
   dunk = kund
   dunkel = Eklund
   dunkelt = dunklet
   Dunker = kunder
   dunklet = dunkelt
   duns = sund
   dunsa = sunda = Sudan
   dunsar = undras
   dunsen = sunden
   dunst = stund
   dunsta = stunda
   dunstar = stundar
   dunster = underst = stunder
   durk = kurd
   durka = dukar
   dusten = sundet
   duvan = avund
   duvans = snuvad
   dvala = valda = avlad
   dvalans = vandals
   dväljas = djävlas
   dygnets = tyngdes
   dykare = yrkade
   dyker = dyrke
   dyna = Andy
   dynga = Dagny
   dyrast = styrda = dystra
   dyre = yrde
   dyrke = dyker
   dyster = styrde
   dystra = styrda = dyrast
   dåne = nåde
   dånet = nedåt
   däng = ängd
   dänga = ägnad
   dåra = ådra = Råda
   dära = ärad
   däran = ändra = ändar
   därav = ärvda = värda = vädra
   dåre = åder
   dåren = råden = nåder
   därest = städer
   dårhus = rådhus
   därmed = drämde
   dåsig = sådig
   däst = städ
   dåvarande = avrådande
   däven = vände
   dävna = vända
   dödaste = ödestad
   dödats = stödda
   dödsriket = skördetid
   dölj = ljöd
   döljas = Dalsjö
   döljs = slöjd
   döma = möda
   dömt = tömd
   döva = övad
   dövar = vörda
   eden = ende
   edens = seden
   Edgar = regad = Gerda = garde = dager
   Edin = iden
   Edit = idet = diet
   Edla = leda = lade = elda = dela = adel
   Edling = Dingle
   Edman = menad = medan = damen
   Edvin = viden = Vedin = endiv
   Edwin = Wedin
   eftersom = omfester
   egalt = tagel = legat = laget = galet
   egenart = agenter
   egenartad = tangerade = agerandet
   Egil = igel
   egocentriska = geocentriska
   Einars = siaren = inresa
   ekan = neka
   ekarna = ankare
   ekarnas = sakerna
   ekas = kesa = kase
   Ekdal = kalde = dekal
   ekkistan = tekniska
   Eklund = dunkel
   eklöv = klöve
   Ekman = mekan = manke = maken
   ekon = Enok
   ekos = keso
   Ekrot = toker = koret
   Ekshärad = härskade
   ekvator = kvotera
   ekvatorn = kvoterna
   ekvivalens = avvikelsen
   elak = leka = lake = kela
   elakt = Tekla = kleta
   eld = led = del
   elda = leda = lade = Edla = dela = adel
   eldad = ledda = delad
   eldades = delades
   eldar = delar = daler
   eldare = ledare = erlade
   eldaren = lerande = ledaren = Leander = delaren
   eldarna = ledarna = landare = delarna = andelar
   eldas = sadel = ledas = lades = delas = adels
   eldat = tadel = delta = delat
   elden = leden = delen
   eldens = sedeln = ledsen
   eldgaps = speglad
   eldig = ledig
   eldiga = lediga
   eldigt = ledigt
   eldning = ledning = delning
   eldsmat = ledsamt
   eldvakt = vakteld
   elegans = Senegal
   elektrons = storleken
   elev = leve
   elfte = felet
   Elg = gel
   elgitarren = integraler
   Elias = Elisa
   Elida = ideal
   Elin = lien
   Elis = lies = Ilse = Elsi
   Elisa = Elias
   Elise = Elsie
   elit = lite
   eller = reell
   Ellert = reellt
   Elna = Lena
   elnät = läten = länet
   elnätet = telenät
   Elon = Leon
   Elov = Love
   Elsa = sela
   Else = sele
   Elsi = lies = Ilse = Elis
   Elsie = Elise
   Elsy = lyse
   elva = vela = vale = leva = Lave = avel = Alve
   Elver = lever
   Elvi = Levi
   Elvin = liven = Levin
   Elvina = inavel
   Elvir = livre
   Elvis = vilse
   eländigt = älgtiden
   emalj = mejla
   emedan = menade
   Emelia = Amelie
   emittera = Mariette
   emitterar = remittera
   emitteras = ametister
   empir = prime
   empirisk = kemipris
   Enar = rena = Erna = eran = Arne
   enarbetsplats = arbetsplatsen
   Enarsson = resonans = Arnesson
   enas = sena = nesa = anse
   enat = Aten = Ante
   enats = stena = senat
   enbar = Berna = baren = baner
   enbart = barnet
   Enberg = bergen
   enbär = bären
   enda = Edna = Dean = ande
   endags = dagens
   endast = stenad = staden
   endaste = stenade
   ende = eden
   endera = renade
   endiv = viden = Vedin = Edvin
   endoterma = metoderna = demontera
   endräkt = dränkte = dräkten
   energi = genier
   energilag = negligera
   energirörelse = rörelseenergi
   energivinst = investering
   energivinsten = investeringen
   energivåg = vågenergi
   Engman = namnge
   enhetlig = enlighet
   enhetsladdningen = laddningsenheten
   enig = Inge = igen = geni
   enigt = inget
   enkel = leken
   enkelrad = kalender
   enkla = klena = kanel = ankel
   enkom = komne
   enkrona = Koranen
   enkät = knäet
   enlighet = enhetlig
   Enok = ekon
   enormt = monter = metron = mentor
   enradig = idegran
   enris = siren = resin = inser
   enrum = numer = muren
   ens = sen
   ensak = skena = saken = nekas
   ensam = mesan = menas
   ensamt = matens = masten
   ense = sene
   Enskede = skeende
   enskog = skogen
   enslig = snigel = singel = neslig
   enslingar = lansering
   Enström = mönster
   ental = talen
   entoniga = negation
   entre = etern
   entropi = protein = pointer
   enutredning = utredningen
   Envall = vallen
   envar = Vrena = Verna = varen = vaner
   envig = vinge = given
   envis = visen
   envishet = visheten
   envist = vitsen = sviten = svinet
   envägs = vägens
   epik = pike
   epitet = pietet
   epos = pose
   epsilon = polisen
   Epson = peson
   era = rea
   eran = rena = Erna = Enar = Arne
   erat = trea = reta
   erbjud = bjuder
   erfaren = erfarne
   erfarit = fritera
   erfarne = erfaren
   Erhard = hedrar
   erhålla = hållare
   erhållna = hållaren
   Erik = rike
   erinra = Rainer
   Eritrea = iterera
   erkänd = Knäred
   erkända = räknade = kärande
   erkänn = känner
   erkänna = kännare
   erkänt = tänker
   Erla = real = lera
   erlade = ledare = eldare
   erlades = ledares
   erlagd = dregla = deglar
   erlagt = lagret
   Erling = reling
   Erna = rena = eran = Enar = Arne
   Ernest = resten = eterns
   Ernst = nerts
   ernå = åren
   eroderat = roterade
   erotik = tokeri
   ers = ser = res
   ersatt = testar = streta = stater
   ersatta = statare
   ersatte = testare = resetta
   Ersson = sensor
   ersätt = sätter
   ersätta = sättare
   ersätts = ressätt
   erövra = rövare
   erövrat = övertar
   Esbjörn = björnes
   eskapad = skapade
   Eskil = silke = likes = lekis = kisel
   eskort = stroke = skoter = sektor = Koster = korset
   Eslöv = Sölve
   ess = ses
   est = tes = Set
   Ester = teser = reste
   esterna = teserna
   Estland = stelnad = landets
   estländare = ädelstenar
   estrad = restad
   Estrid = tiders = restid
   etern = entre
   eterns = resten = Ernest
   etisk = sikte
   etiskt = siktet
   etnisk = teknis = skiten = sikten = insekt
   etniska = ansikte
   etrusk = skuret = kuster
   etsa = sate
   etsar = stare = retas
   etsning = tingens
   ettan = tenta
   ettans = staten = ansett
   ettorna = noterat
   ettrig = gitter
   ettårs = strået
   eulers = ruelse
   Evald = valde = avled
   Evans = vasen = saven
   evigt = givet
   Evita = veita
   exciterades = deexciteras
   existerade = deexiteras
   expansionsminne = minnesexpansion
   extas = Texas
   fackla = flacka
   fadder = Fredda = fredad
   fader = freda
   faderlig = fredliga
   faderlös = fördelas
   faderns = fanders
   faders = fredas
   Fagersta = fagraste
   fagraste = Fagersta
   fal = Alf
   fala = alfa
   falang = flagna
   Falck = flack
   Fale = fela
   falk = flak
   fallna = anfall
   fallrörelse = rörelsefall
   falska = klafsa = flaska
   fanders = faderns
   fans = nafs
   fantasier = fantisera
   fantast = fastnat
   fantisera = fantasier
   farande = anfader
   farit = frita = firat
   farkost = forskat
   farm = fram
   farmor = morfar = formar
   fars = fras
   farsa = frasa = fasar
   farsot = tofsar = frosta = fostra
   Farsta = saftar
   farstu = surfat = frusta
   fasar = frasa = farsa
   fasat = Staaf = safta = fasta
   fascinerat = interfacas
   faser = seraf
   fasett = tefats
   fasor = Forsa
   fast = tafs = saft
   fasta = Staaf = safta = fasat
   faster = fresta = festar
   fastnat = fantast
   fastslagit = lagstiftas
   fatal = flata = Alfta
   fattat = tafatt
   fatöl = ölfat
   fela = Fale
   felet = elfte
   felrörda = fördelar
   feltryck = tryckfel
   femtiosex = sextiofem
   fenom = fonem
   fertil = filter
   fest = fets
   festar = fresta = faster
   fets = fest
   fetstil = testfil
   file = Leif
   filt = lift = flit
   filter = fertil
   final = flina
   finans = finnas
   finesser = sefirens
   Fingal = flinga
   fingå = fånig
   finnas = finans
   fira = fria
   firar = friar
   firare = friare
   firas = safir
   firat = frita = farit
   firman = Friman
   fiskal = isflak
   fiskar = friska
   fiskat = skifta
   fisket = skifte
   fiskmås = småfisk
   fitta = ifatt
   fixare = fixera
   fixera = fixare
   fjäder = fjärde
   fjädring = fjärding
   fjärde = fjäder
   fjärding = fjädring
   fjärma = främja
   fjärmar = främjar
   fjärmare = främjare
   fjärmas = främjas
   fjöl = följ
   flack = Falck
   flacka = fackla
   flagna = falang
   flak = falk
   flanker = Flarken
   Flarken = flanker
   flaska = klafsa = falska
   flata = fatal = Alfta
   flegma = magfel
   flertalet = alltefter
   flika = kalif
   flina = final
   flinga = Fingal
   flirta = liftar
   flit = lift = filt
   floder = folder
   flott = tolft
   flugen = gulfen
   flugit = luftig
   fluten = luften
   flygplanets = flygplatsen
   flygplatsen = flygplanets
   flykta = klyfta
   flyktig = klyftig
   flyt = lyft
   flyta = lyfta
   flyter = lyfter
   flytkraft = lyftkraft
   flöjt = följt
   flörta = förtal
   flöte = löfte
   flötet = löftet
   fnyser = frysen
   foder = Frode
   foderfisk = sifferkod
   fodralet = datorfel
   folder = floder
   folkpartiet = partifolket
   fonder = forden
   fonderade = ofredande
   fonderat = dofterna
   fonem = fenom
   Ford = ordf
   forden = fonder
   form = morf = from
   forma = amorf
   formar = morfar = farmor
   formatet = tomtefar
   formationer = reformation
   former = reform
   formspråk = språkform
   formuleringar = minerarflugor = frimurarlogen
   formuleringarna = minerarflugorna
   forne = freon
   Forsa = fasor
   forskade = Kadefors
   forskat = farkost
   Forsmark = Kramfors
   fortast = trofast
   fortkörning = förkortning
   fosfor = soffor
   fostra = tofsar = frosta = farsot
   fota = ofta
   fots = tofs
   fotsid = sidfot
   fragment = framgent
   frakt = kraft
   frakten = kraften
   fraktioner = refraktion
   fram = farm
   framgent = fragment
   framlade = framleda
   framleda = framlade
   framstå = såframt
   frankerat = krafterna
   fras = fars
   frasa = fasar = farsa
   freda = fader
   fredad = Fredda = fadder
   fredas = faders
   Fredda = fredad = fadder
   Fredin = friden
   fredliga = faderlig
   Freedman = medfaren
   freon = forne
   fresta = festar = faster
   fria = fira
   friar = firar
   friare = firare
   Fride = ifred
   friden = Fredin
   Friman = firman
   frimurarlogen = minerarflugor = formuleringar
   friska = fiskar
   friskola = Kilafors
   friskt = skrift
   frist = Frits
   frita = firat = farit
   fritera = erfarit
   Frits = frist
   Frode = foder
   frost = strof
   frosta = tofsar = fostra = farsot
   frosten = strofen
   fru = fur
   fruktar = urkraft
   fruktträd = trädfrukt
   frusta = surfat = farstu
   frysa = fyras
   frysen = fnyser
   frysta = syftar
   frågan = fångar
   främja = fjärma
   främjar = fjärmar
   främjare = fjärmare
   främjas = fjärmas
   frände = färden
   fräs = sfär = färs
   fräsa = räfsa
   fräsen = sfären = färsen
   fräser = sfärer
   frö = för
   frölika = förlika
   fröna = anför
   frös = förs
   ful = Ulf
   fult = luft
   fur = fru
   futtig = utgift
   fyras = frysa
   fysiks = fysisk
   fysisk = fysiks
   fäder = färde
   fäderna = anfäder
   fäkta = käfta
   fäktar = kräfta
   Fälth = hälft
   fältkraft = kraftfält
   fältslag = slagfält
   fångar = frågan
   fånig = fingå
   färde = fäder
   färden = frände
   färs = sfär = fräs
   färsen = sfären = fräsen
   föder = förde
   följ = fjöl
   följt = flöjt
   fönster = försten
   för = frö
   föraktas = förkasta
   föraren = förenar
   förde = föder
   fördel = förled
   fördela = förleda = förlade
   fördelad = förledda
   fördelar = felrörda
   fördelas = faderlös
   fördelen = förleden
   fördom = omförd
   fördomar = förmodar
   fördriva = förvrida
   fördriven = förvriden
   fördärv = förvärd
   föregåtts = gåsfötter
   förenad = anförde
   förenar = föraren
   förenas = försena = anföres
   förenat = förenta
   förening = föringen
   förenings = försening
   förenklingar = förklaringen
   förenta = förenat
   föres = förse
   föresatt = försatte
   förespeglat = spelföretag
   företräds = förtärdes = förstäder
   förgås = försåg
   föringen = förening
   förkasta = föraktas
   förklaringen = förenklingar
   förkorta = förtorka
   förkortning = fortkörning
   förlade = förleda = fördela
   förlaget = förlegat
   förled = fördel
   förleda = förlade = fördela
   förledda = fördelad
   förleden = fördelen
   förlegat = förlaget
   förlika = frölika
   förlust = slutför
   förlusta = slutföra = försluta
   förlusten = förstulen
   förman = förnam
   förmodar = fördomar
   förmål = målför
   förmås = försmå
   förnam = förman
   förordnande = ordföranden
   förryckt = förtryck
   förs = frös
   försatte = föresatt
   förse = föres
   försena = förenas = anföres
   försenad = anfördes
   försening = förenings
   förslavat = förvaltas
   försluta = slutföra = förlusta
   försmå = förmås
   försmädare = försämrade
   först = förts
   försten = fönster
   förströ = förstör
   förströelse = förstörelse
   förstulen = förlusten
   förstå = försåt
   förstäder = förtärdes = företräds
   förstör = förströ
   förstörelse = förströelse
   försvara = förvaras
   försvarade = förvarades
   försåg = förgås
   försämrade = försmädare
   försåt = förstå
   försöket = försökte
   försökte = försöket
   förtal = flörta
   förtenta = fötterna
   förtjänat = förtjänta
   förtjänta = förtjänat
   förtorka = förkorta
   förtryck = förryckt
   förts = först
   förtunna = förunnat
   förtärdes = förstäder = företräds
   förunnat = förtunna
   förut = utför
   förutan = utanför
   förutbestämda = bästföredatum
   förutse = utföres
   förvaltas = förslavat
   förvar = varför
   förvarades = försvarade
   förvaras = försvara
   förvrida = fördriva
   förvriden = fördriven
   förvärd = fördärv
   förövare = överföra
   föröver = överför
   fötterna = förtenta
   gagna = nagga = gnaga
   gala = laga
   galant = talang = anlagt
   galaxens = sexgalna
   galen = nagel = lagen
   galer = regla = regal = Lager = alger
   galet = tagel = legat = laget = egalt
   galler = Agrell
   galleri = gerilla = allergi
   galnare = langare = algerna
   galning = lagning
   galningar = lagningar
   galon = gnola
   galt = talg = lagt
   galvanisk = vanskliga
   galär = älgar = lägra = gräla
   gamar = magra
   gamen = Magne = magen
   gamlas = samlag
   gamle = Gemla
   gamma = magma
   gammal = glamma
   gamman = magman
   garant = granat
   garanterar = arrangerat
   garde = regad = Gerda = Edgar = dager
   gardera = gradera = dragare
   gardin = randig = indrag = Gradin
   garn = rang = gran
   garnen = rangen = granne = granen
   garnison = ignorans
   garv = varg = grav
   garva = grava
   garvare = gravera
   gasa = Saga = agas
   gasar = sarga
   gasat = tagas = staga = gasta
   gasen = segna = anges = Agnes
   gaser = segra
   gaslikt = sakligt
   gasol = glosa
   gassa = sagas
   gast = stag = sagt
   gasta = tagas = staga = gasat
   gasturbin = brunstiga
   gata = taga = agat
   gatan = tagna = gnata = antag = agnat
   gate = Tage
   gatsten = angetts
   gavel = vagel
   gehör = högre = höger
   geist = stige
   gel = Elg
   Gemla = gamle
   gena = egna = ange = Agne
   genanta = antagen
   Genarp = pengar = angrep
   genast = Gnesta
   gener = neger = Green = genre
   genera = negera
   generad = regnade = Angered
   generar = negerar
   genererade = degenerera
   generering = regeringen
   geners = segern
   geni = Inge = igen = enig
   genial = Ingela
   genier = energi
   genljud = djungel
   genljuda = juldagen
   genmassa = sagesman
   genom = mogen
   genre = neger = Green = gener
   genren = grenen
   gensvar = vargens
   gentes = stegen
   genus = unges = sugen
   genväg = väggen
   geocentriska = egocentriska
   Gerda = regad = garde = Edgar = dager
   Gerdin = ringde
   gerilla = galleri = allergi
   gest = steg = segt = gets
   gevär = väger
   giftas = saftig
   giftfria = graffiti
   giganter = tiggaren
   gillar = grilla = gillra
   gillena = Agnelli
   Gillis = sigill
   gillra = grilla = gillar
   Gina = niga = Inga
   gira = Riga
   girland = dinglar
   girlang = lagring
   gisslan = signals = gnissla
   gisslen = gnissel
   gitarr = tigrar
   gitta = tagit
   gitter = ettrig
   givande = vingade
   givaren = arvinge = angiver
   given = vinge = envig
   giver = viger
   givet = evigt
   givits = vitsig
   givna = ingav
   gjuta = tjuga
   glad = lagd
   glada = lagda
   gladare = lagrade
   gladdes = dagsled
   glade = legad
   glamma = gammal
   glans = slang
   glansen = slangen
   glas = slag = lags
   glasbit = bilagts
   glaset = slaget = seglat
   glasets = slagets = seglats
   glasruta = slagruta
   glass = slags
   glesa = segla
   glesare = seglare
   glesna = snegla = slagne = slagen = lagens
   glesnades = seglandes
   glida = adlig
   glider = redlig
   glinas = slinga = singla = signal = inslag
   glo = log = gol
   glop = plog
   gloria = roliga
   glosa = gasol
   glukos = skogul
   glunka = klunga
   gluten = lugnet
   glutta = utlagt
   gläd = lägd = gäld
   glänsa = ängsla = slänga
   glänser = slänger
   glänta = längta
   glöder = gördel
   gnaga = nagga = gagna
   gnata = tagna = gatan = antag = agnat
   Gnesta = genast
   gneta = tagne = tagen = agent
   gnida = digna
   gnissel = gisslen
   gnissla = signals = gisslan
   gnista = stinga = stigna
   gnistra = argsint
   gnistrade = nedgrisat
   gno = nog
   gnola = galon
   gnyr = gryn
   gnytt = tyngt
   gnöl = lögn
   godas = osagd
   godast = godtas
   Godin = dingo
   gods = dogs
   godtas = godast
   golar = logar
   gona = noga
   gorilla = ogillar
   gotik = tokig
   Grabe = Brage = Berga
   grad = gard = drag
   graden = Drange = dragen
   grader = drager
   gradera = gardera = dragare
   gradient = tragedin = indraget = datering
   Gradin = randig = indrag = gardin
   gradvis = Sigvard
   graffiti = giftfria
   gran = rang = garn
   granat = garant
   granater = tangerar
   granen = rangen = granne = garnen
   granne = rangen = granen = garnen
   granskade = karensdag
   Granö = Göran = gröna
   gratis = trasig = stigar
   grattis = trasigt
   grava = garva
   gravar = vargar
   gravarna = vargarna
   graven = vargen
   gravera = garvare
   gravid = vidgar
   gravitoner = voteringar
   Green = neger = genre = gener
   gren = regn
   grena = regna = Ragne = anger
   grenar = regnar
   grenen = genren
   grenig = regnig
   Greta = tegar = tager
   grevinna = arvingen
   grilla = gillra = gillar
   grin = ring
   grina = ringa = Ragni = narig
   grinar = ringar
   gripen = ingrep
   grisen = Nigers = Ingers
   groda = droga
   grodan = dragon
   grumla = lagrum
   grundaren = grunderna
   grunderna = grundaren
   grundlig = guldring
   grunna = Gunnar
   grunnade = rungande
   gruppledaren = ledargruppen
   gryn = gnyr
   grytet = gytter
   grå = råg = går
   gråa = råga
   gräla = älgar = lägra = galär
   gråna = ångra = ångar = några = angår
   grånade = ångrade = ådragen
   gränd = dräng
   gränsa = sängar
   gränsla = änglars = slängar
   gränssnittet = tingsrättens
   gränsvärde = värdegräns
   gräset = gäster
   gråt = tråg
   gråta = årtag = tågar = rågat
   gräva = vägra = vägar
   grävas = vägras
   gröna = Göran = Granö
   grönas = görans
   grönsak = grönska
   grönska = grönsak
   gröt = trög
   gudaben = bugande
   gudarna = ragunda
   gudarnas = ragundas
   guden = Gunde = dunge
   gulan = lunga = lugna = lagun = gulna
   gulasch = Schlaug
   gulden = ledung
   guldring = grundlig
   gulfen = flugen
   gulna = lunga = lugna = lagun = gulan
   gulvit = vitgul
   gumman = magnum
   Gun = ung = ugn = gnu
   Gunde = guden = dunge
   Gunnar = grunna
   Gurli = lurig
   Gustav = utgavs
   gutar = urtag = truga
   gute = utge
   gutår = utgår
   gytter = grytet
   gäl = älg
   gäld = lägd = gläd
   gärden = ängder
   gärna = ängar = ägnar
   gåsfötter = föregåtts
   gäss = sägs
   gäster = gräset
   gåta = tåga
   gåtans = Ångsta = Stånga
   gåtor = tågor
   gåva = våga = avgå
   gåve = Våge
   gåvor = vågor
   Göran = gröna = Granö
   görans = grönas
   gördel = glöder
   Gösta = ögats
   Göta = ögat
   Götar = tröga
   götisk = stökig
   hagel = Helga
   haja = jaha
   hakan = hanka
   hal = Ahl
   halkar = harkla
   Halldin = Lindahl
   hallå = hålla
   halverad = Haverdal
   hamnade = Hamneda
   Hamneda = hamnade
   hamre = harem
   handlade = handleda
   handlas = Sandahl
   handleda = handlade
   handläggas = hägnadslag
   hanen = henna = Hanne
   hangar = harang
   hangarer = haranger
   hank = Khan = Kahn
   hanka = hakan
   Hanne = henna = hanen
   hannes = Hansen
   Hansen = hannes
   Harads = hasard
   harang = hangar
   haranger = hangarer
   Hardy = hyrda = hydra
   harem = hamre
   harkla = halkar
   harm = Rahm
   harren = Ahrner
   hasar = Sarah
   hasard = Harads
   Hasslö = hölass
   hasta = Tasha
   hatat = hatta
   hatta = hatat
   haver = havre
   Haverdal = halverad
   havre = haver
   heat = heta
   heder = herde
   hederligt = redlighet
   Hedlin = Lindhe
   hedrar = Erhard
   Helga = hagel
   heller = hellre
   hellre = heller
   helsvart = varhelst
   hemkokat = hemkokta
   hemkokta = hemkokat
   hemställa = samhället
   henna = Hanne = hanen
   herde = heder
   heroinist = historien
   hest = Seth = hets
   Hestra = hetsar
   heta = heat
   hetast = hettas
   hetat = hetta
   hets = Seth = hest
   hetsar = Hestra
   hetta = hetat
   hettas = hetast
   Hildings = Signhild
   Hilma = himla
   himla = Hilma
   hinder = hirden
   hirden = hinder
   historien = heroinist
   Hjo = hoj
   hjon = John
   hjärta = härjat
   hjässa = hässja
   hjässan = hässjan
   hoj = Hjo
   holk = Kohl
   Holmlund = Lundholm
   Holmsjö = Sjöholm
   honorar = hororna
   hoppas = shoppa
   Horndal = Nordahl
   hororna = honorar
   hosta = hotas = Athos
   hotas = hosta = Athos
   Hultin = Thulin
   hundar = hurdan = hundra
   hundra = hurdan = hundar
   hundratal = lathundar
   hurdan = hundra = hundar
   hurså = Århus
   huset = tehus
   huta = Utah
   hydra = hyrda = Hardy
   hyrd = Rydh
   hyrda = hydra = Hardy
   hädan = hända
   hägn = häng
   hägna = hänga
   hägnadslag = handläggas
   hålen = hånle
   hålens = Åhlens
   hålets = Ståhle
   hälft = Fälth
   hålla = hallå
   hållare = erhålla
   hållaren = erhållna
   häller = hällre
   hällre = häller
   hämtar = Märtha
   hända = hädan
   händer = härden
   händerna = härnedan
   häng = hägn
   hänga = hägna
   hånle = hålen
   härad = härda
   härav = härva
   härda = härad
   härden = händer
   håret = råhet
   härjat = hjärta
   härnedan = händerna
   härom = mohär
   härskade = Ekshärad
   härva = härav
   hässja = hjässa
   hässjan = hjässan
   högar = högra
   höger = högre = gehör
   högra = högar
   högre = höger = gehör
   hölass = Hasslö
   hönset = hösten
   hörn = Öhrn
   hösten = hönset
   Ian = nia = Ina
   ibland = blinda = biland
   Ida = dia
   Idas = sida = Disa = aids
   Idberg = bridge
   ideal = Elida
   ideala = Adelia
   idealt = litade
   idegran = enradig
   iden = Edin
   idet = Edit = diet
   idka = dika
   Ödman = mödan
   ids = dis
   ifatt = fitta
   ifred = Fride
   igel = Egil
   igen = Inge = geni = enig
   igenom = omigen = Ingemo
   iglo = logi
   igloor = orolig
   ignorans = garnison
   igår = årig
   Öhrn = hörn
   ikast = skita = sikta = Kista
   ikväll = likväl
   ilagda = adliga
   iland = Linda = Ladin = Indal
   illa = lila
   Ilsbo = bisol
   Ilse = lies = Elsi = Elis
   ilska = slika = liska = likas = alkis
   ilsket = silket
   ilskna = slinka = Niklas = liknas = kansli
   iltåg = tålig
   imma = mima
   immunisera = seminarium
   imorse = isomer
   impad = dimpa
   imploderat = diplomater
   importera = optimerar
   Imre = remi
   Ina = nia = Ian
   inatt = titan
   inavel = Elvina
   inbjudan = inbjudna
   inbjudna = inbjudan
   Indal = Linda = Ladin = iland
   indela = inleda = inlade = Daniel
   indelad = lidande
   indelade = deadline
   indelas = silande = inledas
   indelat = indelta
   indelning = inledning
   indelningen = inledningen
   indelta = indelat
   indirekta = inriktade
   indiskreta = inriktades
   indra = dinar
   indrag = randig = Gradin = gardin
   indragen = ringande
   indrages = designar
   indraget = tragedin = gradient = datering
   induktiv = undvikit
   inert = Tiren = inter
   inertia = interia
   Ines = isen = inse
   infarkt = infrakt
   info = ofin
   infrakt = infarkt
   Inga = niga = Gina
   Ingas = signa
   ingav = givna
   Inge = igen = geni = enig
   Ingel = nigel
   Ingela = genial
   Ingemo = omigen = igenom
   ingenstans = satsningen
   Inger = ringe = niger
   Ingers = Nigers = grisen
   Ingert = tigern
   Inges = Signe = senig
   inget = enigt
   inglasat = anslagit
   Ingo = ogin
   ingrep = gripen
   Ingvar = vingar = Ragnvi
   Ingvars = svingar
   ingår = åring
   ingås = insåg
   inka = Kina
   inkast = stinka = kistan
   inköpet = inköpte
   inköpte = inköpet
   inlade = inleda = indela = Daniel
   inlagd = dingla = andlig
   inlagda = andliga
   inland = Landin
   inleda = inlade = indela = Daniel
   inledas = silande = indelas
   inledning = indelning
   inledningen = indelningen
   inlett = titlen = titeln
   inletts = tisteln
   inläsning = islänning
   inläsningar = islänningar
   inlösen = ölsinne
   inmonterad = datorminne
   Önnestad = stönande = snöandet
   innestängd = städningen
   inopererad = perioderna
   inrama = Marina
   inre = neri
   inreda = radien = dinera
   inresa = siaren = Einars
   inriktade = indirekta
   inriktades = indiskreta
   inriktas = Kristina = Kristian
   inriktat = intrikat
   insamlat = talisman
   insats = snitsa
   insatser = satirens
   insatt = stinta
   inse = isen = Ines
   insekt = teknis = skiten = sikten = etnisk
   inser = siren = resin = enris
   inses = Nisse = isens
   insikt = nitisk
   insikter = Kristine
   inskjut = sjunkit
   inskrev = skriven
   inslag = slinga = singla = signal = glinas
   inslagen = sinnelag = signalen = ansenlig
   inspela = apelsin
   inspelning = slipningen
   instanser = sinnesart
   insteg = Stigen = stenig
   inställda = tillsända
   instängd = städning
   instängda = anständig
   insåg = ingås
   inta = Tina = nita = anti
   intag = tinga = tanig
   intagen = antigen
   intakt = antikt
   intala = anlita
   intar = tinar = nitar = Narti
   integral = triangel
   integraler = elgitarren
   integreras = resignerat
   Intel = liten
   Intels = stilen = sliten = listen
   Intelsat = latinets
   inter = Tiren = inert
   interfacas = fascinerat
   interia = inertia
   interims = minister
   internat = intranet
   intervjuaren = intervjuerna
   intervjuerna = intervjuaren
   intranet = internat
   intrikat = inriktat
   intro = trion = nitro
   inuit = inuti
   inuti = inuit
   invaderat = derivatan
   inval = vilan = lavin = Alvin
   invalda = avlidna
   invandra = vindarna
   inventeras = reavinsten
   inverka = arkiven
   inversa = visaren
   investerar = reavinster
   investering = energivinst
   investeringen = energivinsten
   invigda = vindiga
   invånare = nivåerna
   iofs = Sofi
   Irak = rika = kria
   Iraks = skria = skira = riska
   iranska = anrikas
   Irene = Reine
   Irland = lindra = lindar = Aldrin
   Irma = Mari
   irrat = ritar
   irrelevant = ventilerar
   Isa = Sia
   Isak = Kisa
   isande = siande
   isatt = sitta
   isatte = ateist
   Isberg = bergis
   isen = inse = Ines
   isens = Nisse = inses
   isf = Sif
   isflak = fiskal
   islam = smila = Malis = lisma
   islänning = inläsning
   islänningar = inläsningar
   ism = sim
   isolering = religions
   isomer = imorse
   isotoperna = operations
   israeliskt = realistisk
   istapp = tippas
   isteaterns = resistenta
   Östen = tösen
   ister = riset
   Östervåla = överlåtas
   Östmark = mörkast
   iterera = Eritrea
   itts = sitt
   Ivan = vina = vian = naiv = avin
   Ivar = vira = vari = riva = ivra
   Överlida = överilad
   Iverson = version = noviser
   Iversons = versions
   ivra = vira = vari = riva = Ivar
   jacka = ackja
   jadå = ajdå
   jagat = tajga
   jaha = haja
   jaka = kaja
   jama = Maja
   jamen = Majne
   Jan = nja
   Jane = Jean
   Janet = tjena
   Janos = Sonja = ojsan = Jonas
   Jarmo = major
   jass = sjas
   jaså = såja
   java = vaja
   Jean = Jane
   jodå = ojdå
   Joel = olje
   Johannes = Johansen
   Johansen = Johannes
   Johansons = Johansson
   Johansson = Johansons
   John = hjon
   Jonas = Sonja = ojsan = Janos
   Jonna = nojan
   jota = tjoa
   judar = Djura
   Judas = sjuda
   julas = ljusa
   juldagen = genljuda
   julgran = Ljugarn
   julstämning = ljusmätning
   junta = njuta
   jurta = tjura
   jänta = tänja = tjäna
   järnet = tänjer
   Järva = värja
   Järved = värjde = djärve
   jäsa = säja
   jäser = säjer
   jättes = sjätte
   jättestora = jättetrosa
   jättetrosa = jättestora
   jäva = Väja
   jävla = välja
   jävlades = Själevad
   jävlas = väljas = svälja = själva
   Jöns = sjön
   kabel = bleka
   kabeln = blekna = balken
   kackla = klacka
   Kadefors = forskade
   kadens = danske
   kader = drake
   kadrar = drakar
   kadrarna = drakarna
   kaffet = affekt
   Kahn = Khan = hank
   kaja = jaka
   kakan = knaka
   kaki = kika
   kakor = korka = kokar
   kalas = skala
   kalasa = Alaska
   kalde = Ekdal = dekal
   kalendariet = dialekterna
   kalender = enkelrad
   kalif = flika
   kallades = skallade
   kallas = skalla
   kalles = skalle
   kallna = knalla
   kallras = skallar
   kalls = skall
   Kalmar = kramla = klamra
   kalott = tolkat = oktalt
   kalt = talk
   Kalv = valk = kval
   kalva = kvala = kavla
   kalvar = valkar = kravla = klavar
   kamel = klema
   kamelen = lekamen
   kamera = makare
   kamerala = aklamera
   kamerans = maskerna
   kamrar = kramar
   kamrer = marker
   kana = anka
   kanal = nalka = lakan
   kanaler = lekarna
   kanel = klena = enkla = ankel
   kanin = Kinna
   kanna = nakna
   kanot = oktan = knota
   Kansas = snaska = saknas = kassan
   kanske = kasken
   kansli = slinka = Niklas = liknas = ilskna
   kant = tank
   kanta = tanka = knata
   kantad = andakt
   kantar = tankar = kartan = kantra
   kantas = tankas = sankta = saknat
   kanten = tanken
   kanter = tanker = nektar = aktern
   kantor = torkan = kontra
   kantors = storkna = konstra
   kantra = tankar = kartan = kantar
   kanyl = kylan
   kaos = kosa
   kapas = skapa
   kapats = skapat
   kaplan = planka
   kapsla = plaska
   kapslar = plaskar
   karantän = tänkarna = träkanna
   karat = karta = aktar
   karda = arkad
   Karen = raken = nekar = arken
   karens = skenar = rasken = kasern
   karensdag = granskade
   karet = trake = raket = kreta = arket = akter
   karets = starke = kretsa
   Karina = anrika = anarki
   karisma = arkaism
   Karl = klar
   Karla = Klara
   karlar = klarar
   Karls = skral
   karm = Mark = kram
   karma = makar = krama
   Karola = oklara
   kaross = krossa = korsas = kassor
   karott = torkat = kattor
   karotternas = kontrastera = konstaterar
   karp = park
   karska = skakar
   karst = stark = raskt = krats
   Karsten = knaster
   kart = rakt
   karta = karat = aktar
   kartan = tankar = kantra = kantar
   kartlade = katedral
   kartor = torkar = kortar
   karva = vraka = vakar
   kase = kesa = ekas
   kasern = skenar = rasken = karens
   kaskad = skakad
   kasken = kanske
   Kasper = skarpe
   kassan = snaska = saknas = Kansas
   kassor = krossa = korsas = kaross
   kast = task
   kasta = staka = skata = sakta = aktas
   kastad = skadat = saktad = daskat
   kastar = traska = starka = stakar = saktar
   kastare = saktare = rakaste
   kastas = saktas
   kastat = skatta
   kastats = skattas
   kasten = tankes = staken = nekats
   kastet = takets = stekta = staket = skatte
   kastrat = skratta = skattar
   kastrera = starkare
   katedral = kartlade
   katod = kodat
   katoden = anekdot
   katolsk = koksalt
   Katrin = kritan
   Katrina = tikarna = anrikat
   katt = takt
   katta = aktat
   katten = takten = knatte
   kattens = skatten
   kattor = torkat = karott
   kavel = klave
   kaviar = Arvika
   kavla = kvala = kalva
   kaxar = kraxa
   kela = leka = lake = elak
   kelt = lekt = klet
   Kelvin = vinkel = vilken
   kemipris = empirisk
   kendo = koden
   Kenny = kynne
   Kent = tekn
   keramiken = mekaniker
   Kermit = metrik
   Kersti = skiter = sikter = rikets
   Kerstin = stinker = kristne = kristen
   kerub = kuber = Burke
   kesa = kase = ekas
   keso = ekos
   Kettil = kittel
   Kevin = Viken
   kevlar = klaver
   Khan = Kahn = hank
   kids = disk
   kika = kaki
   kikna = kinka
   kila = lika = klia
   Kilafors = friskola
   kilar = lirka = likar = kliar = Alrik
   kilona = Nikola
   Kilsmo = liksom
   kilt = likt
   Kina = inka
   Kinas = skina = sinka
   kinka = kikna
   Kinna = kanin
   Kisa = Isak
   kisel = silke = likes = lekis = Eskil
   kissa = siska
   Kista = skita = sikta = ikast
   kistan = stinka = inkast
   kittel = Kettil
   kittla = klitta
   kiva = vika
   klacka = kackla
   klafsa = flaska = falska
   klagat = taklag
   klamra = kramla = Kalmar
   klantig = klingat
   klar = Karl
   Klara = Karla
   klarar = karlar
   klarare = klarera
   klaras = skrala = skalar = klasar
   klarast = slaktar = sakralt = klarats
   klarats = slaktar = sakralt = klarast
   klarera = klarare
   klarna = anklar
   klarsynta = skyltarna
   Klas = slak = skal
   klasar = skrala = skalar = klaras
   klase = skela
   klasen = skalen
   klass = slask
   klassa = skalas
   Klasson = skolans
   Klaus = sluka = skula = luska = Lukas
   klavar = valkar = kravla = kalvar
   klave = kavel
   klaver = kevlar
   Klein = liken
   klema = kamel
   klena = kanel = enkla = ankel
   klet = lekt = kelt
   kleta = Tekla = elakt
   kli = lik = Kil
   klia = lika = kila
   kliande = liknade
   kliar = lirka = likar = kilar = Alrik
   klimatet = maktelit
   klingar = kringla
   klingat = klantig
   klingon = kolning = kloning
   klingons = skolning
   klirra = lirkar
   klistra = lakrits
   klitta = kittla
   kliva = vilka
   klivet = vilket
   klo = lok = kol
   kloak = kloka
   kloaker = klokare
   kloka = kloak
   klokare = kloaker
   kloning = kolning = klingon
   kloret = Torkel = lektor
   klosett = klotets
   kloster = storlek
   kloten = tolken
   klotets = klosett
   klottras = koltrast
   klubblokal = lokalklubb
   klunga = glunka
   klurat = luktar = klutar
   klut = lukt = kult
   klutar = luktar = klurat
   klyfta = flykta
   klyftig = flyktig
   klyvas = avkyls
   klå = kål
   klädsel = skällde
   kläms = skälm
   klänga = käglan
   klänning = länkning
   klär = kärl
   kläs = skäl = läsk
   klöve = eklöv
   knaka = kakan
   knakar = knarka
   knalla = kallna
   knaper = parken
   knarka = knakar
   knarra = rankar = raknar
   knasen = skenan
   knaster = Karsten
   knata = tanka = kanta
   knatte = takten = katten
   knipa = pinka = panik
   knipas = knipsa
   knipsa = knipas
   knivar = vinkar
   knivig = Viking
   knoga = Konga
   knota = oktan = kanot
   Knudsen = kundens
   knutar = runkat = kurant
   knutet = knutte
   knutna = kunnat
   knutte = knutet
   knyst = knyts
   knysta = tyskan = knytas
   knytas = tyskan = knysta
   knyter = rykten = nykter
   knyts = knyst
   knäa = änka
   knäet = enkät
   knän = känn
   knäna = änkan = känna
   knåpa = kåpan
   Knäred = erkänd
   knös = skön
   knöts = skönt
   kobra = bokar
   kodar = korda
   kodare = orkade
   kodat = katod
   koden = kendo
   koder = dekor
   kodning = konding
   Kohl = holk
   kokar = korka = kakor
   koksalt = katolsk
   kola = loka
   kolar = oklar = koral
   kolas = solka = sloka = skola = loska
   kolen = onkel
   Koler = kreol
   kolera = orakel
   kolet = loket
   kolla = lokal
   kollar = korall
   kollat = lokalt
   kolning = kloning = klingon
   kolt = tolk = klot
   koltrast = klottras
   koltrastens = skolstarten
   kombinerar = mikroberna
   kommano = omkomna
   kommentarer = kommenterar
   kommenterar = kommentarer
   komne = enkom
   kompatibler = problematik
   kona = Noak
   kondensat = kostnaden
   konding = kodning
   Konga = knoga
   konsert = torsken = sektorn = kornets = konster
   konservera = konversera
   konstanter = kontrasten
   konstart = kontrats = kontrast
   konstaterar = kontrastera = karotternas
   konster = torsken = sektorn = kornets = konsert
   konstigare = agnostiker
   konstra = storkna = kantors
   konstruera = kontrusera
   konstruktioner = rekonstruktion
   kontakter = teknokrat
   kontra = torkan = kantor
   kontrast = kontrats = konstart
   kontrasten = konstanter
   kontrastera = konstaterar = karotternas
   kontrats = kontrast = konstart
   kontring = torkning
   kontrusera = konstruera
   konversera = konservera
   konvertera = vektorerna
   kopia = okapi
   kopist = optisk
   kor = ork
   kora = orka
   koral = oklar = kolar
   korall = kollar
   Koranen = enkrona
   korda = kodar
   koret = toker = Ekrot
   korg = krog
   korka = kokar = kakor
   korkar = krokar
   korn = Kron
   korna = orkan = krona = ankor
   kornet = korten
   kornets = torsken = sektorn = konster = konsert
   kornsnö = snökorn
   korpen = pokern
   korrektiva = kvarkteori
   kors = sork = skor
   korsa = Oskar = orsak
   korsar = sorkar = skaror
   korsas = krossa = kassor = kaross
   korset = stroke = skoter = sektor = Koster = eskort
   korsett = kortets
   kort = tork
   korta = torka = orkat = kroat
   kortades = torskade
   kortar = torkar = kartor
   kortare = torkare = reaktor
   kortas = torkas = skrota = skator = kostar
   kortast = skrotat = skottar
   korten = kornet
   kortets = korsett
   kortspel = spelkort
   kos = sko
   kosa = kaos
   kosack = skocka
   kosan = snoka = skona = Noaks
   kostar = torkas = skrota = skator = kortas
   kostat = skotta
   kosten = skoten
   Koster = stroke = skoter = sektor = korset = eskort
   kostlig = logiskt
   kostnaden = kondensat
   kota = toka
   kraft = frakt
   kraften = frakten
   krafterna = frankerat
   kraftfält = fältkraft
   krama = makar = karma
   kramar = kamrar
   Kramfors = Forsmark
   kramla = klamra = Kalmar
   krams = marsk = marks
   kran = rank
   kransa = snarka = skaran = saknar = rakans
   kras = skar = rask
   krasa = Skara = raska = askar
   krasse = sakers
   kratsar = traskar
   kratt = trakt
   kratta = trakta
   krav = vrak = kvar
   kraven = vraken = verkan = varken
   kravet = vraket = verkat = vakter = tvekar
   kravla = valkar = klavar = kalvar
   kravs = skarv
   kraxa = kaxar
   kreation = reaktion = Kroatien = aktioner
   kreativ = reaktiv = arkivet
   kreativa = reaktiva = aktivera = aktivare
   kreativitet = aktiviteter
   kreativt = reaktivt = kvittera
   kreatör = aktörer
   kredit = direkt = dikter
   kreol = Koler
   kreta = trake = raket = karet = arket = akter
   kreti = riket
   kretsa = starke = karets
   kretsat = skatter
   krevad = verkad
   kria = rika = Irak
   krigisk = skrikig
   kringla = klingar
   kris = skri = skir = risk
   krisar = skriar
   krisen = skiner = risken
   kriser = risker
   Kristdala = artskilda
   kristen = stinker = kristne = Kerstin
   Kristian = Kristina = inriktas
   Kristina = Kristian = inriktas
   Kristine = insikter
   kristne = stinker = kristen = Kerstin
   Kristus = skurits
   krita = rikta
   kritan = Katrin
   kritisk = skrikit
   kroat = torka = orkat = korta
   Kroatien = reaktion = kreation = aktioner
   krog = korg
   krokar = korkar
   Kron = korn
   krona = orkan = korna = ankor
   kronans = Norskan
   krossa = korsas = kassor = kaross
   krossat = skrotas
   kruka = kukar
   krullig = kullrig
   krus = skur = rusk = kurs
   krusa = skura = ruska = kursa
   krusig = ruskig
   kry = ryk
   krya = yrka = ryka
   krypterade = dekryptera
   kryssa = kyrass
   krysset = strykes
   krysta = tyskar = styrka = stryka = skryta = ryktas
   kräfta = fäktar
   kräka = käkar
   kräla = lärka
   kräma = märka
   krämpa = kämpar
   krås = skrå
   kräsen = särken = sänker = skären
   kräsna = skäran = skräna = räknas
   kräva = värka = vräka = kärva
   krävande = värkande
   krävas = vräkas = skärva
   kräver = vräker
   krävs = skärv
   krävt = kärvt
   kröna = öknar = körna
   kröning = rökning = körning
   kuben = bunke = buken
   kuber = kerub = Burke
   kukar = kruka
   kul = ulk
   kula = luka
   kulan = lunka = lakun
   kuligt = kultig
   kullrig = krullig
   kult = lukt = klut
   kultig = kuligt
   kund = dunk
   kunde = duken
   kundens = Knudsen
   kunder = Dunker
   kungör = rökugn
   kunna = unkna
   kunnat = knutna
   kupa = puka
   kur = urk
   kura = rauk
   kurant = runkat = knutar
   kurd = durk
   kurs = skur = rusk = krus
   kursa = skura = ruska = krusa
   kursen = skuren
   kursivt = kurvtis
   Kurt = turk = krut
   kurvtis = kursivt
   kust = sukt = stuk = kuts
   kustens = snusket
   kuster = skuret = etrusk
   kustnära = uträknas
   kuta = akut
   kuttra = tuktar
   kvadrats = kvarstad
   kval = valk = Kalv
   kvala = kavla = kalva
   kvalet = vaktel
   kvanta = vaknat = vakant
   kvantiteter = vattenriket
   kvantmekaniks = kvantmekanisk
   kvantmekanisk = kvantmekaniks
   kvar = vrak = krav
   kvarkteori = korrektiva
   kvarstad = kvadrats
   kvartal = vaktlar
   kvasar = avskar
   kvinnlig = vinkling
   kvist = svikt
   kvista = viskat = svikta = avsikt
   kvisten = viktens
   kvitta = aktivt
   kvittar = kvittra
   kvittera = reaktivt = kreativt
   kvitton = tonvikt
   kvittra = kvittar
   kvoter = vektor
   kvotera = ekvator
   kvoterna = ekvatorn
   kväsa = väska
   kylan = kanyl
   kylar = akryl
   kylas = skyla
   kyler = rekyl
   kyls = skyl
   kylts = skylt
   kynne = Kenny
   Kyoto = Tokyo
   kyrass = kryssa
   kyss = skys
   käfta = fäkta
   käglan = klänga
   käkar = kräka
   kål = klå
   Kälarne = länkare = läkaren
   källarsalen = laserkällan
   kält = läkt
   kämpar = krämpa
   kändas = skända
   känn = knän
   känna = änkan = knäna
   kännare = erkänna
   kännas = änkans
   kännbara = bänkarna
   känner = erkänn
   känsel = skälen = läsken
   känsla = länkas
   känsligt = släkting
   känt = tänk
   kåpan = knåpa
   kära = räka
   kärande = räknade = erkända
   kårar = åkrar = råkar
   käraste = käresta
   Kåre = åker
   kåren = åkern
   käresta = käraste
   kärl = klär
   Kärna = räkna = räkan
   kärran = räknar
   kärva = värka = vräka = kräva
   kärvar = värkar
   kärvt = krävt
   kåsa = åska
   kåt = åkt
   köa = öka
   köade = ökade
   köksa = sköka
   kölen = löken
   könen = öknen
   köpas = spöka
   köpes = spöke
   köpet = köpte
   köpte = köpet
   köptes = spöket
   köra = ökar = röka
   körare = rökare
   köras = öskar = sköra
   körer = röker
   köres = söker
   körna = öknar = kröna
   körning = rökning = kröning
   körningen = rökningen
   körs = skör
   kört = rökt
   körtel = lektör
   körverk = rökverk
   Laban = banal = Alban
   labbar = rabbla
   labbe = babel
   laber = abler
   lada = dala = Alda = adla
   laddas = sladda
   laddningsenheten = enhetsladdningen
   lade = leda = elda = Edla = dela = adel
   lades = sadel = ledas = eldas = delas = adels
   Ladin = Linda = Indal = iland
   lady = lyda
   laga = gala
   Lagan = nagla = langa = galna = anlag
   lagande = langade
   lagar = ragla = lagra
   lagars = lagras
   lagd = glad
   lagda = glada
   lagen = nagel = galen
   lagens = snegla = slagne = slagen = glesna
   lagerplats = plastlager
   laget = tagel = legat = galet = egalt
   lagning = galning
   lagningar = galningar
   lagra = ragla = lagar
   lagrade = gladare
   lagras = lagars
   lagren = Langer
   lagret = erlagt
   lagring = girlang
   lagrum = grumla
   lags = slag = glas
   lagstiftas = fastslagit
   lagt = talg = galt
   lagun = lunga = lugna = gulna = gulan
   laguner = lugnare
   lakan = nalka = kanal
   lake = leka = kela = elak
   lakrits = klistra
   lakun = lunka = kulan
   lam = alm
   lama = mala = Alma
   Lambertus = rambeslut
   lamm = malm
   lampa = Palma
   lampan = napalm
   lampans = plasman
   land = daln
   landare = ledarna = eldarna = delarna = andelar
   landets = stelnad = Estland
   Landin = inland
   landå = Åland = lånad = lådan
   langa = nagla = Lagan = galna = anlag
   langade = lagande
   langar = naglar
   langare = galnare = algerna
   Langer = lagren
   lans = alns
   lansera = arsenal
   lanserad = sandaler = ledarnas
   lanserat = talarens = lasterna
   lansering = enslingar
   lansett = stelnat
   lantlig = allting
   Laos = sola = saol
   lapis = slipa
   lappats = stappla
   lapsus = pussla = plussa
   larma = ramla = Almar = alarm
   larmades = slamrade
   Larsa = salar
   Larsen = lasern
   Larsson = lossnar
   larvig = varlig
   larvigt = varligt
   laserkällan = källarsalen
   lasern = Larsen
   lass = slas
   Lassbo = blossa
   lasso = lossa
   last = tals = stal = salt
   lasta = talas = salta = atlas
   lastade = talades
   lasten = talens = stelna
   laster = alster
   lasterna = talarens = lanserat
   lasters = trassel
   lastningen = saltningen
   lata = tala
   late = leta = Atle
   latenta = antalet
   later = letar = alert
   lates = Tesla = stela
   lathundar = hundratal
   latinets = Intelsat
   Laurent = neutral
   Laurents = ansluter
   lava = avla = Alva
   lavar = valar = avlar = Alvar
   lavarna = valarna
   lavars = valsar = slavar = slarva
   Lave = vela = vale = leva = elva = avel = Alve
   lavin = vilan = inval = Alvin
   laxar = axlar
   laxarna = axlarna
   laxen = axeln
   laxens = axelns
   Lea = Ale
   Leander = lerande = ledaren = eldaren = delaren
   ledare = erlade = eldare
   ledaren = lerande = Leander = eldaren = delaren
   ledarens = Selander
   ledares = erlades
   ledargruppen = gruppledaren
   ledarna = landare = eldarna = delarna = andelar
   ledarnas = sandaler = lanserad
   ledda = eldad = delad
   leden = elden = delen
   ledig = eldig
   lediga = eldiga
   ledigt = eldigt
   ledning = eldning = delning
   ledningar = ringlande
   ledningarna = anledningar
   ledningen = delningen
   ledord = ordled = delord
   leds = dels
   ledsamt = eldsmat
   ledsen = sedeln = eldens
   ledsna = sadeln = dalens = adelns
   ledung = gulden
   lega = Lage = egal
   legad = glade
   legend = degeln
   Leif = file
   leka = lake = kela = elak
   lekamen = kamelen
   lekarna = kanaler
   leken = enkel
   lekis = silke = likes = kisel = Eskil
   Leksand = skalden
   lekt = klet = kelt
   lektor = Torkel = kloret
   lektör = körtel
   Lena = Elna
   Leo = Ole
   Leon = Elon
   Leonard = renodla = Olander = odlaren
   leopard = polerad
   leptons = stolpen
   lera = real = Erla
   lerande = ledaren = Leander = eldaren = delaren
   lerslätt = stellärt
   leta = late = Atle
   letar = later = alert
   letat = talte = talet = atlet
   letts = stelt
   levande = Vendela
   levat = velat = valet
   leve = elev
   lever = Elver
   leverans = varelsen = relevans
   Levi = Elvi
   Levin = liven = Elvin
   levit = livet
   levnad = Vendla = vandel
   lian = Lina = Alin
   lidande = indelad
   Liden = Linde
   lien = Elin
   lies = Ilse = Elsi = Elis
   lift = flit = filt
   liftar = flirta
   liggande = dagligen
   ligist = stilig = listig
   ligor = rolig
   lika = klia = kila
   likar = lirka = kliar = kilar = Alrik
   likartad = radikalt
   likas = slika = liska = ilska = alkis
   liken = Klein
   likes = silke = lekis = kisel = Eskil
   likna = linka
   liknade = kliande
   liknas = slinka = Niklas = kansli = ilskna
   liksom = Kilsmo
   likt = kilt
   likväl = ikväll
   lila = illa
   Lina = lian = Alin
   Linda = Ladin = Indal = iland
   Lindahl = Halldin
   lindar = lindra = Irland = Aldrin
   Lindberg = Berglind
   Linde = Liden
   Lindhe = Hedlin
   Lindome = Moliden
   lindra = lindar = Irland = Aldrin
   linka = likna
   Linnea = Anneli
   lins = Nils
   linsen = Nilens
   lipa = pila
   lirat = litar
   liret = liter
   lirka = likar = kliar = kilar = Alrik
   lirkar = klirra
   Lisa = sila
   Lisen = silen = senil = Selin = Niels
   liska = slika = likas = ilska = alkis
   lisma = smila = Malis = islam
   lisp = slip
   list = stil = slit = Lits
   lista = slita
   listan = Stalin = slitna = slinta
   listar = stilar
   listas = slitas
   listen = stilen = sliten = Intels
   lister = steril = sliter = liters
   listig = stilig = ligist
   listigt = stiligt
   lists = slits
   litade = idealt
   litar = lirat
   litat = tilta
   lite = elit
   liten = Intel
   liter = liret
   liters = steril = sliter = lister
   litet = titel
   liva = vila = vial = Alvi
   livad = vilda
   livar = vilar = rival
   livbåt = blåvit
   liven = Levin = Elvin
   livet = levit
   livlig = villig
   livligare = villigare
   livlighet = villighet
   livligt = villigt
   livre = Elvir
   Ljugarn = julgran
   ljusa = julas
   ljusen = Ljusne
   ljusmätning = julstämning
   Ljusne = ljusen
   ljusstaken = sjuktalens
   ljöd = dölj
   lockande = nedlocka
   logar = golar
   logaritm = algoritm
   logaritmer = algoritmer
   logaritmisk = algoritmisk
   loggat = toggla
   logi = iglo
   logiska = sagolik = osaklig
   logiskt = kostlig
   loja = olja
   loka = kola
   lokal = kolla
   lokalklubb = klubblokal
   lokalt = kollat
   loket = kolet
   Lola = allo
   loop = polo
   loska = solka = sloka = skola = kolas
   loss = sols
   lossa = lasso
   lossnar = Larsson
   lotsa = stola
   Lotta = total
   lottas = stolta
   Lottens = slotten
   lotterna = tolerant
   lotus = olust
   lova = oval = Olav
   lovande = alvedon
   lovat = Volta = tolva = ovalt
   Love = Elov
   Loves = sovel
   luden = Lunde
   ludna = uland = lunda
   lufsa = sulfa
   luft = fult
   luftade = default
   luften = fluten
   luftig = flugit
   lufttryck = tryckluft
   luggas = ugglas
   lugna = lunga = lagun = gulna = gulan
   lugnare = laguner
   lugnas = slunga
   lugnet = gluten
   luka = kula
   Lukas = sluka = skula = luska = Klaus
   lukt = kult = klut
   luktar = klutar = klurat
   lumen = mulen
   lumpen = plenum
   lunda = uland = ludna
   Lundberg = Berglund
   Lundbäck = Bäcklund
   Lunde = luden
   Lundholm = Holmlund
   Lundmark = Marklund
   lunga = lugna = lagun = gulna = gulan
   lunka = lakun = kulan
   luntan = tunnla
   lurad = rulad
   lurat = ultra = rulta = lutar
   lurats = strula = slutar
   lurig = Gurli
   lurks = slurk
   lusigt = lustig
   luska = sluka = skula = Lukas = Klaus
   luskat = slukat
   lust = slut
   lusta = sluta = salut
   lusten = stulen = sluten
   lustig = lusigt
   lutade = utlade = utdela
   lutar = ultra = rulta = lurat
   luv = ulv
   lya = yla
   lycka = cykla
   lyckade = cyklade
   Lycke = cykel
   lyda = lady
   lydigt = tydlig
   lyft = flyt
   lyfta = flyta
   lyfter = flyter
   lyftkraft = flytkraft
   lyse = Elsy
   lyser = yrsel
   lyset = lyste
   lyst = sylt
   lyste = lyset
   läcka = äckla
   lådan = Åland = lånad = landå
   läder = äldre = lärde
   lägd = gäld = gläd
   lägen = ängel = älgen = länge
   läger = lägre
   läggas = slägga
   lägligt = tillägg
   lägra = älgar = gräla = galär
   lägre = läger
   läkande = länkade
   läkaren = länkare = Kälarne
   läkares = älskare
   läkarnas = älskarna
   läker = räkel
   läkt = kält
   lämnade = anmälde
   lämnades = anmäldes = adelsmän
   lämnas = anmäls
   lämnat = talmän = anmält
   lämnats = anmälts
   lämningarna = anmälningar
   lånad = Åland = lådan = landå
   lånar = nålar
   lånat = nåtla
   länderna = anländer
   länet = läten = elnät
   lånet = åteln = låten
   lånets = stålen
   länge = ängel = älgen = lägen
   längs = släng
   längst = slängt
   längta = glänta
   länkade = läkande
   länkades = älskande = läskande
   länkare = läkaren = Kälarne
   länkas = känsla
   länkning = klänning
   lära = Ärla
   läran = ärlan
   läras = sälar
   lärde = äldre = läder
   lärka = kräla
   lärs = räls
   lås = slå
   läsekrets = stärkelse
   läsk = skäl = kläs
   läska = älska
   läskande = älskande = länkades
   läsken = skälen = känsel
   läskig = skälig
   läskigt = älgskit = skäligt
   läspa = släpa = pälsa
   läst = slät
   låst = tåls = sålt = stål
   låsta = låtsa = låtas
   lästa = ältas = sälta = släta
   låstas = låtsas
   låsts = sålts = ståls
   låta = åtal = tåla
   låtar = årtal = tråla
   låtas = låtsa = låsta
   läten = länet = elnät
   låten = åteln = lånet
   låtsa = låtas = låsta
   låtsas = låstas
   lätt = tält
   lätta = tälta
   lättast = lättats
   lättaste = talesätt
   lättats = lättast
   låttitel = tillåtet
   lättlurat = ultralätt
   löda = ödla
   Löfberg = Berglöf
   Löfdahl = Dahllöf
   löfte = flöte
   löftet = flötet
   löga = ögla
   lögn = gnöl
   löken = kölen
   löna = Alnö
   löpt = tölp
   lösa = söla = slöa
   lösare = slöare
   lösas = slösa
   löst = slöt
   lösts = slöts
   lött = tölt
   madame = ammade
   madonna = anmodan
   Madsen = medans
   maestro = atomers
   magen = Magne = gamen
   mager = magre
   magfel = flegma
   magma = gamma
   magman = gamman
   Magne = magen = gamen
   magnum = gumman
   magra = gamar
   magre = mager
   Mait = tima
   Maja = jama
   Majne = jamen
   major = Jarmo
   makalöst = maktlösa
   makar = krama = karma
   makare = kamera
   makars = smakar
   make = meka
   makedonska = omskakande
   maken = mekan = manke = Ekman
   makens = smaken = masken
   makes = smeka
   makron = monark
   maktelit = klimatet
   maktlösa = makalöst
   mala = lama = Alma
   malande = Mandela
   malign = manlig
   maligna = manliga
   Malin = milan
   Malis = smila = lisma = islam
   malm = lamm
   malts = smalt
   Malå = måla
   manad = Manda
   Manda = manad
   Mandela = malande
   Mandor = random = domarn
   maner = ramen = menar = armen
   manet = teman = metan = menat = maten
   mango = mogna
   mani = mina
   manisk = sminka = minska = maskin
   manke = mekan = maken = Ekman
   manlig = malign
   manliga = maligna
   mann = namn
   manna = namna
   mannen = namnen
   mantal = talman
   mantel = mental
   manér = armén
   manår = månar
   manöver = överman
   Mao = Moa
   mapp = pamp
   mappar = pampar
   mara = rama = arma
   mardröm = drömmar
   Margaret = Margreta
   marginellt = metallring
   Margreta = Margaret
   Mari = Irma
   Mariann = Annmari
   Mariette = emittera
   Marina = inrama
   marine = minera
   marint = Martin
   Marit = timra = mitra
   marker = kamrer
   markis = skimra
   Marklund = Lundmark
   marknad = Danmark
   marks = marsk = krams
   mars = arms
   marsk = marks = krams
   Marta = matar
   Martin = marint
   martyr = myrart
   Mary = myra
   mask = smak = skam
   maska = smaka
   masken = smaken = makens
   maskerad = damasker
   maskerade = demaskera
   maskerna = kamerans
   maskin = sminka = minska = manisk
   maskiner = armenisk
   maskins = minskas
   maskorna = romanska
   massas = samsas
   masse = sesam
   massor = somras = mossar
   mast = stam = samt = Mats
   masten = matens = ensamt
   master = smetar = smarte
   mata = tama
   matar = Marta
   matare = tamare
   matas = astma
   matberedare = medarbetare
   matematiks = matematisk
   matematisk = matematiks
   maten = teman = metan = menat = manet
   matens = masten = ensamt
   materier = meritera
   matningsspänning = spänningsmatning
   matos = Tomas = atoms
   matros = storma
   matrum = trumma
   matsal = samtal = samlat
   matsalen = talesman = samtalen
   matte = temat
   Matti = timat
   Mattias = mattisa
   mattisa = Mattias
   maxi = mixa
   medan = menad = Edman = damen
   medans = Madsen
   medarbetare = matberedare
   meden = mened
   medfaren = Freedman
   median = medina
   medicinaren = medicinerna
   medicinerna = medicinaren
   Medin = minde
   medina = median
   meditera = diameter
   megaton = montage
   Meijer = mejeri
   mejeri = Meijer
   mejla = emalj
   meka = make
   mekan = manke = maken = Ekman
   mekaniker = keramiken
   melon = Molen
   melonträd = träldomen
   memoarer = memorera
   memorera = memoarer
   mena = amen
   menad = medan = Edman = damen
   menade = emedan
   menar = ramen = maner = armen
   menas = mesan = ensam
   menat = teman = metan = maten = manet
   mened = meden
   menlig = mingel
   mental = mantel
   mentor = monter = metron = enormt
   mera = arme
   merit = timer
   meritera = materier
   mesan = menas = ensam
   mesigt = smetig
   mest = smet
   mesta = smeta = metas
   Meta = tema = team
   metallring = marginellt
   metan = teman = menat = maten = manet
   metas = smeta = mesta
   meteor = teorem
   metern = termen
   metod = modet = demot
   metoderna = endoterma = demontera
   metrik = Kermit
   metrisk = termisk = skimret
   metriska = termiska
   metron = monter = mentor = enormt
   Mia = Ami
   Michelsons = Michelsson
   Michelsson = Michelsons
   Mikael = alkemi
   mikroberna = kombinerar
   milan = Malin
   mils = smil
   mima = imma
   mina = mani
   minde = Medin
   mindes = smiden
   minera = marine
   minerarflugor = frimurarlogen = formuleringar
   minerarflugorna = formuleringarna
   mingel = menlig
   minister = interims
   minnesexpansion = expansionsminne
   minor = Morin
   minska = sminka = maskin = manisk
   minskar = sminkar
   minskas = maskins
   minskat = sminkat
   minskning = sminkning
   minuters = turismen
   missar = rasism
   misskänna = människas
   misstanke = semantisk
   mist = stim
   mista = smita
   mistat = smitta
   miste = teism
   mitra = timra = Marit
   mixa = maxi
   mja = Maj = jam
   Moa = Mao
   mobba = bomba
   mobbad = bombad
   mobbaren = bomberna
   mobbning = bombning
   mobbningen = bombningen
   mode = demo
   moderater = modererat
   modererat = moderater
   moderna = nomader = domaren
   modesta = motsade
   modet = metod = demot
   modus = Domus
   mogen = genom
   Mogens = smogen = Segmon
   mogna = mango
   mognar = Morgan
   mohär = härom
   Molen = melon
   Moliden = Lindome
   momsen = Sommen
   Mona = Oman
   monark = makron
   monster = stormen = mostern
   monsters = stormens
   montage = megaton
   monter = metron = mentor = enormt
   montera = Tranemo
   monterar = normerat
   moraliska = amoralisk
   moras = morsa
   mordet = Dermot
   morfar = formar = farmor
   Morgan = mognar
   Morin = minor
   morna = roman = Ramon
   morot = motor
   morra = ormar
   mors = roms = orms
   morsa = moras
   morsan = somnar = romans
   mosa = Amos
   mosas = osams = mossa
   Moses = mosse
   mossa = osams = mosas
   mossar = somras = massor
   mosse = Moses
   moster = termos = motser
   mostern = stormen = monster
   Motala = omtala
   motet = tomte
   motor = morot
   motsade = modesta
   motser = termos = moster
   motsvara = ovarsamt
   motta = tomat
   mottar = tomtar
   mottas = omsatt
   motverkas = overksamt
   mulen = lumen
   multipel = multiple
   multiple = multipel
   mumsa = summa
   munkar = murkna
   munter = numret
   muntra = Truman
   mupp = pump
   muppar = pumpar
   muraren = numrera
   muren = numer = enrum
   murkna = munkar
   museal = Samuel
   museer = resume
   musikern = numerisk
   must = tums = stum
   mustig = smugit
   mynna = Nyman
   myra = Mary
   myrar = myrra
   myrart = martyr
   myrra = myrar
   myrten = rytmen
   måla = Malå
   Mälaren = anmäler
   målför = förmål
   måna = Åman
   månar = manår
   månen = månne
   månne = månen
   människas = misskänna
   märka = kräma
   märkas = skärma
   märket = märkte
   märkets = märktes
   märkningarna = anmärkningar
   märks = skärm
   märkte = märket
   märktes = märkets
   märkts = skrämt
   Märsta = smärta = mästra
   Märtha = hämtar
   mås = små
   mästaren = närmaste
   mäste = mätes
   mästra = smärta = Märsta
   mätes = mäste
   mätrev = värmet
   mätts = stämt
   möar = möra
   möda = döma
   mödan = Ödman
   mödomen = omdömen
   mönster = Enström
   mönstring = strömning
   möra = möar
   mördad = drömda
   mördats = armstöd
   mörka = ömkar
   mörkast = Östmark
   mötas = sötma
   mötet = mötte
   mötets = möttes
   möts = töms
   mött = tömt
   mötte = mötet
   möttes = mötets
   Nadja = najad
   Naemi = anemi
   nafs = fans
   nagel = lagen = galen
   nagga = gnaga = gagna
   nagla = langa = Lagan = galna = anlag
   naglar = langar
   Naipaul = Paulina
   naivt = vitna = tvina
   naja = Anja
   najad = Nadja
   naket = tanke = taken = akten
   nakna = kanna
   nalka = lakan = kanal
   nalkas = slakna = skalan
   nalle = allen
   namn = mann
   namna = manna
   namnen = mannen
   namnge = Engman
   napalm = lampan
   narig = ringa = Ragni = grina
   Narti = tinar = nitar = intar
   Nasa = Ansa
   nasal = slana
   nasare = areans
   nasas = sansa
   nasse = seans = anses
   Nato = tona = nota
   natt = tant
   natten = tentan = tanten
   nattetid = tittande
   natts = tants
   naturell = tullaren
   naturen = tunnare
   navel = valen
   navigera = angivare
   nedan = denna = anden
   nedbrutet = underbett
   neddraga = dragande = andedrag
   neder = nedre
   nedgrisat = gnistrade
   nedlocka = lockande
   nedra = redan = raden = Andre
   nedre = neder
   nedskriva = skrivande
   nedstiga = tisdagen = tigandes = stigande = designat
   nedtaga = tagande = andetag
   nedtona = tonande
   nedtvinga = tvingande
   nedärvda = vädrande
   nedåt = dånet
   negation = entoniga
   negativ = angivet
   neger = Green = genre = gener
   negera = genera
   negerar = generar
   negligera = energilag
   negligeras = slagenergi
   neka = ekan
   nektar = tanker = kanter = aktern
   Nelly = nylle
   neotrinos = serotonin
   Nepal = plane = panel
   Nepals = pensla
   nere = rene
   nerfalla = anfaller
   neri = inre
   nerslag = sneglar
   nerts = Ernst
   nerver = Verner
   nervid = vriden = driven
   nesa = sena = enas = anse
   neslig = snigel = singel = enslig
   Nestor = toners = tensor = sorten = rosten
   neutral = Laurent
   neutrin = rutinen
   nia = Ina = Ian
   nian = Nina = Anni
   nickes = sicken
   Niels = silen = senil = Selin = Lisen
   niga = Inga = Gina
   nigel = Ingel
   niger = ringe = Inger
   Nigers = Ingers = grisen
   Niklas = slinka = liknas = kansli = ilskna
   Nikola = kilona
   Nilens = linsen
   Nils = lins
   Nina = nian = Anni
   niotusenfem = femtusennio
   niotusensex = sextusennio
   niotusensju = sjutusennio
   niotusentre = tretusennio
   niotusentvå = tvåtusennio
   Nisse = isens = inses
   nissen = sinnes
   nita = Tina = inta = anti
   nitar = tinar = Narti = intar
   nitisk = insikt
   nitratet = tittaren
   nitro = trion = intro
   nivåerna = invånare
   nja = Jan
   njuta = junta
   njöt = nöjt
   Noak = kona
   Noaks = snoka = skona = kosan
   nodens = sonden
   noder = orden
   nodernas = sonderna = Anderson
   nog = gno
   noga = gona
   nojan = Jonna
   nomad = domna
   nomader = moderna = domaren
   nord = rond
   Nordahl = Horndal
   Nordamerika = rikedomarna
   nordan = Andnor
   Nordell = rondell
   Nore = oren
   Norell = rollen
   Norges = sorgen
   normera = romaner
   normerat = monterar
   norpa = anrop
   nors = snor
   norska = skorna = skonar
   Norskan = kronans
   norske = skenor
   nosa = sona = snoa
   nosen = sonen
   nota = tona = Nato
   notan = Anton
   notera = Antero
   noterade = detonera
   noterades = detoneras
   noterar = orterna
   noteras = sonater = senator
   noterat = ettorna
   noterna = tonerna
   notiser = teorins
   nova = ovan
   noviser = version = Iverson
   nuddar = rundad = dundra
   nuets = tusen
   numer = muren = enrum
   numerisk = musikern
   nummer = rummen
   nummerserie = serienummer
   numrera = muraren
   numrerad = underarm
   numret = munter
   nuna = unna
   nybliven = nyblivne
   nyblivne = nybliven
   nyckel = cykeln
   nycker = rycken
   nye = yen
   nyfiken = nyfikne
   nyfikne = nyfiken
   nykter = rykten = knyter
   nylle = Nelly
   Nyman = mynna
   nynorsk = synkron
   nysa = syna
   nyser = syren = syner
   nyslipade = displayen
   nyss = syns
   nysta = ytans = snyta
   nystart = tystnar
   nyter = tryne
   nåde = dåne
   nåder = råden = dåren
   nädå = ändå
   några = ångra = ångar = gråna = angår
   nålar = lånar
   nålars = anslår
   nämnas = Näsman
   näpst = spänt
   nära = ärna = äran
   närde = räden
   närig = äring
   Närke = räkne
   närma = ämnar = rämna
   närmar = rämnar
   närmast = smärtan = närmsta
   närmaste = mästaren
   närmsta = smärtan = närmast
   närradio = ordinära
   näset = näste
   Näsman = nämnas
   näst = sänt
   näste = näset
   nätarean = nätarena
   nätarena = nätarean
   nätdebatter = berättandet
   nätet = täten
   nätets = sätten
   nåtla = lånat
   nätt = tänt
   nätter = rätten
   näve = även
   näver = räven
   Nävlinge = vänligen
   nöds = snöd
   nöjt = njöt
   nös = snö
   nötter = törnet
   oaser = soare
   obedd = bodde
   obekant = tobaken
   oblat = blota
   oblid = Bodil
   obs = Bos
   obstinat = botanist
   obstruera = robustare
   ockra = rocka
   odal = odla
   oden = onde
   Odens = dosen
   odla = odal
   odlad = dolda
   odlade = oledad
   odlar = Aldor
   odlaren = renodla = Olander = Leonard
   odon = ondo
   offer = Roffe
   offert = offret
   offra = roffa
   offret = offert
   ofin = info
   ofredande = fonderade
   ofta = fota
   ogillar = gorilla
   ogin = Ingo
   ogärna = ägorna
   ohederligt = oredlighet
   oinsatt = station
   ojdå = jodå
   ojsan = Sonja = Jonas = Janos
   okapi = kopia
   oklar = koral = kolar
   oklara = Karola
   oklart = tolkar
   oktal = tolka
   oktalt = tolkat = kalott
   oktan = knota = kanot
   olag = Olga
   Olander = renodla = odlaren = Leonard
   olat = otal
   Olav = oval = lova
   Olavi = Viola
   Ole = Leo
   oledad = odlade
   Olga = olag
   oliv = viol
   olja = loja
   olje = Joel
   Olsen = solen
   Olsens = solens
   olust = lotus
   oländig = oändlig
   omak = koma = amok
   Oman = Mona
   omdömen = mödomen
   omfester = eftersom
   omförd = fördom
   omigen = Ingemo = igenom
   omkomna = kommano
   omringa = roaming
   omsatt = mottas
   omskakande = makedonska
   omstart = stormat
   omta = mota = atom
   omtala = Motala
   omval = volma
   ond = nod = don
   onda = dona = anod
   ondare = roande = donera
   onde = oden
   ondo = odon
   ondska = skonad
   onera = orena
   onkel = kolen
   ont = ton = not
   oordnat = donator
   Oort = otro
   opartisk = tropiska
   operan = ponera
   operations = isotoperna
   opp = pop
   optimerar = importera
   optisk = kopist
   orakel = kolera
   orda = road = Dora
   ordat = dator
   orden = noder
   ordens = sonder
   ordenssällskap = sällskapsorden
   order = roder
   ordet = torde
   ordets = tordes = stoder
   ordf = Ford
   ordföranden = förordnande
   ordin = Rodin
   ordinära = närradio
   ordled = ledord = delord
   ordna = rodna = radon
   ordnad = rodnad
   ordnas = Sandor
   ordnat = datorn
   ordvits = vitsord
   oreda = roade
   oredlighet = ohederligt
   oren = Nore
   orena = onera
   orera = areor
   organ = argon
   organisk = snorkiga
   oriental = relation
   orientera = teorierna
   ork = kor
   orka = kora
   orkade = kodare
   orkan = krona = korna = ankor
   orkanens = skenorna
   orkat = torka = kroat = korta
   orkester = sektorer
   orm = rom = mor
   orma = Mora = arom
   ormar = morra
   ormiga = amigor
   orms = roms = mors
   Ornö = öron
   orolig = igloor
   oroligt = otrolig
   Orsa = Rosa
   orsak = Oskar = korsa
   orsaken = skonare
   orten = Torne = toner = tenor = roten
   orter = retor
   orterna = noterar
   orts = tros = Tors = stor = sort = rost
   orv = rov
   Orvar = varor
   osagd = godas
   osaklig = sagolik = logiska
   osakliga = sagolika
   osalig = soliga
   osams = mossa = mosas
   Oskar = orsak = korsa
   oskarp = skorpa
   oskrivna = skivorna
   oskära = osäkra
   Oslo = solo
   osman = somna
   ost = sto = sot
   ostmacka = otacksam
   ostörd = rödsot
   osäker = osäkre
   osäkra = oskära
   osäkre = osäker
   otacksam = ostmacka
   otal = olat
   otro = Oort
   otrolig = oroligt
   otta = tota
   Ottar = rotat
   oval = Olav = lova
   ovalt = Volta = tolva = lovat
   ovan = nova
   ovarsam = samvaro
   ovarsamt = motsvara
   overksamt = motverkas
   oviss = visso
   oändlig = oländig
   packar = pracka
   paket = pekat
   palats = stapla = spalta = platsa
   pallar = pallra
   pallra = pallar
   Palma = lampa
   Palmas = sampla = plasma
   Palme = ampel
   Palms = psalm
   pamp = mapp
   pampar = mappar
   panel = plane = Nepal
   paneler = pelaren
   panik = pinka = knipa
   pansar = spanar
   panter = parten
   papper = peppar
   pappor = proppa = poppar
   pappren = pepparn
   para = rapa
   parad = drapa
   parat = prata = apart
   parenteser = presentera
   paret = Petra = pater
   paritet = partiet
   park = karp
   parken = knaper
   paroll = pollar
   parsec = specar
   part = prat
   parten = panter
   parti = tapir = pirat
   partiell = Partille
   partier = pirater
   partierna = piraterna
   partiet = paritet
   partifolket = folkpartiet
   partikeln = replikant = plikterna = partiklen
   partiklen = replikant = plikterna = partikeln
   Partille = partiell
   partisk = Patriks
   parts = spart
   passar = sparas
   passare = passera
   passera = passare
   passerad = sparades
   passet = spetsa
   passiva = avspisa
   pastor = postar
   pastoral = apostlar
   pate = peta
   patenterad = tandpetare
   pater = Petra = paret
   patient = petitan = aptiten
   patos = topas = posta
   Patriks = partisk
   patroner = torparen
   Paul = pula
   Paulina = Naipaul
   Pauls = pulsa
   paus = supa
   pekat = paket
   pekats = aspekt
   pelaren = paneler
   pelarens = spelaren
   pelarna = planera = alperna
   pelarstod = speldator = datorspel
   penetrerades = presenterade
   penetrerats = presenterat
   pengar = Genarp = angrep
   pensel = spelen
   pension = spionen
   pensla = Nepals
   pensling = spelning
   peppar = papper
   pepparn = pappren
   perestrojka = projekteras
   perfekt = prefekt
   perioderna = inopererad
   Perra = repar
   Pers = reps
   personens = responsen
   persons = respons = Persson
   Persson = respons = persons
   Peru = pure
   peson = Epson
   pest = step
   peta = pate
   petat = tapet
   Peter = repet
   Peters = preset
   Peterson = potenser
   petitan = patient = aptiten
   Petra = pater = paret
   Petri = Tierp
   Petrus = strupe
   Pettersson = testperson
   Phil = Pihl
   pietet = epitet
   Pihl = Phil
   pike = epik
   piks = spik = pisk
   pila = lipa
   pilar = plira = april
   pilotens = pistolen
   pilt = plit
   pinal = alpin
   pinan = pinna
   pinans = spinna
   pinka = panik = knipa
   pinna = pinan
   pions = spion
   pirat = tapir = parti
   pirater = partier
   piraterna = partierna
   pisk = spik = piks
   piska = spika = skipa
   piss = spis
   pissa = spisa
   pist = tips
   pistolen = pilotens
   planar = Alnarp
   planat = planta
   plane = panel = Nepal
   planera = pelarna = alperna
   planeras = spelarna = alpernas
   planerat = prenatal = plantera
   planets = spalten = platsen = plasten
   planka = kaplan
   planta = planat
   plantera = prenatal = planerat
   planvåg = vågplan
   plask = skalp
   plaska = kapsla
   plaskar = kapslar
   plasma = sampla = Palmas
   plasman = lampans
   plast = spalt = plats
   plasten = spalten = platsen = planets
   plastens = spaltens = platsens
   plaster = spalter = platser
   plastlager = lagerplats
   plats = spalt = plast
   platsa = stapla = spalta = palats
   platsade = staplade = dataspel
   platsar = staplar
   platsen = spalten = plasten = planets
   platsens = spaltens = plastens
   platser = spalter = plaster
   platserna = spalterna
   plattor = plottar
   plenum = lumpen
   pli = pil = lip
   plikterna = replikant = partiklen = partikeln
   plira = pilar = april
   plit = pilt
   plocka = polack
   plog = glop
   plottar = plattor
   plums = slump
   plus = slup = puls
   plussa = pussla = lapsus
   pluta = pulat
   plågad = pålagd
   plågas = påslag
   plågat = pålagt
   pointer = protein = entropi
   pokal = polka
   pokern = korpen
   polack = plocka
   polar = porla
   polaren = polerna
   polariteten = potentialer
   polerad = leopard
   polerna = polaren
   polisen = epsilon
   polka = pokal
   pollar = paroll
   polo = loop
   ponera = operan
   poppar = proppa = pappor
   porla = polar
   pors = spor
   portabel = portable
   portable = portabel
   portats = spottar
   pose = epos
   post = stop
   posta = topas = patos
   postar = pastor
   postat = spotta
   posten = potens
   poster = protes
   potens = posten
   potenser = Peterson
   potentialer = polariteten
   potta = tapto
   Potter = torpet
   pottsork = Skottorp
   pracka = packar
   praktisk = spikrakt
   praktiskt = praktsikt
   praktsikt = praktiskt
   prao = ropa = apor
   prat = part
   prata = parat = apart
   pratade = apterad = adapter
   pratandes = sparandet = prestanda
   pratas = sparat
   prefekt = perfekt
   premiens = spermien
   premiernas = spermierna
   premisserna = spermiernas
   prenatal = plantera = planerat
   preparat = tapprare
   presenning = spinngener
   presens = pressen
   presentationer = representation
   presentera = parenteser
   presenterade = penetrerades
   presenterat = penetrerats
   preset = Peters
   pressat = spetsar
   pressen = presens
   prestanda = sparandet = pratandes
   presterat = trapetser
   prime = empir
   Primus = purism
   prisa = spira = sirap = rispa = Paris
   prisad = sprida
   prisar = spirar
   priser = repris
   priset = respit
   pro = rop = por
   problematik = kompatibler
   produktioner = reproduktion
   programtext = textprogram
   projekteras = perestrojka
   proppa = poppar = pappor
   prosit = ripost
   prost = sport
   protein = pointer = entropi
   protes = poster
   Protus = Proust
   Proust = Protus
   prova = avrop
   provsmak = smakprov
   prutat = puttra = puttar
   prya = pyra
   pryda = drypa
   prydande = drypande
   pråla = pålar
   pröjsa = spörja
   psalm = Palms
   puka = kupa
   pula = Paul
   pulat = pluta
   pulsa = Pauls
   pulsar = slupar
   pulsaren = pulserna
   pulsen = slupen
   pulserna = pulsaren
   pump = mupp
   pumpar = muppar
   pure = Peru
   purism = Primus
   pussla = plussa = lapsus
   pust = stup
   pusta = stupa = putsa
   putsa = stupa = pusta
   puttar = puttra = prutat
   puttra = puttar = prutat
   pyra = prya
   pyrde = drype
   pys = spy
   pyst = pyts
   pyts = pyst
   pytsar = strypa
   pålagd = plågad
   pålagt = plågat
   pålar = pråla
   pälsa = släpa = läspa
   påsar = Åsarp = spåra
   påsk = skåp
   påsken = skåpen
   påslag = plågas
   påvar = varpå
   påven = våpen
   pös = spö
   pösa = spöa
   rabarber = barbarer
   rabbi = ribba
   rabbla = labbar
   raden = redan = nedra = Andre
   radens = Sander = Andres = Anders
   raderad = darrade = adderar
   raderade = adderare
   raderat = tradare
   radian = Adrian
   radianer = radierna
   radiellt = trillade = tillreda
   radien = inreda = dinera
   radierna = radianer
   radikalt = likartad
   radio = Dario
   radions = sidorna
   radon = rodna = ordna
   radvis = vridas = drivas
   ragla = lagra = lagar
   Ragna = Agnar
   Ragne = regna = grena = anger
   Ragnhild = Ringdahl
   Ragni = ringa = narig = grina
   Ragnvi = vingar = Ingvar
   ragunda = gudarna
   ragundas = gudarnas
   Rahm = harm
   Rainer = erinra
   raja = Arja
   rakans = snarka = skaran = saknar = kransa
   rakaste = saktare = kastare
   raket = trake = kreta = karet = arket = akter
   raketernas = reaktanser
   rakna = ranka
   rakt = kart
   ralla = allra
   ram = arm
   rama = mara = arma
   ramarna = armarna
   ramas = ramsa = armas
   Rambergs = Ramsberg
   rambeslut = Lambertus
   ramen = menar = maner = armen
   Ramon = roman = morna
   ramsa = ramas = armas
   Ramsberg = Rambergs
   Ramsjö = smörja
   Ramström = strömmar
   ramtid = timrad
   randa = danar = andra = andar
   randig = indrag = Gradin = gardin
   random = Mandor = domarn
   rang = gran = garn
   rangen = granne = granen = garnen
   rank = kran
   ranka = rakna
   rapa = para
   rapport = trappor
   rares = raser
   rasande = dansare = Andreas
   rasat = trasa = rasta = Astra
   rasen = senar = resan = rensa = renas = anser
   raser = rares
   rasism = missar
   rasist = trissa
   rask = skar = kras
   raska = Skara = krasa = askar
   rasken = skenar = kasern = karens
   raskt = stark = krats = karst
   rasp = spar = raps
   raspa = spara = aspar
   rasta = trasa = rasat = Astra
   rasten = tsaren = stenar = rensat = artens
   rastens = rensats
   raster = arrest
   rasterna = arternas
   ratten = tanter
   rauk = kura
   rave = Vera = vare = reva
   ravin = Viran = rivna
   ravinen = vinnare
   Ray = yra = rya
   rea = era
   reaktanser = raketernas
   reaktion = Kroatien = kreation = aktioner
   reaktioner = rekreation
   reaktiv = kreativ = arkivet
   reaktiva = kreativa = aktivera = aktivare
   reaktivt = kvittera = kreativt
   reaktor = torkare = kortare
   real = lera = Erla
   reala = areal
   realister = talserier
   realistisk = israeliskt
   reavinsten = inventeras
   reavinster = investerar
   redan = raden = nedra = Andre
   redas = deras
   redig = diger
   redlig = glider
   redlighet = hederligt
   redskapen = skepnader
   reell = eller
   reellt = Ellert
   reform = former
   reformation = formationer
   reformerad = deformerar
   refraktion = fraktioner
   regalier = algerier
   regent = regnet
   regeringen = generering
   regionala = analogier
   regn = gren
   regnade = generad = Angered
   regnar = grenar
   regnet = regent
   regnig = grenig
   regnström = Strömgren
   Rehn = Rhen
   Reine = Irene
   Reino = Roine
   rejält = täljer
   rekonstruktion = konstruktioner
   rekreation = reaktioner
   rekyl = kyler
   relation = oriental
   relevans = varelsen = leverans
   religions = isolering
   reling = Erling
   remi = Imre
   remittera = emitterar
   remsa = samer
   remsan = armens
   rena = Erna = eran = Enar = Arne
   renade = endera
   renas = senar = resan = rensa = rasen = anser
   Renberg = Bergren
   rendera = arrende
   rene = nere
   Rengsjö = Sjögren
   rening = ringen
   renodla = Olander = odlaren = Leonard
   renodlas = sorlande = andesorl
   rensa = senar = resan = renas = rasen = anser
   rensas = resans
   rensat = tsaren = stenar = rasten = artens
   rensats = rastens
   renskriva = skrivaren
   rentav = trevna = traven
   rentut = truten = rutten
   repar = Perra
   repet = Peter
   replikant = plikterna = partiklen = partikeln
   representation = presentationer
   repris = priser
   reproduktion = produktioner
   reps = Pers
   resan = senar = rensa = renas = rasen = anser
   resande = serenad = sederna
   resans = rensas
   resdag = drages
   reserv = Sverre = server = revers
   reservat = serverat
   reserverar = reverserar
   reserveras = reverseras
   resetta = testare = ersatte
   resident = restiden
   resignerat = integreras
   resin = siren = inser = enris
   resistenta = isteaterns
   reson = senor = rosen
   resonabel = resonable
   resonable = resonabel
   resonans = Enarsson = Arnesson
   respit = priset
   respons = Persson = persons
   responsen = personens
   ressätt = ersätts
   rest = ters = ster
   restad = estrad
   reste = teser = Ester
   resten = eterns = Ernest
   restid = tiders = Estrid
   restiden = resident
   resume = museer
   reta = trea = erat
   retar = terra = arter
   retas = stare = etsar
   retat = tetra
   retor = orter
   reva = Vera = vare = rave
   revben = verben = breven
   revers = Sverre = server = reserv
   reverserar = reserverar
   reverseras = reserveras
   revidera = derivera
   reviderar = deriverar
   revideras = deriveras
   reviderat = deriverat
   revidering = derivering
   revision = visioner
   revolt = volter
   revs = vers
   revy = vyer
   Rhen = Rehn
   Rias = sari = risa
   ribba = rabbi
   rida = arid
   Riga = gira
   rika = kria = Irak
   rike = Erik
   rikedomarna = Nordamerika
   riket = kreti
   rikets = skiter = sikter = Kersti
   riksbank = bankkris
   riksbanken = bankkrisen
   rikta = krita
   riktade = direkta = diktera = diktare
   riktades = diskreta
   riktas = skirat = siktar = arktis = aktris
   riktats = strikta
   ring = grin
   ringa = Ragni = narig = grina
   ringande = indragen
   ringar = grinar
   Ringdahl = Ragnhild
   ringde = Gerdin
   ringe = niger = Inger
   ringen = rening
   ringlande = ledningar
   ripost = prosit
   risa = sari = Rias
   riset = ister
   risets = Trisse
   risk = skri = skir = kris
   riska = skria = skira = Iraks
   risken = skiner = krisen
   risker = kriser
   rispa = spira = sirap = prisa = Paris
   rist = rits
   rista = sirat = satir = ritsa = ritas = Astri
   ristade = stadier
   ristat = trista = artist
   ristplog = sportlig
   rit = tri
   Rita = tira
   ritar = irrat
   rits = rist
   ritsa = sirat = satir = ritas = rista = Astri
   Ritva = virat = varit
   riva = vira = vari = ivra = Ivar
   rival = vilar = livar
   rivas = visar = viras = svira
   riven = viner
   rivna = Viran = ravin
   road = orda = Dora
   roade = oreda
   roaming = omringa
   roande = ondare = donera
   roat = Tora = rota
   Robert = bortre = borret
   robustare = obstruera
   rocka = ockra
   roder = order
   Rodin = ordin
   rodna = radon = ordna
   rodnad = ordnad
   roffa = offra
   Roffe = offer
   Rogers = sorger
   Roine = Reino
   Roland = Ronald = Arnold
   rolig = ligor
   roliga = gloria
   roligt = trolig = Torgil
   rollen = Norell
   roman = Ramon = morna
   romanens = romansen
   romaner = normera
   romans = somnar = morsan
   romansen = romanens
   romanska = maskorna
   roms = orms = mors
   Ronald = Roland = Arnold
   rond = nord
   rondell = Nordell
   Rosa = Orsa
   rosen = senor = reson
   Rosenbad = bonderas
   rossla = solars
   rost = tros = Tors = stor = sort = orts
   rosta = trosa = stora = Astor
   rosten = toners = tensor = sorten = Nestor
   Rosvik = skivor
   rota = Tora = roat
   rotande = tronade = donerat = artonde = aderton
   rotar = torra
   rotat = Ottar
   rote = treo = Tore
   roten = Torne = toner = tenor = orten
   roterade = eroderat
   roterande = detonerar
   roterar = torrare
   roteras = sortera
   Rottne = tornet = tentor
   rov = orv
   rubbad = dubbar
   Ruben = buren
   Ruda = duar
   Rudakov = varukod
   rudiment = rumtiden
   ruelse = eulers
   rufsa = surfa
   ruin = urin
   rulad = lurad
   rullad = drulla
   rullade = Ullared
   rulta = ultra = lutar = lurat
   rumba = Burma
   rummen = nummer
   rumstiden = rumtidens
   rumtiden = rudiment
   rumtidens = rumstiden
   Runa = urna = uran
   runda = undra
   rundad = nuddar = dundra
   rundan = undran
   rundar = undrar = runrad
   Rune = uren
   runga = ungar = ugnar
   rungande = grunnade
   runkat = kurant = knutar
   runrad = undrar = rundar
   rusa = sura
   rusande = sundare
   rusar = surra
   rusat = turas = surat = rusta
   ruset = utser = urets = Surte = Sture
   rusk = skur = kurs = krus
   ruska = skura = kursa = krusa
   ruskig = krusig
   rusta = turas = surat = rusat
   rustar = surrat
   rustat = stutar
   rustik = skurit
   ruta = tura
   rutade = utreda
   rutat = tutar
   rutinen = neutrin
   ruts = turs = surt
   rutt = trut
   rutten = truten = rentut
   ruttet = utrett
   ruttna = Uttran
   rya = yra = Ray
   rycken = nycker
   ryckte = tycker = trycke
   Rydh = hyrd
   ryk = kry
   ryka = yrka = krya
   rykande = yrkande
   rykta = yrkat
   ryktas = tyskar = styrka = stryka = skryta = krysta
   rykte = yrket
   rykten = nykter = knyter
   rysa = Yrsa = syra
   rysk = skyr
   ryska = yrkas = skyar
   ryslig = syrlig
   rysligt = syrligt
   rysta = ystra = syrat = styra = satyr
   ryta = Tyra
   rytande = antyder
   ryter = Terry
   rytmen = myrten
   råa = åra = åar
   räckas = säckar
   räckt = träck
   räckte = täcker
   Råda = ådra = dåra
   råden = nåder = dåren
   räden = närde
   råder = årder
   rådhus = dårhus
   rådig = ådrig
   rådlig = åldrig
   rädsla = slädar
   räfsa = fräsa
   råga = gråa
   rågat = årtag = tågar = gråta
   rågång = årgång
   råhet = håret
   räka = kära
   räkan = räkna = Kärna
   råkar = åkrar = kårar
   råkas = skåra
   råkat = tråka
   räkel = läker
   räkna = räkan = Kärna
   räknade = kärande = erkända
   räknades = skärande
   räknar = kärran
   räknas = skäran = skräna = kräsna
   räkne = Närke
   rälig = ärlig
   räls = lärs
   rälsen = ränsel
   rämna = ämnar = närma
   rämnar = närmar
   råna = åran
   rånet = tåren = neråt
   ränsel = rälsen
   ränta = Ätran = ärtan = ärnat = äntra = tärna = träna = Rätan
   räntan = tärnan
   ränte = ärten
   räntor = tärnor
   räta = ärta = ärat = tära
   Rätan = Ätran = ärtan = ärnat = äntra = tärna = träna = ränta
   rätas = särat
   rätt = tärt
   rätta = tätar = träta
   råtta = tåtar = tårta
   rättan = trätan = tränat
   råttan = tårtan
   rätten = nätter
   råttor = tårtor
   råttorna = tårtorna
   räven = näver
   rödast = störda
   rödaste = röstade
   röde = öder
   rödsot = ostörd
   röjas = sörja = sjöar
   röjda = dröja
   röjde = dröje
   röjs = sörj
   röka = ökar = köra
   rökare = körare
   röker = körer
   rökning = körning = kröning
   rökningen = körningen
   rökt = kört
   rökugn = kungör
   rökverk = körverk
   rön = örn
   rönen = örnen
   rönt = törn
   röran = örnar
   rörande = drönare
   rörelseenergi = energirörelse
   rörelsefall = fallrörelse
   röret = örter
   rörets = större = röster
   röse = öser
   röst = törs = stör = strö
   rösta = östra = störa
   röstade = rödaste
   röstande = störande
   röstandet = tröstande
   röstar = störar
   röstat = törsta = trösta = stötar = störta
   rösten = östern = snöret
   röster = större = rörets
   röstning = störning
   röstningar = störningar
   röt = ört
   röta = örat
   röva = övar
   rövare = erövra
   Saab = Saba = basa
   Saba = Saab = basa
   sabel = blase = Basel = Abels
   sabla = basal
   sadelknapp = Skepplanda
   sadeln = ledsna = dalens = adelns
   sadeltak = slaktade
   sades = dessa
   safir = firas
   saft = tafs = fast
   safta = Staaf = fasta = fasat
   saftar = Farsta
   saftig = giftas
   sagd = dags
   sagda = dagas
   sagesman = genmassa
   sagolik = osaklig = logiska
   sagolika = osakliga
   sagt = stag = gast
   saka = aska
   sakens = askens
   saker = skare
   sakerna = ekarnas
   sakers = krasse
   sakligt = gaslikt
   sakna = sanka = askan
   saknad = skadan = danska
   saknar = snarka = skaran = rakans = kransa
   saknas = snaska = kassan = Kansas
   saknats = skatans
   sakralt = slaktar = klarats = klarast
   sakta = staka = skata = kasta = aktas
   saktad = skadat = kastad = daskat
   saktar = traska = starka = stakar = kastar
   saktare = rakaste = kastare
   saktas = kastas
   saktmodig = dogmatisk
   salar = Larsa
   saldot = soldat
   salong = slogan = anslog
   salt = tals = stal = last
   saltar = astral = alstra
   saltat = talats
   saltet = talets
   saltningen = lastningen
   salu = usla = sula
   saluförts = slutföras
   salut = sluta = lusta
   salvor = svalor
   sambon = Bomans
   sambor = bromsa
   samer = remsa
   samhället = hemställa
   samla = smala
   samlades = delmassa
   samlag = gamlas
   samlar = slamra = Almars
   samlare = smalare
   samlas = slamsa
   samlat = samtal = matsal
   samordna = domarnas
   sampla = plasma = Palmas
   samsa = massa = Assam
   samsas = massas
   samt = stam = Mats = mast
   samtal = samlat = matsal
   samtalen = talesman = matsalen
   samtlig = timglas
   samtycket = samtyckte
   samtyckte = samtycket
   Samuel = museal
   samvaro = ovarsam
   sand = dans
   Sandahl = handlas
   sandaler = ledarnas = lanserad
   Sandberg = bragdens
   sanden = dennas = dansen = andens
   Sander = radens = Andres = Anders
   Sandin = sinnad
   Sandor = ordnas
   Sandra = dansar = andras = andars
   Sandy = synda
   sanerats = snaraste = satserna = ansatser
   sanka = sakna = askan
   sankt = stank
   sankta = tankas = saknat = kantas
   sann = Anns
   sannaste = ansatsen
   sansa = nasas
   sansad = dansas
   sansat = stansa = satans = ansats
   sant = stan
   saol = sola = Laos
   Sara = rasa = asar
   Sarah = hasar
   sarga = gasar
   sari = risa = Rias
   satan = antas = ansat
   satans = stansa = sansat = ansats
   sate = etsa
   satin = Tinas = Stina
   satirens = insatser
   satsa = tassa
   satsar = tassar = astras
   satsen = stenas = senast
   satserna = snaraste = sanerats = ansatser
   satsers = stressa
   satskort = skrotats
   satsningen = ingenstans
   satt = stat
   satte = testa
   sattes = testas
   satyr = ystra = syrat = styra = rysta
   saven = vasen = Evans
   saxen = sexan
   Schlaug = gulasch
   seans = nasse = anses
   sebra = baser = abers
   sedan = sneda = Deans = andes
   sedeln = ledsen = eldens
   seden = edens
   sederna = serenad = resande
   sedlar = delars
   sefirens = finesser
   segern = geners
   segervind = divergens
   segla = glesa
   seglande = sneglade
   seglandes = glesnades
   seglare = glesare
   seglat = slaget = glaset
   seglats = slagets = glasets
   seglet = stegel
   Segmon = smogen = Mogens
   segra = gaser
   segrat = stegra = stegar
   segt = steg = gets = gest
   seklet = stekel
   sekret = steker = sekter
   sekt = stek
   sekten = steken = skenet
   sekter = steker = sekret
   sektor = stroke = skoter = Koster = korset = eskort
   sektorer = orkester
   sektorn = torsken = kornets = konster = konsert
   sektorns = skorsten
   sekvens = svenske
   sela = Elsa
   Selander = ledarens
   sele = Else
   Selin = silen = senil = Niels = Lisen
   selleri = seriell
   Selma = smale = semla
   semantisk = misstanke
   seminarium = immunisera
   semla = smale = Selma
   sen = ens
   sena = nesa = enas = anse
   senar = resan = rensa = renas = rasen = anser
   senast = stenas = satsen
   senat = stena = enats
   senator = sonater = noteras
   sene = ense
   Senegal = elegans
   senig = Signe = Inges
   senil = silen = Selin = Niels = Lisen
   senor = rosen = reson
   sensor = Ersson
   sent = Sten
   separat = apteras
   seraf = faser
   serenad = sederna = resande
   seriell = selleri
   serienummer = nummerserie
   serotonin = neotrinos
   serva = versa = varse = avser
   server = Sverre = revers = reserv
   serverat = reservat
   servo = sover
   sesam = masse
   Seth = hets = hest
   sett = test
   setts = tests
   sevärd = värdes
   sevärt = väster = sträve
   sexan = saxen
   sexgalna = galaxens
   sextiofem = femtiosex
   sextonårs = tonårssex
   sexuella = asexuell
   sfär = färs = fräs
   sfären = färsen = fräsen
   sfärer = fräser
   shoppa = hoppas
   Sia = Isa
   siande = isande
   siaren = inresa = Einars
   sicken = nickes
   sida = Idas = Disa = aids
   sidan = snida
   siden = snide
   sidfot = fotsid
   sidor = Doris
   sidorna = radions
   Sif = isf
   sifferkod = foderfisk
   siffran = sniffar
   sigill = Gillis
   signa = Ingas
   signade = designa
   signal = slinga = singla = inslag = glinas
   signalen = sinnelag = inslagen = ansenlig
   signals = gnissla = gisslan
   Signe = senig = Inges
   Signhild = Hildings
   Sigvard = gradvis
   sikt = skit
   sikta = skita = Kista = ikast
   siktar = skirat = riktas = arktis = aktris
   sikte = etisk
   sikten = teknis = skiten = insekt = etnisk
   sikter = skiter = rikets = Kersti
   siktet = etiskt
   sila = Lisa
   silande = inledas = indelas
   silen = senil = Selin = Niels = Lisen
   silke = likes = lekis = kisel = Eskil
   silket = ilsket
   sillen = snille
   silvret = trivsel
   sim = ism
   Simeon = Simone
   Simon = sinom
   Simone = Simeon
   simulerat = stimulera
   sinande = sinnade
   singel = snigel = neslig = enslig
   singla = slinga = signal = inslag = glinas
   singlar = slingra
   sinka = skina = Kinas
   sinnad = Sandin
   sinnade = sinande
   sinnelag = signalen = inslagen = ansenlig
   sinnes = nissen
   sinnesart = instanser
   sinom = Simon
   sirat = satir = ritsa = ritas = rista = Astri
   siren = resin = inser = enris
   siska = kissa
   sist = sits
   sits = sist
   sitt = itts
   sitta = isatt
   Sivert = trives
   sjas = jass
   sjuda = Judas
   sjukan = sjunka = sjukna
   sjukast = skjutsa = skjutas
   sjukna = sjunka = sjukan
   sjuknat = skjutna
   sjukskriven = sjukskrivne
   sjukskrivne = sjukskriven
   sjukt = skjut
   sjuktalens = ljusstaken
   sjuktider = djuretisk
   sjunka = sjukna = sjukan
   sjunkit = inskjut
   sjuttiotre = trettiosju
   själ = sälj
   Själevad = jävlades
   själs = säljs
   själv = väljs = svälj
   själva = väljas = svälja = jävlas
   själve = väljes
   självt = sväljt
   sjätte = jättes
   sjöar = sörja = röjas
   Sjöberg = Bergsjö
   Sjögren = Rengsjö
   Sjöholm = Holmsjö
   sjön = Jöns
   sjösvala = avslöjas
   Sjövik = Viksjö
   ska = sak = kas = Ask
   skadan = saknad = danska
   skadat = saktad = kastad = daskat
   skador = droska
   skakad = kaskad
   skakar = karska
   skal = slak = Klas
   skala = kalas
   skalan = slakna = nalkas
   skalar = skrala = klasar = klaras
   skalas = klassa
   skalden = Leksand
   skalen = klasen
   skall = kalls
   skalla = kallas
   skallade = kallades
   skallar = kallras
   skalle = kalles
   skalmar = skramla
   skalp = plask
   skalv = skval
   skalär = älskar
   skam = smak = mask
   skamlig = smaklig
   skamsen = smakens
   skans = snask
   skansen = skenans
   Skanör = önskar = skröna
   skapa = kapas
   skapade = eskapad
   skapar = spraka = sparka = skrapa = skarpa
   skaparna = spakarna
   skapat = kapats
   skar = rask = kras
   Skara = raska = krasa = askar
   skaran = snarka = saknar = rakans = kransa
   skare = saker
   skaror = sorkar = korsar
   skarp = sprak = spark
   skarpa = spraka = sparka = skrapa = skapar
   skarpast = sparkats
   skarpe = Kasper
   skarpsinne = spinnerska
   skarv = kravs
   skarvens = svenskar
   skata = staka = sakta = kasta = aktas
   skatans = saknats
   skate = steka = stake = asket
   skator = torkas = skrota = kostar = kortas
   skatta = kastat
   skattar = skratta = kastrat
   skattas = kastats
   skatte = takets = stekta = staket = kastet
   skattebas = beskattas
   skatten = kattens
   skattens = stenkast
   skatter = kretsat
   skattmas = smaksatt
   skav = vask
   skava = vaska
   skaver = verkas = skreva
   skedena = skenade
   skedet = tesked
   skeende = Enskede
   skeendet = teskeden
   skela = klase
   skelört = tröskel
   skena = saken = nekas = ensak
   skenade = skedena
   skenan = knasen
   skenans = skansen
   skenar = rasken = kasern = karens
   skenbar = bankers
   skenet = steken = sekten
   skenor = norske
   skenorna = orkanens
   skepnader = redskapen
   Skepplanda = sadelknapp
   skett = stekt
   skida = diska
   skifta = fiskat
   skifte = fisket
   skilt = slikt
   skimra = markis
   skimret = termisk = metrisk
   skina = sinka = Kinas
   skiner = risken = krisen
   skipa = spika = piska
   skir = skri = risk = kris
   skira = skria = riska = Iraks
   skirat = siktar = riktas = arktis = aktris
   skit = sikt
   skita = sikta = Kista = ikast
   skiten = teknis = sikten = insekt = etnisk
   skiter = sikter = rikets = Kersti
   skiva = viska = vikas = svika
   skivan = svikna
   skivor = Rosvik
   skivorna = oskrivna
   skjut = sjukt
   skjutas = skjutsa = sjukast
   skjuten = skjutne
   skjutna = sjuknat
   skjutne = skjuten
   skjutsa = skjutas = sjukast
   sko = kos
   skocka = kosack
   skockar = skrocka
   skogen = enskog
   skogul = glukos
   skoj = sjok = kojs
   skola = solka = sloka = loska = kolas
   skolan = slokna
   skolans = Klasson
   skolat = tolkas
   skolning = klingons
   skolstarten = koltrastens
   skon = snok
   skona = snoka = Noaks = kosan
   skonad = ondska
   skonar = skorna = norska
   skonare = orsaken
   skor = sork = kors
   skorna = skonar = norska
   skorpa = oskarp
   skorsten = sektorns
   skorv = skrov
   skoten = kosten
   skoter = stroke = sektor = Koster = korset = eskort
   skotrar = torskar = skrotar
   skotta = kostat
   skottar = skrotat = kortast
   Skottorp = pottsork
   skral = Karls
   skrala = skalar = klasar = klaras
   skramla = skalmar
   skrapa = spraka = sparka = skarpa = skapar
   skrapade = sprakade = sparkade
   skrapande = sprakande
   skrapar = sprakar = sparkar
   skrapat = sparkat
   skratt = starkt
   skratta = skattar = kastrat
   skrattas = starkast
   skratten = traktens
   skreva = verkas = skaver
   skri = skir = risk = kris
   skria = skira = riska = Iraks
   skriade = diskare
   skriar = krisar
   skrida = diskar
   skrift = friskt
   skrikig = krigisk
   skrikit = kritisk
   skriva = viskar
   skrivande = nedskriva
   skrivaren = renskriva
   skriven = inskrev
   skrivsätt = Vistträsk
   skrocka = skockar
   skrot = torsk = stork
   skrota = torkas = skator = kostar = kortas
   skrotar = torskar = skotrar
   skrotas = krossat
   skrotat = skottar = kortast
   skrotats = satskort
   skrov = skorv
   skrumpet = spektrum
   skrutit = strukit
   skryt = stryk
   skryta = tyskar = styrka = stryka = ryktas = krysta
   skryter = styrker = stryker
   skrå = krås
   skrä = särk = skär
   skrämda = skärmad
   skrämt = märkts
   skräna = skäran = räknas = kräsna
   skräp = skärp
   skräpa = skärpa
   skröna = önskar = Skanör
   skröt = strök = skört
   skula = sluka = luska = Lukas = Klaus
   skulder = delkurs
   skur = rusk = kurs = krus
   skura = ruska = kursa = krusa
   skuren = kursen
   skuret = kuster = etrusk
   skurit = rustik
   skurits = Kristus
   skuta = sukta = stuka
   skutta = utkast
   skval = skalv
   skyar = yrkas = ryska
   skyl = kyls
   skyla = kylas
   skylt = kylts
   skyltarna = klarsynta
   skyr = rysk
   skys = kyss
   skytt = tyskt
   skyttar = styrkta
   skäl = läsk = kläs
   skälen = läsken = känsel
   skälet = släkte
   skälig = läskig
   skäligt = älgskit = läskigt
   skällde = klädsel
   skälm = kläms
   skälva = välska
   skäms = sämsk
   skämta = smäkta
   skända = kändas
   skändar = dränkas
   skåp = påsk
   skåpen = påsken
   skär = särk = skrä
   skåra = råkas
   skära = säkra
   skäran = skräna = räknas = kräsna
   skärande = räknades
   skärare = säkrare
   skäras = säkras
   skäraste = säkraste
   skären = särken = sänker = kräsen
   skäret = säkert
   skärm = märks
   skärma = märkas
   skärmad = skrämda
   skärp = skräp
   skärpa = skräpa
   skärra = säkrar
   skärt = träsk = stärk
   skärv = krävs
   skärva = vräkas = krävas
   sköka = köksa
   skön = knös
   sköna = önska
   skönare = sökaren = ansöker
   skönas = önskas
   skönast = skönsta
   sköne = önske
   skönsta = skönast
   skönt = knöts
   skör = körs
   sköra = öskar = köras
   skördat = tröskad
   skördetid = dödsriket
   skört = strök = skröt
   sköt = sökt = stök
   sköta = ökats = sökta = stöka
   sköte = sökte
   skötet = skötte
   skötte = skötet
   sladda = laddas
   slag = lags = glas
   slagen = snegla = slagne = lagens = glesna
   slagenergi = negligeras
   slaget = seglat = glaset
   slagets = seglats = glasets
   slagfält = fältslag
   slagna = slanga = anslag
   slagne = snegla = slagen = lagens = glesna
   Slagnäs = ängslas = slängas
   slagruta = glasruta
   slags = glass
   slak = skal = Klas
   slakna = skalan = nalkas
   slakt = talks
   slaktade = sadeltak
   slaktar = sakralt = klarats = klarast
   slam = smal
   slamra = samlar = Almars
   slamrade = larmades
   slamsa = samlas
   slana = nasal
   slang = glans
   slanga = slagna = anslag
   slangen = glansen
   slarva = valsar = slavar = lavars
   slarvar = varslar
   slarvat = varslat
   slas = lass
   slask = klass
   slava = valsa = svala = salva = avlas
   slavar = valsar = slarva = lavars
   slavarna = valsarna = valarnas
   slaven = valsen
   slavägande = avlägsnade
   slet = stel
   slika = liska = likas = ilska = alkis
   slikt = skilt
   slinga = singla = signal = inslag = glinas
   slingra = singlar
   slinka = Niklas = liknas = kansli = ilskna
   slinta = Stalin = slitna = listan
   slinter = stilren
   slip = lisp
   slipa = lapis
   slipat = spilta
   slipningen = inspelning
   slit = stil = Lits = list
   slita = lista
   slitas = listas
   Slite = tesil
   sliten = stilen = listen = Intels
   sliter = steril = liters = lister
   slitet = titels = tistel
   slitits = stilist
   slitna = Stalin = slinta = listan
   slits = lists
   slogan = salong = anslog
   slok = solk
   sloka = solka = skola = loska = kolas
   slokna = skolan
   slopa = spola
   slopar = spolar
   slopas = spolas
   slott = stolt
   slotten = Lottens
   sluka = skula = luska = Lukas = Klaus
   slukat = luskat
   slum = smul
   slump = plums
   slunga = lugnas
   slupar = pulsar
   slupen = pulsen
   slurk = lurks
   slut = lust
   sluta = salut = lusta
   slutade = utdelas
   slutar = strula = lurats
   slutat = slutta
   sluten = stulen = lusten
   sluter = Ulster
   slutet = stulet
   slutför = förlust
   slutföra = försluta = förlusta
   slutföras = saluförts
   slutit = stulit
   slutits = stulits
   slutna = sultan = stulna = anslut
   slutta = slutat
   sluttande = utlandets
   sly = syl = lys
   slå = lås
   slädar = rädsla
   slägga = läggas
   släkte = skälet
   släkting = känsligt
   slån = snål
   släng = längs
   slänga = ängsla = glänsa
   slängar = änglars = gränsla
   slängas = ängslas = Slagnäs
   slänger = glänser
   slängt = längst
   släpa = pälsa = läspa
   slät = läst
   släta = ältas = sälta = lästa
   slätade = ädlaste
   slö = söl = lös
   slöa = söla = lösa
   slöare = lösare
   slöats = ölsats
   slöja = sölja
   slöjd = döljs
   slöra = sölar
   slösa = lösas
   slöt = löst
   slöts = lösts
   smak = skam = mask
   smaka = maska
   smakar = makars
   smakat = aktsam
   smaken = masken = makens
   smakens = skamsen
   smaklig = skamlig
   smakprov = provsmak
   smaksatt = skattmas
   smal = slam
   smala = samla
   smalare = samlare
   smale = semla = Selma
   smalt = malts
   smarta = tramsa = strama
   smartare = stramare
   smarte = smetar = master
   smatter = tramset
   smeden = demens
   smeka = makes
   smet = mest
   smeta = metas = mesta
   smetar = smarte = master
   smetig = mesigt
   smide = deism
   smiden = mindes
   smil = mils
   smila = Malis = lisma = islam
   sminka = minska = maskin = manisk
   sminkar = minskar
   sminkat = minskat
   sminkning = minskning
   smita = mista
   smitta = mistat
   smogen = Segmon = Mogens
   smort = storm
   smugit = mustig
   smul = slum
   små = mås
   småfisk = fiskmås
   smäkta = skämta
   smärta = mästra = Märsta
   smärtan = närmsta = närmast
   smörja = Ramsjö
   snacket = tecknas = stacken
   snaran = annars
   snaraste = satserna = sanerats = ansatser
   snarka = skaran = saknar = rakans = kransa
   snask = skans
   snaska = saknas = kassan = Kansas
   snattare = staterna = stataren
   snatteri = artisten
   sneda = sedan = Deans = andes
   snedda = ansedd
   snedpil = spindel
   snegla = slagne = slagen = lagens = glesna
   sneglade = seglande
   sneglar = nerslag
   snida = sidan
   snide = siden
   sniffar = siffran
   snigel = singel = neslig = enslig
   snille = sillen
   snitsa = insats
   sno = son = nos
   snoa = sona = nosa
   snok = skon
   snoka = skona = Noaks = kosan
   snor = nors
   snorkiga = organisk
   snurrade = surrande
   snusket = kustens
   snut = sunt
   snutt = stunt
   snuttar = strunta
   snutten = stentun
   snuvad = duvans
   snyftade = syftande
   snyta = ytans = nysta
   snyten = ynnest
   snål = slån
   snåla = anslå
   snälla = sällan
   snäppet = stäppen
   snärta = tränas
   snävar = värnas
   snävt = vänts
   snö = nös
   snöandet = Önnestad = stönande
   snöd = nöds
   snökorn = kornsnö
   snöre = Sören = söner
   snören = örnens
   snöret = östern = rösten
   snörets = österns
   soare = oaser
   sociala = asocial
   soda = dosa
   soffor = fosfor
   Sofi = iofs
   sola = saol = Laos
   solar = sorla
   solars = rossla
   solbrända = Älandsbro
   soldat = saldot
   soldrivna = solvindar
   solen = Olsen
   solens = Olsens
   soliga = osalig
   solk = slok
   solka = sloka = skola = loska = kolas
   solo = Oslo
   sols = loss
   soltiden = tiondels
   solur = sulor
   solvindar = soldrivna
   solvärmda = välsmorda
   Sommen = momsen
   somna = osman
   somnar = romans = morsan
   somras = mossar = massor
   sona = snoa = nosa
   sonar = anors
   sonater = senator = noteras
   sonden = nodens
   sonder = ordens
   sondera = doserna
   sonderna = nodernas = Anderson
   sondotter = dotterson
   sonen = nosen
   Sonja = ojsan = Jonas = Janos
   sorgen = Norges
   sorgens = sorgsne = sorgsen
   sorger = Rogers
   sorgsen = sorgsne = sorgens
   sorgsne = sorgsen = sorgens
   sork = skor = kors
   sorkar = skaror = korsar
   sorla = solar
   sorlande = renodlas = andesorl
   sorten = toners = tensor = rosten = Nestor
   sortens = trossen
   sortera = roteras
   sorts = tross = stors
   sortsystem = trossystem
   sot = sto = ost
   sota = tosa
   sovel = Loves
   sover = servo
   spakarna = skaparna
   spalt = plats = plast
   spalta = stapla = platsa = palats
   spalten = platsen = plasten = planets
   spaltens = platsens = plastens
   spalter = platser = plaster
   spalterna = platserna
   spanar = pansar
   spara = raspa = aspar
   sparades = passerad
   sparandet = prestanda = pratandes
   sparar = sparra
   sparas = passar
   sparat = pratas
   spark = sprak = skarp
   sparka = spraka = skrapa = skarpa = skapar
   sparkade = sprakade = skrapade
   sparkar = sprakar = skrapar
   sparkat = skrapat
   sparkats = skarpast
   sparra = sparar
   spart = parts
   spatel = stapel = spelat
   specar = parsec
   speglad = eldgaps
   spejar = spreja
   spektrum = skrumpet
   spelaren = pelarens
   spelarna = planeras = alpernas
   spelat = stapel = spatel
   speldator = pelarstod = datorspel
   spelen = pensel
   spelet = spelte
   spelföretag = förespeglat
   spelkort = kortspel
   spelning = pensling
   spelte = spelet
   spermien = premiens
   spermierna = premiernas
   spermiernas = premisserna
   spetsa = passet
   spetsar = pressat
   spik = pisk = piks
   spika = skipa = piska
   spikrakt = praktisk
   spilta = slipat
   spindel = snedpil
   spindelart = tidsplaner
   spinna = pinans
   spinnerska = skarpsinne
   spinngener = presenning
   spion = pions
   spionen = pension
   spira = sirap = rispa = prisa = Paris
   spirar = prisar
   spis = piss
   spisa = pissa
   spola = slopa
   spolar = slopar
   spolas = slopas
   spor = pors
   sporer = sporre
   sporre = sporer
   sport = prost
   sportlig = ristplog
   spotta = postat
   spottar = portats
   sprak = spark = skarp
   spraka = sparka = skrapa = skarpa = skapar
   sprakade = sparkade = skrapade
   sprakande = skrapande
   sprakar = sparkar = skrapar
   spreja = spejar
   sprida = prisad
   springa = angrips
   spruta = stupar = strupa
   sprutar = strupar = spurtar
   språkform = formspråk
   spröjs = spörjs
   spurtar = strupar = sprutar
   spy = pys
   spåna = såpan
   spänningsmatning = matningsspänning
   spänt = näpst
   spåra = Åsarp = påsar
   spö = pös
   spöa = pösa
   spöka = köpas
   spöke = köpes
   spöket = köptes
   spörja = pröjsa
   spörjs = spröjs
   sta = tas
   Staaf = safta = fasta = fasat
   stab = bast
   staben = absent
   stacken = tecknas = snacket
   staden = stenad = endast
   stadier = ristade
   stadig = tisdag
   stadsbo = bostads
   stag = sagt = gast
   staga = tagas = gasta = gasat
   stagnation = antagonist
   stagnera = tangeras
   staka = skata = sakta = kasta = aktas
   stakar = traska = starka = saktar = kastar
   stake = steka = skate = asket
   staket = takets = stekta = skatte = kastet
   stal = tals = salt = last
   Stalin = slitna = slinta = listan
   stammade = detsamma
   stampa = tampas
   stampar = trampas
   stamträd = trädstam
   stan = sant
   standar = stranda
   stank = sankt
   stansa = satans = sansat = ansats
   stapel = spelat = spatel
   stapla = spalta = platsa = palats
   staplade = platsade = dataspel
   staplar = platsar
   stappla = lappats
   stare = retas = etsar
   starka = traska = stakar = saktar = kastar
   starkare = kastrera
   starkast = skrattas
   starke = kretsa = karets
   starkt = skratt
   start = trast
   startade = daterats
   starten = trasten
   stat = satt
   statare = ersatta
   stataren = staterna = snattare
   staten = ettans = ansett
   statens = ansetts
   stater = testar = streta = ersatt
   staterna = stataren = snattare
   station = oinsatt
   stativ = tvista
   staty = tysta
   statyer = tystare
   stav = vast
   stavar = varats = tarvas = svarta = svarat
   stavarna = ansvarat
   stavas = avsats
   stavat = avsatt
   staven = Svante
   stavrim = trivsam
   stavrimma = trivsamma
   stega = tages
   stegar = stegra = segrat
   stegel = seglet
   stegen = gentes
   stegra = stegar = segrat
   stegrat = strateg
   stek = sekt
   steka = stake = skate = asket
   stekel = seklet
   steken = skenet = sekten
   steker = sekter = sekret
   stekt = skett
   stekta = takets = staket = skatte = kastet
   stel = slet
   stela = Tesla = lates
   stellär = ställer
   stellärt = lerslätt
   stelna = talens = lasten
   stelnad = landets = Estland
   stelnat = lansett
   stelt = letts
   Sten = sent
   stena = senat = enats
   stenad = staden = endast
   stenade = endaste
   stenar = tsaren = rensat = rasten = artens
   stenas = senast = satsen
   Stenberg = Bergsten
   stenig = Stigen = insteg
   stenkast = skattens
   stenmur = Trensum
   stentun = snutten
   stenur = tursen
   step = pest
   steppar = tappres
   ster = ters = rest
   steril = sliter = liters = lister
   stigande = tisdagen = tigandes = nedstiga = designat
   stigar = trasig = gratis
   stige = geist
   Stigen = stenig = insteg
   stigna = stinga = gnista
   stilar = listar
   stilen = sliten = listen = Intels
   stilig = listig = ligist
   stiligt = listigt
   stilist = slitits
   still = tills
   stillast = tillsats = stillats
   stillats = tillsats = stillast
   stilren = slinter
   stim = mist
   stimmar = timmars = strimma
   stimulera = simulerat
   Stina = Tinas = satin
   stinga = stigna = gnista
   stinget = tingest
   stinka = kistan = inkast
   stinker = kristne = kristen = Kerstin
   stinta = insatt
   stjäla = täljas
   sto = sot = ost
   stoder = tordes = ordets
   stog = togs
   stola = lotsa
   stollar = trollas
   stolpen = leptons
   stolt = slott
   stolta = lottas
   stop = post
   stoppa = toppas
   stor = tros = Tors = sort = rost = orts
   stora = trosa = rosta = Astor
   storas = strosa
   stork = torsk = skrot
   storkna = konstra = kantors
   storlek = kloster
   storleken = elektrons
   storm = smort
   storma = matros
   stormare = termosar
   stormat = omstart
   stormen = mostern = monster
   stormens = monsters
   stors = tross = sorts
   stortalig = troligast
   stram = trams = smart
   strama = tramsa = smarta
   stramare = smartare
   stranda = standar
   Strandberg = Bergstrand
   strappa = trappas = tappras
   strateg = stegrat
   strategin = tingestar
   stressa = satsers
   streta = testar = stater = ersatt
   strida = drista = Astrid
   strikta = riktats
   strimma = timmars = stimmar
   strof = frost
   strofen = frosten
   stroke = skoter = sektor = Koster = korset = eskort
   strosa = storas
   strukit = skrutit
   strul = Truls
   strula = slutar = lurats
   strunta = snuttar
   strupa = stupar = spruta
   strupar = spurtar = sprutar
   strupe = Petrus
   strut = trust
   stryk = skryt
   stryka = tyskar = styrka = skryta = ryktas = krysta
   stryker = styrker = skryter
   strykes = krysset
   stryks = styrks
   strypa = pytsar
   strå = står
   strået = ettårs
   stråla = stålar
   stråna = Tranås = anstår
   sträng = trängs
   stränga = trängas
   sträv = värst = tvärs
   sträva = västra = västar = värsta = tvärsa = svärta
   strävade = svärtade
   strävan = vänstra
   strävat = trästav
   sträve = väster = sevärt
   strö = törs = stör = röst
   strök = skört = skröt
   Strömberg = Bergström
   Strömbäck = Bäckström
   Strömdahl = Dahlström
   Strömgren = regnström
   strömmar = Ramström
   strömning = mönstring
   Strömsund = Sundström
   stubbar = trubbas
   studera = utredas
   stugan = tungas
   stuka = sukta = skuta
   stulen = sluten = lusten
   stulet = slutet
   stulit = slutit
   stulits = slutits
   stulna = sultan = slutna = anslut
   stum = tums = must
   stund = dunst
   stunda = dunsta
   stundar = dunstar
   stunder = underst = dunster
   stunt = snutt
   stup = pust
   stupa = putsa = pusta
   stupar = strupa = spruta
   Sture = utser = urets = Surte = ruset
   stutar = rustat
   styck = tycks
   stycka = tyckas
   stycke = tyckes
   stycket = tycktes = tyckets
   stygn = yngst = tyngs
   styra = ystra = syrat = satyr = rysta
   styrda = dystra = dyrast
   styrde = dyster
   styre = yster = syret
   styret = ystert
   styrka = tyskar = stryka = skryta = ryktas = krysta
   styrker = stryker = skryter
   styrks = stryks
   styrkta = skyttar
   städ = däst
   städar = trädas
   städer = därest
   städning = instängd
   städningen = innestängd
   Ståhle = hålets
   stål = tåls = sålt = låst
   stålar = stråla
   stålen = lånets
   ställande = anställde
   ställer = stellär
   ståls = sålts = låsts
   stäms = sämst
   stämt = mätts
   stånda = sådant
   ståndar = Åstrand
   ständer = trädens
   stänga = ägnats
   Stånga = Ångsta = gåtans
   stänk = tänks = sänkt
   stänka = tänkas = sänkta
   stänkte = tänktes
   stäppen = snäppet
   står = strå
   stärk = träsk = skärt
   stärka = träask = säkrat
   stärkas = säkrast
   stärkelse = läsekrets
   ståt = sått
   stäv = väst
   stödda = dödats
   Stöde = ödets
   stöder = störde
   stök = sökt = sköt
   stöka = ökats = sökta = sköta
   stökar = tröska
   stökig = götisk
   stöna = östan
   stönande = Önnestad = snöandet
   stör = törs = strö = röst
   störa = östra = rösta
   störande = röstande
   störar = röstar
   störda = rödast
   störde = stöder
   störning = röstning
   störningar = röstningar
   större = röster = rörets
   största = störtas
   stört = törst = tröst
   störta = törsta = trösta = stötar = röstat
   störtad = tröstad
   störtade = tröstade
   störtar = tröstar
   störtas = största
   störtat = tröstat
   stöt = sött
   stötar = törsta = trösta = störta = röstat
   stötas = sötast
   Sudan = sunda = dunsa
   sugen = unges = genus
   suget = utges
   sukt = stuk = kuts = kust
   sukta = stuka = skuta
   sula = usla = salu
   sulfa = lufsa
   sulor = solur
   sultan = stulna = slutna = anslut
   summa = mumsa
   sund = duns
   sunda = Sudan = dunsa
   sundare = rusande
   sunden = dunsen
   sundet = dusten
   Sundström = Strömsund
   Sundvall = svullnad
   sunes = susen
   sunt = snut
   supa = paus
   suppleant = tusenlapp
   suppleanten = tusenlappen
   sura = rusa
   surat = turas = rusta = rusat
   surfa = rufsa
   surfat = frusta = farstu
   surra = rusar
   surrande = snurrade
   surrat = rustar
   surrats = tursars
   surt = turs = ruts
   Surte = utser = urets = Sture = ruset
   susa = usas
   susen = sunes
   suset = utses
   svaga = avgas
   svagare = avgaser
   svage = avges
   sval = vals = slav
   svala = valsa = slava = salva = avlas
   svalare = versala
   svalde = valdes
   svalna = valans
   svalnade = Svealand
   svalor = salvor
   svalt = valts
   svanar = varnas = varans = ansvar
   svanens = svansen
   svansen = svanens
   Svante = staven
   svar = vars
   svara = varas
   svarat = varats = tarvas = svarta = stavar
   svaret = svarte
   svarta = varats = tarvas = svarat = stavar
   svarte = svaret
   Svartå = avstår
   Svea = avse
   Svealand = svalnade
   svedda = avsedd
   sveder = vredes
   svek = veks = skev
   svenskar = skarvens
   svenske = sekvens
   Sverre = server = revers = reserv
   svetta = avsett
   svida = visad = Davis
   svika = viska = vikas = skiva
   svikas = viskas
   svikna = skivan
   svikt = kvist
   svikta = viskat = kvista = avsikt
   svina = visan
   svinet = vitsen = sviten = envist
   svingar = Ingvars
   svinn = vinns
   svira = visar = viras = rivas
   svit = vits = vist
   sviten = vitsen = svinet = envist
   svullnad = Sundvall
   svunnit = vunnits = utvinns
   svälj = väljs = själv
   svälja = väljas = själva = jävlas
   sväljt = självt
   svängningar = avgränsning
   svära = Sävar
   svåra = våras
   svärden = vädrens
   svärdet = vädrets
   svärm = värms
   svärma = värmas
   svärta = västra = västar = värsta = tvärsa = sträva
   svärtade = strävade
   syftande = snyftade
   syftar = frysta
   sylt = lyst
   symmetriska = asymmetrisk
   syna = nysa
   synda = Sandy
   syndaren = synderna
   syndarens = syndernas
   synderna = syndaren
   syndernas = syndarens
   syner = syren = nyser
   synkats = tyskans
   synkron = nynorsk
   syns = nyss
   syra = Yrsa = rysa
   syrat = ystra = styra = satyr = rysta
   syren = syner = nyser
   syret = yster = styre
   syrlig = ryslig
   syrligt = rysligt
   säckar = räckas
   sådant = stånda
   säden = sände
   sådig = dåsig
   såframt = framstå
   säg = ägs
   sägn = säng
   sägs = gäss
   såja = jaså
   säja = jäsa
   säjer = jäser
   säkert = skäret
   säkra = skära
   säkrar = skärra
   säkrare = skärare
   säkras = skäras
   säkrast = stärkas
   säkraste = skäraste
   säkrat = träask = stärka
   sälar = läras
   sälj = själ
   säljs = själs
   sällan = snälla
   sällskapsorden = ordenssällskap
   sålt = tåls = stål = låst
   sälta = ältas = släta = lästa
   sålts = ståls = låsts
   sämsk = skäms
   sämst = stäms
   såna = åsna
   sände = säden
   säng = sägn
   sängar = gränsa
   sängen = ängens
   sänka = änkas
   sänker = särken = skären = kräsen
   sänkt = tänks = stänk
   sänkta = tänkas = stänka
   sänt = näst
   såpan = spåna
   sår = års
   sära = äras
   sårad = dråsa
   särat = rätas
   säregna = ägarens
   såret = årets
   särk = skär = skrä
   särken = sänker = skären = kräsen
   Särna = ärans
   såt = åts = stå
   sått = ståt
   sättare = ersätta
   sätten = nätets
   sätter = ersätt
   Sävar = svära
   Säve = Väse
   söka = ökas
   sökande = önskade
   sökanden = ökensand
   sökandena = ansökande
   sökandet = ökenstad
   sökaren = skönare = ansöker
   söker = köres
   sökt = stök = sköt
   sökta = ökats = stöka = sköta
   sökte = sköte
   söla = slöa = lösa
   sölar = slöra
   sölja = slöja
   Sölve = Eslöv
   söndra = dansör
   söner = Sören = snöre
   Sören = söner = snöre
   sörj = röjs
   sörja = sjöar = röjas
   sötast = stötas
   sötma = mötas
   sött = stöt
   söva = övas
   Taberg = bragte
   tabu = tuba
   tabun = bunta = bantu
   tacken = teckna
   tadel = eldat = delta = delat
   tadla = dalta
   tafatt = fattat
   tafs = saft = fast
   tagande = nedtaga = andetag
   tagare = agerat
   tagas = staga = gasta = gasat
   Tage = gate
   tagen = tagne = gneta = agent
   tager = tegar = Greta
   tages = stega
   tagit = gitta
   tagna = gnata = gatan = antag = agnat
   tagne = tagen = gneta = agent
   tajga = jagat
   tak = akt
   taken = tanke = naket = akten
   takets = stekta = staket = skatte = kastet
   taklag = klagat
   taklöst = taktlös
   taknäver = väktaren
   takstol = tolkats
   takt = katt
   takten = knatte = katten
   taktlös = taklöst
   tala = lata
   talades = lastade
   talan = antal = altan
   talang = galant = anlagt
   talare = altare
   talarens = lasterna = lanserat
   talarna = altarna
   talas = salta = lasta = atlas
   talats = saltat
   talbaser = belastar
   talen = ental
   talens = stelna = lasten
   talesman = samtalen = matsalen
   talesätt = lättaste
   talet = talte = letat = atlet
   talets = saltet
   talg = lagt = galt
   talisman = insamlat
   talk = kalt
   talks = slakt
   tall = allt
   tallar = tralla
   talman = mantal
   talmän = lämnat = anmält
   tals = stal = salt = last
   talserier = realister
   talte = talet = letat = atlet
   talvärde = vältrade
   tama = mata
   tamare = matare
   tampas = stampa
   tand = dant
   tandpetare = patenterad
   tangera = antager
   tangerade = egenartad = agerandet
   tangerar = granater
   tangeras = stagnera
   tango = antog
   tangos = antogs
   tanig = tinga = intag
   tank = kant
   tanka = knata = kanta
   tankar = kartan = kantra = kantar
   tanke = taken = naket = akten
   tanken = kanten
   tanker = nektar = kanter = aktern
   tankes = staken = nekats = kasten
   tant = natt
   tanten = tentan = natten
   tanter = ratten
   tants = natts
   tapet = petat
   tapir = pirat = parti
   tappar = trappa = tappra
   tapper = tappre
   tappra = trappa = tappar
   tapprare = preparat
   tappras = trappas = strappa
   tappre = tapper
   tappres = steppar
   tapto = potta
   tar = art
   tarm = armt
   tars = tsar = rast
   tarva = varat = trava = avtar = avart
   tarvade = travade
   tarvar = travar
   tarvas = varats = svarta = svarat = stavar
   tas = sta
   Tasha = hasta
   task = kast
   tass = stas = sats
   tassa = satsa
   tassar = satsar = astras
   tavla = avtal = avlat
   teak = teka = akte
   team = tema = Meta
   teblad = bladet = betald
   teckna = tacken
   tecknas = stacken = snacket
   teckningarna = anteckningar
   teddy = tydde
   tefats = fasett
   tegar = tager = Greta
   tegelmur = tumregel
   tehus = huset
   teism = miste
   teka = teak = akte
   Tekla = kleta = elakt
   tekn = Kent
   tekniks = teknisk
   teknis = skiten = sikten = insekt = etnisk
   teknisk = tekniks
   tekniska = ekkistan
   teknokrat = kontakter
   telenät = elnätet
   tema = team = Meta
   teman = metan = menat = maten = manet
   temat = matte
   tenar = trean = arten = Arent
   tenor = Torne = toner = roten = orten
   tensor = toners = sorten = rosten = Nestor
   tensorn = tronens = tornens
   tenta = ettan
   tentan = tanten = natten
   tentor = tornet = Rottne
   Teodora = Dorotea
   teorem = meteor
   teorierna = orientera
   teorins = notiser
   termen = metern
   termisk = skimret = metrisk
   termiska = metriska
   termiter = trimeter
   termodynamiks = termodynamisk
   termodynamisk = termodynamiks
   termos = motser = moster
   termosar = stormare
   terra = retar = arter
   Terry = ryter
   terräng = trängre = tränger
   ters = ster = rest
   teser = reste = Ester
   teserna = esterna
   tesil = Slite
   tesked = skedet
   teskeden = skeendet
   Tesla = stela = lates
   test = sett
   testa = satte
   testar = streta = stater = ersatt
   testare = resetta = ersatte
   testas = sattes
   testat = attest
   testfil = fetstil
   testord = dotters
   testperson = Pettersson
   tests = setts
   tetra = retat
   tevagn = tvagen
   teve = vete
   teven = veten
   Texas = extas
   textprogram = programtext
   Theodora = Dorothea
   Thorild = Torhild
   Thulin = Hultin
   Tibet = bitet
   Tidan = tinad
   tiders = restid = Estrid
   tidsplaner = spindelart
   tidur = urtid = Turid
   Tierp = Petri
   tigandes = tisdagen = stigande = nedstiga = designat
   tigern = Ingert
   tiggaren = giganter
   tigrar = gitarr
   tikarna = Katrina = anrikat
   tillagt = tilltag
   tillagts = tillsagt
   tillhopa = alltihop
   tillreda = trillade = radiellt
   tills = still
   tillsade = dellista
   tillsagt = tillagts
   tillsats = stillats = stillast
   tillstå = tillåts
   tillsända = inställda
   tillta = alltit
   tilltag = tillagt
   tilltagen = alltinget
   tilltar = trillat
   tillväga = vältalig
   tillägg = lägligt
   tillåtet = låttitel
   tillåts = tillstå
   tilta = litat
   tima = Mait
   timat = Matti
   timer = merit
   timglas = samtlig
   timmar = trimma
   timmars = strimma = stimmar
   timra = mitra = Marit
   timrad = ramtid
   Tina = nita = inta = anti
   tinad = Tidan
   tinar = nitar = Narti = intar
   Tinas = Stina = satin
   tinga = tanig = intag
   tingens = etsning
   tingest = stinget
   tingestar = strategin
   tingsrättens = gränssnittet
   tiondels = soltiden
   tior = Troi = trio
   tippas = istapp
   tips = pist
   tira = Rita
   Tiren = inter = inert
   tisdag = stadig
   tisdagen = tigandes = stigande = nedstiga = designat
   tistel = titels = slitet
   tisteln = inletts
   tistlar = titlars
   titan = inatt
   titel = litet
   titeln = titlen = inlett
   titels = tistel = slitet
   titlars = tistlar
   titlen = titeln = inlett
   tittande = nattetid
   tittaren = nitratet
   Titus = tutsi
   tjena = Janet
   tjoa = jota
   tjuga = gjuta
   tjura = jurta
   tjäna = tänja = jänta
   tjänar = tjäran
   tjänas = tänjas
   tjäran = tjänar
   tobak = bokat
   tobaken = obekant
   tofs = fots
   tofsar = frosta = fostra = farsot
   toggla = loggat
   togs = stog
   toka = kota
   toker = koret = Ekrot
   tokeri = erotik
   tokig = gotik
   Tokyo = Kyoto
   tolerant = lotterna
   tolft = flott
   tolka = oktal
   tolkar = oklart
   tolkas = skolat
   tolkat = oktalt = kalott
   tolkats = takstol
   tolken = kloten
   tolv = volt
   tolva = Volta = ovalt = lovat
   Tomas = matos = atoms
   tomat = motta
   tomtar = mottar
   tomte = motet
   tomtefar = formatet
   tona = nota = Nato
   tonande = nedtona
   tonar = trona = torna = arton
   tonart = tornat
   toner = Torne = tenor = roten = orten
   tonerna = noterna
   toners = tensor = sorten = rosten = Nestor
   tonvikt = kvitton
   tonåringar = artonåring
   tonårssex = sextonårs
   topas = posta = patos
   toppas = stoppa
   Tora = rota = roat
   torde = ordet
   tordes = stoder = ordets
   Tore = treo = rote
   torgen = trogne = trogen
   torget = troget
   Torgil = trolig = roligt
   Torgun = tungor
   Torhild = Thorild
   Toril = triol
   tork = kort
   torka = orkat = kroat = korta
   torkan = kontra = kantor
   torkar = kortar = kartor
   torkare = reaktor = kortare
   torkas = skrota = skator = kostar = kortas
   torkat = kattor = karott
   Torkel = lektor = kloret
   torkning = kontring
   torn = tron
   torna = trona = tonar = arton
   tornar = tronar = tranor
   tornat = tonart
   Torne = toner = tenor = roten = orten
   tornen = tronen
   tornens = tronens = tensorn
   tornet = tentor = Rottne
   tornets = Torsten
   torp = trop = port
   torparen = patroner
   torpet = Potter
   torr = tror
   torra = rotar
   torrare = roterar
   Tors = tros = stor = sort = rost = orts
   torsk = stork = skrot
   torskade = kortades
   torskar = skrotar = skotrar
   torsken = sektorn = kornets = konster = konsert
   Torsten = tornets
   Torup = utrop
   tosa = sota
   tota = otta
   total = Lotta
   toto = Otto
   Tove = veto
   tradare = raderat
   tragedin = indraget = gradient = datering
   trake = raket = kreta = karet = arket = akter
   trakt = kratt
   trakta = kratta
   trakten = trekant
   traktens = skratten
   tralla = tallar
   trampas = stampar
   tramsa = strama = smarta
   tramset = smatter
   Tranemo = montera
   tranor = tronar = tornar
   Tranås = stråna = anstår
   trapetser = presterat
   trappa = tappra = tappar
   trappas = tappras = strappa
   trappat = attrapp
   trappor = rapport
   trasa = rasta = rasat = Astra
   trasig = stigar = gratis
   trasigt = grattis
   traska = starka = stakar = saktar = kastar
   traskar = kratsar
   trassel = lasters
   trassla = alstras
   trast = start
   trasten = starten
   trauma = utarma
   trauman = utmanar
   travade = tarvade
   travar = tarvar
   trave = Vreta = treva = arvet
   traven = trevna = rentav
   trea = reta = erat
   trean = tenar = arten = Arent
   trekant = trakten
   Trensum = stenmur
   treo = Tore = rote
   trettiosju = sjuttiotre
   treva = Vreta = trave = arvet
   trevna = traven = rentav
   trevärd = Tvärred
   tri = rit
   triangel = integral
   trillade = tillreda = radiellt
   trillat = tilltar
   trimeter = termiter
   trimma = timmar
   trio = Troi = tior
   triol = Toril
   trion = nitro = intro
   trissa = rasist
   Trisse = risets
   trista = ristat = artist
   trives = Sivert
   trivs = vrist
   trivsam = stavrim
   trivsamma = stavrimma
   trivsel = silvret
   trofast = fortast
   trogen = trogne = torgen
   troget = torget
   trogne = trogen = torgen
   Troi = trio = tior
   trolig = Torgil = roligt
   troligast = stortalig
   trollas = stollar
   tron = torn
   trona = torna = tonar = arton
   tronade = rotande = donerat = artonde = aderton
   tronar = tranor = tornar
   Trond = dront
   tronen = tornen
   tronens = tornens = tensorn
   tropiska = opartisk
   tror = torr
   trosa = stora = rosta = Astor
   tross = stors = sorts
   trossen = sortens
   trossystem = sortsystem
   trubbas = stubbar
   truga = urtag = gutar
   truism = turism
   Truls = strul
   Truman = muntra
   trumma = matrum
   trumpen = trumpne
   trumpne = trumpen
   trust = strut
   trut = rutt
   truten = rutten = rentut
   trycke = tycker = ryckte
   trycket = tryckte
   tryckfel = feltryck
   tryckluft = lufttryck
   tryckte = trycket
   tryne = nyter
   tryta = yttra
   trå = tår
   träask = säkrat = stärka
   träck = räckt
   träd = tärd
   träda = tärda
   trädas = städar
   träde = tärde
   träden = tänder
   trädens = ständer
   trädfrukt = fruktträd
   trädstam = stamträd
   tråg = gråt
   trägen = tänger
   tråka = råkat
   träkanna = tänkarna = karantän
   träla = alträ
   tråla = årtal = låtar
   träldomen = melonträd
   träna = Ätran = ärtan = ärnat = äntra = tärna = Rätan = ränta
   tränade = tärande
   trånaden = trånande
   trånande = trånaden
   tränar = äntrar
   tränas = snärta
   tränat = trätan = rättan
   trånga = ångrat
   trängas = stränga
   tränger = trängre = terräng
   trängre = tränger = terräng
   trängs = sträng
   trängtans = ansträngt
   träning = tärning
   träningen = tärningen
   träsk = stärk = skärt
   trästav = strävat
   träta = tätar = rätta
   trätan = tränat = rättan
   Tråvad = vårdat
   trög = gröt
   tröga = Götar
   tröska = stökar
   tröskad = skördat
   tröskel = skelört
   tröst = törst = stört
   trösta = törsta = stötar = störta = röstat
   tröstad = störtad
   tröstade = störtade
   tröstande = röstandet
   tröstar = störtar
   tröstat = störtat
   trösten = törsten
   tröstens = törstens
   tsaren = stenar = rensat = rasten = artens
   tsunami = Antimus
   tuba = tabu
   tuber = buret
   tudelade = utdelade
   tudelning = utdelning
   tudelningen = utdelningen
   tuktan = utkant
   tuktar = kuttra
   tullaren = naturell
   tumregel = tegelmur
   tums = stum = must
   tuna = utan
   tung = ungt
   tungas = stugan
   tungor = Torgun
   tunna = unnat
   tunnare = naturen
   tunnas = unnats
   tunnla = luntan
   tuppar = upptar
   tura = ruta
   turas = surat = rusta = rusat
   Ture = uret
   turen = turne
   turer = ruter = retur
   turerna = turnera
   Turid = urtid = tidur
   turism = truism
   turismen = minuters
   Turkiets = utsikter
   turne = turen
   turnera = turerna
   turs = surt = ruts
   tursars = surrats
   tursen = stenur
   tusen = nuets
   tusenlapp = suppleant
   tusenlappen = suppleanten
   tusental = anslutet
   tuta = utta
   tutar = rutat
   tutsi = Titus
   tuva = utav
   tvagen = tevagn
   tveka = vaket
   tvekan = veknat = vakten
   tvekar = vraket = verkat = vakter = kravet
   tvi = vit
   tvina = vitna = naivt
   tvingande = nedtvinga
   tvista = stativ
   tvistar = varsitt
   tvivlar = virvlat
   tvivlarens = vantrivsel
   två = våt
   tvåa = våta
   tvår = vårt
   tvär = ärvt = värt
   Tvärred = trevärd
   tvärs = värst = sträv
   tvärsa = västra = västar = värsta = svärta = sträva
   tya = yta
   tyckas = stycka
   tycker = trycke = ryckte
   tyckes = stycke
   tycket = tyckte
   tyckets = tycktes = stycket
   tycks = styck
   tyckte = tycket
   tycktes = tyckets = stycket
   tydas = Ystad
   tydde = teddy
   tydlig = lydigt
   tyna = ytan
   tyngdes = dygnets
   tynger = tyngre
   tynges = yngste
   tyngre = tynger
   tyngs = yngst = stygn
   tyngt = gnytt
   typiska = atypisk
   Tyra = ryta
   tyskan = knytas = knysta
   tyskans = synkats
   tyskar = styrka = stryka = skryta = ryktas = krysta
   tyskt = skytt
   tysta = staty
   tystare = statyer
   tystnar = nystart
   tystnat = antytts
   tåa = åta
   täcker = räckte
   täcket = täckte
   täckte = täcket
   tåga = gåta
   tågar = årtag = rågat = gråta
   tågen = tånge
   tågor = gåtor
   tåla = åtal = låta
   tålde = tåled
   tåled = tålde
   tålig = iltåg
   täljas = stjäla
   täljer = rejält
   tåls = sålt = stål = låst
   tält = lätt
   tälta = lätta
   tända = ändat
   tändas = ändats
   tänder = träden
   tänderna = antänder
   tånge = tågen
   tänger = trägen
   tänja = tjäna = jänta
   tänjas = tjänas
   tänjer = järnet
   tänk = känt
   tänkarna = träkanna = karantän
   tänkas = sänkta = stänka
   tänker = erkänt
   tänks = sänkt = stänk
   tänktes = stänkte
   tänt = nätt
   tår = trå
   tära = ärta = ärat = räta
   tåra = åtra = åtar
   tärande = tränade
   tåras = Årsta
   tärd = träd
   tärda = träda
   tärde = träde
   tärna = Ätran = ärtan = ärnat = äntra = träna = Rätan = ränta
   tärnan = räntan
   tärning = träning
   tärningen = träningen
   tärnor = räntor
   tärt = rätt
   tårta = tåtar = råtta
   tårtan = råttan
   tårtor = råttor
   tårtorna = råttorna
   tätar = träta = rätta
   tåtar = tårta = råtta
   täten = nätet
   tävla = välta
   tävling = vänligt
   tölp = löpt
   tölt = lött
   töm = ömt
   tömd = dömt
   töms = möts
   tömt = mött
   Töre = öret
   törn = rönt
   törnet = nötter
   törs = stör = strö = röst
   törst = tröst = stört
   törsta = trösta = stötar = störta = röstat
   törsten = trösten
   törstens = tröstens
   tösen = Östen
   uddraden = dundrade
   ugglas = luggas
   ugn = ung = Gun = gnu
   ugnar = ungar = runga
   ugnen = ungen
   uland = lunda = ludna
   Ulf = ful
   ulk = kul
   Ullared = rullade
   Ulster = sluter
   ultra = rulta = lutar = lurat
   ultralätt = lättlurat
   ulv = luv
   ulvar = urval
   ulven = vulen
   undan = unnad = Anund
   undanber = beundran
   under = undre
   underarm = numrerad
   underbar = beundrar
   underbett = nedbrutet
   underst = stunder = dunster
   undersåte = årtusende
   undersåten = årtusenden
   underting = utredning
   undra = runda
   undran = rundan
   undrar = runrad = rundar
   undras = dunsar
   undre = under
   undvara = avrunda
   undvikit = induktiv
   ungar = ugnar = runga
   ungen = ugnen
   unges = sugen = genus
   ungt = tung
   unkna = kunna
   unna = nuna
   unnad = undan = Anund
   unnade = duenna
   unnar = urnan
   unnat = tunna
   unnats = tunnas
   uppdagas = uppsagda
   uppdela = uppelda
   uppelda = uppdela
   uppläst = utsläpp = uppläts
   uppläts = utsläpp = uppläst
   uppmärksam = uppskrämma
   uppsagda = uppdagas
   uppskrämma = uppmärksam
   uppspalta = uppstapla
   uppstapla = uppspalta
   uppstog = upptogs
   uppstå = uppsåt
   uppstånden = uppståndne
   uppståndne = uppstånden
   uppsåt = uppstå
   upptagen = upptagne
   upptagne = upptagen
   upptar = tuppar
   upptogs = uppstog
   uran = urna = Runa
   uratomen = atomuren
   Urban = burna = bruna
   uren = Rune
   uret = Ture
   urets = utser = Surte = Sture = ruset
   urin = ruin
   urk = kur
   urkraft = fruktar
   urna = uran = Runa
   urnan = unnar
   Ursula = urusla
   urtag = truga = gutar
   urtid = Turid = tidur
   urträdet = utträder
   urusla = Ursula
   urval = ulvar
   usas = susa
   usel = usle
   usla = sula = salu
   usle = usel
   Utah = huta
   utan = tuna
   utanför = förutan
   utarma = trauma
   utav = tuva
   utbetalad = utbetalda
   utbetalda = utbetalad
   utbrett = buttert
   utdela = utlade = lutade
   utdelade = tudelade
   utdelas = slutade
   utdelning = tudelning
   utdelningen = tudelningen
   utdriven = utvriden
   utdrivna = vindruta
   uteslöt = utlöste
   utför = förut
   utföres = förutse
   utgavs = Gustav
   utge = gute
   utges = suget
   utgift = futtig
   utgår = gutår
   utkant = tuktan
   utkanten = anknutet
   utkast = skutta
   utlade = utdela = lutade
   utlagt = glutta
   utlandets = sluttande
   utlöste = uteslöt
   utmanar = trauman
   utreda = rutade
   utredas = studera
   utredning = underting
   utredningen = enutredning
   utrett = ruttet
   utrop = Torup
   utryckt = uttryck
   uträknas = kustnära
   utsatte = uttesta
   utsattes = uttestas
   utser = urets = Surte = Sture = ruset
   utses = suset
   utsikter = Turkiets
   utskriva = avskurit
   utsläpp = uppläts = uppläst
   utsuga = August
   utsökta = utökats
   utta = tuta
   uttesta = utsatte
   uttestas = utsattes
   Uttran = ruttna
   uttryck = utryckt
   uttrycket = uttryckte
   uttryckte = uttrycket
   utträder = urträdet
   utvaldas = avslutad
   utvecklingschef = chefsutveckling
   utvecklingskostnaden = kostnadsutvecklingen
   utvinns = vunnits = svunnit
   utvriden = utdriven
   utvärtes = västerut
   utökats = utsökta
   vacker = vackre
   vackre = vacker
   vadan = Vanda
   vadar = varda
   vaden = vande
   vaderna = veranda = varnade = varenda = varande
   vadå = våda
   vagaste = agestav
   vagel = gavel
   vagina = avigan = angiva
   vaginal = vanliga
   vaginan = angivna
   vaja = java
   vajer = varje
   vakande = vaknade
   vakant = vaknat = kvanta
   vakar = vraka = karva
   vakat = vakta
   vaken = vekna
   vaker = verka
   vaket = tveka
   vakna = vanka
   vaknade = vakande
   vaknar = vankar
   vaknat = vakant = kvanta
   vaksam = avsmak
   vakta = vakat
   vaktade = adekvat
   vaktel = kvalet
   vakteld = eldvakt
   vakten = veknat = tvekan
   vakter = vraket = verkat = tvekar = kravet
   vaktlar = kvartal
   valans = svalna
   valar = lavar = avlar = Alvar
   valarna = lavarna
   valarnas = valsarna = slavarna
   valda = dvala = avlad
   valdag = avlagd
   valde = Evald = avled
   valdes = svalde
   vale = vela = leva = Lave = elva = avel = Alve
   valen = navel
   valet = velat = levat
   valk = kval = Kalv
   valkar = kravla = klavar = kalvar
   vallar = allvar
   vallen = Envall
   Vallin = villan
   valsa = svala = slava = salva = avlas
   valsar = slavar = slarva = lavars
   valsarna = valarnas = slavarna
   valsen = slaven
   valts = svalt
   valår = vråla
   valör = Arlöv
   vanan = vanna
   Vanda = vadan
   vandals = dvalans
   vande = vaden
   vandel = Vendla = levnad
   vandra = varnad
   vandrade = vardande
   vandrara = varandra
   vaner = Vrena = Verna = varen = envar
   vanka = vakna
   vankar = vaknar
   vanliga = vaginal
   vanna = vanan
   vanrykte = ytverkan
   vansinnig = anvisning
   vanskliga = galvanisk
   vantar = varnat
   vantrivsel = tvivlarens
   vanvettig = vigvatten
   varan = varna
   varande = veranda = varnade = varenda = vaderna
   varandra = vandrara
   varans = varnas = svanar = ansvar
   varas = svara
   varat = trava = tarva = avtar = avart
   varats = tarvas = svarta = svarat = stavar
   varda = vadar
   vardag = avdrag
   vardagen = avdragen
   vardagliga = dagligvara
   vardande = vandrade
   varde = dreva
   vardå = vårda
   vare = Vera = reva = rave
   varelsen = relevans = leverans
   varelser = versaler
   varelserna = versalerna
   varen = Vrena = Verna = vaner = envar
   varenda = veranda = varnade = varande = vaderna
   varesig = vresiga
   varför = förvar
   vargar = gravar
   vargarna = gravarna
   vargen = graven
   vargens = gensvar
   varhelst = helsvart
   vari = vira = riva = ivra = Ivar
   variabel = variable
   variabelt = veritabla = ablativer
   variable = variabel
   varians = visarna = varsina = anvisar
   varit = virat = Ritva
   varje = vajer
   varken = vraken = verkan = kraven
   varlig = larvig
   varligt = larvigt
   varmast = varsamt
   varna = varan
   varnad = vandra
   varnade = veranda = varenda = varande = vaderna
   varnas = varans = svanar = ansvar
   varnat = vantar
   varor = Orvar
   varpå = påvar
   vars = svar
   varsamt = varmast
   varse = versa = serva = avser
   varsel = versal
   varsina = visarna = varians = anvisar
   varsitt = tvistar
   varslar = slarvar
   varslat = slarvat
   varslet = versalt
   varukod = Rudakov
   varva = varav
   vasen = saven = Evans
   vask = skav
   vaska = skava
   vast = stav
   vattenbad = badvatten
   vattenriket = kvantiteter
   vattentankar = ankarvattnet
   Vedin = viden = endiv = Edvin
   Wedin = Edwin
   vedträ = värdet = vädret
   Vega = avge
   veita = Evita
   vekna = vaken
   veknat = vakten = tvekan
   vektor = kvoter
   vektorerna = konvertera
   vela = vale = leva = Lave = elva = avel = Alve
   velat = valet = levat
   Vendela = levande
   Vendla = vandel = levnad
   ventilerar = irrelevant
   Vera = vare = reva = rave
   veranda = varnade = varenda = varande = vaderna
   verben = revben = breven
   verbet = brevet
   Verde = vrede
   veritabla = variabelt = ablativer
   verka = vaker
   verkad = krevad
   verkan = vraken = varken = kraven
   verkas = skreva = skaver
   verkat = vraket = vakter = tvekar = kravet
   Verna = Vrena = varen = vaner = envar
   Verner = nerver
   vers = revs
   versa = varse = serva = avser
   versal = varsel
   versala = svalare
   versaler = varelser
   versalerna = varelserna
   versalt = varslet
   version = noviser = Iverson
   versions = Iversons
   vetat = vetta
   vete = teve
   veten = teven
   vetenskap = vetskapen
   vetet = vette
   veto = Tove
   vetskapen = vetenskap
   vetta = vetat
   vette = vetet
   via = Iva = avi
   vial = vila = liva = Alvi
   Vida = diva
   Vidar = vrida = virad = driva = Arvid
   vidast = vidtas
   viden = Vedin = endiv = Edvin
   vidga = vigda
   vidgar = gravid
   Vidsel = delvis
   vidta = dativ
   vidtas = vidast
   vienna = Annevi
   viga = giva = avig
   vigda = vidga
   viger = giver
   vigvatten = vanvettig
   vigör = övrig
   vika = kiva
   vikande = vinkade
   vikar = virka = virak = arkiv
   vikas = viska = svika = skiva
   Vikberg = Bergvik
   Viken = Kevin
   viker = virke
   Viking = knivig
   Viksjö = Sjövik
   vikta = aktiv
   viktens = kvisten
   vila = vial = liva = Alvi
   vilan = lavin = inval = Alvin
   vilande = avlidne = avliden
   vilar = rival = livar
   vilat = vital
   vilda = livad
   vildare = avlider
   vilka = kliva
   vilken = vinkel = Kelvin
   vilket = klivet
   villan = Vallin
   villig = livlig
   villigare = livligare
   villighet = livlighet
   villigt = livligt
   Vilma = vimla
   Vilmar = vimlar
   vilse = Elvis
   vimla = Vilma
   vimlar = Vilmar
   vina = vian = naiv = Ivan = avin
   vinare = Arnevi
   vinda = divan
   vindar = vridna = drivna = drivan
   vindarna = invandra
   vindiga = invigda
   vindruta = utdrivna
   viner = riven
   vingade = givande
   vingar = Ragnvi = Ingvar
   vinge = given = envig
   vinkade = vikande
   vinkar = knivar
   vinkel = vilken = Kelvin
   vinkling = kvinnlig
   vinnare = ravinen
   vinns = svinn
   vinsats = vissnat
   viol = oliv
   Viola = Olavi
   vips = visp
   vira = vari = riva = ivra = Ivar
   virad = vrida = Vidar = driva = Arvid
   virak = virka = vikar = arkiv
   Viran = rivna = ravin
   viras = visar = svira = rivas
   virat = varit = Ritva
   virka = virak = vikar = arkiv
   virke = viker
   virvlat = tvivlar
   visa = avis
   visad = svida = Davis
   visade = Davies
   visades = avsides
   visan = svina
   visans = vissna
   visar = viras = svira = rivas
   visaren = inversa
   visarna = varsina = varians = anvisar
   visas = vissa
   visast = vistas = visats
   visat = vitsa = vista
   visats = vistas = visast
   visen = envis
   viset = viste
   visheten = envishet
   visioner = revision
   viska = vikas = svika = skiva
   viskar = skriva
   viskas = svikas
   viskat = svikta = kvista = avsikt
   visp = vips
   vissa = visas
   vissna = visans
   vissnat = vinsats
   visso = oviss
   vist = vits = svit
   vista = vitsa = visat
   vistas = visats = visast
   viste = viset
   Vistträsk = skrivsätt
   vit = tvi
   vital = vilat
   vitgul = gulvit
   vitna = tvina = naivt
   vits = vist = svit
   vitsa = vista = visat
   vitsen = sviten = svinet = envist
   vitsig = givits
   vitsord = ordvits
   vittnenas = avsnitten
   vokal = alkov
   vokalen = alkoven
   volma = omval
   volt = tolv
   Volta = tolva = ovalt = lovat
   volter = revolt
   voteringar = gravitoner
   vrak = kvar = krav
   vraka = vakar = karva
   vraken = verkan = varken = kraven
   vraket = verkat = vakter = tvekar = kravet
   vred = drev
   vrede = Verde
   vredes = sveder
   vredesdag = vredgades
   vredgades = vredesdag
   vreds = drevs
   Vrena = Verna = varen = vaner = envar
   vresiga = varesig
   Vreta = treva = trave = arvet
   vrid = driv
   vrida = virad = Vidar = driva = Arvid
   vridande = drivande
   vridas = radvis = drivas
   vriden = nervid = driven
   vrider = driver
   vrides = drives
   vridet = drivet
   vridit = drivit
   vridits = drivits
   vridna = vindar = drivna = drivan
   vridning = drivning
   vrids = drivs
   vrist = trivs
   vrå = vår
   vräka = värka = kärva = kräva
   vräkas = skärva = krävas
   vräker = kräver
   vråla = valår
   vrålas = avslår
   vränga = vägran = vägnar
   vulen = ulven
   vunnits = utvinns = svunnit
   vyer = revy
   våda = vadå
   väder = ärvde = värde
   vädjar = djärva
   vädra = ärvda = värda = därav
   vädrande = nedärvda
   vädren = värden = vänder
   vädrena = värdena
   vädrens = svärden
   vädret = värdet = vedträ
   vädrets = svärdet
   våga = gåva = avgå
   vågar = avgår
   vägar = vägra = gräva
   Våge = gåve
   vägen = Vänge
   vågenergi = energivåg
   vägens = envägs
   väger = gevär
   väggen = genväg
   vägnar = vägran = vränga
   vågor = gåvor
   vågplan = planvåg
   vägra = vägar = gräva
   vägran = vägnar = vränga
   vägras = grävas
   Väja = jäva
   väktaren = taknäver
   väl = älv
   välboren = välborne
   välborne = välboren
   välja = jävla
   väljas = svälja = själva = jävlas
   väljes = själve
   väljs = svälj = själv
   vällande = Älvdalen = Dalälven
   välska = skälva
   välsmorda = solvärmda
   välta = tävla
   vältalig = tillväga
   vältrade = talvärde
   vända = dävna
   vändas = avsänd
   vände = däven
   vänder = värden = vädren
   vändningarna = användningar
   Vänern = vänner
   Vänge = vägen
   vänligen = Nävlinge
   vänligt = tävling
   vänner = Vänern
   vänster = västern
   vänstra = strävan
   väntan = använt
   väntans = använts
   väntar = värnat
   väntas = avsänt
   vänts = snävt
   våpen = påven
   vår = vrå
   våras = svåra
   vårat = vårta
   värd = ärvd
   vårda = vardå
   värda = ärvda = vädra = därav
   vårdare = avråder
   vårdat = Tråvad
   värde = ärvde = väder
   värdegräns = gränsvärde
   värden = vänder = vädren
   värdena = vädrena
   värdes = sevärd
   värdet = vädret = vedträ
   värja = Järva
   värjde = Järved = djärve
   värka = vräka = kärva = kräva
   värkande = krävande
   värkar = kärvar
   värmas = svärma
   värmet = mätrev
   värms = svärm
   värnas = snävar
   värnat = väntar
   värre = ärver
   värst = tvärs = sträv
   värsta = västra = västar = tvärsa = svärta = sträva
   vårt = tvår
   värt = ärvt = tvär
   vårta = vårat
   Väse = Säve
   väska = kväsa
   väst = stäv
   västar = västra = värsta = tvärsa = svärta = sträva
   väster = sträve = sevärt
   västern = vänster
   västerut = utvärtes
   västra = västar = värsta = tvärsa = svärta = sträva
   våt = två
   våta = tvåa
   vätet = vätte
   vätte = vätet
   vörda = dövar
   yen = nye
   yla = lya
   yngst = tyngs = stygn
   yngste = tynges
   ynnest = snyten
   yra = rya = Ray
   yrde = dyre
   yrka = ryka = krya
   yrkade = dykare
   yrkande = rykande
   yrkas = skyar = ryska
   yrkat = rykta
   yrket = rykte
   Yrsa = syra = rysa
   yrsel = lyser
   Ystad = tydas
   yster = syret = styre
   ystert = styret
   ystra = syrat = styra = satyr = rysta
   yta = tya
   ytan = tyna
   ytans = snyta = nysta
   ytter = yttre
   yttra = tryta
   yttre = ytter
   ytverkan = vanrykte
   åar = åra = råa
   åbor = Åbro
   Åberg = begår
   Åbro = åbor
   Åbros = Åsbro = Borås
   åder = dåre
   ådra = Råda = dåra
   ådragen = ångrade = grånade
   ådrig = rådig
   Ågot = åtog
   Ågren = ånger
   Åhlens = hålens
   åker = Kåre
   åkern = kåren
   åket = åkte
   åkrar = råkar = kårar
   åkt = kåt
   åkte = åket
   Åland = lånad = lådan = landå
   ålderdomen = delområden
   åldrig = rådlig
   Åman = måna
   ånga = angå
   ångar = ångra = några = gråna = angår
   ånger = Ågren
   ångra = ångar = några = gråna = angår
   ångrade = ådragen = grånade
   ångrat = trånga
   Ångsta = Stånga = gåtans
   åns = sån = nås
   åra = åar = råa
   åran = råna
   årder = råder
   åren = ernå
   årens = Åsner
   året = åter
   årets = såret
   årgång = rågång
   Århus = hurså
   årig = igår
   åring = ingår
   års = sår
   Årsta = tåras
   årtag = tågar = rågat = gråta
   årtal = tråla = låtar
   årtusende = undersåte
   årtusenden = undersåten
   Åsarp = spåra = påsar
   Åsbro = Åbros = Borås
   åska = kåsa
   åsna = såna
   Åsner = årens
   Åstrand = ståndar
   åta = tåa
   åtaganden = antågande
   åtal = tåla = låta
   åtar = åtra = tåra
   åteln = låten = lånet
   åter = året
   återinförs = österifrån
   återkomst = åtkomster
   åtkomster = återkomst
   åtog = Ågot
   åtra = åtar = tåra
   äckla = läcka
   ädel = ädle
   ädelstenar = estländare
   ädlaste = slätade
   ädle = ädel
   ädling = ändlig
   ägande = ägnade
   ägarens = säregna
   ägnad = dänga
   ägnade = ägande
   ägnar = ängar = gärna
   ägnats = stänga
   ägorna = ogärna
   ägs = säg
   Älandsbro = solbrända
   äldre = lärde = läder
   älg = gäl
   älgar = lägra = gräla = galär
   älgen = ängel = länge = lägen
   älgskit = skäligt = läskigt
   älgtiden = eländigt
   älska = läska
   älskande = läskande = länkades
   älskar = skalär
   älskare = läkares
   älskarna = läkarnas
   ältas = sälta = släta = lästa
   älv = väl
   Älvdalen = vällande = Dalälven
   ämnar = rämna = närma
   ändar = ändra = däran
   ändat = tända
   ändats = tändas
   ändlig = ädling
   ändra = ändar = däran
   ändå = nädå
   ängar = ägnar = gärna
   ängarnas = angränsa
   ängd = däng
   ängder = gärden
   ängel = älgen = länge = lägen
   ängens = sängen
   änglars = slängar = gränsla
   ängsla = slänga = glänsa
   ängslas = slängas = Slagnäs
   änka = knäa
   änkan = känna = knäna
   änkans = kännas
   änkas = sänka
   äntligt = ättling
   äntra = Ätran = ärtan = ärnat = tärna = träna = Rätan = ränta
   äntrar = tränar
   ärad = dära
   äran = ärna = nära
   ärans = Särna
   äras = sära
   ärat = ärta = tära = räta
   äring = närig
   Ärla = lära
   ärlan = läran
   ärlig = rälig
   ärna = äran = nära
   ärnat = Ätran = ärtan = äntra = tärna = träna = Rätan = ränta
   ärta = ärat = tära = räta
   ärtan = Ätran = ärnat = äntra = tärna = träna = Rätan = ränta
   ärten = ränte
   ärvd = värd
   ärvda = värda = vädra = därav
   ärvde = värde = väder
   ärver = värre
   ärvt = värt = tvär
   Ätran = ärtan = ärnat = äntra = tärna = träna = Rätan = ränta
   ätt = tät
   ättling = äntligt
   även = näve
   öar = öra
   öder = röde
   ödestad = dödaste
   ödets = Stöde
   ödla = löda
   ögat = Göta
   ögats = Gösta
   ögla = löga
   öka = köa
   ökade = köade
   ökar = röka = köra
   ökas = söka
   ökats = sökta = stöka = sköta
   ökensand = sökanden
   ökenstad = sökandet
   öknar = körna = kröna
   öknen = könen
   ölfat = fatöl
   ölsats = slöats
   ölsinne = inlösen
   ömkar = mörka
   ömt = töm
   önska = sköna
   önskade = sökande
   önskar = skröna = Skanör
   önskas = skönas
   önskat = ansökt
   önske = sköne
   öra = öar
   örat = röta
   öret = Töre
   örn = rön
   örnar = röran
   örnen = rönen
   örnens = snören
   öron = Ornö
   ört = röt
   örter = röret
   öser = röse
   öskar = sköra = köras
   öst = tös = söt
   östan = stöna
   österifrån = återinförs
   östern = snöret = rösten
   österns = snörets
   östra = störa = rösta
   övad = döva
   övar = röva
   övas = söva
   över = övre
   överfara = avförare
   överför = föröver
   överföra = förövare
   överglänsa = överlägsna
   överilad = Överlida
   överlägsen = överlägsne
   överlägsna = överglänsa
   överlägsne = överlägsen
   överlåtas = Östervåla
   överman = manöver
   övertar = erövrat
   övre = över
   övrig = vigör

1 sidträffar     Version: 1.0 030121