[Huvudmeny itu.se] Nyårsdagen Tredjedag påsk Svenska flaggans dag Fjärdedag jul Helgdagsreduktionen 1772 itu.se/tid Trettondagsafton Fjärdedag påsk Nationaldagen Nyårsafton Kalenderreformen 1953 itu.se/datum Trettondedag jul Kristi himmelsfärdsdag Midsommarafton Apostladagarna Kalenderreformen 1973 bit.itu.se/dag_ar Kyndelsmässodagen Valborgsmässoafton Midsommardagen Böndagarna Medeltidens kalender Marie bebådelsedag Första maj Allhelgonadagen Byte av tideräkning Tabeller: Påsken Mors dag Alla helgons dag Almanackor 1 Måncykeln/solcykeln Skärtorsdag Pingstafton Fars dag Sekunder per dygn 2 Alla år -46 - 9999 Långfredag Pingstdagen Julafton Skottsekund 3 Månadsnamn/veckodagar Den här webbplatsen Påskafton Annandag pingst Juldagen Skottår Sök veckodagar Påskdagen Tredjedag pingst Annandag jul Sommartid Månadskalender Annandag påsk Fjärdedag pingst Tredjedag jul Söndagsbokstav

Skottsekund innebär att en extra sekund stoppas in efter kl. 23:59:59 UTC sista dygnet
i juni och/eller december vissa år. Avsikten är att justera för avvikelser i jordens
rotation. Detta har gjorts sedan 1972, hittills 26 gånger, senast den 30 juni 2015.

Den skottsekund som stoppas in blir 23:59:60, dvs. att dygnets sista minut blir 61
sekunder lång, och hela dygnet blir 86401 sekunder. Eftersom detta görs vid samma
tidpunkt i alla länder, vid midnatt UTC, innebär det att i Sverige sker det kl. 1 eller
2 på natten, och i asiatiska länder framåt morgonen eller förmiddagen.

I Sverige sker det alltså kl. 1 på natten om det är i december, och det är alltså
1 januari som blir 1 sekund längre. Motsvarande skottsekund den 30 juni UTC blir då
den 1 juli kl. 2 på natten eftersom Sverige har sommartid och ligger 2 timmar före UTC.

På sidan www.itu.se/tid/?=1972,skottsekund kan du se skottsekunder åren 1972-1981, eller
för andra perioder.

Dessa skottsekunder har införts hittills:
nr 1:  1972-07-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 2:  1973-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 3:  1974-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 4:  1975-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 5:  1976-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 6:  1977-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 7:  1978-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 8:  1979-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 9:  1980-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 10: 1981-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 11: 1982-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 12: 1983-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 13: 1985-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 14: 1988-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 15: 1990-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 16: 1991-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 17: 1992-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 18: 1993-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 19: 1994-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 20: 1996-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 21: 1997-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 22: 1999-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 23: 2006-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 24: 2009-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 25: 2012-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 26: 2015-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
= totalt 26 skottsekunder

Tidsskillnaden mellan TAI och UTC är 36 sekunder. År 1972 när TAI infördes sattes
skillnaden mellan UTC och TAI till 10 sekunder, plus ovanstående 26 skottsekunder
blir totalt 36 sekunder.