Onsdag 2024-07-17 22:12:14 vecka 29, namnsdag Bruno, imorgon Fredrik, Fritz 
   
[Huvudmeny itu.se] Nyårsdagen Tredjedag påsk Svenska flaggans dag Fjärdedag jul Helgdagsreduktionen 1772 itu.se/tid Trettondagsafton Fjärdedag påsk Nationaldagen Nyårsafton Kalenderreformen 1953 itu.se/datum Trettondedag jul Kristi himmelsfärdsdag Midsommarafton Apostladagarna Kalenderreformen 1973 bit.itu.se/dag_ar Kyndelsmässodagen Valborgsmässoafton Midsommardagen Böndagarna Medeltidens kalender Marie bebådelsedag Första maj Allhelgonadagen Byte av tideräkning Tabeller: Påsken Mors dag Alla helgons dag Almanackor 1 Måncykeln/solcykeln Skärtorsdag Pingstafton Fars dag Sekunder per dygn 2 Alla år -46 - 9999 Långfredag Pingstdagen Julafton Skottsekund 3 Månadsnamn/veckodagar Den här webbplatsen Påskafton Annandag pingst Juldagen Skottår Sök veckodagar Påskdagen Tredjedag pingst Annandag jul Sommartid Månadskalender Annandag påsk Fjärdedag pingst Tredjedag jul Söndagsbokstav

Tredjedag jul och fjärdedag jul avskaffades vid helgdagsreduktionen 1772 (beslutat 4 november 1772).
Därmed upphörde dessa två dagar som röda dagar from. 1772. Eftersom almanackorna för 1772 redan var tryckta
och i bruk är det oklart om dagarna ändå firades detta år.

Även tredjedag påsk och fjärdedag påsk, samt tredjedag pingst och fjärdedag pingst upphörde då.