2021-05-06 17:14:04  Nyårsdagen      Tredjedag påsk      Svenska flaggans dag  Fjärdedag jul     Helgdagsreduktionen 1772
Torsdag   vecka 18  Trettondagsafton   Fjärdedag påsk      Nationaldagen     Nyårsafton      Kalenderreformen 1953
            Trettondedag jul   Kristi himmelsfärdsdag  Midsommarafton     Apostladagarna    Kalenderreformen 1973
http://itu.se     Kyndelsmässodagen  Valborgsmässoafton    Midsommardagen     Böndagarna      Medeltidens kalender
http://itu.se/tid   Marie bebådelsedag  Första maj        Allhelgonadagen    Byte av tideräkning  Tabeller:
http://itu.se/datum  Påsken        Mors dag         Alla helgons dag    Almanackor      1 Måncykeln/solcykeln
http://abyz.se/dagar  Skärtorsdag     Pingstafton       Fars dag        Sekunder per dygn   2 Alla år -46 - 9999
            Långfredag      Pingstdagen       Julafton        Skottsekund      3 Månadsnamn/veckodagar
Den här webbplatsen  Påskafton      Annandag pingst     Juldagen        Skottår
Sök veckodagar     Påskdagen      Tredjedag pingst     Annandag jul      Sommartid
Månadskalender     Annandag påsk    Fjärdedag pingst     Tredjedag jul     Söndagsbokstav

 Datum/tid nu: 2021-05-06 17:14:04 svensk sommartid, torsdag, dag 126 på året, vecka 18, namn idag: Marit, Rita  Mer info
          2021-05-06 16:14:04 svensk normaltid
          2021-05-06 15:14:04 UTC (Universal Time Coordinated)
          2021-05-06 15:14:39 TAI (Temps Atomique International, internationell atomtid)
          2021-05-07 01:14:04 tidszon: = normaltid

Räkna om hela sidan Minimera alla Skriv en punkt i en inmatningsruta för att få ett exempel/dagens datum/tid


 Skriv ett eller två datum, ger info mm. och antalet dagar mellan datumen. Format: 2021-05-06 (år 1500 - 9999).  Mer info Visa kalender för viss månad, två kan visas samtidigt. Format: 2021-05 (år-månad, åren 1500 - 9999).  Mer info Visa speciella dagar under en 10-årsperiod (helgdagar, sommartid, mm.)  Mer info
Startår:  sök: / /  eller lämna sökfälten tomma så visas allt

 Omvandla mellan olika kalendrar (juliansk, svensk, gregoriansk tideräkning). Format: 2021-05-06 (år-månad-dag, åren 1582 - 9999).  Mer info
Omvandla från julianskt svenskt gregorianskt datum: 

 Sök namnsdagar. Skriv första bokstäverna i namnet, eller ett datum i formatet 05-06 (månad-dag).  Mer info


 Räkna/omvandla/summera mellan år/månad/vecka/dag/timme/minut/sekund  Mer info

Skriv tid och enhet i respektive ruta. Det är skillnad på stora och små bokstäver.
Mellanslag kan användas och det går skriva upp till 3 tider som räknas ut separat.

Tid anges i formatet: 6Y+3M+18D+3s  där varje åtskiljs av ett plustecken
Y år    (motsvarar här ca 365 dagar)              Exempel: 15Y+26V (summera 15 år och 26 veckor)
M månader (motsvarar här ca 30 - 31 dagar)
V veckor  (motsvarar exakt 7 dagar eller 604800 sekunder)    Exempel: 20V + 4D  (summera 20 veckor och 4 dagar)
D dagar  (motsvarar exakt 24 timmar eller 86400 sekunder)
h timmar  (motsvarar exakt 60 minuter eller 3600 sekunder)    Exempel: 20h+15m+30s (summera dessa timmar, minuter, sekunder)
m minuter (motsvarar exakt 60 sekunder)
s sekunder   Exempel: tid 86433s enhet D  ger resultatet 1 dag, 33 sekunder (enhet m skulle ge resultatet 1440 minuter, 33 sekunder)
        Summera flera av samma slag: Tid 27D+352D enhet Y  ger totalt antal år och dagar

        I rutan enhet anges i vilken största enhet det ska presenteras, h för timmar,
        eller M om det ska visas som månader, etc. Använd en av Y M V D h m s

Tid 1:  enhet: 
Tid 2:  enhet: 
Tid 3:  enhet: 

 Visa skillnad i sekunder mellan två datum/tidpunkter. Format: 2021-05-06_171404 (år 1500 - 9999).  Mer info
 - 

 Ange antal unixsekunder, ger datum och tid mm. Exempel: 1620314044  (från -2147483648 till 2147483647, år 1901 - 2038)  Mer info


 Ange datum och tid, ger unixsekunder. Format: 20210506_171404  Mer info


 De fyra räknesätten. Skriv heltal.
 + 
 - 
 * 
 / 

Version 141030