[Huvudmeny itu.se] Nyårsdagen Tredjedag påsk Svenska flaggans dag Fjärdedag jul Helgdagsreduktionen 1772 itu.se/tid Trettondagsafton Fjärdedag påsk Nationaldagen Nyårsafton Kalenderreformen 1953 itu.se/datum Trettondedag jul Kristi himmelsfärdsdag Midsommarafton Apostladagarna Kalenderreformen 1973 bit.itu.se/dag_ar Kyndelsmässodagen Valborgsmässoafton Midsommardagen Böndagarna Medeltidens kalender Marie bebådelsedag Första maj Allhelgonadagen Byte av tideräkning Tabeller: Påsken Mors dag Alla helgons dag Almanackor 1 Måncykeln/solcykeln Skärtorsdag Pingstafton Fars dag Sekunder per dygn 2 Alla år -46 - 9999 Långfredag Pingstdagen Julafton Skottsekund 3 Månadsnamn/veckodagar Den här webbplatsen Påskafton Annandag pingst Juldagen Skottår Sök veckodagar Påskdagen Tredjedag pingst Annandag jul Sommartid Månadskalender Annandag påsk Fjärdedag pingst Tredjedag jul Söndagsbokstav

Dessa kalendrar har använts i Sverige:
      - 1700-02-28 Juliansk tideräkning
1700-03-01 - 1712-02-30 Svensk tideräkning
1712-03-01 - 1753-02-17 Juliansk tideräkning
1753-03-01 -       Gregoriansk tideräkning

Juliansk tideräkning:
(kallas även den gamla stilen, g.s.)

Från ungefär 700-talet när man började räkna år efter Jesu födelse och fram till 1500-1700-talet använde många länder julianska kalendern. I Sverige började den användas under medeltiden. Varje var fjärde år var skottår, med 29 dagar i februari. Det gjorde att man vid varje nytt århundrade (utom vart fjärde) fick en förskjutning på 1 dag mot den verkliga årstiden, och under 1500-talet uppgick det till 10 dagar. Påven Gregorius bestämde då att katolska länder skulle byta från juliansk till gregoriansk tideräkning. Den reformen innebar att man först tog bort dessa 10 dagar för att komma i fas med årstiden, och sen slopade skottåret varje jämnt hundratal, utom de hundratal som var jämnt delbara med 400. Men Sverige var då mitt uppe i reformationen och ville inte följa påbud från påven.

Egen svensk tideräkning:
(kallas även den svenska stilen)

Det bestämdes år 1699 att Sverige skulle övergå successivt till gregorianska kalendern från den 1 mars år 1700 genom att slopa ett antal skottår fram till 1740-talet, då man alltså plockat bort 11 skottdagar och skulle vara i fas med gregorianska kalendern.

År 1700 tog man bort skottdagen, och hade därmed en helt egen kalender, som skiljde sig 1 dag från den julianska. Men sen glömde man på grund av krig att ta bort skottdagarna åren 1704 och 1708. År 1711 bestämde Karl XII (Carolus Rex) att man skulle återgå till den julianska kalendern från år 1712, så man la till en dag i februari, den 30:e februari eftersom det var skottår. Från 1 mars hade då Sverige juliansk tideräkning igen.

Gregoriansk tideräkning:
(kallas även den nya stilen, n.s.)

Den gregorianska kalendern kallades i Sverige för den nya stilen, eftersom man inte ville uppkalla den nya kalendern efter katolikernas påve. Införandet innebar att man först tog bort ett antal dagar för att komma i fas med årstiden, och sen slopade skottåret varje jämnt hundratal, utom de hundratal som var jämnt delbara med 400.

År 1753 övergick Sverige till gregorianska kalendern genom att de 11 sista dagarna (18 - 28) i februari togs bort, så onsdag 17 februari följdes av torsdag 1 mars.


Tabell över successiv övergång från juliansk till gregoriansk tideräkning:
Skillnaden mellan juliansk - gregoriansk tideräkning var under 1600-talet 10 dagar, och skulle blivit 11 dagar from. 1 mars 1700 om inte Sverige slopat den 29 februari. Så här skulle det sett ut om Sverige fortsatt den successiva anpassningen till gregoriansk tideräkning som påbörjades år 1700 då skottdagen togs bort. Det är bara den översta raden som faktiskt utfördes, 1700-02-29 togs bort, men ej åren nedanför. datum som nytt datum motsvarar datum motsvarar datum skillnad mellan skulle ha enligt svensk enligt juliansk enligt gregoriansk gregoriansk och tagits bort tideräkning tideräkning tideräkning svensk tideräkning ----------- ------------- --------------- ------------------ ------------------ 1700-02-29 1700-03-01 1700-02-29 1700-03-11 10 dagar 1704-02-29 1704-03-01 1704-02-28 1704-03-10 9 dagar 1712-02-29 1712-03-01 1712-02-27 1712-03-09 8 dagar 1716-02-29 1716-03-01 1716-02-26 1716-03-08 7 dagar 1720-02-29 1720-03-01 1720-02-25 1720-03-07 6 dagar 1724-02-29 1724-03-01 1724-02-24 1724-03-06 5 dagar 1728-02-29 1728-03-01 1728-02-23 1728-03-05 4 dagar 1732-02-29 1732-03-01 1732-02-22 1732-03-04 3 dagar 1736-02-29 1736-03-01 1736-02-21 1736-03-03 2 dagar 1740-02-29 1740-03-01 1740-02-20 1740-03-02 1 dagar 1744-02-29 1744-03-01 1744-02-19 1744-03-01 0 dagar