Onsdag 2024-06-19 14:37:46 vecka 25, namnsdag Germund, Görel, imorgon Linda 
   
[Huvudmeny itu.se] Nyårsdagen Tredjedag påsk Svenska flaggans dag Fjärdedag jul Helgdagsreduktionen 1772 itu.se/tid Trettondagsafton Fjärdedag påsk Nationaldagen Nyårsafton Kalenderreformen 1953 itu.se/datum Trettondedag jul Kristi himmelsfärdsdag Midsommarafton Apostladagarna Kalenderreformen 1973 bit.itu.se/dag_ar Kyndelsmässodagen Valborgsmässoafton Midsommardagen Böndagarna Medeltidens kalender Marie bebådelsedag Första maj Allhelgonadagen Byte av tideräkning Tabeller: Påsken Mors dag Alla helgons dag Almanackor 1 Måncykeln/solcykeln Skärtorsdag Pingstafton Fars dag Sekunder per dygn 2 Alla år -46 - 9999 Långfredag Pingstdagen Julafton Skottsekund 3 Månadsnamn/veckodagar Den här webbplatsen Påskafton Annandag pingst Juldagen Skottår Sök veckodagar Påskdagen Tredjedag pingst Annandag jul Sommartid Månadskalender Annandag påsk Fjärdedag pingst Tredjedag jul Söndagsbokstav

År 1772 den 4 november beslutades att ett antal helgdagar omedelbart skulle slopas:

 - Tredjedag och fjärdedag jul, tredje och fjärdedag påsk samt tredje och fjärdedag pingst
 - Marie besökelses dag
 - Skärtorsdagen
 - Apostladagarna
 - Gångdagarna

Tredje- och fjärde-dagarna

Tredjedag påsk (dagen efter annandag påsk, tisdag)
Fjärdedag påsk (onsdagen efter påsk)

Tredjedag pingst (dagen efter annandag pingst, tisdag)
Fjärdedag pingst (onsdagen efter pingst)

Tredjedag jul (27 dec)
Fjärdedag jul (28 dec)

På den här webbplatsen räknas tredje- och fjärde-dagarna för påsk och pingst som röd dag och arbetsfri
år 1500 - 1772, och tredjedag/fjärdedag jul år 1500 - 1771. Almanackorna för 1772 var tryckta och i bruk
i december 1772 så det är oklart om 3:e dag jul och 4:e dag jul ändå räknades som helgdagar det året.

Marie besökelses dag

Firades till minne av Jungfru Marias besök hos sin släkting Elisabet, Johannes döparens blivande mor.
De båda kvinnorna är båda havande, med Jesus och Johannes. Det berättas hur Johannes Döparen spritter
till i Elisabets moderliv när han på detta sätt får möta Jesus.

Skärtorsdagen

Denna dag var tidigare inte röd dag eller arbetsfri. Skärtorsdag är dagen före långfredagen.

Apostladagarna

Apostladagarna var röda dagar i almanackorna och räknades som halv arbetsdag, tanken
var att efter gudstjänsten arbetade man dessa dagar. De anges med förkortningen ra på
den här webbplatsen (under Visa kalender), vilket ska tydas som halv röd dag och halv arbetsdag.

De 12 apostlarna (Jesu lärjungar) firades dessa dagar:
   Mattias, 24 februari
   Filippos och Jakob, 1 maj
   Petrus och Paulus, 29 juni
   Jakob, 25 juli
   Bartolomeus, 24 augusti
   Matteus, 21 september
   Simon och Judas Taddeus, 28 oktober
   Andreas, 30 november
   Tomas, 21 december
   Johannes, 27 december

Gångdagarna var de tre dagarna Bönsöndagen, måndagen och tisdagen, före Kristi himmelsfärdsdag.
Bönsöndagen som även kallas Rogate inföll den 35:e dagen efter påskdagen. Måndagen och
tisdagen var inte röda i samtida kalendrar och finns ej med som helgdagar på den här webbplatsen.