[ Tillbaka till huvudsidan ]     [ Namnsdagar ]     [ Crossword! ]
[ Korsordsord ]     [ Ordjakt ]     [ Anagram ]     [ Baklängesord ]     [ Palindrom ]     [ Omkast ]

Här visas enordspalindromer. Palindrom är en mening som går läsa både framifrån och bakifrån och blir samma oavsett i vilken riktning man läser det. Ett exempel är "naturrutan"

Ur orddatabasen på totalt 97410 ord är det bara dessa enskilda ord som är palindromer, dvs. att de är samma ord både bakifrån och framifrån.

Orden i orddatabasen är 2 - 40 bokstäver långa. Det är större chans att hitta ett kort än ett långt.

Sorterade efter
ordens längd:
Ada
aga
aha
aja
ana
apa
bob
dvd
dåd
död
Eje
ene
Eve
gig
kik
kok
kuk
kåk
käk
kök
mim
ngn
nån
oro
pip
pop
rar
ror
rår
rör
sas
ses
sus
sys
sås
tut
tåt
tät
vev
viv
vov
väv
Abba
alla
amma
Anna
Ebbe
Esse
Otto
girig
kajak
kazak
Kivik
level
Natan
radar
rakar
ramar
rasar
ratar
reder
reser
rosor
sagas
Saras
shahs
stöts
talat
tigit
varav
raggar
rattar
tappat
tillit
ajabaja
rotytor
teköket
testset
tätatät
trollort
annapanna
telefelet
naturrutan
     Sorterade i strikt
bokstavsordning:
Abba
Ada
aga
aha
aja
ajabaja
alla
amma
ana
Anna
annapanna
apa
bob
dvd
dåd
död
Ebbe
Eje
ene
Esse
Eve
gig
girig
kajak
kazak
kik
Kivik
kok
kuk
käk
kåk
kök
level
mim
Natan
naturrutan
ngn
nån
oro
Otto
pip
pop
radar
raggar
rakar
ramar
rar
rasar
ratar
rattar
reder
reser
ror
rosor
rotytor
rår
rör
sagas
Saras
sas
ses
shahs
stöts
sus
sys
sås
talat
tappat
teköket
telefelet
testset
tigit
tillit
trollort
tut
tät
tåt
tätatät
varav
vev
viv
vov
väv

1 sidträffar     Version: 1.0 021124