Söndag 2024-07-14 19:08:17 vecka 28, namnsdag Folke, imorgon Ragnhild, Ragnvald 
   
[Huvudmeny itu.se] Nyårsdagen Tredjedag påsk Svenska flaggans dag Fjärdedag jul Helgdagsreduktionen 1772 itu.se/tid Trettondagsafton Fjärdedag påsk Nationaldagen Nyårsafton Kalenderreformen 1953 itu.se/datum Trettondedag jul Kristi himmelsfärdsdag Midsommarafton Apostladagarna Kalenderreformen 1973 bit.itu.se/dag_ar Kyndelsmässodagen Valborgsmässoafton Midsommardagen Böndagarna Medeltidens kalender Marie bebådelsedag Första maj Allhelgonadagen Byte av tideräkning Tabeller: Påsken Mors dag Alla helgons dag Almanackor 1 Måncykeln/solcykeln Skärtorsdag Pingstafton Fars dag Sekunder per dygn 2 Alla år -46 - 9999 Långfredag Pingstdagen Julafton Skottsekund 3 Månadsnamn/veckodagar Den här webbplatsen Påskafton Annandag pingst Juldagen Skottår Sök veckodagar Påskdagen Tredjedag pingst Annandag jul Sommartid Månadskalender Annandag påsk Fjärdedag pingst Tredjedag jul Söndagsbokstav

Kyndelsmässodagen kallades även Marie kyrkogångsdag (jungfru Maria). Kyndel är samma ord
som det engelska candle, alltså stearinljus. Den infaller på den 39:e dagen efter Jesu
födelse 25 december (på 40:e dagen enligt äldre räkningssätt då man inkluderade den första
dagen), vilket blir 2 februari.

Före 1773 inföll kyndelsmässodagen alltid den 2 februari och var röd dag och arbetsfri.

Vid helgdagsreduktionen 1772 togs kyndelsmässodagen bort som helgdag, och flyttades till
söndag den 2 - 8 februari, utom i det fall den hamnar på samma söndag som fastlagssöndagen
för då är kyndelsmässodagen söndagen en vecka tidigare.

I almanackor efter 1772 finns oftast två kyndelsmässodagen angivna, dels den 2 februari,
som ej är helgdag, och även på söndagen före eller efter 2 februari. Vissa år är den
2 februari en söndag, och om det då inte sammanfaller med fastlagssöndag den dagen så
blir det bara en kyndelsmässodag det året.

På den här webbplatsen anges kyndelsmässodagen den 2 februari för alla år 1500-9999, och
för år efter 1772 anges den även på den söndag 26 januari - 8 februari den infaller,
men då som kyndelsmässosöndagen. Benämningen kyndelsmässosöndagen har använts i äldre
kalendrar, exempelvis under början av 1900-talet, för att skilja från kyndelsmässodagen
2 februari.