Lördag 2024-06-15 12:01:19 vecka 24, namnsdag Margit, Margot, imorgon Axel, Axelina 
   
[Huvudmeny itu.se] Nyårsdagen Tredjedag påsk Svenska flaggans dag Fjärdedag jul Helgdagsreduktionen 1772 itu.se/tid Trettondagsafton Fjärdedag påsk Nationaldagen Nyårsafton Kalenderreformen 1953 itu.se/datum Trettondedag jul Kristi himmelsfärdsdag Midsommarafton Apostladagarna Kalenderreformen 1973 bit.itu.se/dag_ar Kyndelsmässodagen Valborgsmässoafton Midsommardagen Böndagarna Medeltidens kalender Marie bebådelsedag Första maj Allhelgonadagen Byte av tideräkning Tabeller: Påsken Mors dag Alla helgons dag Almanackor 1 Måncykeln/solcykeln Skärtorsdag Pingstafton Fars dag Sekunder per dygn 2 Alla år -46 - 9999 Långfredag Pingstdagen Julafton Skottsekund 3 Månadsnamn/veckodagar Den här webbplatsen Påskafton Annandag pingst Juldagen Skottår Sök veckodagar Påskdagen Tredjedag pingst Annandag jul Sommartid Månadskalender Annandag påsk Fjärdedag pingst Tredjedag jul Söndagsbokstav

 Datum/tid nu: 2024-06-15 12:01:19 svensk sommartid, lördag, dag 167 på året, vecka 24, skottår, namn idag: Margit, Margot  Mer info
          2024-06-15 11:01:19 svensk normaltid
          2024-06-15 10:01:19 UTC (Universal Time Coordinated)
          2024-06-15 10:01:54 TAI (Temps Atomique International, internationell atomtid)
          2024-06-15 20:01:19 tidszon: = normaltid

Räkna om hela sidan Minimera alla Skriv en punkt i en inmatningsruta för att få ett exempel/dagens datum/tid


 Skriv ett eller två datum, ger info mm. och antalet dagar mellan datumen. Format: 2024-06-15 (år 1500 - 9999).  Mer info Visa kalender för viss månad, två kan visas samtidigt. Format: 2024-06 (år-månad, åren 1500 - 9999).  Mer info Visa speciella dagar under en 10-årsperiod (helgdagar, sommartid, mm.)  Mer info
Startår:  sök: / /  eller lämna sökfälten tomma så visas allt

 Omvandla mellan olika kalendrar (juliansk, svensk, gregoriansk tideräkning). Format: 2024-06-15 (år-månad-dag, åren 1582 - 9999).  Mer info
Omvandla från julianskt svenskt gregorianskt datum: 

 Sök namnsdagar. Skriv första bokstäverna i namnet, eller ett datum i formatet 06-15 (månad-dag).  Mer info


 Räkna/omvandla/summera mellan år/månad/vecka/dag/timme/minut/sekund  Mer info

Skriv tid och enhet i respektive ruta. Det är skillnad på stora och små bokstäver.
Mellanslag kan användas och det går skriva upp till 3 tider som räknas ut separat.

Tid anges i formatet: 6Y+3M+18D+3s  där varje åtskiljs av ett plustecken
Y år    (motsvarar här ca 365 dagar)              Exempel: 15Y+26V (summera 15 år och 26 veckor)
M månader (motsvarar här ca 30 - 31 dagar)
V veckor  (motsvarar exakt 7 dagar eller 604800 sekunder)    Exempel: 20V + 4D  (summera 20 veckor och 4 dagar)
D dagar  (motsvarar exakt 24 timmar eller 86400 sekunder)
h timmar  (motsvarar exakt 60 minuter eller 3600 sekunder)    Exempel: 20h+15m+30s (summera dessa timmar, minuter, sekunder)
m minuter (motsvarar exakt 60 sekunder)
s sekunder   Exempel: tid 86433s enhet D  ger resultatet 1 dag, 33 sekunder (enhet m skulle ge resultatet 1440 minuter, 33 sekunder)
        Summera flera av samma slag: Tid 27D+352D enhet Y  ger totalt antal år och dagar

        I rutan enhet anges i vilken största enhet det ska presenteras, h för timmar,
        eller M om det ska visas som månader, etc. Använd en av Y M V D h m s

Tid 1:  enhet: 
Tid 2:  enhet: 
Tid 3:  enhet: 

 Visa skillnad i sekunder mellan två datum/tidpunkter. Format: 2024-06-15_120119 (år 1500 - 9999).  Mer info
 - 

 Ange antal unixsekunder, ger datum och tid mm. Exempel: 1718445679  (från -2147483648 till 2147483647, år 1901 - 2038)  Mer info


 Ange datum och tid, ger unixsekunder. Format: 20240615_120119  Mer info


 De fyra räknesätten. Skriv heltal.
 + 
 - 
 * 
 / 

Version 141030