Onsdag 2024-06-19 14:54:48 vecka 25, namnsdag Germund, Görel, imorgon Linda 
   
[Huvudmeny itu.se] Nyårsdagen Tredjedag påsk Svenska flaggans dag Fjärdedag jul Helgdagsreduktionen 1772 itu.se/tid Trettondagsafton Fjärdedag påsk Nationaldagen Nyårsafton Kalenderreformen 1953 itu.se/datum Trettondedag jul Kristi himmelsfärdsdag Midsommarafton Apostladagarna Kalenderreformen 1973 bit.itu.se/dag_ar Kyndelsmässodagen Valborgsmässoafton Midsommardagen Böndagarna Medeltidens kalender Marie bebådelsedag Första maj Allhelgonadagen Byte av tideräkning Tabeller: Påsken Mors dag Alla helgons dag Almanackor 1 Måncykeln/solcykeln Skärtorsdag Pingstafton Fars dag Sekunder per dygn 2 Alla år -46 - 9999 Långfredag Pingstdagen Julafton Skottsekund 3 Månadsnamn/veckodagar Den här webbplatsen Påskafton Annandag pingst Juldagen Skottår Sök veckodagar Påskdagen Tredjedag pingst Annandag jul Sommartid Månadskalender Annandag påsk Fjärdedag pingst Tredjedag jul Söndagsbokstav

Kalenderreformen 1973, förändringar från och med detta år:

 - Veckan börjar med måndag enligt den nya ISO-standarden, tidigare var det söndag.
 - Veckonumrering ändras till den nya ISO-standarden.

From. 1973 har Kungliga Vetenskapsakademien inte längre monopol på att utge almanackor.
Från år 1904 hade almanackan tryckts av förlaget Almqvist & Wiksell. I förordet till 1973
års almanacka (från Almqvist & Wiksell) står: Med årets almanacka införes den nya
världsstandarden för veckonumrering, som tillkommit på initiativ av Almqvist & Wiksell
och Sveriges Standardiseringskommission. Standarden föreskriver också att veckan skall
anses börja med måndag i samband med veckonumrering.