[ Huvudsidan | BASLISTA.TXT | BBSen Jamten-TCL | Jamtland | Egna sidor | Snabb-länkarna | Sökrobotar ]
[ ENGLISH page | Namnsdagslistan | Irland | Serie-strippar | Teknik-frik? | Psion handdator | Sinclair QL ]
Kontakta webbmakaren
 Du är här:   Huvudsidan > Teknik-frik? > Fax [ 970908 / 990908 !!! ]

Faxning via e-mail

Skriv in faxmeddelandet i ett e-mail, max. 6 sidor.

För att skicka till exempelvis Errol Svensson på faxnummer 08-654321 adresserar du e-mailet till Errol.Svensson@F08654321.fax.sunet.se

Observera att du måste ändra mottagarnamn och faxnummer:

Faxa: namn@F08654321.fax.sunet.se